Những thủ đoạn vu cáo, bịa đặt của Vũ Mạnh Hùng

Nếu Vũ Mạnh Hùng thực sự là người đang có cái tâm “trăn trở” với bầu cử - người có tấm lòng yêu nước, lương thiện, thì sẽ không có chuyện viết bài bịa đặt, xuyên tạc. Những bài viết, và video clip mà Vũ Mạnh Hùng đã tung lên trang mạng càng lộ rõ chân tướng của con người này. Read more

Sai lầm của Thành, Quân qua luận điệu “độc tài đến thế là cùng”!

Trần Quang Thành và Lê Quốc Quân thừa hiểu về thực tế đã và đang diễn ra ở Việt Nam, song để đạt được mục đích xấu xa, vẫn cố tình tìm cách bịa đặt, tuyên truyền những thông tin sai sự thật về dân chủ trong Đảng và xã hội Việt Nam. Read more

Vũ Duy Phú vừa “lú” vừa “dở”

Vũ Duy Phú là người được học hành, có bằng cấp học vị, thế mà lại “hạ cố” làm kẻ “tiểu nhân thất học” - tay sai tiếp ứng cho các thế lực thù địch chống lại Đảng, Nhà nước, Nhân dân Việt Nam. Những gì mà Vũ Duy Phú đã viết và đang tung lên trên trang mạng xã hội là hành động “bất đạo”, và chúng ta cần phải kiên quyết đấu tranh vạch trần bản chất phản động và dã tâm đen tối của Phú. Read more

Lời nói của kẻ “thất đức”!

Những cống hiến to lớn của Đảng Cộng sản Việt Nam nói chung, của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với Đảng và cách mạng Việt Nam đã và đang hiện hữu, in đậm trong tâm thức đại đa số nhân dân Việt Nam. Đó là sự thật lịch sử, nó khác xa hoàn toàn so với lời xấu độc, gây hại của kẻ “thất đức” - Trần Quý Cao đang tung lên trên trang mạng xã hội. Read more

Sự vu cáo, bịa đặt độc địa của Lê Nguyên – kẻ nửa điên, nửa dại

Lần này, Lê Nguyên có sự “đổi mới”: sử dụng ít sự kiện, nhân vật làm minh chứng (chỉ nêu sự kiện liên quan đến các nhân vật cơ hội, phản động như: Trần Độ, Hoàng Minh Chính, Lê Hiếu Đằng, Tạ Phong Tần, Phạm Thanh Nghiên), nhưng lại tăng “độ” chửi bới, và mang tính chất “hằn học” hơn. Read more

Luận điệu của kẻ phản bội Tổ quốc

Phê Bình Lợi dụng thời điểm toàn Đảng, toàn dân Việt Nam đang mở rộng dân chủ, tập trung trí tuệ, đóng góp ý kiến vào Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XII của Đảng, Bùi Tín đã tung lên mạng xã hội bài viết, với nhiều nội dung hết sức phản động. Read more

Nguyễn Trọng Dân bôi nhọ lịch sử, phải tử hình ngay!

Phê Bình Trong khi cả dân tộc Việt Nam đang nỗ lực “chữa trị”, làm lành những “vết thương” từ cuộc chiến tranh xâm lược của chủ nghĩa đế quốc, kiến thiết, xây dựng một chế độ xã hội văn minh, một số người lại đưa ra những luận điệu để bôi nhọ, xuyên tạc, chống phá quá trình ấy. Những luận điệu đó là sự vu khống, trái ngược hoàn toàn với hiện thực lịch sử cuộc chiến tranh đã từng diễn ra trên đất nước Việt Nam Read more

“Kẻ nào vu khống, gạt lừa, lấy kìm rút lưỡi, lấy cưa xẻ đầu”

Phê Bình Trong khi nhân dân Việt Nam đang ra sức xây dựng một xã hội “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, thì một số người lại tìm cách ngăn cản, kìm hãm, phá hoại quá trình ấy. Trên trang mạng xã hội, “Dân tôi” - Nguyễn Lộc Yên đã tung lên bài Xem xét tư tưởng Hồ Chí Minh, nhằm xuyên tạc tư tưởng và thân thế, cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Read more