VẪN LÀ GIỌNG ĐIỆU CỦA NHỮNG KẺ PHẢN ĐỘNG

Trên trang mạng xã hội  có bài “ Tại sao đảng csvn sợ chế độ đa đảng ?” của tác giả Thanh Bình. Nội dung bài viết cho thấy, đây là chiêu trò không mới, nhưng vô cùng hiểm độc, xảo quyệt của các thế lực thù địch và các phần tử cơ hội phản động nhằm hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng, thu hút sự chú ý  của dư luận xã hội, qua đó để truyền bá rộng rãi quan điểm sai trái, phản động, gây hoang mang, hoài nghi, làm giảm sút lòng tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Ngay đầu bài viết, Thanh Bình cho rằng. “CSVN THAM QUYỀN ĐỘC TÔN, BẤT TÀI nên không xứng đáng lãnh đạo Đất nước… nhân dân VN sẽ không bao giờ chọn ĐCSVN làm lực lượng thay mặt họ lãnh đạo Đất nước   …dân VN chẳng có quyền gì… .”.

Read more

LẠI MỘT BÀI VIẾT PHẢN ĐỘNG CỦA NGUYÊN ANH

Trên trang mạng xã hội gần đây có đăng bài viết “Bầu cử Mỹ, bầu cử Việt”? của tác giả Nguyên Anh. Bài viết đã cho thấy một thái độ hằn học, cố tình xuyên tạc sự thật về tình hình chuẩn bi nhân sự Đại hội lần thứ XIII của Đảng, nói xấu, bôi nhọ các đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước, với mục đích kích động, gây hoang mang, dao động, mất lòng tin trong cán bộ, đảng viên, nhân dân ta

1. Với ý đồ, âm mưu đen tối, luận điệu phản động Nguyên Anh đã đưa ra nhận định hết sức phản động là “Đại Hội Đảng CSVN lần thứ XIII, một kỳ họp tiêu tốn ngân sách khổng lồ chỉ để bầu ra bốn chức danh. Tổng Bí thư, Thủ tướng, Chủ Tịch nước….và đội ngũ cán bộ không đủ tiêu chuẩn”

 Cần khẳng định, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII gắn với đánh giá tổng quát tiến trình đổi mới; quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ 5, 10 năm tới và tầm nhìn đến năm 2045; đánh giá việc thi hành Điều lệ Đảng khóa XII, kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.…

Read more

VẠCH TRẦN LUẬN ĐIỆU PHẢN ĐỘNG CỦA ĐỖ NGÀ

Trên trang mạng xã hội, gần đây có đăng bài viết “Vì sao chúng ta lại bị những kẻ hạ đẳng hơn ai trị mình”? của tác giả Đỗ Ngà. Bài viết đã cho thấy một sự nhận thức ấu trĩ, thiếu khách quan, cố tình xuyên tạc sự thật về những thành tựu trong công cuộc đổi mới, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo của Đảng hiện nay, bôi nhọ những đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước ta, với mục đích kích động, gây hoang mang, dao động, mất lòng tin trong cán bộ, đảng viên, nhân dân ta và sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước.

  1. Với âm mưu đen tối, luận điệu cũ rích Đỗ Ngà đã đưa ra nhận định hết sức phản động là “Cơ cấu chọn lãnh đạo trong ĐCS là một thứ quái thai, nó chặn đứng đường tiến thân người tài đức và mở đường cho những kẻ vô đức bất tài leo cao..”
Read more

VẠCH TRẦN LUẬN ĐIỆU PHẢN ĐỘNG CỦA CHÂN NHƯ

Trên trang mạng xã hội ngày 16 – 05 – 2020 có đăng bài viết “Luật sư ơi, cứu con” của tác giả Chân Như. Lợi dụng việc ngày 8.5 vừa qua, Hội đồng thẩm phán TAND tối cao có quyết định giám đốc thẩm, bác kháng nghị của viện trưởng Viện KSND tối cao về hủy án sơ thẩm, phúc thẩm để điều tra lại, giữ nguyên án tử hình đối với Hồ Duy Hải. Bài viết đã cố tình xuyên tạc, bóp méo sự thật, gây hoang mang, hoài nghi, làm giảm sút lòng tin của các tầng lớp nhân dân với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa… Mặc dù, đây là vấn đề  đã được phổ biến công khai, rộng rãi trên các phương tiện thông tin, truyền thông của Trung ương, địa phương thời gian qua.

1. Đảng và Nhà nước ta luôn có quan điểm, chủ trương đúng đắn trong xét xử các vụ án đảm bảo khách quan, dân chủ không để oan sai, đúng người đúng tội với tinh thần thượng tôn pháp luật    

Với mưu đồ đen tối, phản động, cố tình xuyên tạc sự thật Chân Như đã  đưa ra nhận định hết sức phản động là “…Đây là việc làm lưu mạnh, lươn lẹo của cả hệ thống Tư Pháp CSVN…Các đồng chí đang âm mưu đốn nhau giành ghế trước thềm đại hội đảng lần thứ XIII…”.…

Read more

LUẬN ĐIỆU PHẢN ĐỘNG CỦA NGUYỄN DÂN

Trên trang mạng Danlambao ngày 20 – 04 – 2020 có đăng bài viết “Ác thú” của tác giả Nguyễn Dân. Bài viết đã cho thấy một sự nhận thức ấu trĩ, thiếu khách quan, cố tình xuyên tạc, bóp méo sự thật tình hình đất nước trong thời gian phòng chống đại dịch COVID – 19, bôi nhọ, hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng, phủ nhận những kết quả đạt được trong tổ chức chống dịch bệnh của Nhà nước ta, gây hoang mang, dao động, mất lòng tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

1.Việc Chính phủ chủ động ra các chỉ thị cách ly xã hội, kịp thời xử lý các tình huống nảy sinh đã phát huy tác dụng, hiệu quả tốt trong công tác phòng chống đại dịch COVID- 19 tại Việt Nam được nhân dân đồng tình ủng hộ và thế giới đánh giá cao.     

Read more

VẠCH TRẦN LUẬN ĐIỆU PHẢN ĐỘNG CỦA NGÔ TRƯỜNG AN

Trên trang baotiengdan, ngày 17 – 03 – 2020 có đăng bài viết “Sao đảng không giải thể”? của Ngô Trường An. Bài viết đã cho thấy một sự nhận thức ấu trĩ, thiếu khách quan, cố tình xuyên tạc sự thật tình hình đất nước, bôi nhọ, hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng, phủ nhận đường lối đổi mới phát triển đất nước của Việt Nam, gây hoang mang, dao động, suy giảm lòng tin trong cán bộ, đảng viên, nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ .

1. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đã Lãnh đạo toàn dân tộc vượt qua bao khó khăn, thử thách, đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược, vững bước trên con đường đổi mới, xây dựng CNXH.

Với mưu đồ đen tối, phản động, cố tình xuyên tạc sự thật Ngô Trường An đã đưa ra nhận định hết sức phản động là “…đảng CSVN không thể phủ nhận con đường tiến lên CNXH và giải phóng dân tộc của họ đã hoàn toàn phá sản”.…

Read more

VẠCH TRẦN LUẬN ĐIỆU PHẢN ĐỘNG CỦA TRÂN VĂN

Trên trang mạng mạng xã hội gần đây có đăng bài viết “Quan hệ Việt- Trung. Có “kiêng” mới “lành”! của tác giả Trân Văn. Bài viết đã cho thấy một sự nhận thức ấu trĩ, thiếu khách quan, cố tình xuyên tạc, bôi nhọ mối quan hệ Việt- Trung, đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta, cũng như ý nghĩa giá trị lịch sử của cuộc chiến tranh biên giới tháng 2 năm 1979, gây hoang mang, dao động, làm suy giảm lòng tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.

1.Mối quan hệ Việt- Trung là quan hệ đối tác chiến lược toàn diện trên tất cả các lĩnh vực và đang trên đà phát triển ổn định, đạt được nhiều thành tựu quan trọng.

Với âm mưu đen tối, luận điệu cũ rích Trân Văn đã đưa ra nhận định hết sức phản động là “Chúng ta phải “Kiêng” Trung Quốc cho “lành”, “Trung Quốc vẫn là chủ đề cấm kị”, “cấm các phương tiện truyền thông đưa tin, không dám phát biểu chỉ trích…”

 Cần khẳng định, 70 năm qua, quan hệ Việt – Trung có lúc thăng trầm, nhưng hữu nghị, hợp tác vẫn là dòng chảy chính, tình hữu nghị do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông cùng các thế hệ lãnh đạo hai nước dày công vun đắp đã trở thành tài sản chung quý báu của hai dân tộc, góp phần duy trì xu thế phát triển ổn định, quan hệ hữu nghị truyền thống Việt- Trung, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.…

Read more

VẠCH TRẦN LUẬN ĐIỆU PHẢN ĐỘNG CỦA ĐỖ NGÀ

Trên các trang mạng  có đăng bài viết “Chiến tranh và sự thay đổi” của bút danh Đỗ Ngà. Bài viết đã cho thấy một sự nhận thức lệch lạc, thiếu khách quan, cố tình xuyên tạc, bôi nhọ chủ nghĩa Mác- Lênin, đường lối, quan điểm, hệ tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam, gây hoang mang, dao động, mất lòng tin trong cán bộ, đảng viên, nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

1. Chủ nghĩa Mác – Lênin là nền tảng tư tưởng của giai cấp công nhân, nhân dân lao động trong cuộc đấu tranh nhằm xây dựng một xã hội bình đẳng, tự do, ấm no, hạnh phúc

Với âm mưu đen tối, luận điệu cũ rích Đỗ Ngà đã đưa ra nhận định hết sức phản động là “Chủ nghĩa Mác- Lê nin đã lỗi thời…kém trí tuệ, và trong thế kỷ 21 này, thế giới sẽ quét sạch chủ nghĩa cộng sản và sẽ không còn ai tin theo học thuyết này nữa..”.…

Read more

MƯU ĐỒ ĐEN TỐI CỦA TRẦN VĂN

Gần đây, trên trang mạng baotiengdan có đăng bài viết của Trần Văn với tựa đề: “Bộ phim “chỉnh đốn đảng” còn bao nhiêu tập”. Nội dung bài viết đã cố tình xuyên tạc quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về phòng, chống tham nhũng để kích động, gây hoang mang dao động, mất đoàn kết nội bộ, đánh lạc hướng dư luận, làm suy giảm niềm tin của cán bộ, đảng viên, Nhân dân vào công tác phòng, chống tham nhũng, xây dựng, chỉnh đốn đảng hiện nay.

1. Trần Văn đã cố tình xuyên tạc khi cho rằng “Phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay giống hệt một bộ phim và hoàn toàn không dựa vào luật pháp hay điều lệ đảng….”. Chúng ta đều biết, thời gian qua, cùng với những thành tựu quan trọng đạt được về kinh tế xã hội, đối ngoại, bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội, công tác phòng chống tham nhũng có nhiều chuyển biến tích cực cả về phòng ngừa và phát hiện, xử lý các hành vi tham nhũng.…

Read more

LUẬN ĐIỆU PHẢN ĐỘNG CỦA CÁNH DÙ LỘNG GIÓ

Gần đây, trên trang mạng danlambao có đăng bài viết: “Cần bao lâu để phá nát một đất nước” của bút danh Cánh Dù lộng gió. Bài viết đã cho thấy một sự nhận thức lệch lạc, thiếu khách quan, cố tình xuyên tạc sự thật lịch sử, phủ nhận đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vĩ đại của dân tộc.

1. Với âm mưu đen tối, cố tình xuyên tạc sự thật lịch sử, bài viết đã đưa ra nhận định hết sức phản động là: “Bằng mọi giá CSVN tổng động viên, xua các thanh niên đi B để chiếm miền Nam cho bằng được……. Quyết chơi cạn máu với quân lực VNCH cú chót để cướp miền Nam năm 1975”.

Chúng ta đều biết, sau khi ký Hiệp định Paris năm 1973, mặc dù phải rút quân về nước nhưng đế quốc Mỹ vẫn tiếp tục nuôi âm mưu dùng chính quyền ngụy quyền Sài Gòn làm công cụ để thực hiện chủ nghĩa thực dân mới ở miền Nam Việt Nam.…

Read more