Bác bỏ luận điệu bịa đặt về công tác nhân sự Đại hội XIII của Đảng

Lợi dụng việc Đảng ta chuẩn bị nhân sự tiến tới Đại hội XIII, các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động chống phá trên các trang mạng xã hội, với nhiều bài viết xuyên tạc, bịa đặt sai sự thật. Mới đây, Vũ Đông Hà đã đăng tải bài viết “Siêu sao mới của Hà Nội trong tiến trình hình thành 4 cột đồng Mã Viện của Nguyễn Phú Trọng” trên danlambao, đưa ra nhiều luận điệu xuyên tạc, bịa đặt về công tác nhân sự, nhằm mục đích gây rối, làm nhiễu loạn thông tin, chia rẽ nội bộ, phá hoại sự thành công của Đại hội Đảng các cấp và Đại hội XIII của Đảng.

Luận điệu bịa đặt, xuyên tạc của Vũ Đông Hà về công tác nhân sự Đại hội XIII của Đảng. Vũ Đông Hà đã mượn chuyện Đảng ta chống tham nhũng, chống suy thoái để xuyên tạc, nói sai sự thật về tình hình sức khỏe, trình độ, năng lực, nhân phẩm, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, nhất là những cán bộ thuộc diện quy hoạch nhân sự Đại hội XIII của Đảng. Lợi dụng kết quả cuộc đấu tranh chống tham nhũng do Đảng ta tiến hành, Vũ Đông Hà đã xuyên tạc, bóp méo, vu khống, suy diễn cho rằng đó là cuộc “thanh trừng nội bộ”, “thanh toán phe phái”, “trả thù cá nhân” giữa người này với người kia, nhóm này với nhóm khác vì “lợi ích nhóm”. Từ những vụ việc xử lý kỷ luật cán bộ cấp cao của Đảng, Vũ Đông Hà đặt điều, xuyên tạc rằng người này đã “triệt hạ” đối thủ để “dắt tay” người kia vào vị trí này, vị trí nọ; bình phẩm, phán xét, nhận định người này nghỉ thì người kia sẽ lên thay. Thực chất những giọng điệu này của Vũ Đông Hà vẫn là những chiêu trò cũ rích của các thế lực thù địch đã sử dụng để chống phá Đảng, Nhà nước ta trong các kỳ đại hội trước đây. Mục đích cuối cùng của những chiêu trò này vẫn là nhằm hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng.

Công tác nhân sự Đại hội XIII của Đảng được thực hiện dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, kịp thời, đúng quy định. Công tác lựa chọn, sắp xếp nhân sự Đại hội XIII của Đảng luôn là vấn đề được Đảng ta đặc biệt quan tâm để chọn ra được những cán bộ đủ đức, đủ tài, đủ trình độ, năng lực đảm đương trọng trách, nhiệm vụ quản lý, điều hành đất nước, phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân. Đảng đã ban hành nhiều văn bản chỉ thị, với nhiều giải pháp công khai, minh bạch nhằm phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn những tiêu cực trong công tác cán bộ, bảo đảm cho kỳ Đại hội Đảng các cấp diễn ra thành công, đạt được mục tiêu, yêu cầu đặt ra.

Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã chỉ rõ yêu cầu: Công tác nhân sự nhiệm kỳ 2020 – 2025 phải bảo đảm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ mà trực tiếp là Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy, Ban thường vụ cấp ủy. Cấp ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025 phải đặc biệt coi trọng chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý; tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thật sự trong sạch vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử phải thực hiện đúng Điều lệ, quy chế, quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ, liên thông, dân chủ, công tâm, khách quan, minh bạch; gắn kết chặt chẽ với công tác quy hoạch cán bộ và sắp xếp, bố trí nhân sự lãnh đạo cơ quan Nhà nước các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Quy định 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền cũng quy định rõ về các cơ chế kiểm soát quyền lực; nhận diện 6 hành vi chạy chức, chạy quyền; 8 hành vi bao che, tiếp tay cho chạy chức cũng như quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong chống chạy chức, chạy quyền. Hệ thống các văn bản chỉ đạo và thực tiễn thực hiện công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội XIII của Đảng trong thời gian qua là những minh chứng bác bỏ hoàn toàn luận điệu bịa đặt của Vũ Đông Hà về vấn đề này.

Những luận điệu bịa đặt, xuyên tạc của Vũ Đông Hà về công tác nhân sự phục vụ cho Đại hội XIII của Đảng hoàn toàn là sai trái. Vì vậy, mỗi chúng ta phải kịp thời đấu tranh, đẩy lùi thông tin xuyên tạc, bịa đặt của các thế lực thù địch; kiên quyết không để kẻ xấu coi thường kỷ cương phép nước, nói xấu Đảng, chia rẽ đoàn kết nội bộ, ảnh hưởng không tốt đến công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

One thought on “Bác bỏ luận điệu bịa đặt về công tác nhân sự Đại hội XIII của Đảng

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.