Thành quả trong xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là không thể phủ nhận

Sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, qua hơn 35 năm đổi mới đã đạt được những thành tựu to lớn trên nhiều lĩnh vực, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt, sức mạnh quốc gia và vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng nâng cao. Thế nhưng, với âm mưu đen tối, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị vẫn tìm trăm phương ngàn kế để phá hoại sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc ta. Mới đây, trên “baotiengdan. com”, Nguyễn Thông rêu rao rằng: “Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam chỉ đem lại nghèo đói và lạc hậu”. Đây là luận điệu phiến diện, không phản ánh đúng thực tế ở Việt Nam, mục đích của y và đồng bọn nhằm phủ nhận con đường đi lên chủ nghĩa xã hội và những thành quả mà chủ nghĩa xã hội mang lại cho nhân dân Việt Nam.…

Read more

Không thể phủ nhận vai trò của đoàn thanh niên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam, là đội quân xung kích cách mạng, bao gồm những thanh niên tiên tiến, tự nguyện phấn đấu thực hiện mục tiêu lý tưởng của Đảng. Nhận thức rõ nhiệm vụ quan trọng này, những năm qua, Đoàn Thanh niên đã phát huy tốt vai trò trong công tác xây dựng Đảng; triển khai tích cực, hiệu quả, đồng bộ các giải pháp và đạt nhiều kết quả quan trọng, ngày càng được khẳng định trong thực tiễn. Tuy nhiên, với thái độ hằn học, bất mãn các đối tượng thù địch, chống phá luôn tìm cách nào đó để “chọc ngoáy”, “phá bĩnh”. Mới đây, chúng rêu rao rằng: “Đoàn thanh niên đã mất vai trò”, “phai nhạt lý tưởng”, “không còn quan tâm đến bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”…  Đây là luận điệu sai trái, xuyên tạc, hết sức nguy hiểm, bởi mục đích sâu xa của chúng hòng phủ nhận vai trò của đoàn thanh niên đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tiến tới kích động thanh niên chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ.…

Read more

Không thể phủ nhận công tác tuyên truyền của Đảng ta

Gần đây, các thế lực thù địch, phản động ngày càng tăng cường các hoạt động xuyên tạc, chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng, đặc biệt khi công tác tuyên truyền ngày càng khẳng định được vai trò nòng cốt trong nhận diện, đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng thì bọn chúng lại càng ráo riết xuyên tạc rằng: “Tuyên truyền hiện nay theo kiểu bao cấp, quá lố”, và rằng “tuyền truyền đã thất bại, dân không nghe theo”… Chúng ta cần tỉnh táo, bản lĩnh để tránh hoang mang, dao động, mất niềm tin trước các luận điệu chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta.

Công tác tuyên truyền làm cho chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trở thành động lực quan trọng, góp phần hoàn thành vẻ vang nhiệm vụ giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Read more

Không thể phủ nhận chính sách đúng đắn của Nhà nước Việt Nam đối với đồng bào dân tộc thiểu số

Chiêu bài lợi dụng dân tộc, tôn giáo không phải là vấn đề mới trong chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, nhưng thủ đoạn gần đây cho thấy, bọn chúng ngày càng “liều lĩnh”, “đăng đàn” chống phá. Trong số đó nổi lên nhân vật Song Chi với nhiều bài viết vu cáo, xuyên tạc, y rêu rao rằng: “Đồng bào dân tộc thiểu số bị đối xử bất công, bất bình đẳng so với người kinh”… Có thể thấy, đây là luận điệu xuyên tạc, kích động hết sức nguy hiểm, mục đích của y và đồng bọn nhằm chia rẽ khối đoàn kết giữa các dân tộc; phủ nhận những chính sách đúng đắn của Nhà nước đối với đồng bào các dân tộc thiểu số. Vì vậy, hiểu đúng về dân tộc, bình đẳng giữa các dân tộc và bản chất của việc lợi dụng vấn đề dân tộc, giúp mỗi người dân nâng cao cảnh giác cách mạng, đồng thời có cơ sở chính trị, pháp lý vững chắc đấu tranh có hiệu quả với âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch.…

Read more

CẢNH GIÁC VỚI ÂM MƯU LỢI DỤNG TỰ DO BÁO CHÍ ĐỂ CHỐNG PHÁ

Như thành thông lệ, cứ đến gần Ngày kỷ niệm báo chí cách mạng Việt Nam, các thế lực thù địch, phản động lại “nhai lại” điệp khúc cũ cho rằng ở Việt Nam “không có tự do báo chí”, “Việt Nam đàn áp các nhà báo…”(!)

Đây thực ra vẫn là trò cũ soạn lại của các đối tượng chống phá, chỉ khác lần này chúng tăng mức độ, tần suất, đăng tải nhiều thông tin sai lệch, một chiều nhằm thu hút, đánh lạc hướng dư luận, tác động xấu đến tư tưởng cán bộ, nhân dân, hòng làm suy giảm uy tín, vai trò lãnh đạo, quản lý điều hành của Đảng và Nhà nước.

Trước tiên cần khẳng định rằng, Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn nhận thức rất rõ vai trò quan trọng, thiết yếu của báo chí cũng như yêu cầu của tự do báo chí với ý nghĩa như một quyền không thể thể thiếu của con người, một động lực quan trọng để phát triển đất nước.…

Read more

HIỂU RÕ ĐỂ KHÔNG MẮC MƯU THẾ LỰC THÙ ĐỊCH

Với sự phát triển của internet, mạng xã hội, các thế lực thù địch lợi dụng việc cơ quan điều tra khởi tố các vụ án liên quan đến một số cán bộ, đảng viên trong thời gian qua, đã đăng tải nhiều thông tin xuyên tạc, thổi phồng, bóp méo vụ việc, chúng rêu rao rằng: “Đảng đang rối ren vì tham nhũng, tiêu cực”. Có thể thấy chiêu trò này của bọn chúng là hết sức nham hiểm, thâm độc; mục đích nhằm gây nhiễu loạn thông tin, gieo rắc sự hoài nghi, làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Cũng phải thẳng thắn nhìn nhận rằng, những năm gần đây, dưới tác động của mặt trái cơ chế thị trường, một bộ phận cán bộ, đảng viên rơi vào suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” dẫn đến tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, gây bức xúc trong xã hội và là thách thức lớn đối với sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước.…

Read more

Phản bác luận điệu xuyên tạc cuốn sách chống tham nhũng, tiêu cực của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

“Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một cuốn sách chứa đựng giá trị to lớn; được tổng kết lại từ những bài phát biểu, bài nói chuyện và những chỉ đạo của Tổng Bí thư về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Song, với góc nhìn phiến diện cùng động cơ chính trị thiếu trong sáng, nhiều thế lực thù địch, phản động đã tìm mọi cách xuyên tạc, phủ nhận giá trị, ý nghĩa của Cuốn sách. Chúng rêu rao rằng: Cuốn sách “không có giá trị gì”, “chống tham nhũng, tiêu cực mãi chỉ là khẩu hiệu, hình thức”,…

Đây là âm mưu thâm độc nhằm hạ thấp uy tín của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói riêng và uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng ta nói chung.…

Read more

TIN GÌ “BÁNH VẼ”!

Đúng vào dịp tổ chức công đoàn các cấp tổ chức đại hội, tiến tới Đại hội Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 – 2028, các thế lực thù địch, phản động, bất mãn gia tăng chống phá với các luận điệu như: “Công đoàn Việt Nam chỉ là bù nhìn” (!); “chỉ có công  đoàn độc lập mới bảo vệ quyền lợi cho người lao động (!)…

Có thể thấy, “miếng bánh vẽ” do các thế lực thù địch, phản động vẽ ra là hết sức thâm độc, nham hiểm. Đây thực chất là âm mưu nhằm hạ thấp vai trò của công đoàn, từng bước hình thành một tổ chức đối lập với Đảng Cộng sản Việt Nam. Nếu những người công nhân, lao động không tỉnh táo, thiếu bản lĩnh, sẽ dẫn đến mắc mưu kẻ xấu, bị lôi kéo, dụ dỗ, kích động chống phá Đảng, Nhà nước.…

Read more

Cảnh giác với âm mưu xúi giục thanh niên đòi “tự do, dân chủ đa đảng”

Đúng vào dịp tuổi trẻ cả nước tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các thế lực thù địch, phản động, bất mãn gia tăng chống phá với các luận điệu như: “Đảng, Nhà nước chà đạp lên tự do, dân chủ của thanh niên”; nhiệm vụ của thanh niên là phải đứng lên đấu tranh “chống độc tài, đòi tự do, dân chủ đa đảng” (!)…

Có thể thấy, âm mưu lợi dụng “tự do, dân chủ” để chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta là vấn đề không mới, tuy nhiên lần này chúng chĩa mũi nhọn trực tiếp vào đối tượng thanh niên, cho thấy dã tâm nham hiểm của bọn chúng là rất lớn, hòng làm cho một số thanh niên thiếu bản lĩnh sẽ hoài nghi, dao động dẫn đến phai nhạt lý tưởng, xa hơn nữa là không tin tưởng vào chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, kích động chống phá chế độ.…

Read more

Luận điệu phủ nhận vai trò của Bộ đội Biên phòng của Kim Văn Chính

Lợi dụng sự kiện kỷ niệm 64 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (03/3/1959 – 03/3/2023) và 34 năm Ngày Biên phòng toàn dân (03/3/1989 – 03/3/2023), các thế lực thù địch, phản động, bất mãn gia tăng các hoạt động chống phá, tăng tần suất đăng bài trên các trang mạng xã hội, trong đó bài viết “Bộ đội biên phòng” của Kim Văn Chính đăng trên Bureau CTM Media – Âu Châu là một ví dụ. Y cho rằng: “Biên giới là lãnh địa tiền” mà Biên phòng lợi dụng chống buôn lậu để “chia phần”, và rằng đa số tội phạm đã được “bắt tay, thương thảo”… (!)

Đây là những luận điệu phản động, phiến diện, thiếu khách quan, mục đích hướng dư luận có cách nhìn sai lệch về việc thực thi nhiệm vụ của lực lượng biên phòng, phủ nhận vai trò của Bộ đội Biên phòng trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; xa hơn là nhằm bôi nhọ hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”, suy giảm sức chiến đấu của Quân đội.…

Read more