Bác bỏ luận điệu suy diễn, xuyên tạc của Trần Văn

Mới đây trên trang mạng Quyenduocbiet.com, Trần Văn có giật tít: “Khi quốc hội…tấu hài”, với mục đích hạ thấp vai trò của Quốc hội Việt Nam, làm suy giảm niềm tin của nhân dân, cử tri vào hoạt động của kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV khi cho rằng, hoạt động của kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa XV đang diễn ra khiến “đa số công dân cảm thấy vừa thấy bất bình, vừa thấy ngậm ngùi”. Nhưng chính thực tiễn đã bác bỏ hoàn toàn luận điệu suy diễn, xuyên tạc của y, bởi lẽ:

  1. Kỳ họp Quốc hội lần thứ ba, khóa XV bàn và quyết định nhiều nội dung quan trọng, thiết thực

Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV diễn ra trong bối cảnh cả nước đang tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, sâu rộng, hiệu quả Chương trình tổng thể phòng, chống dịch Covid-19 và Chương  trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội.…

Read more

SỰ XUYÊN TẠC CỦA NGUYÊN ANH

Mới đây trên trang mạng xã hội Quyenduocbiet Nguyên Anh lại giật tít: “Ở cái xứ chà đạp nhân quyền mà cứ ngụy biện như là xứ tự do” với nội xuyên tạc, suy diễn vô căn cứ nhằm phủ nhận việc bảo đảm quyền con người của Đảng và Nhà nước ta, hòng làm suy giảm niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Y bịa đặt rằng: “đảng csVN xem người dân trong nước như một loài sinh vật bị trị”. Nhưng chính thực tiễn đã bác bỏ toàn bộ những lời lẽ xuyên tạc, bịa đặt của y, bởi vì:

Thứ nhất, Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn tôn trọng, bảo vệ và thúc đẩy thực hiện các quyền con người.

Từ khi thành lập đến nay, Đảng ta luôn nhất quán xem quyền con người là một mục tiêu quan trọng của cách mạng Việt Nam.…

Read more

LUẬN ĐIỆU PHI LÝ CỦA ĐỖ NGÀ VỀ GIÁO DỤC VIỆT NAM

Mới đây trên trang mạng Bureau CTM Media – Âu Châu, Đỗ Ngà có giật tít: “Câu chuyện “trồng người” của nền giáo dục XHCN”. Nội dung bài viết nhìn nhận tiêu cực về nền giáo dục nước nhà, cho rằng giáo dục Việt Nam hiện nay là “phá người”, phá tương lai đất nước. Viết về giáo dục nhưng thái độ của của Đỗ Ngà lại rất thiếu giáo dục. Cách nghĩ, cách nhìn của y cũng rất phiến diện, cực đoan, không có bất cứ một góp ý xây dựng nào cho sự phát triển của nền giáo dục nước nhà mà toàn những luận điệu hằn học, phi lý, thể hiện rõ bản chất của một kẻ thù địch đối với Đảng, Nhà nước, và chế độ chính trị, xã hội của Việt Nam.

Đỗ Ngà lượm lặt một số hiện tượng vi phạm đạo đức trong trường học được đăng tải trên các trang mạng gần đây cùng với việc vi phạm pháp luật của một số doanh nhân để bôi nhọ, vu khống, xuyên tạc bản chất của nền giáo dục nước nhà, bản chất của chế độ xã hội, và bôi nhọ một số lãnh đạo Đảng, Nhà nước.…

Read more

Luận điệu xuyên tạc của Hoàng Trường

Mới đây, trên trang Brueau CTM Media- Á Châu đã đăng tải bài viết của Hoàng Trường với tiêu đề: “Ngoại giao phản dân’ làm nhục cả dân tộc lẫn quốc thể”. Trong đó, Y cho rằng, nền ngoại giao của Việt Nam với đường lối bị động, lại cục bộ, “chọn phe” nên “rơi vào thế kẹt của một nền ngoại giao làm nhục cả dân tộc lẫn quốc thể”. Đây là luận điệu xuyên tạc, phủ nhận đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước cũng như thành tựu của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng; cố tình bôi nhọ, hạ thấp uy tín của Đảng, Nhà nước ta, bởi lẽ:

Như chúng ta đã biết, bất kỳ quốc gia, dân tộc nào trong quá trình hình thành và phát triển của mình cũng đều phải xử lý hai vấn đề cơ bản là đối nội và đối ngoại.…

Read more

Vạch trần luận điệu suy diễn phản động của Tiến Văn

Mới đây trên trang mạng Doithoaionline.com, Tiến Văn giật tít: “Nói với người CS: Ý nghĩa cuộc tập kích Đồng Tâm tháng 9/2020”. Với giọng điệu hằn học của kẻ phản động, y đã cố tình suy diễn xuyên tạc để hạ thấp vai trò, uy tín của Đảng Cộng sản Việt Nam hòng chia rẽ mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc. Song, thực tiễn hoàn toàn bác bỏ luận điệu của Tiến Văn, bởi lẽ:

Thứ nhất, Đảng Cộng sản Việt Nam không có lợi ích nào khác ngoài việc phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Từ khi ra đời đến nay, Đảng luôn đứng vững trên lập trường của giai cấp công nhân, tuyệt đối trung thành với lợi ích của giai cấp, của nhân dân, của dân tộc. Mục đích của Đảng là xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh, không còn người bóc lột người, thực hiện thành công chủ nghĩa xã hội và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản.…

Read more

Luận điệu “góp ý” suy diễn phản động của Mạc Văn Trang

Mới đây trên trang mạng Baotiengdan, Mạc Văn Trang giật tít: “Trông người lại nghĩ đến ta – Nhìn Ukraina ngẫm ra nước mình”. Trong bài viết, y viện dẫn cuộc xung đột vũ trang Nga – Ukraina đang diễn ra để xuyên tạc tình hình đất nước, suy diễn, bôi đen hình ảnh Quân đội. Song, thực tiễn hoàn toàn bác bỏ luận điệu của Mạc Văn Trang, bởi lẽ:

Thứ nhất, dưới sự lãnh đạo của Ðảng Cộng sản, Việt Nam giành được nhiều thành tựu to lớn trong công cuộc xây dựng đất nước.

Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước ngày 30/4/1975, đất nước thống nhất, bước vào quá trình xây dựng và tái thiết đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đặc biệt, trong công cuộc đổi mới, đất nước ta đã và đang đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử: Việt Nam đã vươn lên từ một quốc gia nghèo đói, kém phát triển, thu nhập bình quân đầu người 100 đô la/người/năm trở thành quốc gia đang phát triển, đứng trong tốp 40 nền kinh tế lớn nhất thế giới.…

Read more

Luận điệu phản động của Yên Khắc Chính

Vừa qua, trên trang mạng xã hội Luatkhoa.org, Yên Khắc Chính đã giật tít: “Bốn lý do khiến Việt Nam là thiên đường của tin đồn” nhằm xuyên tạc về quyền tự do tiếp cận thông tin ở Việt Nam cũng như những nỗ lực của Nhà nước Việt Nam nhằm bảo vệ quyền tự do thông tin của nhân dân. Song, sự thật đã bác bỏ hoàn toàn luận điệu của Yên Khắc Chính.

Thứ nhất, ở Việt Nam mọi công dân đều có quyền tự do tiếp cận thông tin.

Quyền tự do tiếp cận thông tin của công dân được quy định rõ tại điều 25, Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013. Theo đó: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định”.…

Read more

Giọng điệu lạc lõng của Nguyễn Lương Tuyền

Vừa qua, trên trang mạng xã hội Quyenduocbiet, Nguyễn Lương Tuyền đã giật tít: “Võ Nguyên Giáp: Thiên tài khốn nạn của quê hương” nhằm phủ nhận công lao của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đối với dân tộc Việt Nam. Song, sự thật đã bác bỏ hoàn toàn luận điệu của Nguyễn Lương Tuyền.

1. Đại tướng Võ Nguyên Giáp – vị tướng huyền thoại của dân tộc Việt Nam

Sinh ra trong một gia đình nhà nho nghèo, giàu lòng yêu nước, Võ Nguyên Giáp đã sớm tham gia vào các hoạt động cách mạng khi còn là thiếu niên. Ngày 22.12.1944, theo chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Võ Nguyên Giáp thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân, tổ chức tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ngay sau đó, Võ Nguyên Giáp đã chỉ huy Đội lập chiến công đầu tiên là tập kích diệt gọn hai đồn Phai Khắt và Nà Ngần.…

Read more

Cái nhìn thiển cận của Quốc Bảo

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn coi đội ngũ trí thức là một bộ phận quan trọng của lực lượng cách mạng, có vai trò rất quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vậy mà, trên trang mạng Thongluan-rdp.org, với tựa đề “Chân dung tự họa của trí thức cộng sản”, Quốc Bảo đã có cái nhìn thiển cận về vai trò, cũng như đóng góp của đội ngũ trí thức Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, cho rằng: Đảng Cộng sản đã đào tạo ra trí thức của Đảng, những người mang mộng ước quyền lực với ngôn ngữ dân túy. Đây là luận điệu hoàn toàn sai trái, phản động, xuyên tạc trắng trợn đường lối, quan điểm của Đảng ta đối với đội ngũ trí thức và những đóng góp của đội ngũ trí thức Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.…

Read more

Không thể phủ nhận thành tựu nhân quyền của Việt Nam

Vấn đề nhân quyền đã và đang được các thế lực thù địch sử dụng như một thứ vũ khí, một vỏ bọc cho các hoạt động chống phá, chuyển hóa chế độ ở Việt Nam. Mới đây trên trang mạng xã hội, kẻ mang danh Đất nước có đăng bài “Dân chủ hóa Việt Nam: Chương trình hành động” đã đưa ra những luận điệu lạc lõng xuyên tạc, bóp méo, phản ánh không đúng về tình hình nhân quyền tại Việt Nam. Tuy vậy, những lời lẽ mà y đưa ra không thể phủ nhận được sự thật đang tồn tại một cách hiển nhiên rằng ở Việt Nam quyền con người đang được tôn trọng, phát huy hơn bao giờ hết, nhân dân thực sự làm chủ đất nước và quyết định con đường phát triển của mình.

Về mặt pháp lý, bản Hiến pháp năm 2013 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua, tiếp tục khẳng định sự nhất quán về nội dung quyền con người, quyền công dân trong các Hiến pháp năm 1946, 1959, 1980 và 1992; đồng thời, bổ sung nhận thức mới đầy đủ, sâu sắc hơn trong việc thể chế hóa quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, phù hợp với tình hình mới của đất nước và bối cảnh quốc tế hiện nay để từng bước cải thiện, nâng cao đời sống nhân dân.…

Read more