Phê phán quan điểm của Đỗ Kim Thêm “Bàn về khái niệm Nhà nước Pháp quyền Xã hội Chủ nghĩa”

Mục đích của sa thải là quyết định cuối cùng của doanh nghiệp với nhân viên trong trường hợp nhân viên đó làm việc không hiệu quả, vi phạm chính sách công ty, hoặc cũng có thể nguyên nhân từ phía doanh nghiệp khi ban lãnh đạo quyết định cắt giảm chi phí và thu hẹp bộ máy nhân sự, hoặc khó khăn về tài chính. Bởi chìa khóa thành công của một công ty hay một doanh nghiệp là không ngừng đổi mới, sáng tạo. Do vậy, việc sa thải nhân viên có năng lực hạn chế, không đổi mới, sáng tạo là việc làm bình thường không phải là “thay máu công ty hay thay văn hóa của công ty” như Nguyễn Huy Vũ đăng trên trang “Viettan”.

Như chúng ta đã biết, xét về góc độ pháp lý và quản lý doanh nghiệp, kỷ luật lao động là một yêu cầu khách quan và tất yếu để xây dựng kỷ cương, nề nếp trong công việc.…

Read more

Phê phán quan điểm của Đỗ Kim Thêm “Bàn về khái niệm Nhà nước Pháp quyền Xã hội Chủ nghĩa”

Mới đây, Đỗ Kim Thêm đăng bài trên “Baotiengdan” với tiêu đề “Bàn về khái niệm “Nhà nước Pháp quyền Xã hội Chủ nghĩa”. Y cho rằng: Nhìn chung, khái niệm NNPQXHCN có các điểm nghịch lý chủ yếu: Đảng đứng trên và đứng ngoài Hiến pháp và luật pháp để điều khiển toàn bộ mọi hoạt động của nhà nước; Hiến pháp là một bản sao nghị quyết của Đảng”. Đây là luận điệu sai trái, thù địch nhằm phủ nhận cơ chế lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước và xã hội Việt Nam; phủ nhận, xuyên tạc, bóp méo những thành tựu to lớn của Đảng trong lãnh đạo Nhà nước, xã hội và nhân dân ta thực hiện công cuộc xây dựng đất nước.

Như chúng ta đã biết, trong cơ cấu tổ chức và nguyên tắc vận hành của hệ thống chính trị ở Việt Nam: Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quản lý và nhân dân Việt Nam làm chủ.…

Read more

Phê phán luận điệu xuyên tạc về “Tự do Internet tại Việt Nam”

Lâm Hoài Thạch đăng trên “Viettin” với tiêu đề “Hội thảo “Tự do Internet” tìm cách giúp giới trẻ trong nước đu tranh”. Nội dung của bài viết nhấn mạnh đến vấn đề “Tự do Internet”, nhằm lôi kéo giới trẻ ở hải ngoại và trong nước đấu tranh cho tự do và dân chủ trên internet.

Chúng ta phải khẳng định luận điệu của Lâm Hoài Thạch về cái gọi là Việt Nam “không có tự do Internet” là xuyên tạc, bịa đặt, không đúng với sự thật tại Việt Nam, bởi: Từ khi thành lập nước đến nay, Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam luôn nhất quán quan điểm bảo đảm mọi điều kiện cho sự phát triển toàn diện của người dân, trong đó có quyền tự do thông tin, tự do Internet.

Như chúng ta đã biết, trong những năm gần đây, mạng xã hội đã trở nên phổ biến với cuộc sống hàng ngày của hầu hết người Việt Nam.…

Read more

Vạch trần luận điệu sai trái của Therese Thi My về Chiến thắng 30/4/1975

Cách đây 48 năm, lúc 11 giờ 30 phút ngày 30/4/1975, lá cờ của Mặt trận dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam đã tung bay trên nóc Dinh Độc Lập, đánh dấu giờ phút thiêng liêng của dân tộc Việt Nam kết thúc vẻ vang cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước kéo dài 21 năm (1954 – 1975) đầy khó khăn nhưng vĩ đại trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc ta. Kể từ đó, ngày 30/4 hằng năm trở thành Ngày hội thống nhất non sông của dân tộc Việt Nam; thế mà Therese Thi My lại đăng bài viết:30-4-1975: Ngày Hồng phúc cho dân tộc Việt? đưa ra các thông tin sai trái, xuyên tạc, bóp méo thực tiễn lịch sử, phủ nhận sạch trơn mọi sự hy sinh, mất mắt cảu dân tộc Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ, cứu nước; phủ nhận giá trị thời đại của Chiến thắng 30/4/1975 và gọi đó là sự chiếm được miền Nam của miền Bắc.…

Read more

Phê phán quan điểm “Chống tham nhũng là trò chính trị quyền lực phe nhóm” của Lê Thành Nhân

Hiện nay, đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực do Đảng ta phát động, lãnh đạo thực sự “đã trở thành phong trào, xu thế không thể đảo ngược”, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế – xã hội, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Thế nhưng, Lê Thành Nhân lại tung bài viết “Quay lại “chuyên chính”, nguyễn Phú Trọng sa lầy kinh tế!” đăng trên trang “Vietquoc”. Bài viết thể hiện công tác chống tham nhũng của Đảng ta “là để hạ đối thủ chính trị để bảo tồn quyền lực tuyệt đối”. Đây là chiêu trò, thủ đoạn hết sức thâm độc và hoàn toàn sai trái, không đúng với bản chất của công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nhằm làm giảm sút uy tín của Đảng, phủ nhận công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực do Đảng ta lãnh đạo.

Read more

PHÊ PHÁN QUAN ĐIỂM “DIỄN TRÒ VỚI NGÀY PHỤ NỮ QUỐC TẾ” CỦA LÊ NGUYỄN

Ngày Quốc tế Phụ nữ, cả nhân loại đã và đang giành những lời chúc tốt đẹp nhất cho “một nửa” thế giới. Những cuộc gặp mặt, những bó hoa, gói quà… đã được trao gửi với mục đích tôn vinh những đóng góp quan trọng của người phụ nữ đối với gia đình và xã hội, đồng thời ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang, ghi nhận đóng góp của phụ nữ trên toàn thế giới nói chung và phụ nữ Việt Nam nói riêng trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, hòa bình dân chủ vì sự tiến bộ của xã hội. Ấy vậy mà, trên trang mạng xã hội “Danlambao”, Lê Nguyễn có bài viết “Diễn trò với ngày phụ nữ quốc tế”, trong đó cho rằng “Các tổ chức chính trị xã hội tổ chức kỷ niệm ngày phụ nữ quốc tế là nhằm mưu đồ phục vụ mục tiêu chính trị của đảng cộng sản”.

Read more

Cảnh giác với chiêu trò đòi thành lập “Công đoàn độc lập” của Hồng Dân

Vừa qua, Hồng Dân, có bài viết “Vì sao Việt Nam vẫn cho rằng công đoàn độc lập” là chống phá?” trên trang mạng xã hội “Vietnamthoibao”. Trong đó y cho rằng “cần phải thành lập tổ chức công đoàn độc lập ở Việt Nam”. Đây là quan điểm hoàn toàn sai trái nhằm mưu đồ chính trị thấp hèn, từng bước đi đến hình thành một tổ chức đối lập với Đảng Cộng sản Việt Nam.

Cần khẳng định ngay đây là sự đánh tráo khái niệm, bịa đặt trắng trợn , bởi thực tế Quốc hội đã thông qua Bộ Luật Lao động năm 2019 (có hiệu lực ngày 01/01/2021). Bộ Luật Lao động có 01 chương riêng về “Tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở (TCĐDNLĐ)” (chương 13). Xin nhấn mạnh TCĐDNLĐ tại cơ sở là tổ chức được thành lập trên cơ sở tự nguyện của người lao động tại một đơn vị sử dụng lao động nhằm mục đích bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động trong quan hệ lao động thống qua đối thoại, thương lượng tập thể hoặc các hình thức khác theo quy định của pháp luật.…

Read more

Cảnh giác với luận điệu hạ bệ vai trò, uy tín của Đảng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Trên trang mạng xã hội “Quyenduocbiet”, Người Sài Gòn có bài viết “Lãnh đạo dân chủ & lãnh đạo độc tài”, nội dung của bài viết là những luận điệu sai trái, thiếu thiện chí, nhằm phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và vai trò của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Dưới góc nhìn “phiến diện, một chiều”, Người Sài Gòn cho rằng “các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta hiếm khi thấy ra ngoài xã hội cùng người dân…, không hề quan tâm đến cuộc sống của người dân”. Đây là quan điểm hoàn toàn sai trái, phi thực tế ở Việt Nam nhằm bôi nhọ, hạ bệ uy tín của các đồng chí lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, cũng như vai trò lãnh đạo của Đảng và cuối cùng là xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.…

Read more

Văn hóa Việt Nam – giá trị trường tồn

Trên trang mạng xã hội “Quyenduocbiet”, Trần Công Luân có bài viết “Văn hóa Việt Nam đi về đâu?”, nội dung của bài viết là những luận điệu sai trái, thiếu thiện chí, nhằm phủ nhận giá trị tinh hoa văn hóa Việt Nam. Dưới góc nhìn “phiến diện, một chiều”, Trần Công Luân cho rằng “văn hóa giáo dục của Đảng cộng sản Việt Nam chỉ là nhồi sọ tuổi trẻ với tư tưởng Hồ Chí Minh và chủ nghĩa cộng sản rỗng tuếch với loại ngôn ngữ ngu xuẩn do tầng lớp lãnh đạo độc tài nhưng lại khiếp sợ thuần phục Trung Cộng thì văn hóa Việt sẽ không thể ngóc đầu nổi”. Đây là quan điểm hoàn toàn sai trái, phi thực tế ở Việt Nam, nhằm mưu đồ chính trị thấp hèn là phủ nhận thành quả cách mạng, phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam hòng thay đổi chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.…

Read more