Không thể xúc phạm đến danh dự của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại

Chủ tịch Hồ Chí Minh – vị lãnh tụ thiên tài, anh hùng giải phóng dân tộc. Ở Người có sự hội tụ và phát huy đến mức cao nhất, hoàn mỹ nhất tinh hoa văn hóa dân tộc và thời đại, kết hợp phương Ðông và phương Tây, cổ và kim, trí dũng và nhân văn, vĩ đại và giản dị, khiêm nhường. Chính vì thế, để chống phá cách mạng Việt Nam và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội của Việt Nam, các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách để bôi nhọ, hạ bệ thần tượng Hồ Chí Minh. Mới đây trên trang Rfavietnam, Nguyễn Văn Đài có bài viết“Hồ Chí Minh ơi! Ông chết rồi! Sao còn làm khổ dân tôi?” với nhiều nội dung xúc phạm đến danh dự và uy tín của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Thứ nhất, Nguyễn Văn Đài cho rằng, việc xây dựng và bảo quản thi hài của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tốn kém, lãng phí và ảnh hưởng đến nhân dân, y viết “Để bảo quản cho cái xác của Hồ Chí Minh, trong 52 năm qua, Nhân dân Việt Nam đã phải đổ mồ hôi, nước mắt, kể cả xương máu để đóng thuế cho công việc đó”.

Read more

Nhận diện âm mưu xuyên tạc và phản động của Nguyễn Hữu Vinh

Kể từ khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng công bố bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều luận điệu chống phá của các thế lực thù địch, đặc biệt trên Rfavietnam Nguyễn Hữu Vinh có bài viết: Một sản phẩm của sự “nhai lại”, với những ngôn ngữ vừa kích động, vừa mị dân, dẫn dắt có chủ ý nhằm xuyên tạc nội dung bài viết Tổng Bí thư một cách trắng trợn, gây hoang mang dư luận, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc; làm xói mòn lòng tin của nhân dân với Đảng, với con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

 Thứ nhất, Nguyễn Hữu Vinh cho rằng “Đọc cả bài viết, người ta không tìm đâu ra một bóng dáng của định nghĩa, như thế nào là Chủ nghĩa xã hội, con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội là con đường nào?

Read more

Xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh và kích động bạo loạn – âm mưu đen tối của Nguyễn Hữu Liêm

Gần đây, trên trang “Danchimviet” Nguyễn Hữu Liêm đã tung lên bài viết“Tại sao Cách mạng chính trị ở Việt Nam chưa xẩy ra”,với nội dung xuyên tạc, bôi nhọ, xúc phạm đến Chủ tịch Hồ Chí Minh và kích động bạo loạn chính trị ở Việt Nam.

Thứ nhất, để gây sự hoài nghi, dao động của công chúng, với những luận điệu không hề có căn cứ, mà chỉ từ cái lối suy diễn, quy chụp của cá nhân mình, trong bài viết Nguyễn Hữu Liêm đã dùng đủ các lời lẽ xấu xa, bôi nhọ, xúc phạm đến Bác mà ai đọc được cũng thấy phẫn nộ như: “Hồ Chí Minh – dù tốt đẹp hay tai họa – là biểu trưng của tầng mức văn hóa Việt cho thế kỷ 20. Ông là hiện thân của cái tốt nhất và xấu nhất của một dũng sĩ cách mạng mang tâm chất nhà Nho.

Read more

ĐẬP TAN ÂM MƯU XUYÊN TẠC, PHẢN ĐỘNG CỦA NGUYỄN VĂN ĐÀI

Phát huy truyền thống tương thân, tương ái, đoàn kết giúp đỡ nhau vượt qua mọi khó khăn, hoạn nạn, với quyết tâm “không ai bị bỏ lại phía sau”, nhất là trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 hiện nay, Việt Nam đã được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và cộng đồng quốc tế ghi nhận, đánh giá cao. Ấy thế mà, vẫn xuất hiện những kẻ phản động, đưa những thông tin sai sự thật, thiếu kiểm chứng. Điển hình trên Rfavietnam, Nguyenvandai có bài viết “Chưa thấy 5 triệu đảng viên đóng góp cho Quỹ vắc-xin ngừa COVID-19” với nội dung xuyên tạc, kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thứ nhất, Nguyenvandai đã trắng trợn phủ nhận và “đổi trắng thay đen”  cho rằng “Gần một năm rưỡi qua, do đại dịch Covid-19 khắp toàn cầu và tại Việt Nam, đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới nền kinh tế của Việt Nam.

Read more

CẢNH GIÁC VỚI ÂM MƯU PHỦ NHẬN THÀNH QUẢ CÁCH MẠNG, KÍCH ĐỘNG VÀ CHIA RẼ KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC

Trước sự thối nát, lỗi thời của chế độ phong kiến và sự xâm lược cai trị của thực dân Pháp khiến dân tộc ta mất quyền độc lập, nhân dân ta phải chịu cảnh nước mất, nhà tan, “một cổ hai tròng”. Đến năm 1940, phát xít Nhật xâm lăng vào Đông Dương và Việt Nam, nhân dân ta lại phải chịu hai tầng xiềng xích, bóc lột… Không chịu khuất phục trước sự xâm lược, xâm lăng, cai trị của chúng, nhân dân ta đã vùng lên đấu tranh giành quyền độc lập dân tộc và cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, mà đỉnh cao là thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ 1954 và đại thắng mùa xuân năm 1975 thống nhất đất nước, non sông thu về một mối. Đây là những mốc son lịch sử vĩ đại của dân tộc Việt Nam thời hiện đại.…

Read more

NHẬN DIỆN ÂM MƯU CHỐNG PHÁ BẦU CỬ QUỐC HỘI KHÓA XV

Trong khi cả hệ thống chính trị nước ta đang tích cực triển khai bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, thì trên các trang mạng, các phần tử cực đoan lại tung ra hàng loạt luận điệu xuyên tạc nhằm chống phá công tác bầu cử của ta. Tiêu biểu trên Boxitvn Đan Thương có bài viết “Quốc hội ta …nó thế (đêk) nào ấy…”. Đây là bài viết thể hiện sự thiếu hiểu biết về pháp luật, nhưng thông qua sự uốn éo của miệng lưỡi “con buôn chính trị”, Đan Thương đã thay đổi bản chất vụ việc, cố tình che đậy tạo cớ để tuyên truyền xuyên tạc và tấn công công tác bầu cử tại Việt Nam, bởi vì:

 Thứ nhất, ngày 11/01/2021 Ủy ban Thường vụ Quốc đã ban hành Nghị quyết số 1185/NQ – UBTVQH14, Nghị quyết về dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần, đại biểu Quốc hội khóa XV, theo Nghị quyết số đại biểu là người ngoài Đảng từ 25 – 50 đại biểu, tương đương từ 5 – 10%.…

Read more

ÂM MƯU PHÁ HOẠI, XUYÊN TẠC BẦU CỬ QUỐC HỘI KHÓA XV CỦA NGUYỄN NGỌC CHU

Chuẩn bị bầu cử Quốc hội khóa XV, các thế lực phản động, thù địch, những kẻ cơ hội chính trị đã tìm mọi cách chống phá bằng nhiều âm mưu, thủ đoạn khác nhau. Trên Bureau CTM Media – Âu Châu, Nguyễn Ngọc Chu có bài viết “Tại sao bầu cử quốc hội khóa I không có hiệp thương”, nhằm thực hiện âm mưu phá hoại, xuyên tạc về công tác bầu cử Quốc hội khóa XV, hạ uy tín của Đảng, Nhà nước ta, làm mất ổn định tình hình chính trị – xã hội, lái dư luận theo mưu đồ đen tối, phản động

Thứ nhất, Nguyễn Ngọc Chu rêu rao cho rằng, bầu cử Quốc hội không cần hiệp thương “Việc áp dụng hiệp thương không chỉ làm cho bầu cử trở thành hình thức mà còn dẫn đến hậu quả tai hại khác”, hay “ Hiệp thương mâu thuẫn với bầu cử”, đây thực chất là luận điệu xảo trá của Nguyễn Ngọc Chu, lợi dụng ngôn từ, học thuật, hoặc một vài hiện tượng cụ thể như việc ông Phạm Phú Quốc, bà Châu Thị Thu Nga là Đại biểu quốc hội có vi phạm khuyết điểm để quy chụp cho bản chất của việc bầu cử, nhằm để che đậy, ngụy biện cho âm mưu phá hoại cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV của y.…

Read more

ĐẬP TAN ÂM MƯU XUYÊN TẠC CÔNG TÁC NHÂN SỰ VÀ BẦU CỬ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các thế lực phản động, thù địch, những kẻ cơ hội chính trị đã tìm mọi cách chống phá bằng nhiều thủ đoạn, hình thức khác nhau. Đặc biệt, trên Bureau CTM Media – Âu Châu, Đỗ Ngà có bài viết “Những vở kịch tốn kém” xuyên tạc về công tác nhân sự và bầu cử của Đại hội XIII, nhằm phá hoại uy tín của Đảng và gây mất ổn định chính trị – xã hội.

Thứ nhất, Đỗ Ngà cho rằng: “ĐCS xây dựng lực lượng lãnh đạo tương lai bằng hình thức ươm mầm những hạt hạt giống đỏ, những hạt giống ấy CS gọi là “cán bộ nguồn”. Sau khi có hạt, CS gieo nó vào những vị trí đã sắp đặt sẵn, và họ gọi nó là “cơ cấu”. Cách xây dựng đội ngũ cán bộ như thế về bản chất nó là sự sắp đặt”.

Read more

ÂM MƯU CỔ SÚY CON ĐƯỜNG DÂN CHỦ BẰNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGHIỆP ĐOÀN TỰ DO TẠI VIỆT NAM

Trong những năm qua, các thế lực thù địch trong và ngoài nước không từ bỏ bất cứ âm mưu, thủ đoạn nào để chống phá nước ta, hòng làm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chia rẽ mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước và xã hội. Chúng đã và đang đưa ra nhiều chiêu bài chống phá. Một trong những chiêu bài chúng thường sử dụng là kêu gọi, lôi kéo thành lập nhiều tổ chức nhân danh người lao động dưới hình thức công đoàn độc lập, nghiệp đoàn độc lập. Mới đây, trên Baotiengdan có bài viết của Jackhammer Nguyễn, với tựa đề “Nghiệp đoàn tự do là con đường dân chủ hóa sắp tới ?” là minh chứng cụ thể cho những mưu đồ đen tối đó.…

Read more

SỰ THẬT KHÔNG THỂ PHỦ NHẬN VÀ XUYÊN TẠC

Mới đây trên trang mạng xã hội, Đỗ Ngà viết bài “Khi xã hội thiếu vắng lòng trung thực”, với thủ đoạn nham hiểm, lợi dụng truyền thông trên không gian mạng để phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng và thành quả cách mạng, xuyên tạc lịch sử, bôi nhọ, nói xấu chế độ, Bác Hồ và truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam. Tuy nhiên, thực tiễn đã khẳng định và chứng minh, những thành quả cách mạng và truyền thống quý báu của dân tộc ta là sự thật không thể phủ nhận và xuyên tạc.

1. Trong bài viết Đỗ Ngà cho rằng “Vì sao con người Việt Nam không đoàn kết? Vì họ thiếu tính trung thực”. Xin thưa với Đỗ Ngà rằng, lịch sử luôn khách quan, là hiện thực sống động nhất, bác bỏ mọi luận điệu xuyên tạc. Dân tộc Việt Nam có tinh thần đoàn kết, gắn bó và lòng yêu nước nồng nàn, bất khuất từ ngàn đời nay, điều đó đã được chứng minh qua công cuộc dựng nước và giữ nước, chinh phục thiên nhiên, đánh đuổi kẻ thù xâm lược trước đây và tiếp tục được khẳng định trong thời đại Hồ Chí Minh.…

Read more