Luận điệu xuyên tạc của Trần Đông A

Mới đây, các diễn đàn phản động đã phát tán bài viết “Nhân, Lễ, Nghĩa, Trí, Tín có tiêu diệt được tham nhũng?” của Trần Đông A. Bài viết có nội dung vu khống, bôi nhọ, hạ thấp uy tín Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, xuyên tạc quan điểm, đường lối của Đảng, Nhà nước ta trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng hiện nay.

Trong bài viết, Trần Đông A đã đưa ra một số nhận định, lý giải một cách thô thiển về 4 chữ “Nhân” trong bài phát biểu của Tông Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đồng thời phủ nhận những thành quả mà Đảng, Nhà nước ta đã đạt được trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Đây thực sự là những nhận định xuyên tạc, vô căn cứ cần phải được nhận diện và đấu tranh bác bỏ.

Thứ nhất, Trần Đông A đã viết rằng “cách các ông ‘nhân ái, nhân tình’ với thế lực tham nhũng là các ông đang nuôi dưỡng chúng”.

Read more

VẠCH TRẦN THỦ ĐOẠN LỢI DỤNG VẤN ĐỀ VĂN HÓA ĐỂ CHỐNG PHÁ ĐẢNG, NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

Văn hóa trong chính trị là hệ giá trị văn hóa được con người lựa chọn tiếp nhận và biểu hiện ra trong quá trình hoạt động chính trị và là giá trị cốt lõi của mỗi hệ thống chính trị. Nó thể hiện nhận thức về chính trị, lý tưởng, niềm tin vào chính trị và cách thức tham gia vào đời sống chính trị của các chủ thể theo những chuẩn mực phù hợp với mục tiêu chung của xã hội. Thế nhưng, trên trang “Danchimviet”, Đinh Lâm Thanh lại đăng tải bài “Tương quan giữa văn hóa và chính trị”. Nội dung bài viết thể hiện rõ bản chất phản động, cực đoan, vu khống, bôi nhọ vai trò lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam.

Ngay đầu bài viết, Đinh Lâm Thanh đã nhận định rằng “Một đất nước cai trị bởi cộng sản và dân tộc bị phân hóa làm hai với hai nền văn hóa chống đối nhau thì vấn đề tách rời chính trị ra khỏi văn hóa là không thể xảy ra”.

Read more

Hãy cảnh giác với nhận định “Ngớ ngẩn” của Thùy My

Thời gian qua, một số phần tử cơ hội, phản động lợi dụng việc xử lý các vụ án tham nhũng để tung lên mạng xã hội những bài viết xuyên tạc bản chất của sự việc. Mới đây, trên trang “Rfi”, lợi dụng vụ án Vạn Thịnh Phát, Thùy My đã đăng tải bài “Chống tham nhũng kiểu phong kiến”. Mục đích bài viết hòng gây nhiễu loạn thông tin, hạ thấp uy tín của các cơ quan chức năng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở nước ta hiện nay.

Trong bài viết của mình, Thùy My đã đưa ra những nhận định và so sánh một cách “ngớ ngẩn” về cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở nước ta hiện nay với các triều đại phong kiến trước đây.

Tham nhũng là một “căn bệnh của quyền lực” xuất hiện từ khá sớm trong xã hội loài người, từ khi xã hội phân chia quyền lực, hình thành giai cấp và nhà nước.…

Read more

Cảnh giác với câu hỏi “ngô nghê” của Phạm Trần

Mới đây, trên trang mạng xã hội “Vietbao”, Phạm Trần đã đăng bài viết “Báo chí hay báo cáo viên nhà nước?”. Mục đích của Y nhằm công kích, xuyên tạc, vu khống vấn đề tự do báo chí, tự do ngôn luận ở Việt Nam. Bôi nhọ, hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng, uy tín của nhà báo, kích động, lôi kéo, đòi đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập ở Việt Nam.

1. Phạm Trần đã quy chụp “Thông tin báo chí ở Việt Nam là loại thông tin một chiều và người làm báo là cán bộ nhà nước, là đảng viên phải nói và viết theo chỉ thị. Như vậy, rõ ràng không có tự do báo chí ở Việt Nam”

Đây là luận điệu vô căn cứ, xuyên tạc, bóp méo sự thật về tự do báo trí ở Việt Nam của Phạm Trần.…

Read more

Cảnh giác với thủ đoạn “nhai lại” của Đào Tăng Dực

Bằng hình thức “nhai lại” điệp khúc “Muốn đất nước hùng cường phải xóa bỏ Điều 4 Hiến pháp”. Gần đây, trên trang “Doithoaionline. com” Đào Tăng Dực lại đăng bài viết với tựa đề “Nguồn gốc Quốc xã của điều 4 Hiến Pháp 2013”. Mục đích của Y lợi dụng mạng internet, mạng xã hội tác động hòng làm thay đổi Điều 4 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013, hạ thấp uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước và xã hội.

1. Với những lời lẽ ngông cuồng, Đào Tăng Dực khẳng định “Điều 4 Hiến pháp được cho là vô cùng tai hại cho dân tộc Việt vì củng cố tính độc tài toàn trị của đảng CSVN”.

Đây là luận điệu xuyên tạc, phủ nhận, hạ thấp uy tín của Đảng Cộng sản Việt Nam; kích động đòi đa nguyên, đa đảng tiến tới xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng đối với nhà nước và xã hội.…

Read more

VẠCH TRẦN ÂM MƯU, THỦ ĐOẠN CỦA PHẠM QUÝ THỌ

Mới đây, lợi dụng phiên tòa xét xử vụ án “chuyến bay giải cứu”, trên trang “Rfavietnamse” Phạm Quý Thọ đã đăng bài viết với tựa đề “Đạo đức, tư tưởng quan chức chế độ suy thoái nghiêm trọng thế nào?”. Mục đích của Y nhằm hướng lái từ vụ án hình sự sang vấn đề chính trị, tạo cớ bôi nhọ đất nước, chống phá Đảng, Nhà nước, các cấp lãnh đạo, hệ thống chính quyền từ Trung ương đến cơ sở, làm mất niềm tin của nhân dân vào Đảng và chế độ, tạo “hoài nghi” về quyết tâm chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước ta hiện nay.

1. Phạm Quý Thọ lợi dụng sự suy thoái đạo đức, tư tưởng của một bộ phận cán bộ, đảng viên để chống phá chủ trương phòng chống tham nhũng ở nước ta.

Ngay đầu bài viết Y cho rằng “Suy thoái đạo đức, tư tưởng của cán bộ lãnh đạo, đảng viên ngày càng nghiêm trọng trong bối cảnh nghịch lý tăng trưởng nhanh và tham nhũng tràn lan đe dọa sự tồn vong của chế độ.”

Read more

SỰ “NGU MUỘI” CỦA NGUYÊN ANH

Trên trang mạng xã hội “Quyenduocbiet”, Nguyên Anh đã đăng một bài viết có tiêu đề “Muốn biết XHCN như thế nào thì hãy nhìn vào các quốc gia cộng sản”. Luận điệu của y thể hiện rõ sự công kích, bài bác, xuyên tạc, phê phán con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta, ca ngợi chủ nghĩa tư bản, gieo rắc tâm lý hoài nghi, gây bất ổn xã hội, đòi Ðảng, nhân dân ta từ bỏ mục tiêu, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội và đi theo con đường tư bản chủ nghĩa.

Với cách nhìn định kiến và thái độ “chống cộng” rất cực đoan, Nguyên Anh cho rằng “Đảng cộng sản Việt Nam thường tuyên truyền lếu láo đi lên XHCN là khát vọng của dân tộc ta. Qua nhiều bài viết tôi đã chỉ ra rằng không có người dân Việt Nam nào (ngoại trừ bọn đảng viên, dư luận viên) mong muốn đất nước tiến tới XHCN cả…”

Đọc những dòng chữ trên, là người dân Việt Nam ai cũng phẫn nộ với loại người “không biết mình là ai” này, bởi lẽ, có ai cho Y cái quyền phán xét này.…

Read more

Cảnh giác với “Ngôn luận tự do” của Nguyên Anh

Trên trang mạng xã hội “Quyenduocbiet” Nguyên Anh đã đăng bài viết với tựa đề “Đấu tranh để thay đổi thể chế chính trị ở Việt Nam”. Bài viết đã công kích, xuyên tạc, vu khống vấn đề tự do ngôn luận, vấn đề nhân quyền ở Việt Nam. Mục đích của Y nhằm kích động, lôi kéo, đòi đa nguyên, đa đảng và cuối cùng là thay đổi chế độ chính trị ở Việt Nam.

1. Nguyên Anh bịa đặt rằng “Về tự do ngôn luận thì đảng làm ra những điều luật trái với sự tiến bộ của Nhân loại”.

Trước hết chúng ta thấy rõ, đây là luận điệu xuyên tạc, phản động, vu khống Đảng, Nhà nước Việt Nam về vấn đề tự do ngôn luận của các thế lực phản động. Chúng luôn tìm mọi phương cách, phủ nhận các thành tựu đã đạt được trong xây dựng, phát triển Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc được bạn bè quốc tế ghi nhận, đánh giá cao.…

Read more

Hãy cảnh giác trước thủ đoạn xuyên tạc của Phạm Trần

Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV khai mạc vào ngày 22/5, dự kiến bế mạc vào ngày 23/6 với khối lượng công việc rất lớn, nhiều nội dung quan trọng. Lợi dụng sự kiện chính trị này, trên trang “Doithoaionline”, Phạm Trần đã đăng tải bài viết với tựa đề “Cán bộ, công chức CSVN: không lợi không làm”. Mục đích của Y nhằm hạ uy tín của đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, gây chia rẽ nội bộ, tạo thị phi trong xã hội, làm giảm lòng tin của nhân dân với Đảng.

Thực chất, đây là thủ đoạn lừa bịp “mượn gió, bẻ măng” của Phạm Trần. Với chiêu trò “ đạo trích” các bài báo, bài phát biểu của Đại biểu Quốc hội để xuyên tạc, nói xấu, bôi nhọ Đảng, Nhà nước và kích động “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong tư tưởng của đội ngũ cán bộ, công chức.…

Read more

VẠCH TRẦN LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC CỦA QUANG NGUYÊN

Lợi dụng việc TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Trần Văn Bang (62 tuổi, quê Hải Dương) 8 năm tù về tội “làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, quy định tại điều 117 bộ luật Hình sự năm 2015. Trên trang “Vietnamthoibao”, Quang Nguyên đã đăng tải bài viết với tựa đề “Đảng không ngừng sử dụng bạo lực đàn áp nhân dân”. Mưu đồ của Y là vu cáo Đảng, Nhà nước Việt Nam vi phạm nhân quyền; bôi nhọ, hạ thấp vai trò, uy tín của Đảng Cộng sản Việt Nam.

1. Trong bài viết, Quang Nguyên cho rằng “Việc liên tiếp bắt giam, bỏ tù những người tranh đấu ôn hòa cho nhân quyền chứng tỏ ĐCSVN không ngừng dùng bạo lực đàn áp nhân dân”.

Read more