ĐỪNG THẤY QUYẾT TÂM CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT MAN MÀ “BẺ LƯỠI” ĐỂ THỰC HIỆN MƯU ĐỒ ĐEN TỐI

Hiện nay, dư luận xã hội nói chung và quốc tế nói riêng đang rất quan tâm đến công tác phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam. Đây là quyết tâm chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhằm làm trong sạch bộ máy của Đảng và Nhà nước; quyết tâm loại bỏ những cán bộ, đảng viên suy thoái về phẩm chất đạo đức, đi ngược lại với lợi ích của Đảng và Nhân dân. Sự quan tâm đó, thể hiện niềm tin của Nhân dân và cộng đồng quốc tế vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà Nước ta. Ở chiều ngược lại, đó chính là thể hiện sự cam kết của Đảng và Nhà nước ta trước Nhân dân và cộng đồng quốc tế về công tác phòng, chống tham nhũng, được đưa ra trong các văn kiện của Đảng và cam kết của Việt Nam với thế giới.…

Read more

BBC KHÔNG THỂ “ĐÁNH ĐỒNG” VÀ “VƠ ĐŨA CẢ NẮM”

Lợi dụng vi phạm của một số cán bộ, trong đó có cán bộ cấp cao bị xử lý kỉ luật và xin thôi giữ các chức vụ trong Đảng, bộ máy Nhà nước, số đối tượng phản động, cơ hội chính trị tăng cường xuyên tạc công tác nhân sự của Đảng ta. Với những lời lẽ “xỏ xiên” chúng cho rằng, công tác nhân sự của Đảng Cộng sản Việt Nam thực chất chỉ là, “phân chia quyền lực”, là “phe cánh”, là “đấu đá nội bộ”…Với những giọng điệu ấy, trên trang “Bbctiengviet”, ai đó đã lấy bút danh là BBC để đăng bài viết: Đảng Cộng sản Việt nam: công tác nhân sự thất bại?. Nội dung bài viết liệt kê số cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật Nhà nước trong những năm gần đây, rồi đi đến kết luận một cách chủ quan, thiếu hiểu biết rằng: Công tác nhân sự Đảng “thất bại”?,…

Read more

Sự lố bịch và trơ trẽn của Trà My

Thời gian gần đây các đối tượng có lòng thù hận với dân tộc, luôn tìm mọi cách, xuyên tạc, cố tình “lèo lái” các sự việc đã sang tỏ, hòng làm lung lạc niềm tin của nhân dân trước quyết tâm chính trị và thành tựu trong công cuộc phòng, chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước ta.

Mới đây, trên tờ “Thoibao, đối tượng nào đó với bút danh Trà My có đăng bài: Vì sao đa số người dân có muốn cũng không dám tin vào Đảng? Lợi dụng vấn đề, Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh ra Quy định số 1629-QĐ/TU về việc mua tin và xử lý thông tin phục vụ công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Đây không phải là một giao dịch dân sự, mà được xem là hình thức khuyến khích, động viên đối với người cung cấp thông tin có giá trị, đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ để phục vụ công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.…

Read more

Phạm Trần hãy học và tìm hiểu thêm rồi hãy nói

Mới đây, Phạm Trần – kẻ lộng ngôn, thiếu hiểu biết về công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng mà Đảng ta đang thực hiện, đã đăng trên trang “Thongluan” bài viết: “Những biểu hiện suy thoái trong nội bộ Đảng Cộng sảng Việt Nam”. Nội dung trong bài viết của Y tập trung đề cập đến công tác xây dựng, chính đốn Đảng được nêu trong Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII và XIII. Với lời lẽ xuyên tạc, giọng điệu hằn học, lộ rõ dã tâm thâm độc, xảo quyệt của kẻ cơ hội, phản động nhằm chống phá Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Cuối bài viết Y đặt câu hỏi: Công tác tham nhũng và xây dựng đảng lúc nào cũng chỉ mới “tiến được một bước”. Vậy khi nào thì ông Nguyễn Phú Trọng mới cho dân biết đã tiến lên “bước thứ hai”?./.

Read more

CẢNH GIÁC VỚI NHỮNG LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC, BÔI XẤU ĐẠO ĐỨC, NHÂN CÁCH HỒ CHÍ MINH VÀ VAI TRÒ, UY TÍN CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Chưa bao giờ các thế lực thù địch, phản động từ bỏ âm mưu, thủ đoạn chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam, chống phá sự nghiệp cách mạng của toàn thể nhân dân Việt Nam. Trong đó, nói xấu, bôi nhọ và phỉ báng đạo đức, nhân cách Chủ tịch Hồ Chí Minh là một nội dung mà chúng thường tập trung chống phá. Chắc chắn rằng, toàn thể nhân dân Việt Nam, cũng như nhân loại tiến bộ, yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới không ai tin giọng điệu sảo trá, vô lương, bất chính của chúng, bởi vì:

Đạo đức, nhân cách Hồ Chí Minh là một mẫu mực tuyệt vời về nhân cách của người cộng sản và là mẫu hình để toàn thể nhân loại tiến bộ, yêu chuộng hòa bình trên thế giới noi theo, chỉ những kẻ vô ơn, bạc nghĩa mới dám phỉ báng và bôi nhọ hình ảnh, danh dự của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Read more

Phạm Quý Thọ – Nói năng hàm hồ và thiếu hiểu biết

Ngày 02 tháng 3, Quốc hội nước ta đã bầu Đồng chí Võ Văn Thưởng làm Chủ tịch nước nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ấy vậy mà Phạm Quý Thọ đã nói năng rất hàm hồ và thiếu hiểu biết rồi đưa trang “Rfavietnam với tít giật gân mang tựa đề: Ông Trọng “sắp cỗ” cho Ông Thưởng ghế Chủ tịch nước. Với những nội dung mà Phạm Quý Thọ đề cập trong bài viết chẳng có gì lạ, Y cũng giống như những kẻ “cùng hội, cùng thuyền”, chuyên đi rình rập những sự kiện nơi quê nhà để thóc mách, bôi đen, nói xấu lãnh đạo Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam mà thôi. Những luận điệu kiểu này đã quá cũ và quá quen với mọi người. Tuy nhiên, ở đây tác giả chỉ đề cập đến những suy nghĩ của Phạm Quý Thọ – một lối suy nghĩ rất thiển cận và thiếu hiểu biết trước các hoạt động diễn ra một cách bình thường, theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam.…

Read more

“Người Tân Định” – Kẻ “Biến hồng thành đen”

Vẫn biết rằng, chưa bao giờ các thế lực thù địch phản động, nhất là những kẻ luôn mang trong lòng sự hận thù với Tổ quốc luôn tìm cách để xuyên tạc sự thật, xuyên tạc những thành tựu mà Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đạt được trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội hiện nay. Hễ trong nước có những thành tựu hay sự thay đổi mang tính đột phá nào đó là chúng lại tìm mọi cách để “Biến hồng thành đen”.

Mới đây, trên trang “Vietnamthongbao, kẻ lấy bút danh Người Tân Định đăng bài “Mưu mô khuấy đục nước bắt cá của Nguyễn Phú Trọng”. Chỉ đọc 3 dòng đầu bài viết, chúng ta đã thấy sự xuyên tạc, kích động của y, khi y cho rằng: Nếu Trọng muốn hết tham nhũng, cần củng cố các thể chế và tăng tính minh bạch và trách nhiệm giải trình và nhất là phải xóa bỏ độc quyền của Đảng, phải cho dân tham gia quyền lực, phải tôn trọng nhân quyền.

Read more

T.K. Trần mới đích thực là kẻ “Treo đầu dê, bán thịt chó”

Trên trang “Baotiengdan”, T.K.Trần đăng bài viết: Luật “Thực hiện dân chủ ở cơ sở” có là bước đột phá, đem lại dân chủ thật sự?”. Trong bài viết Y đã đưa ra những luận điệu cho rằng: “Thực hiện dân chủ” = “Treo đầu dê, bán thịt chó” nhằm tạo sự hoài nghi, làm giảm sút lòng tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. Tuy nhiên, những minh chứng sau đây đã bác bỏ luận điệu xuyên tạc của y.

Thứ nhất, tự do ngôn luận, tự do báo chí là những quyền cơ bản của con người đã được Việt Nam cam kết thực hiện theo những nguyên tắc chung của Tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền. Không phải như lời lẽ xuyên tạc, vu khống một cách trắng trợn của T.K.Tran là,người dân không được thông tin về mọi sự, dù chỉ ở phạm vi làng xã”, và “thông tin được sàng lọc, giấu giếm”.

Read more

TIẾN VĂN – KẺ VÔ LIÊM XUYÊN TẠC THẦN TƯỢNG HỒ CHÍ MINH

Dẫu biết rằng, chưa bao giờ các thế lực thù địch, phản động từ bỏ âm mưu, thủ đoạn chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam, chống phá sự nghiệp cách mạng của toàn thể nhân dân Việt Nam. Chúng dùng trăm mưu, nghìn kế với đủ giọng điệu để thực hiện mưu đồ đen tối của mình. Mới đây, Tiến Văn đăng trên “Daploisongnui. com với bài viết “Độc tôn Chính trị và Độc quyền lãnh đạo”. Trong bài viết, Y xuyên tạc nhiều vấn đề, trong đó, đáng chú ý là đạo đức, nhân cách Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thứ nhất, Tiến Văn nên biết rằng: Chủ tịch Hồ Chí Minh, một người đã hy sinh cả cuộc đời mình chỉ vì dân tộc, vì Tổ quốc Việt Nam, Người đã trải qua bao khó khăn, gian khổ đi khắp thế giới để tìm ra con đường độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, để mọi người dân Việt Nam có được cuộc sống như ngày hôm nay.…

Read more

SAO LẠI TRÁO TRỞ ĐẾN MỨC BỈ ỔI NHƯ VẬY?!

Lợi dụng vấn đề tòa án các cấp đưa ra xét xử công khai những người có âm mưu, hành động chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ xã hộ chủ nghĩa Việt Nam. Những kẻ “cùng hội, cùng thuyền”, những “anh hùng bàn phím”, những “nhà dân chủ vì tiền” lại lên tiếng xuyên tạc, bóp méo sự thật nhằm chống phá cách mạng Việt Nam. Với mục đích đen tối đó, trên trang “Vietnam.org, kẻ nào đó đã lấy bút danh Tân Phong để đăng bài “Nhà nước thổ phỉ và cuộc trình diễn của cái ác”!

Thông qua bài viết này, Tân Phong đã đánh tráo khái niệm, gây mối hoài nghi về quy định trong tiến trình xét xử ở các phiên tòa, từ đó làm giảm niềm tin của nhân dân đối với pháp luật và cơ quan thực thi pháp luật ở Việt Nam.…

Read more