CẢNH GIÁC TRƯỚC TRƯỚC NHỮNG THỦ ĐOẠN GIEO RẮC HOÀI NGHI VỀ SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG

Trước mỗi sự kiện chính trị lớn của Đảng và đất nước các thế lực thù địch trong và ngoài nước tìm mọi cách để đẩy mạnh các hoạt động chống phá. Đặc biệt là sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 35 – CT/TW, ngày 30-5-2019 về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, thì các thế lực thù địch và những kẻ cơ hội chính trị đã tung ra một loạt bài đăng tải những ý kiến, quan điểm bất mãn, sai trái, xuyên tạc nhằm gieo rắc sự hoài nghi trong các tầng lớp nhân dân, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng Việt Nam.

1. Những luận điệu tuyên truyền gieo rắc sự hoài nghi của các thế lực thù địch. Đọc bài trên các trang mạng lề trái mọi người không khó để nhận ra thủ đoạn của những kẻ chống phá, bất mãn với những lời lẽ suồng sã tìm mọi cách bôi nhọ, hạ thấp và tiến tới phủ nhận những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà chúng ta đã đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhất là từ khi Đảng ta khởi xướng công cuộc đổi mới đến nay. Chúng cho rằng: Thành tựu của đổi mới do Đảng khởi xướng là “tự vẽ lên”, “tự mình khen mình”, “là ăn may”; những thành tựu đổi mới nếu có thành công thì cuối cùng cũng chỉ “chui vào túi của bọn độc tài”, còn nhân dân thì không được thụ hưởng điều gì… Chúng xảo quyệt “lập lờ đánh lận con đen” tìm mọi cách đưa ra những hạn chế, khiếm khuyết liên quan đến quá trình lãnh đạo của Đảng, nêu ra những bất cập, khó khăn trong công cuộc đổi mới đất nước… để quy kết, chụp mũ, cho rằng “tham nhũng là bản chất của chế độ ta” , “sự tồn tại của Đảng là căn nguyên dẫn đến mọi trì trệ, yếu kém, sai lầm; muốn đất nước phát triển thì phải xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng”…

Đặc biệt, trong bối cảnh toàn Đảng và cả hệ thống chính trị đang tích cực chuẩn bị Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, với những chiêu trò lặp đi lặp lại, các thế lực thù địch và bọn cơ hội chính trị lại tung ra những luận điệu xuyên tạc, hằn học gây ra sự hoài nghi của người dân đối với sự lãnh đạo của Đảng. Lợi dụng các trang mạng xã hội, chúng đã lồng ghép “thêm râu thêm ria” cóp nhặt một số thông tin, hình ảnh “nửa thật, nửa giả”. Mặc dù chúng có thay đổi bằng hình thức này hay hình thức khác, tinh vi, tiểu xảo đến đâu, thì những lập luận của chúng đưa ra vẫn chỉ là những thông tin đã từng “diễn” và được lặp đi, lặp lại trong nhiều năm qua, như: Muốn thực sự có dân chủ cho người dân và xã hội phát triển phải thực hiện “đa nguyên, đa đảng”; chỉ có “đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập” mới triệt tiêu được căn nguyên gây ra tham nhũng, tiêu cực; “Đảng Cộng sản Việt Nam đã hết sứ mệnh lịch sử”, “không còn đủ khả năng để độc quyền lãnh đạo đất nước”; muốn đất nước phát triển thì phải bỏ Điều 4, Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam…

2. Mọi người không thể hoài nghi sự lãnh đạo của Đảng. Dù có “lắm mưu nhiều kế” thế nào đi chăng nữa, thì các thế lực thù địch và những kẻ cơ hội chính trị cũng không thể bác bỏ được một sự thật hiển nhiên: Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng duy nhất lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Thực tiễn cách mạng Việt Nam đã minh chứng trong suốt 90 năm qua, sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta, làm nên nhiều kỳ tích trên đất nước Việt Nam. Đồng thời, chính trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta được tôi luyện, thử thách và không ngừng trưởng thành, để ngày càng xứng đáng với vai trò và sứ mệnh lãnh đạo cách mạng, xứng đáng với sự tin cậy của nhân dân. Thực tế gần một thế kỷ qua cho thấy, ở Việt Nam không có một lực lượng chính trị nào khác, ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam, có đủ bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín và khả năng lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách cam go để đưa dân tộc đến bến bờ vinh quang, giành được hết thắng lợi này đến thành công khác.

Từ những thực tế trên khẳng định rằng, kể từ ngày ra đời đến nay, Đảng ta vẫn là một tổ chức lãnh đạo duy nhất được đại đa số nhân dân tuyệt đối tin tưởng. Vượt qua những khó khăn, thử thách, Đảng ta đã thẳng thắn nghiêm túc sửa chữa những khuyết điểm, hạn chế, quyết tâm một lòng vì dân vì nước. Những thành công trong công cuộc đổi mới và hội nhập, sự ghi nhận, tôn trọng, khâm phục về mọi mặt chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của thế giới đối với Việt Nam. Một đất nước đã từng “không có tên trên bản đồ thế giới”, đến nay dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đem lại đời sống cho nhân dân ta có những phát triển vượt bậc cả về vật chất và tinh thần… là những minh chứng rõ ràng đúng và khách quan nhất về vai trò lãnh đạo sáng suốt và tất yếu của Đảng ta.

Vậy mà các thế lực thù địch và những kẻ cơ hội chính trị đã cố tình tuyên truyền sai sự thật, bóp méo, “bôi đen”, xuyên tạc chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta; tìm mọi cách nói xấu, vu khống, “thổi phồng”, “bơm căng” các khuyết điểm của một bộ phận cán bộ, đảng viên làm sai lệch những giá trị đích thực, tốt đẹp mà Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đang nỗ lực xây dựng. Một số người thiếu hiểu biết, mơ hồ, thiếu ý thức nên vô tình “tiếp tay” cho sự vu khống xuyên tạc, dẫn đến “a dua, a tòng” gieo rắc sự hoài nghi về sự lãnh đạo của Đảng trong các tầng lớp nhân dân.

Những luận điệu tuyên truyền gieo rắc sự hoài nghi về sự lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng nước ta là một âm mưu, thủ đoạn hết sức tinh vi, xảo quyệt nhằm phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam đối với cách mạng nước ta. Phương thức, thủ đoạn mà phần tử cơ hội chính trị, thù địch sử dụng là tuyên truyền sai sự thật, xuyên tạc mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta; tìm mọi cách thổi phồng các khuyết điểm của Đảng làm sai lệch những giá trị tốt đẹp mà Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đã thực hiện. Qua đó, tạo ra sự hoài nghi, thiếu niềm tin của các tầng lớp nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng. Mọi người cần phải nêu cao tinh thần cảnh giác, tỉnh táo nhận diện, tránh bị lôi cuốn vào những thông tin sai lệch của chúng, dẫn tới tư tưởng hoài nghi, hoang mang, dao động, suy giảm niềm tin đối với Đảng và Nhà nước ta./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

One thought on “CẢNH GIÁC TRƯỚC TRƯỚC NHỮNG THỦ ĐOẠN GIEO RẮC HOÀI NGHI VỀ SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.