NHỮNG LUẬN ĐIỆU LẠC LÕNG, SAI TRÁI VỀ HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 9 KHÓA 13

Vừa qua, trên trang mạng “Thongluan-rdgGió Bấc đăng bài viết:“Bộ Chính trị sứt mẻ, Chính phủ xộc xệch, Quốc hội chông chênh”;“Cuộc đấu đá bất phân thắng bại ở đấu trường hội nghị Trung ương 9”. Đây là những luận điệu lạc lõng, sai trái đi ngược lại tâm nguyện, niềm vui, sự phấn khởi của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta; các thế lực thù địch, phản động và “những kẻ theo đuôi”, nhất là những phần tử cơ hội, bất mãn, bất đồng chính kiến, thiếu thiện chí, có quan điểm đối lập với Đảng, Nhà nước và Quốc hội Việt Nam đã trắng trợn xuyên tạc sự kiện chính trị trọng đại này. Chúng đã tỏ rõ thái độ, hành vi sai trái, phát ngôn, viết tin, bài, dàn dựng các video clip có nội dung xấu, độc và tán phát các tài liệu phản động để xuyên tạc kết quả Hội nghị Trung ương 9 khóa 13 của Đảng.…

Read more

Bác bỏ luận điệu sai trái và nguy hiểm của Minh Văn

Một trong những âm mưu thủ đoạn nguy hiểm của các thế lực thù địch, phản động là tập hợp lực lượng, huấn luyện, đào tạo, xây dựng lực lượng chống đối, hình thành các hội nhóm tại Việt Nam, khi có thời cơ, thực hiện “cách mạng màu”, “cách mạng đường phố”. Để thực hiện dã tâm, mưu đồ đen tối, gần đây trang “Hung-viet – Minh Văn viết: Một đất nước mà Hiến pháp quy định Công nhân là giai cấp lãnh đạo đất nước mà giới công nhân không có quyền xuống đường tuần hành kỷ niệm ngày 1/5 sao? Hay giai cấp Công Nhân Việt Nam ở vai trò lãnh đạo nên quên rằng mình xuất thân là công nhân?… Đây là luận điệu kích động, xuyên tạc hết sức nguy hiểm cần phải lên án và bác bỏ. Bởi:

1. Ngày Quốc tế Lao động 1/5 là ngày lễ kỉ niệm của phong trào công nhân quốc tế là người lao động vào ngày 1/5 hàng năm.…

Read more

Bác bỏ những luận điệu sai trái, phủ nhận vai trò, uy tín của Đảng Cộng sản Việt Nam

Một trong những âm mưu và hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phản động là phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chúng xem đây là mũi nhọn đột phá hòng xoá bỏ thành quả cách mạng, phủ nhận con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, hướng lái Việt Nam phát triển theo quỹ đạo tư bản Chủ nghĩa. Để thực hiện dã tâm, mưu đồ đen tối ấy, các thế lực thù địch thường xuyên đưa ra những lý lẽ, luận điệu sai trái, xuyên tạc, phủ nhận vai trò và hạ thấp uy tín của Đảng. Mới đây, trên trang mạng phản động “Quyenduocbiet”, Nguyên Anh đã phát tán bài viết “Đảng cộng sản Việt Nam đã đến lúc đào thải”. Và cho rằng: “Đảng Cộng sản Việt Nam là độc tài, phe cánh, tham nhũng” … Đây là luận điệu sai trái, vô căn cứ, xuyên tạc hết sức nguy hiểm cần phải lên án và đấu tranh bác bỏ, bởi:

1.

Read more

Bác bỏ luận điệu sai trái của Thạch Đạt Lang

Một trong những âm mưu và hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phản động là phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chúng xem đây là mũi nhọn đột phá hòng xoá bỏ thành quả cách mạng, phủ nhận con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, hướng lái Việt Nam phát triển theo quỹ đạo tư bản Chủ nghĩa. Để thực hiện dã tâm, mưu đồ đen tối ấy, các thế lực thù địch thường xuyên đưa ra những lý lẽ, luận điệu sai trái, xuyên tạc, phủ nhận vai trò và hạ thấp uy tín của Đảng. Mới đây, các trang mạng phản động đã phát tán bài viết “Người cộng sản Việt Nam thiên tài” của Thạch Đạt Lang. Y lộng ngôn rằng: “Cộng sản Việt Nam mà thiên tài cái gì?” Họ không bao giờ muốn cho người dân có được cuộc sống hạnh phúc, bình yên… Đây là luận điệu sai trái, vô căn cứ, xuyên tạc hết sức nguy hiểm cần phải lên án và đấu tranh bác bỏ.…

Read more

Đấu tranh, ngăn chặn luận điệu xuyên tạc vấn đề nhân quyền ở Việt Nam

Gần 40 năm qua kể từ khi bước vào thời kỳ đổi mới, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, trong đó có việc bảo đảm nhân quyền góp phần ổn định và phát triển bền vững đất nước. Việt Nam cũng là thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2023-2025 và luôn được đánh giá là thành viên tích cực, có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế. Tuy nhiên, nhằm chống phá Đảng, Nhà nước ta, các thế lực thù địch không ngừng đưa ra những luận điệu xuyên tạc về việc bảo đảm nhân quyền ở Việt Nam. Trên trang Facebook: “Việt Nam thời báo”, Quang Nguyên, có bài viết “Đấu tranh bất bạo động” nhằm xuyên tạc bản chất vấn đề nhân quyền ở Việt Nam, mà đặc biệt còn xuyên tạc vị trí vai trò người đứng đầu của Đảng, nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.…

Read more

BẢO VỆ SỰ ƯU VIỆT, TIẾN BỘ CỦA DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Lý luận về chủ nghĩa xã hội (CNXH) và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam luôn là vấn đề nóng bỏng mà các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị, phản động quyết liệt chống phá, thực hiện mục tiêu xóa bỏ chế độ CNXH ở nước ta. Mới đây, trên trang Facebook: Người Buôn gió, bút danh Người Buôn gió đã xuyên tạc dân chủ xã hội chủ nghĩa và con đường đi lên CNXH ở nước ta; xuyên tạc vị trí vai trò người đứng đầu của Đảng khi cho rằng: “Việt Nam đang vận hành theo thể chế quân chủ CNXH “Thể chế quân chủ CNXH đang hướng tới tương lai phá sản trong tương lai gần” … Người Buôn gió cần biết rằng:

Thứ nhất, chế độ quân chủ và dân chủ XHCN ở Việt Nam là hoàn toàn khác nhau.

Read more

CHỦ ĐỘNG PHÒNG NGỪA NHỮNG QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH GÓP PHẦN BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

Sau gần 40 năm đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng đất nước ta đạt được nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Tuy vậy, trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có những diễn biến phức tạp, khó lường; thuận lợi, thời cơ đan xen với khó khăn, thách thức, đặt ra nhiều vấn đề mới, cấp bách đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách xuyên tạc chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc ta, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, xuyên tạc nền tảng tư tưởng của Đảng ta, hòng làm giảm niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Mới đây, trên nhiều diễn đàn mạng xã hội xuất hiện bài viết: “Bệnh ung thư của chế độ” của Phạm Hồng Sơn, có nội dung xuyên tạc Đảng và vị trí, vai trò người đứng đầu của Đảng ta.…

Read more

NHẬN DIỆN ÂM MƯU, THỦ ĐOẠN XUYÊN TẠC VAI TRÒ CỦA QUỐC HỘI VIỆT NAM

Trong bộ máy nhà nước Việt Nam, Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. “Quốc hội thực hiện quyền lập hiến, quyền lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước”[1]. Vậy mà trên trang báo “Thoibao”, Trà My đăng bài viết “Quốc hội Việt Nam đã đánh mất vai trò cơ quan lập pháp theo hiến định như thế nào?” để đánh giá không đúng về vị trí, vai trò của Quốc hội Việt Nam. Với những bình luận như: “Quốc hội không giữ vai trò lập pháp mà trở thành cơ quan đóng dấu, thông qua các dự luật”; “Quốc hội Việt Nam chỉ là công cụ của Đảng Cộng sản Việt Nam… Đảng muốn như thế nào thì yêu cầu Quốc hội làm luật đúng như thế”.

Read more

Sự hiểu biết nông cạn của Nguyễn Hữu Vinh về phòng, chống tham nhũng ở nước ta

Tham nhũng, tiêu cực và đấu tranh phòng, chống tham nhũng là vấn đề lớn luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của các quốc gia trên thế giới. Ở nước ta đấu tranh phòng, chống tham nhũng được Đảng, Nhà nước lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện quyết liệt, toàn diện, đi vào chiều sâu, với quyết tâm chính trị rất cao, không có vùng cấm, không có ngoại lệ và đã đạt được nhiều kết quả rất quan trọng, rõ rệt; được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao và quốc tế ghi nhận, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế – xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. Vậy mà trên trang “thgongluan”, lại đăng tải bài viết của Nguyễn Hữu Vinh “Vở kịch tham nhũng đã đến hồi kết”, bình luận sai trái về cái gọi là “Sự độc tài của Đảng là nguồn gốc vững chắc cho sự tham nhũng trong hệ thống chính trị Việt Nam” để đánh giá không trung thực về những kết quả đạt được trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.…

Read more

GIỮ VỮNG MỐI QUAN HỆ HỮU NGHỊ VIỆT NAM – HOA KỲ “ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢNG TOÀN DIỆN”

Nhìn lại 28 năm bình thường hóa quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ, nhân dân 2 nước đã đạt được nhiều thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử trên mọi lĩnh vực. Tuy nhiên, các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách để xuyên tạc, bóp méo mối quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ. Trên trang báo “Daploisongnui. org, Tiến Văn có bài viết “Tương lai Việt Nam: Loại bỏ Đảng Hồ Tàu”. Vẫn với lối mòn quen thuộc, Y đưa ra bình luận lố bịch gọi là “đảng Hồ – Tàu” để bôi xấu nhằm hạ thấp uy tín của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam, xuyên tạc, bóp méo mối quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ. Y cho rằng: “quan hệ Việt Nam với Hoa Kì chỉ là tính toán thủ đoạn của bọn chóp bu Hồ – Tầu”.

Read more