CỐ TÌNH XUYÊN TẠC, BỊA ĐẶT VÀ TUYÊN TRUYỀN CHỐNG CHẾ ĐỘ CỦA SONG CHI

  Hiện nay, trên các trang mạng xã hội, các thế lực thù địch và những kẻ cơ hội chính trị, phản động, các phần tử chống đối ra sức xuyên tạc, vu khống, bôi nhọ, lôi kéo, kích động, tập hợp lực lượng để chống phá Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Với bài Xin đừng để họ phải cô đơn của Song Chi, đã cho thấy dã tâm đen tối, sự xuyên tạc, bịa đặt của chúng.

    Trong bài viết Song Chi đã cố tình xuyên tạc, bịa đặt về việc xử lý những kẻ có hành vi chống phá Nhà nước, chống phá chế độ. Song Chi đã xuyên tạc, bịa đặt rằng Nhà nước Việt Nam “ngày càng mạnh tay đàn áp”. Thực tế ở  Việt Nam từ trước tới nay mọi hành vi vi phạm pháp luật đều được đưa ra xét xử công khai, kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật, không một ai, không một thế lực nào có thể gây sức ép hòng cản trở công tác xét xử và chạy tội cho kẻ vi phạm.…

Read more

Dập tắt, xua tan ảo vọng “cách mạng màu”

Theo đuôi chủ nghĩa đế quốc đẩy mạnh “diễn biến hòa bình”, trên các trang mạng xã hội, các thế lực thù địch và những kẻ cơ hội chính trị, phản động, các phần tử chống đối ra sức xuyên tạc, vu khống, lôi kéo, kích động, tập hợp lực lượng để chống phá Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Là kẻ cơ hội chính trị, phần tử chống đối chế độ, Hoàng Dũng đã tung lên trang mạng xã hội bài viết “Trụ đỡ chế độ độc tài với nội dung xuyên tạc, nói xấu chế độ ta là chế độ độc tài để kích động lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

  Hoàng Dũng đã ra sức xuyên tạc, nói xấu, hạ bệ lãnh tụ, phủ nhận tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa.…

Read more

Xuyên tạc lịch sử, chống phá Đảng, Nhà nước của Chân Như

Hiện nay, lợi dụng việc tranh chấp đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam, trên các trang mạng xã hội, các thế lực thù địch và những kẻ cơ hội, phản động đang ra sức kích động, lôi kéo tập hợp lực lượng để chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bài viết: “Tàu cộng đệ trình lên LHQ công hàm của Phạm Văn Đồng của Chân Như đăng trên mạng xã hội đã bộ rõ bộ mặt thật của một kẻ cơ hội trong số những kẻ cơ hội và phản động.

Vì động cơ chính trị, cơ hội, phản động, Chân Như đã bỏ qua trách nhiệm tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo và sự toàn vẹn của Tổ quốc. Trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc, toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền biển đảo là trách nhiệm thiêng liêng cao cả nhất của mỗi người Việt Nam.…

Read more

Nguyên Anh kẻ vô nhân tính

Hiện nay, lợi dụng tình hình dịch bệnh covid-19, trên các trang mạng xã hội, các thế lực thù địch đang dùng mọi thủ đoạn, kể cả lợi dụng tình hình đại dịch để chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Nguyên Anh với bài viết: “Con đường của những người đấu tranh”, đăng trên trang badamxoe tháng ba 18.2020) là một kẻ trong số đó.

Vì động cơ chính trị, Nguyên Anh thèm khát đến điên rồ về bùng phát đại dịch Corona với loài người. Trên trang viết của mình, Nguyên Anh đã có hành vi kích động xóa bỏ thể chế chính trị và những giá trị tốt đẹp của chế độ xã hội ở nước ta là độc lập, tự do, hạnh phúc, bình đẳng và dân chủ. Nguyên Anh xuyên tạc về những giá trị tự do, dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam.…

Read more

Sự loạn ngôn của Phạm Đình Trọng

Các thế lực thù địch đang dùng mọi thủ đoạn không chỉ công kích vào nền tảng tư tưởng của Đảng ta mà còn dùng cả những mánh khóe, ác khẩu để xuyên tạc, bịa đặt, bôi nhọ, phủ nhận thành tựu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng ta. Bài viết “Đừng hòng đánh tráo lịch sử” trên mạng xã hội đã thể hiện sự loạn ngôn của Phạm Đình Trọng.

Phạm Đình Trọng đã xúc phạm đến hào khí Việt Nam, nào là: “không đủ lòng yêu nước, không đủ tư thế hiên ngang của một nền độc lập”. Y bịa đặt, xuyên tạc, vu cáo, bôi nhọ chế độ ta là: “phong kiến trung cổ, cướp quyền dân, dìm người dân trong tăm tối ngu dân, là phát xít hiện đại, tàn bạo, đàn áp dân”.…

Read more

Giọng điệu chống phá Đại hội Đảng của Trần Văn

Trong bài viết với tiêu đề “Võ Văn Thưởng và nguồn ‘đạn’ bắn phá đảng !”, Trần Văn đã lộ rõ là người có mưu mô chống phá Đảng ta bằng cách giả dối, xuyên tạc sự thật, lôi kéo người nhẹ dạ cả tin để phục vụ cho mưu đồ đen tối của chúng.

  Trần Văn cố tình xuyên tạc về việc chuẩn bị cho đại hội đảng các cấp trong đó có việc chuẩn bị nhân sự của các cấp ủy đảng. Trần Văn đâu có ngu ngơ, ngờ nghệch khi muốn gây sự chú ý người đọc về vấn đề nhân sự, khi cho rằng việc “lựa chọn, bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo cả hệ thống chính trị, hệ thống công quyền là chuyện của …đảng” và chỉ là của Đảng. Cái đích của Trần Văn là nói nói sai sự thật, xuyên tạc sự thật về vấn đề cán bộ và quy trình cán bộ của Đảng, của bộ máy Nhà nước, các đoàn thể ở nước ta hiện nay để lừa dối, gây hoài nghi, thiếu tin tưởng của nhân dân với Đảng, từ đó thực hiện mưu đồ tập hợp lực lượng, kích động chống phá Đảng và Nhà nước Việt Nam.…

Read more

Kiên định lý tưởng xã hội chủ nghĩa trong công cuộc đổi mới của cách mạng Việt Nam

Các thế lực thù địch dùng mọi biện pháp để đánh vào nền tảng tư tưởng của Đảng ta, hòng gây hoang mang dao động về hệ tư tưởng, về lý tưởng xã hội chủ nghĩa. Đồng thời, chúng hân hoan nói về sự vĩnh cửu của chủ nghĩa tư bản, đẩy mạnh tuyên truyền, ca ngợi chủ nghĩa tư bản, cổ súy cho chủ nghĩa cá nhân, lối sống thực dụng.

Phạm Đình Trọng là một người trong số đó với bài viết trên baotiengdan với tiêu đề “thảm họa cộng sản” ngày 13.11.2019.

Thứ nhất, xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lênin, gây hoang mang dao động về hệ tư tưởng, về lý tưởng xã hội chủ nghĩa.

Phạm Đình Trọng cố tình xuyên tạc về chủ nghĩa xã hội hiện thực, về thành tựu lý luận và thực tiễn của chủ nghĩa xã hội. Ông ta rất xa rời thực tiễn, phủ nhận lý luận và hiện thực khách quan khi viết: Thời gian và cuộc sống đã chứng minh rằng lý thuyết cộng sản là sai lầm, thực tế cộng sản là tội ác; cộng sản là: những người trì trệ, tối tăm, chưa tách khỏi bầy đàn… Thực chất, đây chỉ là biện pháp đánh vào nền tảng tư tưởng của Đảng ta hòng gây hoang mang dao động về hệ tư tưởng, về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà các thế lực thù địch với chủ nghĩa xã hội thường dùng.…

Read more

Sự bịa đặt, xuyên tạc, kích động chống đối chế độ ta của Vũ Đông Hà

Mới đây, Vũ Đông Hà lại tán phát trên mạng xã hội danlambao bài viết: “Trả lời cho Nguyễn Thị Kim Ngân về câu hỏi làm gì cho đất nước”. Với vài trang giấy, nhưng Vũ Đông Hà đã bịa đặt, xuyên tạc sự thật, thóa mạ, bôi nhọ lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta và vào hùa với những phần tử chống đối tuyên truyên, lôi kéo, tập hợp lực lượng chống đối chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Với dụng ý xấu, Vũ Đông Hà đã bịa đặt để nói xấu, hạ uy tín và xúc phạm danh dự cá nhân của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, chính phủ và Quốc hội Việt Nam. Chúng ta biết rằng, đằng sau sự bịa đặt này còn nhằm mục đích gây hoài nghi cho người đọc bằng những tin thật giả lẫn lộn, suy diễn chủ quan một chiều với người đọc để qua đó thực hiện ý đồ chống phá đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta.…

Read more

Cảnh giác với giọng điệu xuyên tạc, kích động chống đối chế độ của Trung Nguyễn

Lợi dụng tàu Hải dương địa chất 8 của Trung Quốc xâm phạm Bãi Tư Chính của Việt Nam, Trung Nguyễn lại tán phát trên trang mạng danlambao bài viết: “Cộng sản Việt Nam cần từ bỏ ảo tưởng dựa Nga chống Tàu” ngày 14/8/2019. Với nhiều nội dung, nhưng Trung Nguyễn không có được một lời nào phản đối hành động sai trái của Trung Quốc mà chỉ nhằm xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng và chống đối chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Xuyên tạc đường lối, chính sách đối ngoại là một trong những chủ đích bài viết.

Trung Nguyễn rất hồ đồ khi nói Việt Nam ta “dựa Nga, chống Tàu”. Bởi lẽ, Trung Nguyễn chỉ dựa vào Repsol một công ty của Tây Ban Nha rút khỏi dự án Rồng Vàng Đỏ hay sẽ mời một công ty khác như Rossneft của Nga vào tham gia thăm dò khai thác, làm ăn với Việt Nam để suy đoán là không có cơ sở.…

Read more

Cảnh giác với giọng điệu “cải cách chính trị”

Trong bài viết “Bàn về cải cách chính trị”, đăng tải trên trang mạng boxitvn,net gần đây của Nguyễn Đình Cống đã xuyên tạc, phá hoại sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

 Bàn về cải cách và suy diễn chủ quan là giọng điệu xuyên tạc với dụng ý xấu của Nguyễn Đình Cống khi cho rằng: “Đảng Cộng sản Việt Nam rất thích dùng từ “đổi mới”, trong khi có nhiều việc thực ra là sửa sai. Với nền chính trị của VN hiện nay nên dùng từ cải cách có lẽ sát đúng hơn”. Rõ ràng Nguyễn Đình Cống cũng thuộc diện người có hiểu biết ở nước người, chưa nói là có thể hơn nhiều người, nhưng lại chưa hiểu rõ ở Việt Nam. Chúng ta biết rằng, trong khi Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam đoàn kết, thống nhất, phấn đấu thực hiện thành công công cuộc đổi mới đất nước thì vẫn còn một số người cố tình hướng lái với dụng ý xấu để người khác hiểu nhầm về đổi mới và cải cách.…

Read more