Cái nhìn thiển cận của Quốc Bảo

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn coi đội ngũ trí thức là một bộ phận quan trọng của lực lượng cách mạng, có vai trò rất quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vậy mà, trên trang mạng Thongluan-rdp.org, với tựa đề “Chân dung tự họa của trí thức cộng sản”, Quốc Bảo đã có cái nhìn thiển cận về vai trò, cũng như đóng góp của đội ngũ trí thức Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, cho rằng: Đảng Cộng sản đã đào tạo ra trí thức của Đảng, những người mang mộng ước quyền lực với ngôn ngữ dân túy. Đây là luận điệu hoàn toàn sai trái, phản động, xuyên tạc trắng trợn đường lối, quan điểm của Đảng ta đối với đội ngũ trí thức và những đóng góp của đội ngũ trí thức Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.…

Read more

Không thể phủ nhận thành tựu nhân quyền của Việt Nam

Vấn đề nhân quyền đã và đang được các thế lực thù địch sử dụng như một thứ vũ khí, một vỏ bọc cho các hoạt động chống phá, chuyển hóa chế độ ở Việt Nam. Mới đây trên trang mạng xã hội, kẻ mang danh Đất nước có đăng bài “Dân chủ hóa Việt Nam: Chương trình hành động” đã đưa ra những luận điệu lạc lõng xuyên tạc, bóp méo, phản ánh không đúng về tình hình nhân quyền tại Việt Nam. Tuy vậy, những lời lẽ mà y đưa ra không thể phủ nhận được sự thật đang tồn tại một cách hiển nhiên rằng ở Việt Nam quyền con người đang được tôn trọng, phát huy hơn bao giờ hết, nhân dân thực sự làm chủ đất nước và quyết định con đường phát triển của mình.

Về mặt pháp lý, bản Hiến pháp năm 2013 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua, tiếp tục khẳng định sự nhất quán về nội dung quyền con người, quyền công dân trong các Hiến pháp năm 1946, 1959, 1980 và 1992; đồng thời, bổ sung nhận thức mới đầy đủ, sâu sắc hơn trong việc thể chế hóa quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, phù hợp với tình hình mới của đất nước và bối cảnh quốc tế hiện nay để từng bước cải thiện, nâng cao đời sống nhân dân.…

Read more

Luận điệu phản động của Mai Hoa Kiếm

Mới đây, trên trang mạng xã hội Mai Hoa Kiếm có giật tít: “Chiếc áo cộng sản” bao giờ được cởi ra và vứt đi?”. Trong bài viết, y đưa ra nhiều thông tin sai sự thật, bóp méo tình hình đất nước, xuyên tạc, phủ nhận những giá trị tốt đẹp của chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam khi cho rằng: “con đường đi lên XHCN đã, đang và sẽ là nỗi kinh hoàng đối với dân tộc Việt Nam”. Đây là một luận điệu hết sức phản động, cho thấy dã tâm chống phá Đảng, Nhà nước ta, chống phá con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam của Mai Hoa Kiếm. Song, luận điệu phản động của y bị lịch sử và thực tiễn sống động ở Việt Nam hiện nay bác bỏ. Bởi lẽ:

Thứ nhất, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội đã đưa nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành người tự do của một đất nước độc lập.

Read more

Bộ mặt phản động của Nguyên Anh

Mới đây, trên trang mạng xã hội Nguyên Anh có giật tít: “Tư bản thực dụng & cộng sản ảo dụng”. Bài viết cho thấy một thái độ hằn học, với những nhận thức ấu trĩ, thiếu khách quan, xuyên tạc sự thật, bộc lộ rõ những ý đồ chính trị hết sức thâm độc nhằm phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Song, những luận điệu xuyên tạc, thiếu khách quan đó của y không thể che đậy trước của thực tiễn lịch sử Việt Nam. Bởi vì:

Thứ nhấtđối với cách mạng Việt Nam, đi lên chủ nghĩa xã hội là con đường duy nhất đúng để giải phóng dân tộcgiải phóng giai cấp, giải phóng con người.

Suốt thời gian dài bị chủ nghĩa thực dân, đế quốc xâm lược, nhân dân ta đã thấy rõ bản chất áp bức, bóc lột, bất công, tàn bạo của chủ nghĩa tư bản.…

Read more

Bác bỏ luận điệu xuyên tạc, bịa đặt của Đỗ Ngà

Trong bài: “Tư duy phân biệt “quý tộc” và “thứ dân” đã đưa đến những cái sai trong chính sách” đăng trên trang mạng Bureau CTM Media – Âu Châu gần đây, Đỗ Ngà đã tỏ rõ bản chất phản động, chống phá bằng những luận điệu bịa đặt, xuyên tạc về sự phát triển của giáo dục và y tế ở nước ta, hòng gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, làm suy giảm niểm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng. Y cho rằng: “môi trường giáo dục tồi tàn với nền tảng tri thức nghèo nàn thì đảng mới dễ cai trị” và “không có chuyện đảng lo cho y tế đại chúng tốt như các nước dân chủ được”. Song, thực tiễn ở Việt Nam đã bác bỏ hoàn toàn sự bịa đặt, xuyên tạc lố bịch của Đỗ Ngà, bởi lẽ:

Một là, ở Việt Nam, phát triển giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, đầu tư cho giáo dục và đào tạo là đầu tư cho phát triển.

Read more

Đỗ Ngà lại điên cuồng chống phá Đảng

Mới đây trên trang mạng xã hội, Đỗ Ngà lại giật tít: “Kiêu ngạo, ngu dốt dẫn đến hàng loạt sai lầm”. Nội dung y xuyên tạc, suy diễn vô căn cứ nhằm phủ nhận những chủ trương lãnh đạo đúng đắn của Đảng, sự chỉ đạo khẩn trương, quyết liệt của Chính phủ trong triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch covid -19 ở nước ta, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; gây khó khăn, cản trở công tác phòng, chống dịch.

Thực tiễn đã bác bỏ toàn bộ những lời xuyên tạc, suy diễn bịa đặt của y, bởi vì:

Thứ nhất, các biện pháp cấp bách mà Đảng, Nhà nước ta đang tiến hành trong phòng, chống đại dịch Covid -19 là thể hiện sự coi trọng sức khỏe, tính mạng của nhân dân là trên hết, trước hết.

Tình hình dịch bệnh Covid-19 trên cả nước nói chung, ở Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh phía Nam nói riêng đang diễn biến phức tạp.…

Read more

“Biết thì thưa thớt, không biết dựa cột mà nghe”!

Hiện nay, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam đang đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức do số ca bệnh Covid -19 tăng cao, gây áp lực lớn lên các tuyến điều trị. Chính phủ, Bộ Y tế và các cơ sở y tế toàn quốc đã hỗ trợ, chi viện để chung tay điều trị bệnh nhân với mong muốn cao nhất là ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh, đưa cuộc sống của nhân dân trở lại bình thường.

Lợi dụng vấn đề này, mới đây, trên trang xã hội “danlambao” có giật tít: “Cộng sản là di tản” của kẻ mang danh Phóng viên vỉa hè với nhiều suy diễn xuyên tạc sự thật để lèo lái thông tin theo chiều hướng tiêu cực, hòng gây hoang mang dư luận. Song, do vừa thiếu thực tế, vừa thô thiển trong lời lẽ dẫn dắt làm cho bất cứ ai đọc cũng có thể nhận ra rằng: Đây là giọng điệu của một kẻ bất mãn chế độ.…

Read more

Nguyễn Văn Đài lại điên cuồng chống phá Đảng

Mới đây, trên trang mạng xã hội Nguyễn Văn Đài lại giật tít: Chiến thắng nỗi sợ để xóa bỏ độc tài Cộng sản. Với dã tâm của kẻ phản động, quyết chống phá Đảng, Nhà nước ta đến cùng, y đã cố tình phủ nhận những thành tựu mà đất nước và nhân dân ta đã đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng; xuyên tạc, kích động, chia rẽ mối quan hệ giữa Đảng với Nhân dân, cho rằng: “trong chế độ độc Đảng Cộng sản toàn trị thì đảng cộng sản cũng như chính quyền Cộng sản là khinh thường người dân, chà đạp lên các quyền con người”. Nhưng chính thực tiễn đã bác bỏ toàn bộ những lời xuyên tạc, phản động của y, bởi vì:

Thứ nhất, ở Việt Nam, quyền con người, quyền làm chủ của Nhân dân được công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm theo Hiến pháp và pháp luật.

Read more

Sự hàm hồ của Phạm Thanh Nghiên

Mới đây trên trang mạng xã hội Phạm Thanh Nghiên có giật tít: “Đừng giết hại lòng bác ái”. Y vin vào một vài khó khăn, bất cập trong thực hiện hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh để đưa ra những luận điệu quy chụp, bôi nhọ Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương, phủ nhận những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam, tác động xấu đến tâm lý nhân dân, gây hại tới an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội. Y xuyên tạc rằng: “Trong lúc khốn khó, những khi hoạn nạn, không thể trông chờ hay hy vọng vào sự hỗ trợ từ chính phủ”. Đây là luận điệu hoàn toàn sai trái, xuyên tạc sự thật, thể hiện sự hàm hồ, cuồng ngôn của Trần Thanh Nghiên, bởi lẽ, thực tiễn cho thấy:

Một là, sự đồng lòng, đoàn kết của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong phòng, chống đại dịch ở Thành phố Hồ Chí Minh thời gian qua.

Read more

Đỗ Ngà lại phán bừa

Mới đây trên trang mạng xã hội, Đỗ Ngà lại giật tít: Đằng sau từ “quyên góp” là gì? Nội dung bài viết là sự xuyên tạc nhằm phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng, hòng phá vỡ sự đồng thuận xã hội trong việc tham gia đóng góp xây dựng Quỹ vaccine phòng, chống COVID-19, khi y cho rằng: “Chiêu trò bòn rút nhân dân trong mọi hoàn cảnh thì người CS là bậc thầy”. Nhưng chính thực tiễn đã bác bỏ toàn bộ những lời xuyên tạc, quy kết bịa đặt của Đỗ Ngà, bởi vì:

Thứ nhất, sáng kiến thành lập “Quỹ vaccine phòng, chống COVID-19” thể hiện sự hội tụ ý Đảng – lòng dân trong phòng chống đại dịch COVID-19.

Cho đến nay, Việt Nam đã bước vào đợt bùng phát Covid-19 lần thứ 4 với mức độ phức tạp hơn, quy mô lớn hơn nhiều so với các đợt dịch trước.…

Read more