Bác bỏ luận điệu xuyên tạc của “Trần Dzạ Dzũng” về tự do báo chí

Thời gian gần đây, lợi dụng vấn đề tự do, dân chủ các thế lực thù địch ra sức chống phá Đảng và Nhà nước ta. Trên “Vietnamthoibao. Org” “Trần Dzạ Dzũng” đã phát tán tài liệu hết sức phản động có tựa đề: “Tự do báo chí phải đúng “tôn chỉ mục đích””. Trong đó Y hàm hồ cho rằng: “Báo chí ở Việt Nam tuy được phép phản ánh toàn diện mọi mặt đời sống xã hội, nhưng chuyện phản ánh ấy phải nằm trong khuôn phép gọi là “tôn chỉ mục đích”; sở dĩ hiện nay không yêu cầu “kiểm duyệt trước khi xuất bản”, vì Tổng biên tập của tờ báo là đảng viên luôn hiểu phải đúng “tôn chỉ mục đích”,  nếu “lọt lưới” hay làm “phật ý” phe cánh quyền lực chính trị nào đó, lập tức người viết báo bị xử tù”.…

Read more

Cảnh giác với những luận điệu xuyên tạc của Trần Khải Thanh Thủy

Thời gian gần đây, lợi dụng vấn đề tự do, dân chủ, các thế lực thù địch ra sức chống phá Đảng và Nhà nước ta. Trên trang Quyenduocbiet. com, Trần Khải Thanh Thủy đã phát tán tài liệu hết sức phản động có tựa đề: “Lãnh đạo Việt Nam, mù, câm, điếc”. Với lời lẽ của một phần tử phản động, Trần Khải Thanh Thủy xấc xược cho rằng: “Lãnh đạo Việt Nam hiện nay chỉ có ba thằng, đó là: Mù, Câm, Điếc”; “Y” còn ngỗ ngược xuyên tạc: “Những ai mà sáng mắt, thính tai hoặc nói rõ ràng hơn một chút thì lập tức bị đàn áp và bỏ tù ngay”. Trần Khải Thanh Thủy cố tình kích động, chia rẽ nhân dân ta với Đảng và Nhà nước, khi cho rằng: “Chỉ khi nào ba thằng mù, câm, điếc chết đi, dân ta mới thoát khỏi những bóng ma tiền định này và trở nên trí tuệ, sáng suốt, biết làm chủ bản thân hơn”.…

Read more

VẠCH TRẦN LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC CỦA NGUYỄN VĂN ĐÀI

Trên trang Bureau CTM Media – Á Châu, kẻ tự xưng Nguyễn Văn Đài phát tán tài liệu có tựa đề “Hiến pháp và quyền thành lập Đảng tại Việt Nam”. Trong tài liệu này, y đã bộc lộ rõ bản chất của phần tử phản động, khi cho rằng: “Mọi công dân Việt Nam có quyền tự do thành lập Đảng”, “Hiến pháp, pháp luật được nhà nước độc tài CSVN xây dựng với mục đích bảo vệ quyền lực chính trị tuyệt đối của Đảng Cộng sản Việt Nam”. Hơn nữa, y còn ra sức kích động, cổ súy nhằm thực hiện đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập ở Việt Nam, hòng xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam: “Cho tới khi nào các đảng chính trị mới có đủ sự ủng hộ và sức mạnh của quần chúng để gây áp lực buộc nhà nước cộng sản Việt Nam phải hủy bỏ điều 4 Hiến pháp”.

Read more