Bộ mặt thật của Linh mục Nguyễn Đình Thục

Bổn phận cao cả của một linh mục chân chính là phải chăm lo cuộc sống ấm no, bình yên của người dân, song Nguyễn Đình Thục lại cùng các thế lực thù địch tìm mọi cách để phá hoại cuộc sống bình yên của nhân dân. Vậy Nguyễn Đình Thục có còn đủ tư cách là một linh mục để người dân tin theo hay không và những hành vi vi phạm pháp luật của cần được xử lý nghiêm minh. Read more

Hãy tránh xa tổ chức khủng bố Việt Tân

Cá nhân tôi đồng tình, ủng hộ việc làm trên của Bộ Công an Việt Nam, bởi những hoạt động của tổ chức Việt Tân không xuất phát từ lòng yêu nước chân chính, cũng không vì cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc của nhân dân bốn tỉnh miền Trung, mà vì những toan tính chính trị đen tối của tổ chức này. Cá nhân tôi mong rằng mọi người hãy cảnh giác, tỉnh táo, thận trọng, ví lòng yêu nước hãy tránh xa tổ chức khủng bố Việt Tân. Read more