Nông Văn Tiềm – Kẻ ba hoa về nhân sự ở thượng tầng

Lợi dụng việc Tiểu ban nhân sự Đại hội XIV họp chuẩn bị các nội dung quan trọng cho công tác nhân sự cho đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn Đảng khóa XIV và việc Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đồng ý để ông Võ Văn Thưởng thôi giữ các chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2021 – 2026 và Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức vụ chủ tịch nước, cho thôi làm đại biểu quốc hội đối với ông Võ Văn Thưởng. Các thế lực thù địch trong và ngoài nước lập tức mượn cớ “nhào nặn”, “suy diễn” chĩa mũi nhọn công kích vào công tác phòng, chống tham nhũng và công tác nhân sự cấp cao của Đảng ta.…

Read more

Hiếu học là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam

Những ngày qua, trên “Vietnamthoibao” đã đăng tải bài viết “Hám học hay hám danh?” của Nguyễn Văn Tuấn. Trong bài viết, đã “nghĩ lại” theo kiểu “thầy bói xem voi” để minh chứng cho lời của “một giáo sư khả kính ở Hà Nội nhận xét rằng người Việt hám danh, chớ không hẳn hám học” là đúng. Nghĩa là Tuấn đã dựa vào “góc nhìn của xã hội phương Tây” và hiện tượng “háo danh” của không ít người để bài bác truyền thống hiếu học của dân tộc ta. Thực tế là:

Học tập là cách thức con người tích lũy kinh nghiệm và làm giàu tri thức cho mình.

Không một nước nào, không một dân tộc nào tồn tại và phát triển mà không coi trọng việc học tập. Học tập chính là con đường ngắn nhất để làm giàu, lưu giữ, truyền đạt kiến thức, tích lũy kinh nghiệm từ thế hệ này sang thế hệ khác.…

Read more

Việt Nam luôn nỗ lực hành động vì quyền con người

Thời gian qua, RFA liên tục có những tin, bài về tình hình nhân quyền ở Việt Nam, nhưng với góc nhìn méo mó, xuyên tạc sự thật với ý đồ không trong sáng. Điển hình là bài viết “Nhân quyền ở Việt Nam năm 2023: tiếp tục tồi tệ từ năm 2018” của Đinh Thảo và Minh Trang.

Hãy tôn trọng sự thật

Thực tế là, không phải “Hoa Kỳ nhượng bộ Việt Nam rất nhiều trong vấn đề nhân quyền để hai bên có thể nâng cấp mối quan hệ” như nhận định của Đinh Thảo, ngược lại, Hoa Kỳ đã ghi nhận những hành động của Việt Nam trong bảo đảm quyền con người và thực sự mong muốn nâng cấp quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững. Đây là dấu ấn cho thấy nhân dân hai nước đã tiến thêm một bước quan trọng trên con đường khép lại quá khứ, hướng tới tương lai.…

Read more

Lật tẩy chiêu trò đòi “phi chính trị hóa” quân đội của các thế lực thù địch

Quân đội nhân dân Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức, giáo dục và rèn luyện, 79 năm qua cùng toàn Đảng, toàn dân đánh đuổi thực dân, đế quốc thu non sông về một mối cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, bảo vệ đời sống ấm no, tự do và hạnh phúc của nhân dân; luôn xứng đáng là công cụ bạo lực sắc bén, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Tổ quốc và nhân dân giao cho.

Âm mưu chưa bao giờ từ bỏ của các thế lực thù địch

“Phi chính trị hóa” Quân đội nhân dân Việt Nam là âm mưu trong tổng thể chiến lược “Diễn biến hòa bình” chống phá cách mạng Việt Nam. Đây là một âm mưu không mới, nhưng cực kỳ thâm độc, nguy hiểm của các thế lực thù địch, phản động ngoan cố chống phá cách mạng nước ta trong suốt thời gian qua. …

Read more

RFA đe dọa quyền phát triển của Việt Nam

Những ngày qua, trên trang mạng facebook “Đài Á châu tự do (RFA)” đăng tải bài viết “Tổ chức Hiến chương 19: Đàn áp tự do ngôn luận đe dọa quyền phát triển ở Việt Nam”, trong đó sử dụng thông tin từ “Báo cáo biểu đạt Toàn cầu năm 2023” của tổ chức Hiến chương 19 và ý kiến của Nguyễn Tuấn Khanh nhằm bịa đặt, xuyên tạc về tình hình tự do ngôn luận để yêu cầu chính quyền đòi “sửa đổi hoặc bãi bỏ toàn bộ Luật An ninh mạng và các Điều 117; 318; 331 của Bộ luật Hình sự”. Vậy, Tổ chức Hiến chương 19 là gì? Nguyễn Tuấn Khanh là ai? Đâu mới là kẻ đe dọa quyền phát triển của Việt Nam?

Bộ mặt thật của “Tổ chức Hiến chương 19”

Thành lập từ năm 1987 và đặt trụ sở tại Anh, Article 19 – được cho là lấy cảm hứng từ Điều 19 trong Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền, tuyên bố mục đích hoạt động là thúc đẩy phong trào tự do ngôn luận, hoạt động vì một thế giới nơi tất cả mọi người được tự do thể hiện bản thân.…

Read more

Vạch trần “thiển nghĩ” của Phạm Đình Bá

Trên trang Facebook “Việt Nam thời báo”, Phạm Đình Bá viết “tương quan giữa không chịu phát triển, nghèo đói và Trọng” với những “thiển nghĩ” mà tác giả đã tự nhận. Để thấy được những “thiển nghĩ” này của Phạm Đình Bá, cần làm rõ một số nội dung sau:

Nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật

Phạm Đình Bá lo “các quan sát viên nước ngoài cho rằng Việt Nam là câu chuyện thành công về tăng trưởng nhanh, liên tục và có thành tích giảm nghèo ấn tượng” quên những sai lầm, khuyết điểm làm cho kinh tế – xã hội đất nước lâm vào khủng hoảng trầm trọng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong những năm từ 1975 đến những năm 1980. Thực tế là “các quan sát viên nước ngoài” và nhân dân Việt Nam không quên, ngược lại tất cả đều nhớ và ghi nhận Đảng Cộng sản Việt Nam – một Đảng mácxít chân chính nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; tin tưởng, kiên trì chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; lấy đời sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân làm động cơ hành động đã “nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật”, Đại hội VI của Đảng (tháng 12-1986) nghiêm khắc tự phê bình sai lầm chủ quan duy ý chí trên những chủ trương, chính sách lớn, ở tầm chỉ đạo chiến lược trong cải tạo xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội trước đây, đồng thời đề ra đường lối đổi mới toàn diện nhằm đưa đất nước ra khỏi khủng hoảng, đi vào thế ổn định và phát triển.…

Read more

Người dân Việt Nam đã thụ hưởng quyền con người từ rất sớm

Bài viết: “EU: Không gian nhân quyền Việt Nam bị thu hẹp” với những thông tin bịa đặt, phiến diện, thù địch về tình hình nhân quyền ở Việt Nam của Quang Minh trên trang “Thoibao. de”. Nhưng sự thật là:

Người Việt Nam đã thụ hưởng quyền con người trước khi thế giới có Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền (1948)

Ngày 02 tháng 9 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc “Tuyên ngôn Độc lập” khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nhân dân Việt Nam đã được hưởng thụ quyền con người. Nhưng mãi đến năm 1948, thế giới mới đạt được sự đồng thuần để có bản Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền. Với những nỗ lực vì quyền con người, cho đến nay, Việt Nam là thành viên 7/9 điều ước cốt lõi về quyền con người gồm: Công ước về các Quyền Dân sự và Chính trị 1966 (ICCPR); Công ước về các Quyền Kinh tế, Xã hội và Văn hóa 1966; Công ước về Xoá bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ năm 1979; Công ước về Xoá bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc 1969; Công ước về Quyền Trẻ em năm 1989 và hai Nghị định thư bổ sung về trẻ em trong xung đột vũ trang và chống sử dụng trẻ em trong các hoạt động mại dâm và tranh ảnh khiêu dâm; Công ước về Quyền của Người khuyết tật năm 2006; Công ước Chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người. …

Read more