SỰ LỆCH LẠC CỦA CÂU CHUYỆN NHÂN QUYỀN Ở VIỆT NAM

Vừa qua, trên mạng Internet, nhiều diễn đàn phản động phát tán bài viết: Hậu quả của kiểu “ngoại giao đổi chác” của Đài Châu Á Tự do RFA vu cáo nhà nước Việt Nam vi phạm nhân quyền. Bài viết cho rằng, “nhân quyền của Việt Nam năm 2023 tiếp tục tồi tệ đi” bởi “quyền tự do ngôn luận, lập hội, hội họp, đi lại và tôn giáo” bị đàn áp một cách có hệ thống. Đây là nhận định sai lệch, nhằm mục đích hạ uy tín của Đảng, Nhà nước Việt Nam trước cộng đồng thế giới. Mỗi cán bộ, đảng viên và người dân Việt Nam cần hết sức tỉnh táo, đề cao tinh thần cảnh giác, nhận diện đúng bản chất của những luận điệu này, để không bị mắc mưu của các thế lực thù địch.

Thứ nhất, tại điều 25, Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 quy định rõ: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình.…

Read more

Tầm nhìn thiển cận của Dương Quốc Chính

Trên trang “Baotiengdan, Dương Quốc Chính viết bài có tựa đề: “Đạo đức xã hội xuống cấp do đâu?”. Nội dung bài viết mượn vụ học sinh bắt nạt cô giáo, để xuyên tạc về đạo đức xã hội hiện nay. Với cách nghĩ, cách nhìn phiến diện, cực đoan, không có bất cứ một ý nghĩ nào góp ý xây dựng cho sự phát triển của nền giáo dục nước nhà mà toàn những luận điệu hằn học, phi lý, thể hiện rõ bản chất của một kẻ lưu manh chính trị, thù địch đối với Đảng, Nhà nước, thù địch đối với chế độ chính trị, xã hội của Việt Nam. Thủ đoạn này đã cho thấy dã tâm nham hiểm của Dương Quốc Chính nên cần được vạch trần và bác bỏ.

1. Dương Quốc Chính lộ rõ ý đồ thâm độc

Lợi dụng triệt để những vụ việc học sinh đánh nhau, bắt nạt học đường và tồn tại, hạn chế của một số cơ sở, địa phương trong quản lý, điều hành, thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo, nền giáo dục Việt Nam.…

Read more

Vạch trần thủ đoạn của Nguyễn Đình Cống qua bài “Vì đâu dân trí thấp?”

Bài viết “Vì đâu dân trí thấp?” đăng trên “Baotiengdan”, Nguyễn Đình Cống xuyên tạc rằng: Ở Việt Nam, dưới thể chế hiện tại, không phải chỉ dân trí chính trị thấp mà “quan trí” càng thấp!…; Dân trí thấp thì làm sao quan trí cao được, vì dân ấy sinh ra quan ấy.… y cho rằng, dân trí bị làm cho lệch lạc bằng nền giáo dục phụ họa chính quyền, xa rời tính nhân bản, khai phóng, bằng việc tuyên truyền một chiều, bằng ngăn cấm tự do ngôn luận, đàn áp các xu hướng khác biệt, ngăn cấm các phản biện và hoạt động của các tổ chức xã hội dân sự… Luận điệu của Nguyễn Đình Cống càng khẳng định “Y” là kẻ thoái hóa, bất mãn, đồng hành với các thế lực thù địch, phản động, phản bội lại đất nước. Thủ đoạn này đã cho thấy dã tâm nham hiểm của Nguyễn Đình Cống nên cần được vạch trần và đấu tranh, ngăn chặn.…

Read more

Bác bỏ luận điệu xuyên tạc đường lối ngoại giao của Việt Nam

Trang Facebook “Việt Nam thời báo”, bút danh Đông Đô đăng bài: Cây tre “cô đơn” là biểu tượng của ngoại giao định hướng XHCN của Việt Nam. Nội dung bài viết với những suy luận phản động, xuyên tạc, bôi nhọ và chống phá đường lối ngoại giao của Đảng, Nhà nước Việt Nam, bởi vì:

Thứ nhất, cây tre luôn gắn bó với con người, làng quê, dân tộc Việt Nam, tạo nên cốt cách riêng của nền văn hóa, con người Việt Nam. Tre phục vụ đất nước, phục vụ người dân, gắn chặt với cuộc sống của người dân Việt Nam: Là nguyên liệu tạo nên công cụ lao động, để làm nhà, làm rào chắn, làm vũ khí… Ngoại giao cũng như vậy, phục vụ đất nước từ những điều nhỏ bé đến mục tiêu lớn lao, trong mọi tình huống, hoàn cảnh. Cũng như tre dựa vào thổ nhưỡng, ngoại giao dựa vào thế và lực của đất nước, luôn góp phần bảo vệ và làm gia tăng vị thế và uy tín của đất nước.…

Read more

Đối tác chiến lược toàn diện là phù hợp với xu thế phát triển mối quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ

Chuyến thăm của Tổng thống Joe Biden đến Việt Nam theo lời mời của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra đúng dịp kỷ niệm 10 năm hai nước xác lập Quan hệ Đối tác toàn diện và là sự tiếp nối truyền thống trong gần 30 năm quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ, hai nước đã nâng cấp quan hệ lên thành “Đối tác chiến lược toàn diện”. Cho thấy hai bên đều rất coi trọng nhau trong chính sách đối ngoại của mình và trong chính sách đối với khu vực châu Á-Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương.

Lợi dụng sự kiện đó trang “Thongluan-rdp. org tác giả Trần Hùng có bài viết “Sau chuyến thăm của Biden, một vận hội mới với phong trào dân chủ”. Nội dung bài viết đưa ra những luận điệu hết sức nhảm nhí rằng: Việt Nam “vội vàng nâng cấp với Mỹ lên thẳng cấp độ “đối tác chiến lược toàn diện… Đây là luận điệu xuyên tạc vô căn cứ nhằm phá hoại mối quan hệ ngoại giao giữa hai nước nói riêng và đường lối đối ngoại của Nhà nước Việt Nam nói chung.…

Read more

VẠCH TRẦN THỦ ĐOẠN “LÊN TIẾNG VỀ QUYỀN TỰ DO INTERNET” ĐỂ CHỐNG PHÁ CÁCH MẠNG VIỆT NAM

Cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tại Việt Nam đã bước vào giai đoạn mới, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong việc xây dựng một xã hội minh bạch và công bằng nhưng với tâm địa đen tối, các đối tượng chống đối Đảng, nhân dân Việt Nam núp sau các tổ chức xã hội độc lập và công dân tự do đã đăng trên facebook: “Đảng Việt tân” với tiêu đề “Bản lên tiếng về quyền tự do Internet”. Nội dung của bài viết đưa ra những nhận định xuyên tạc, quy chụp, vu khống trắng trợn Đảng, Nhà nước Việt Nam và xuyên tạc công cuộc phòng chống tham nhũng, bằng những nhận định sai lệch rằng: “tranh giành quyền lực”, “cướp bóc của quan chức”… bóp méo, bôi đen việc thực thi pháp luật, tạo cớ kích động “công dân sử dụng Internet, các blogger, các facebooker, các chủ trang nhân quyền liên kết thành mạng lưới”,… tiến tới việc thúc đẩy toàn dân Việt Nam đứng lên giải thể chế độ… Thủ đoạn này đã cho thấy dã tâm nham hiểm của các tổ chức xã hội độc lập và các công dân tự do nên cần được vạch trần và bác bỏ.…

Read more

Cần nhận thức đúng về chủ nghĩa yêu nước, tinh thần cống hiến, phụng sự đất nước của dân tộc Việt Nam

Vừa qua Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị toàn quốc đánh giá tình hình thực hiện việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính Trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính Trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Từ trong phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã xuất hiện nhiều tấm gương tập thể, cá nhân tiên tiến, điển hình, thực sự có sức lan tỏa trong xã hội, khơi dậy tình cảm, động lực, tinh thần yêu nước, ý thức dân tộc và mong muốn cống hiến, phụng sự đất nước trong mọi tầng lớp xã hội.…

Read more

Cảnh giác với những luận điệu phủ nhận, xuyên tạc vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam

Công cuộc đổi mới của Việt Nam đã được tiến hành hơn 36 năm (1986 – 2023), tuy còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Một trong những nguyên nhân của những thành tựu đó là sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam với công cuộc đổi mới toàn diện đất nước.

Tuy nhiên, gần đây các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị lại đưa ra những luận điệu xuyên tạc, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, rằng: “Đảng Cộng sản Việt Nam đã hết vai trò lịch sử, không còn đủ khả năng lãnh đạo đất nước”.  Do vậy, cần thiết phải nhận diện đúng bản chất của những luận điệu này để tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa.…

Read more

Không thể phủ nhận giá trị Cuốn sách chống tham nhũng, tiêu cực của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng

Trang Facebook Đài Á Châu tự do/ RFA đăng tải bài viết với tựa đề “Sách của ông Trọng: “Lạc đề đối với người dân”. Với nội dung xuyên tạc rằng: niền tin của người dân lung lay”, bị bỏ rơi. Có thể khẳng định rằng đây là những luận điệu sai trái có chủ ý, nhằm xuyên tạc, nói xấu Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, xuyên tạc chủ trương và kết quả đấu tranh phòng chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước ta. Bởi thực tiễn cho thấy:

Tham nhũng là vấn nạn của mọi quốc gia và không thể một sớm một chiều có thể ngăn chặn, giải quyết triệt để. Ở Việt Nam, sau hơn 35 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trên mọi lĩnh vực. Tuy nhiên, vẫn còn không ít khuyết điểm, hạn chế, trong đó có vấn nạn tham nhũng, tiêu cực.…

Read more

Bác bỏ quan điểm sai trái của Phạm Trần Anh

Trang “Baoquocdan” tác giả Phạm Trần Anh có bài viết “Sứ mạng của giới trẻ Việt Nam trước thảm họa mất nước”. Nội dung bài viết với những luận điệu phản động, xuyên tạc tình hình đất nước, như: Đất nước Việt Nam sau ngày 30/4/1975 là “một chuỗi những tang thương mất mát”; “nghèo nàn lạc hậu”; “hàng triệu đồng bào phải rời bỏ quê hương ra đi tỵ nạn”;  kích động giới trẻ thành lập các hội, nhóm vận dụng tối đa các phương tiện messenger, twistter để nhắn tin vận động các nhóm linh hoạt tập hợp, thay đổi địa điểm, kêu gọi xuống đường khiến chính quyền không trở tay kịp… Thủ đoạn này đã cho thấy dã tâm nham hiểm của Phạm Trần Anh nên cần được vạch trần và bác bỏ.

Thứ nhất, sau 48 năm kể từ ngày đất nước thống nhất 30/4/1975, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu to lớn về phát triển kinh tế – xã hội.…

Read more