Vạch trần luận điệu xuyên tạc của Tiến Văn

Quan điểm, lập trường của Việt Nam về vấn đề xung đột Nga – Ukraine là rất khách quan và rõ ràng. Ấy thế nhưng, vừa qua trên trang “radiolsn”, Tiến Văn lại giật tít: “Lập trường Việt Nam về cuộc chiến Nga xâm lược Ukraine” với những luận điệu xuyên tạc, suy diễn quan điểm của Việt Nam về cuộc xung đột này. Y cho rằng: Việt Nam đã bày tỏ một thái độ đứng về phía Nga, ủng hộ Nga kể từ khi Nga phát động một cuộc xâm lược phi nghĩa và phi pháp vào Ukraine. Đây là một luận điệu hoàn toàn sai trái, xuyên tạc trắng trợn đường lối, quan hệ đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta, bởi lẽ:

Một là, Việt Nam kêu gọi chấm dứt xung đột, khôi phục hòa bình tại Ukraine.

Đối với vấn đề xung đột Nga – Ukraine, Việt Nam đã nhiều lần nêu quan điểm chính thức của mình.…

Read more

Giải mã âm mưu xuyên tạc sự thật về Chủ tịch Hồ Chí Minh của Lê Bá Vận

Xuyên tạc, bôi nhọ nhân cách, thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một trong những âm mưu, thủ đoạn xảo quyệt và bỉ ổi của các thế lực thù địch nhằm làm nhiễu loạn thông tin, tạo sự hoài nghi trong nhân dân, làm giảm sút lòng tin, sự tôn trọng của nhân dân đối với lãnh tụ kính yêu của dân tộc. Mới đây, trên trang mạng “Quyenduocbiet”, Lê Bá Vận lại giật tít: “Giải mã bí ẩn thân thế bác hồ”. Nội dung xuyên suốt bài viết là những luận điệu xuyên tạc về thân thế, cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Y đã táng tận lương tâm, chà đạp lên đạo lý khi đưa ra rất nhiều luận điệu bịa đặt, vô đạo đức để xúc phạm trắng trợn đến Bác Hồ kính yêu, đi ngược với truyền thống yêu nước, văn hiến của dân tộc Việt Nam và thực tế cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh.…

Read more

Bác bỏ luận điệu xuyên tạc của Phạm Đình Trọng

Mới đây, trên “Baotiengdan” Phạm Đình Trọng lại giật tít: “Dân nghèo bị bỏ rơi, dân giàu được chăm bẵm, nuông chiều”. Đây là luận điệu xuyên tạc hết sức trắng trợn, hòng tạo dựng một hình ảnh Việt Nam không có “dân chủ”, mất “công bằng”, từ đó phủ nhận kết quả thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội ở nước ta, làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng. Song, thực tiễn bác bỏ hoàn toàn những luận điệu tuyên truyền xuyên tạc của y, bởi lẽ:

Một là, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân là mục tiêu xuyên suốt, hàng đầu của Đảng và Nhà nước ta trong xây dựng đất nước.

Quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, nhất là từ khi đổi mới đến nay, Đảng ta luôn coi trọng vấn đề thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội phù hợp với điều kiện thực tiễn đất nước. …

Read more

Sự cuồng ngôn của Mai Luân

Gần đây, trên trang “Bbctiengviet” Mai Luân tán phát bài viết: “Việt Nam và ám ảnh an ninh ngoài xã hội, trong chính trường” với những luận điệu xuyên tạc, bịa đặt nhằm chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam.

Mai Luân cho rằng: đối ngoại Việt Nam vẫn mong “dĩ bất biến ứng vạn biến” trước trục Trung – Nga đang hình thành, đối chọi lại phương Tây văn minh… thì hậu quả sẽ khôn lường. Đây là sự xuyên tạc trắng trợn chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước Việt Nam. Từ trước đến nay, Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển. Trên cơ sở vừa hợp tác, vừa đấu tranh, hoạt động đối ngoại nhằm phục vụ mục tiêu giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tranh thủ tối đa các nguồn lực bên ngoài để phát triển đất nước, nâng cao đời sống của nhân dân; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa.…

Read more

Sự thiếu đạo đức của VyVy

Trên trang mạng xã hội “vietstudie”, Vyvy viết bài có tựa đề: “Bàn về Đạo đức thay lời chúc mừng Giáng sinh”. Nội dung bài viết thể hiện rõ tư tưởng chống cộng điên cuồng, mù quáng, lỗi thời, đi ngược lại lợi ích của nhân dân, của quốc gia, dân tộc. Vyvy mượn cớ lấy thông điệp của tinh thần đạo đức và tình yêu trong mùa Giáng sinh để hướng lái dư luận vào chống phá, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, phủ nhận những thành tựu mà đất nước và nhân dân ta đã đạt được sau hơn 35 năm đổi mới. Điều đáng lên án và phê phán là Vyvy nói về đạo đức nhưng y lại viết và nói như một kẻ thiếu đạo đức.

Sau hơn 35 năm đổi mới, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, quy mô, trình độ nền kinh tế được nâng lên.…

Read more

SỰ HÀM HỒ, CUỒNG XIÊN CỦA LÊ NGUYỄN

Mới đây, trên mạng xã hội “Danlambao” Lê Nguyễn đã giật tít: “Đừng cố nhồi nhét tư tưởng, đạo đức dân tộc vào đầu Hồ Chí Minh” với nội dung phủ nhận thành quả đấu tranh cách mạng, giải phóng dân tộc của nhân dân ta, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, bôi nhọ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bài viết của Lê Nguyễn thể hiện rõ tư tưởng chống cộng điên cuồng, mù quáng, lỗi thời, đi ngược lại lợi ích của nhân dân, của quốc gia, dân tộc. Với tư tưởng, quan điểm của một kẻ chống cộng, trong bài viết Lê Nguyễn không chỉ xúc phạm đến thân thế, sự nghiệp, công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn thể hiện đạo đức, thái độ ứng nhân, xử thế rất thiếu văn hóa, xa lạ và đi ngược với truyền thống yêu nước, văn hiến, đạo lý của dân tộc Việt Nam.…

Read more

Bác bỏ luận điệu xuyên tạc của Hải Lê

Mới đây, trên trang “Voatiengviet. Com”, Hải Lê giật tít: “‘Lên án Nga tại Liên Hợp quốc, Việt Nam lại bỏ phiếu trắng lần thứ ba”. Bài viết là tập hợp hàng loạt luận điệu sai trái, không chính xác, hướng lái theo chiều hướng tiêu cực đường lối đối ngoại của Việt Nam. Y cho rằng: “nền ngoại giao của Đảng Cộng sản Việt Nam đã phản bội lợi ích quốc gia, làm nhục quốc thể”. Đây là luận điệu xuyên tạc, phủ nhận đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước cũng như thành tựu của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng; cố tình bôi nhọ, hạ thấp uy tín của Đảng, Nhà nước ta, bởi lẽ:

Như chúng ta đã biết, bất kỳ quốc gia, dân tộc nào trong quá trình hình thành và phát triển của mình cũng đều phải xử lý hai vấn đề cơ bản là đối nội và đối ngoại.…

Read more

BÀI HỌC VỀ BẢO VỆ THÀNH QUẢ CÁCH MẠNG SAU THẮNG LỢI CỦA CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA

Cách mạng Tháng Mười Nga thắng lợi, thành quả là nhà nước chuyên chính vô sản đầu tiên trên thế giới ra đời, đưa nước Nga đi theo con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội. Lần đầu tiên trong lịch sử, nhân dân lao động đã có Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, một Tổ quốc thực sự của mình. Tuy nhiên, các thế lực thù địch trong nước điên cuồng chống lại nước Nga Xô viết, tìm cách để bóp chết Chính quyền Xô viết non trẻ, xóa bỏ thành quả cách mạng và giành lại “cái thiên đường” đã mất. Cùng với đó, các nước đế quốc cũng ra sức cấu kết với nhau để tiến công xâm lược hòng tiêu diệt nước Nga Xô viết, xóa bỏ thành quả cách mạng xã hội chủ nghĩa mà nhân dân các dân tộc ở nước Nga, dưới sự lãnh đạo của Đảng Bônsêvích Nga, đứng đầu là lãnh tụ V.I.Lênin…

Read more

Giọng điệu xuyên tạc của Hoàng Quốc Dũng

Trên trang “Voatiengviet. Com” mới đây có đăng tải bài: “Chế độ cộng sản lập hiến” của Hoàng Quốc Dũng, trong đó y hàm hồ cho rằng: “dân chủ còn là một chuyện xa vời với Việt Nam”. Phải nói ngay rằng, Hoàng Quốc Dũng càng cố tình xuyên tạc, phủ nhận sự thật để thực hiện mưu đồ đen tối thì chính y càng trở thành kẻ lố bịch. Bởi lẽ, luận điệu mà y đưa ra hoàn toàn trái ngược với những thành tựu của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa mà nhân dân Việt Nam đã đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Một là, sau khi cách mạng Tháng Tám thành công, Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa được thành lập năm 1945, nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ, đã được hưởng quyền làm chủ thực sự và ngày càng được phát huy trong quá trình xây dựng xã hội mới.…

Read more

Luận điệu xuyên tạc phản động của Chu Mộng Long

Trong bài “Mặt nào của văn hóa – đạo đức xuống cấp?” trên Baotiengdan, Chu Mộng Long đã đưa những bình luận về văn hóa, con người Việt Nam chỉ toàn những gam mầu tối sẫm, hòng tạo ra sự hoang mang, dao động trong xã hội. Trong đó, y cho rằng: “với cách xây dựng một nền văn hóa như hiện nay sẽ còn nát bét nhiều thế hệ nữa”, đó là sự xuyên tạc, phủ nhận trắng trợn đường lối, thành tựu trong phát triển văn hóa, con người mà đất nước ta đã đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng, bởi lẽ:

Một là, dưới sự lãnh đạo của Đảng văn hóa, con người Việt Nam không ngừng phát triển, góp phần tích cực, quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chỉ tính riêng sau hơn 35 năm đổi mới, nhận thức của toàn xã hội về văn hóa ngày càng toàn diện và sâu sắc hơn trên các lĩnh vực, các loại hình; các sản phẩm văn hóa ngày càng đa dạng, phong phú, đáp ứng yêu cầu mới, nhiều mặt của xã hội.…

Read more