Cảnh giác với những thông tin xấu độc trước thềm Đại hội XIV của Đảng

Hội nghị Trung ương 8, khóa XIII của Đảng đã tiến hành quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, một nhiệm vụ rất quan trọng không chỉ ảnh hưởng sâu sắc đến sự phát triển của đất nước trong nhiệm kỳ tới mà cả những năm tiếp theo.

Ấy vậy mà, trên trang “Thongluan-rdp”, kẻ tự xưng “Nguyễn Ngọc Già” phát tán nhiều thông tin xấu độc xuyên tạc nền tảng tư tưởng và công tác nhân sự Đại hôi XIV của Đảng. Nguyễn Ngọc Già xuyên tạc rằng, “Đảng ta trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, trong khi chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đã phạm vào tính vận động, hoàn toàn đứng yên, một dạng chết cứng về tư tưởng, vì thế tư tưởng của toàn bộ các đảng viên cao cấp nhất đều đứng yên rồi”; “Y” còn cố tình bịa đặt rằng, “Vấn đề lựa chọn nhân sự qua các kỳ đại hội đảng không tạo ra bất kỳ yếu tố mới nào …vì trung thành với chủ nghĩa Mác – Lê nin…”.…

Read more

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM LÀ NHÂN TỐ HÀNG ĐẦU QUYẾT ĐỊNH MỌI THẮNG LỢI CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM

Nhìn lại chặng đường lịch sử vẻ vang hơn 93 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng đất nước ta đã giành được nhiều thắng lợi rất vẻ vang: Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa – Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á, đưa nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành chủ nhân của đất nước. Không chỉ lãnh đạo đất nước giành được những thắng lợi vĩ đại trong công cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm, Đảng Cộng sản Việt Nam đã khởi xướng và lãnh đạo thành công công cuộc đổi mới đất nước; với sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử; nhân dân ta có quyền tự hào khẳng định rằng, sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.…

Read more

ĐỐI NGOẠI QUỐC PHÒNG GÓP PHẦN BẢO VỆ TỔ QUỐC TỪ SỚM, TỪ XA

Như chúng ta đã biết, chính sách quốc phòng của Việt Nam mang đậm tính chất hòa bình, tự vệ, nhân văn, nhân đạo; kiên quyết, kiên trì giải quyết bất đồng bằng biện pháp đối thoại hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế; phát huy tương đồng, hóa giải bất đồng, chủ động ngăn ngừa, đẩy lùi nguy cơ chiến tranh từ sớm, từ xa. Đối ngoại quốc phòng của Việt Nam luôn nhất quán, kiên định thực hiện nguyên tắc: Không tham gia liên minh quân sự; không liên kết với nước này để chống nước kia; không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ để chống lại nước khác; không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế. Điều đó khẳng định quyết tâm và đóng góp tích cực của Việt Nam cho hòa bình, ổn định của khu vực và trên thế giới, được các nước tin tưởng, đánh giá cao; qua đó khẳng định vai trò, vị thế, uy tín của Việt Nam và của Quân đội nhân dân Việt Nam trên trường quốc tế.…

Read more

KHÔNG THỂ XUYÊN TẠC ĐƯỜNG LỐI, CHÍNH SÁCH ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC TA

Đại đoàn kết dân tộc là đường lối chiến lược của Đảng và Nhà nước ta; truyền thống quý báu, cội nguồn sức mạnh để dân tộc Việt Nam vượt qua thiên tai, địch họa, lập nên những kỳ tích vẻ vang. Vậy mà, trên trang “Rfavietnam” các thế lực thù địch, phản động cố tình xuyên tạc rằng:  Ở nước ta “Làm gì có chính sách đại đoàn kết dân tộc” hay “Chính sách hòa hợp, hòa giải dân tộc và chính sách đại đoàn kết dân tộc hao tiền tốn của thực thi nhưng kết quả thì ngược lại”; bọn phản động này còn hồ đồ cho rằng, “Một chính sách mang cái tên rất mỹ miều nhưng lại xuất phát từ ý đồ thực dụng và động cơ lợi dụng đối phương…”. Như vậy, những phần tử phản động này tuy là người Việt nhưng trong lòng chất chứa thù hận, mắt bị mờ, tai bị điếc, lầm đường, lạc lối, điên cuồng chống phá đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, xuyên tạc, bóp méo hòng chia rẽ các tầng lớp nhân dân, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân, ngăn cản sự phát triển của đất nước.…

Read more

Cảnh giác với luận điệu phản động của Nguyễn Bá Chổi

Ai cũng biết, Chủ tịch Hồ Chí Minh được UNESCO tôn vinh là anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam; tư tưởng của Người cùng với chủ nghĩa Mác – Lênin là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng Cộng sản Việt Nam, của cách mạng Việt Nam. Vậy mà, trên trang “Baoquocdan” kẻ tự xưng là Nguyễn Bá Chổi lại trắng trợn xuyên tạc sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Y xấc xược cho rằng, “ra đi tìm đường cứu nước… thành ra phá nước…”, hay “đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt…”.

Như chúng ta đã biết, ngày 5-6-1911, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước, suốt hành trình 30 năm bôn ba, qua 3 đại dương, 4 châu lục, gần 30 quốc gia, hàng trăm thành phố, vượt qua muôn vàn gian khổ, Người đã tìm thấy ở chủ nghĩa Mác – Lênin con đường cứu nước, giải phóng dân tộc.…

Read more

Cần nhận thức đúng về lấy phiếu tín nhiệm

Lấy phiếu tín nhiệm là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta, nhằm giúp người được lấy phiếu tín nhiệm thấy được mức độ tín nhiệm của mình để phấn đấu, rèn luyện, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động; làm cơ sở để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét đánh giá cán bộ. Sự thật rõ ràng, rành mạch như vậy nhưng những phần tử phản động vẫn cố tình xuyên tạc nhằm chống phá Đảng và Nhà nước.

Trên trang “Vietnamthoibao”, kẻ tự xưng Nguyễn Nam bịa đặt ra cái gọi là: “Lấy phiếu tín nhiệm để phe nhóm có cớ trị nhau?” Hay “Luật hóa việc phe nhóm triệt nhau?” gây nghi ngờ, hoang mang trong dư luận xã hội vào một chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước. Trước những việc làm sai trái, thiếu thiện chí của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên và người dân cần hết sức cảnh giác, nhận diện chính xác bộ mặt thật của chúng, kiên quyết đấu tranh bác bỏ những luận điệu chống phá Đảng và Nhà nước ta của Nguyễn Nam.…

Read more

CẢNH GIÁC VỚI NHỮNG LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC CỦA “TRẦN TRUNG ĐẠO”

Xuyên tạc sự thật lịch sử để phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, phủ nhận thành quả của cách mạng Việt Nam là chiêu trò được các thế lực thù địch, cơ hội chính trị, phản động ưa thích thường xuyên sử dụng. Gần đây, trên trang “Doithoaionline”, kẻ tự xưng Trần Trung Đạo tán phát tài liệu rất nhảm nhí có tựa đề: “Nếu Việt Nam không có Đảng Cộng sản”. Qua đây cho thấy Trần Trung Đạo hiểu biết rất lơ mơ, ấu trĩ về lịch sử Việt Nam khi cho rằng: “Nếu không có Đảng CS, cuộc chiến đấu của dân tộc Việt Nam do Nguyễn Tri Phương, Hoàng Diệu…Hoàng Hoa Thám lãnh đạo chắc chắn cuối cùng sẽ thắng thực dân Pháp”. Hơn nữa, Trần Trung Đạo cố ý tuyên truyền cho chủ nghĩa đa nguyên, “Việt Nam có nhiều chính đảng như Việt Nam Quốc dân Đảng, Đại Việt, Dân xã Đảng…tất cả đều mang mục đích xây dựng một chế độ cộng hòa đa nguyên phong phú hơn bất cứ quốc gia nào ở Đông Nam Á”.

Read more

Hoài Nguyễn – Một phần tử phản động ngớ ngẩn

Những ngày qua, một số phần tử phản động lợi dụng việc các cấp, các ngành đang tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết số 170/NQ-CP của Chính phủ về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); cũng như vụ việc xảy ra tại Cục Đăng kiểm và một số Trung tâm Đăng kiểm để xuyên tạc đường lối, chính sách, pháp luật, chống phá Đảng và Nhà nước ta. Trên trang “Doithoaionline”, kẻ tự xưng Hoài Nguyễn tán phát tài liệu với tựa đề hết sức ngớ ngẩn “Lập pháp ở Việt Nam có độc lập hay không?” Với hiểu biết rất lơ mơ, Hoài Nguyễn ngớ ngẩn cho rằng, “Đảng là tối thượng, tiếp đến mới là Hiến pháp”.

Hoài Nguyễn cần phải học lại Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và cần phải hiểu rằng: Đảng Cộng sản Việt Nam – Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của Nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc….…

Read more

Cảnh giác với những chiêu trò lợi dụng “Xã hội dân sự” để chống phá Đảng và Nhà nước ta

Chúng ta đã biết, Điều 1, Công ước của Liên hiệp Quốc về các quyền dân sự và chính trị (1966) của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, đã ghi rõ: Mọi dân tộc đều có quyền tự quyết. Xuất phát từ quyền đó, các dân tộc tự do quyết định thể chế chính trị của mình và tự do phát triển kinh tế, xã hội và văn hoá. Xét thấy nội dung của Công ước phù hợp với lợi ích chung của nhân loại nên Việt Nam đã sớm phê chuẩn và tham gia Công ước này.

Thực tế, xã hội dân sự luôn được các thế lực thù địch, cơ hội chính trị triệt để lợi dụng nhằm chống phá Đảng và Nhà nước ta. Vừa qua, trên trang “Vietnamthoibao”, kẻ tự xưng Lynn Huỳnh đã phát tán tài liệu: “Xã hội dân sự vẫn là cụm từ nhạy cảm?”

Read more

Luận điệu xuyên tạc ngớ ngẩn của Đào Tăng Dực

Những ngày gần đây, trên trang “baotiengdan” kẻ tự xưng “Đào Tăng Dực” đã phát tán tài liệu với nội dung hết sức phản động, có tựa đề: “Tương quan nghiêm chỉnh giữa quyền lợi quốc gia và quyền lợi đảng phái”. “Đào Tăng Dực” không giấu giếm dã tâm chống phá Đảng, Nhà nước ta. “Y” ngang nhiên xuyên tạc rằng: “Các Đảng Cộng sản… đều đi ngược với tinh thần quốc gia dân tộc hiện đại”. “Đào Tăng Dực” còn ngớ ngẩn hô hào: “Nếu đất nước chúng ta có một nền dân chủ chân chính… sẽ cùng lập trường và ủng hộ Ukraine như các quốc gia dân chủ khác trên thế giới”. Hơn nữa, “Y” còn lớn tiếng kích động: “Mỗi người Việt Nam…tích cực góp phần thực hiện đa nguyên cho dân tộc”. Thực chất, đây là những lời lẽ thô thiển, ngớ ngẩn của “Đào Tăng Dực” lợi dụng tự do, dân chủ “Y” trắng trợn xuyên tạc về tình hình ở Việt Nam.…

Read more