CHIÊU TRÒ “THỔI ĐÓM ĂN TÀN” CỦA NGUYỄN LÂN THẮNG

Trên trang Boxitvn.net ngày 26/12/2019 Nguyễn Lân Thắng lại có bài viết: “Nhân chuyện Liên Xô nói chuyện Việt Nam”, trong đó lợi dụng sự sụp đổ chế độ XHCN ở Liên Xô và các nước Đông Âu, cách đây đúng 28 năm vào ngày 26 tháng 12 năm 1991 với bản tuyên bố số 142-H của Xô viết Tối cao Liên bang Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Xô viết (Liên Xô) đã chính thức chấm dứt tồn tại. Từ những sự kiện ấy, Nguyễn Lân Thắng với những ngôn từ ngông cuồng, phản động tiếp tục chống phá đường lối, quan điểm, chủ chương chính sách về sự kiên định đi lên chủ nghĩa xã hội cũng như thành quả của công cuộc đổi mới do Đảng CSVN lãnh đạo.

Read more

PHẠM ĐÌNH TRỌNG – KẺ LỘNG NGÔN

Từ ngày 11/10 đến 13/11/2019, với các kỳ 1,2,3 đăng trên trang mạng danlambao, trong đó có bài “Thảm họa cộng sản- Ban lãnh đạo đảng thấp kém”, Phạm Đình Trọng tiếp tục nói xấu, bôi nhọ các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các ban, bộ, ngành, hòng kích động gây chia rẽ nội bộ Đảng, Nhà nước ta. Nguyễn Đình Trọng nên biết rằng, dù ông có cố ý bóp méo sự thật, phủ nhận, hạ bệ, xuyên tạc hình ảnh của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các ban, bộ, ngành trong hệ thống chính trị thì sự thật về những công lao đóng góp của các đồng chí đó đối với Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước với dân tộc

Read more

NGHỊCH TẶC TRUNG NGUYỄN LẠI TIẾP TỤC XUYÊN TẠC, BỊA ĐẶT

Ngày 09 tháng 10 năm 2019 trên trang baotiengdan.com, Trung Nguyễn với bản chất “hung hăng” tiếp tục phát ngôn đưa ra những lời lẽ sặc mùi phản động, công kích chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam khi Bộ Chính trị đề ra nghị quyết về cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Trong nội dung bài viết của mình với nhan đề “Tư duy lỗi thời của đảng cộng sản”, Y đã đưa ra một loạt những phát biểu với tính chất đả phá, xuyên tạc hạ thấp uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, cụ thể như: Nói có đi đôi với làm?; Lịch sử những tuyên bố “hoành tráng” nhưng duy ý chí; Thất bại toàn diện của đảng Cộng sản; Tư

Read more

LÊ CÔNG ĐỊNH “KẺ NHẬN THỨC LỆCH LẠC”

Tiếp tục với những lời lẽ phát ngôn vô căn cứ, bóp méo khi nói về việc trọng dụng trí thức. Định cho rằng: Cả một tầng lớp trí thức Việt Nam, mấy chục năm qua không được nghĩ, lỡ nghĩ thì không được nói ra những điều trái ý tầng lớp cầm quyền…. hay ở Việt Nam thiếu trí thức làm trụ cột…. Nhưng trên thực tế có phải như Định nói không? Xuất phát từ quan điểm “con người là trung tâm, vừa là động lực, vừa là mục tiêu của sự phát triển”, Đảng ta đã nhất quán thực hiện quan điểm xây dựng đội ngũ trí thức và được thể hiện rõ trong Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 6-8-2008, “Về xây dựng đội ngũ tri thức trong

Read more