MỘT SỰ SO SÁNH VÔ CĂN CỨ

Mới đây, trên trang Doithoaionline.com Đào Tăng Dực đã đăng tải bài viết với tiêu đề “ Vì sao độc tài chậm tiến bộ hơn dân chủ”. Trong đó, y xuyên tạc “Chế độ một đảng cầm quyền là cản trở sự phát triển của đất nước thua kém mô hình dân chủ hiến định, pháp trị và đa nguyên”, nhằm kêu gọi, cổ súy cho đa nguyên, đa đảng, hạ thấp vai trò, uy tín  của Đảng Cộng sản. Thực chất là Đào Tăng Dực phủ nhận vai trò duy nhất lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước và xã hội Việt Nam.

  1. Với luận điệu phản động, Đào Tăng Dực cho rằng mô hình nhà nước độc tài thua kém mô hình dân chủ hiến định, pháp trị và đa nguyên trên phương diện quản trị phúc lợi cho nhân dân

Lịch sử Việt Nam trong thế kỷ XX đã chứng minh, nhờ có sự  lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng CSVN, nhân dân ta đã giành được độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, tiến hành sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.…

Read more

Luận điệu phản nhân văn của Đỗ Ngà

Đã từ lâu, được sự tiếp tay, tiếp sức của các thế lực thù địch, các tổ chức phản quốc lưu vong, Đỗ Ngà từ ngộ nhận, ảo tưởng đến ngông cuồng, điên loạn chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ ta. Mới đây, trên trang Hung-viet.org đã đăng tải bài viết “Lenin và di sản tàn phá mà ông ta để lại” của Đỗ Ngà với nội dung xuyên tạc, phủ nhận thành quả cách mạng mà Đảng Cộng sản và chế độ xã hội chủ nghĩa đã mang lại cho nhân dân Liên Xô và hòa bình, độc lập, tự do của các dân tộc trên thế giới.

  1. Đỗ Ngà phủ nhận giá trị nhân văn của chế độ xã hội chủ nghĩa

Trong những ngày tháng năm lịch sử, khi tất cả những người yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới đang hân hoan chào mừng ngày Chiến thắng phát xít, tri ân những thành quả cách mạng mà chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô mang lại cho nhân loại thì Đỗ Ngà lại đưa ra những luận điệu xuyên tạc, phủ nhận những giá trị tốt đẹp đó.…

Read more