CẢNH GIÁC VỚI NHỮNG LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC, BÔI XẤU ĐẠO ĐỨC, NHÂN CÁCH HỒ CHÍ MINH VÀ VAI TRÒ, UY TÍN CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Chưa bao giờ các thế lực thù địch, phản động từ bỏ âm mưu, thủ đoạn chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam, chống phá sự nghiệp cách mạng của toàn thể nhân dân Việt Nam. Trong đó, nói xấu, bôi nhọ và phỉ báng đạo đức, nhân cách Chủ tịch Hồ Chí Minh là một nội dung mà chúng thường tập trung chống phá. Chắc chắn rằng, toàn thể nhân dân Việt Nam, cũng như nhân loại tiến bộ, yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới không ai tin giọng điệu sảo trá, vô lương, bất chính của chúng, bởi vì:

Đạo đức, nhân cách Hồ Chí Minh là một mẫu mực tuyệt vời về nhân cách của người cộng sản và là mẫu hình để toàn thể nhân loại tiến bộ, yêu chuộng hòa bình trên thế giới noi theo, chỉ những kẻ vô ơn, bạc nghĩa mới dám phỉ báng và bôi nhọ hình ảnh, danh dự của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Read more

Phạm Quý Thọ – Nói năng hàm hồ và thiếu hiểu biết

Ngày 02 tháng 3, Quốc hội nước ta đã bầu Đồng chí Võ Văn Thưởng làm Chủ tịch nước nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ấy vậy mà Phạm Quý Thọ đã nói năng rất hàm hồ và thiếu hiểu biết rồi đưa trang “Rfavietnam với tít giật gân mang tựa đề: Ông Trọng “sắp cỗ” cho Ông Thưởng ghế Chủ tịch nước. Với những nội dung mà Phạm Quý Thọ đề cập trong bài viết chẳng có gì lạ, Y cũng giống như những kẻ “cùng hội, cùng thuyền”, chuyên đi rình rập những sự kiện nơi quê nhà để thóc mách, bôi đen, nói xấu lãnh đạo Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam mà thôi. Những luận điệu kiểu này đã quá cũ và quá quen với mọi người. Tuy nhiên, ở đây tác giả chỉ đề cập đến những suy nghĩ của Phạm Quý Thọ – một lối suy nghĩ rất thiển cận và thiếu hiểu biết trước các hoạt động diễn ra một cách bình thường, theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam.…

Read more

“Người Tân Định” – Kẻ “Biến hồng thành đen”

Vẫn biết rằng, chưa bao giờ các thế lực thù địch phản động, nhất là những kẻ luôn mang trong lòng sự hận thù với Tổ quốc luôn tìm cách để xuyên tạc sự thật, xuyên tạc những thành tựu mà Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đạt được trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội hiện nay. Hễ trong nước có những thành tựu hay sự thay đổi mang tính đột phá nào đó là chúng lại tìm mọi cách để “Biến hồng thành đen”.

Mới đây, trên trang “Vietnamthongbao, kẻ lấy bút danh Người Tân Định đăng bài “Mưu mô khuấy đục nước bắt cá của Nguyễn Phú Trọng”. Chỉ đọc 3 dòng đầu bài viết, chúng ta đã thấy sự xuyên tạc, kích động của y, khi y cho rằng: Nếu Trọng muốn hết tham nhũng, cần củng cố các thể chế và tăng tính minh bạch và trách nhiệm giải trình và nhất là phải xóa bỏ độc quyền của Đảng, phải cho dân tham gia quyền lực, phải tôn trọng nhân quyền.

Read more

T.K. Trần mới đích thực là kẻ “Treo đầu dê, bán thịt chó”

Trên trang “Baotiengdan”, T.K.Trần đăng bài viết: Luật “Thực hiện dân chủ ở cơ sở” có là bước đột phá, đem lại dân chủ thật sự?”. Trong bài viết Y đã đưa ra những luận điệu cho rằng: “Thực hiện dân chủ” = “Treo đầu dê, bán thịt chó” nhằm tạo sự hoài nghi, làm giảm sút lòng tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. Tuy nhiên, những minh chứng sau đây đã bác bỏ luận điệu xuyên tạc của y.

Thứ nhất, tự do ngôn luận, tự do báo chí là những quyền cơ bản của con người đã được Việt Nam cam kết thực hiện theo những nguyên tắc chung của Tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền. Không phải như lời lẽ xuyên tạc, vu khống một cách trắng trợn của T.K.Tran là,người dân không được thông tin về mọi sự, dù chỉ ở phạm vi làng xã”, và “thông tin được sàng lọc, giấu giếm”.

Read more

TIẾN VĂN – KẺ VÔ LIÊM XUYÊN TẠC THẦN TƯỢNG HỒ CHÍ MINH

Dẫu biết rằng, chưa bao giờ các thế lực thù địch, phản động từ bỏ âm mưu, thủ đoạn chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam, chống phá sự nghiệp cách mạng của toàn thể nhân dân Việt Nam. Chúng dùng trăm mưu, nghìn kế với đủ giọng điệu để thực hiện mưu đồ đen tối của mình. Mới đây, Tiến Văn đăng trên “Daploisongnui. com với bài viết “Độc tôn Chính trị và Độc quyền lãnh đạo”. Trong bài viết, Y xuyên tạc nhiều vấn đề, trong đó, đáng chú ý là đạo đức, nhân cách Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thứ nhất, Tiến Văn nên biết rằng: Chủ tịch Hồ Chí Minh, một người đã hy sinh cả cuộc đời mình chỉ vì dân tộc, vì Tổ quốc Việt Nam, Người đã trải qua bao khó khăn, gian khổ đi khắp thế giới để tìm ra con đường độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, để mọi người dân Việt Nam có được cuộc sống như ngày hôm nay.…

Read more

SAO LẠI TRÁO TRỞ ĐẾN MỨC BỈ ỔI NHƯ VẬY?!

Lợi dụng vấn đề tòa án các cấp đưa ra xét xử công khai những người có âm mưu, hành động chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ xã hộ chủ nghĩa Việt Nam. Những kẻ “cùng hội, cùng thuyền”, những “anh hùng bàn phím”, những “nhà dân chủ vì tiền” lại lên tiếng xuyên tạc, bóp méo sự thật nhằm chống phá cách mạng Việt Nam. Với mục đích đen tối đó, trên trang “Vietnam.org, kẻ nào đó đã lấy bút danh Tân Phong để đăng bài “Nhà nước thổ phỉ và cuộc trình diễn của cái ác”!

Thông qua bài viết này, Tân Phong đã đánh tráo khái niệm, gây mối hoài nghi về quy định trong tiến trình xét xử ở các phiên tòa, từ đó làm giảm niềm tin của nhân dân đối với pháp luật và cơ quan thực thi pháp luật ở Việt Nam.…

Read more

THỰC HIỆN “TAM QUYỀN, PHÂN LẬP” VÀ ĐA ĐẢNG CÓ THỰC SỰ CHỐNG ĐƯỢC THAM NHŨNG Ở VIỆT NAM?

Tham nhũng là một vấn nạn của xã hội, bất kỳ một quốc gia nào trên thế giới cũng đều có vấn nạn này. Ở Việt Nam, tham nhũng được nhận diện là một quốc nạn, một trong bốn nguy cơ làm suy giảm niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. Vì vậy, công tác phòng, chống tham nhũng được xác định là cuộc đấu tranh lâu dài, khó khăn và phức tạp.

Tuy nhiên, không thể lợi dụng vấn đề phòng, chống tham nhũng để xuyên tạc, nói xấu Đảng, rồi “bẻ lái” với mưu đồ đen tối nhằm: truyền bá quan điểm, tư tưởng ngược với đường lối, chủ trương của Đảng và con đường xã hội chủ nghĩa mà Đảng và Nhân dân ta đang dày công xây dựng, đòi đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập, đòi xây dựng một thể chế “tam quyền phân lập” trong cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước Việt Nam như lời lẽ của Diễm Thi trên trang Rfavietnam.com

Read more

Cảnh giác với chiêu trò kích động của Nguyễn Hữu Vinh

Lợi dụng những sự việc tranh chấp đất đai đã và đang trong quá trình được các cơ quan nhà nước vào cuộc giải quyết theo pháp luật để xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà Nước là “chiêu trò” cũ rích của những kẻ phản động luôn có cái nhìn đầy hiềm khích, thù hận với chế độ xã hội chủ nghĩa mà Đảng và nhân dân ta đang xây dựng. Chiêu trò” ấy mới đây lại được Nguyễn Hữu Vinh nhắc lại trên trang Bureau Media – Á Châu với tựa đề “Tin bợm mất bò, tin nhà nước mất cơ nghiệp”.

Trong bài viết, Nguyễn Hữu Vinh đã viện dẫn những vụ tranh chấp đất đai kéo dài đã mấy chục năm nhưng chưa được giải quyết vì có nhiều vướng mắc do lịch sử để lại, thậm chí có vụ việc đã được giải quyết, xử lý rõ như ban ngày, ấy vậy mà Y vẫn “cao giọng”, cố tình lờ đi những sai trái của những kẻ vi phạm pháp luật của cái gọi là những vụ “tranh chấp” đất đai đó.…

Read more

CẢNH GIÁC VỚI VIỆC LỢI DỤNG CHIẾN SỰ GIỮA NGA VÀ UKRAINE ĐỂ CHỐNG PHÁ ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI CỦA VIỆT NAM

Trên trang Bureau CTM Media – Âu Châu, Thảo Ngọc đã đăng bài “Cần dạy cho người Nga bài học về đường lối ngoại giao cây tre?”. Toàn bộ nội dung bài viết cho thấy những vấn đề mà Thảo Ngọc đưa ra chính là sự lợi dụng các vấn đề liên quan đến xung đột giữa Nga và Ukraine trong thời gian qua để xuyên tạc quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta. Qua đó, hướng lái dư luận hiểu sai về quan điểm đối ngoại và ngoại giao rất đặc sắc, độc đáo và mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam”. Bởi vì:

Thứ nhất, Việt Nam kiên định thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hoà bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa dạng hoá, đa phương hoá quan hệ đối ngoại. Thực hiện đường lối ngoại giao cách mạng đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt nền móng từ sau cách mạng tháng Tám năm 1945; với những nội dung cơ bản bắt nguồn từ triết lý và truyền thống ngoại giao của ông cha ta, và được Người phát triển lên tầm cao mới; đó là sự kết hợp nhuần nhuyễn chủ nghĩa yêu nước, văn hóa dân tộc, truyền thống ngoại giao Việt Nam với tinh hoa văn hóa và kinh nghiệm ngoại giao thế giới.…

Read more

HIẾU CHÂN LỢI DỤNG PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG ĐỂ CHỐNG PHÁ CHẾ DỘ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM

Tham nhũng là một vấn nạn của xã hội, bất kỳ một quốc gia nào trên thế giới cũng đều có vấn nạn này. Ở Việt Nam, tham nhũng được nhận diện là một trong bốn nguy cơ làm suy giảm niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa; công tác phòng, chống tham nhũng được xác định là cuộc đấu tranh lâu dài, khó khăn và phức tạp.

Tuy nhiên, không thể lợi dụng vấn đề phòng, chống tham nhũng để xuyên tạc, nói xấu Đảng với mục đích cuối cùng là xóa bỏ chế độ XHCN ở Việt Nam, như lời của Hiếu Chân, trên trang Viettan.org, trong bài viết: Đảng CSVN có thực tâm chống tham nhũng?

Thứ nhất, Hiếu Chân cần hiểu rằng, khi nói về tham nhũng, V.I.Lênin từng khẳng định: “tham nhũng gắn bó hữu cơ với sự tồn tại và phát triển của bộ máy nhà nước và quyền lực công…”.…

Read more