CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN LÀ TƯƠNG LAI TẤT YẾU CỦA XÃ HỘI LOÀI NGƯỜI

Thời gian gần đây, bài viết “Tiến trình của chủ nghĩa Cộng Sản” của Trọng Đạt được tán phát trên nhiều diễn đàn phản động. Nội dung bài viết là sự xuyên tạc lý luận và thực tiễn phát triển của chủ nghĩa cộng sản trên thế giới, xuyên tạc, phủ nhận con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn.

Với góc nhìn lệch lạc, Trọng Đạt đã ra sức bẻ cong quy luật phát triển đi lên chủ nghĩa xã hội, cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản của xã hội loài người; xuyên tạc, bôi đen con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam và một số quốc gia khác. Y lớn tiếng cho rằng, chủ nghĩa cộng sản hiện nay đều đã biến dạng, và vu khống CS Việt Nam trà đạp lên công lý… gây nên nhiều bất công trong xã hội. Đây là những luận điệu vô căn cứ, phản khoa học, phản động, gây nguy hiểm cho sự phát triển, ổn định; là sự công khai chống phá Đảng, Nhà nước, chà đạp lên lợi ích và cuộc sống yên bình của nhân dân ta.

Thực tiễn lịch sử đã chứng minh, ước mơ về một xã hội phồn vinh, hạnh phúc, không có áp bức, bóc lột, bất công đã xuất hiện từ rất sớm, nhất là khi xã hội loài người phân chia thành giai cấp. Kế thừa và phát triển tinh hoa tư tưởng của nhân loại trong bối cảnh thế kỷ XIX, C.Mác – Ph.Ăngghen đã chỉ rõ con đường, lực lượng, phương pháp tiến hành cách mạng vô sản.  Lý luận về chủ nghĩa cộng sản lần đầu tiên được trình bày một cách hệ thống những nội dung cơ bản trong Tuyên ngôn Đảng Cộng sản, năm 1848. Khi đó, nhiều đại diện của giai cấp tư sản đã hốt hoảng la ó: Đây là bóng ma ám ảnh châu Âu! Hơn 20 năm sau Tuyên ngôn Đảng Cộng sản, giai cấp vô sản Pháp đã lãnh đạo quần chúng cách mạng lật đổ chính quyền tư sản và thiết lập Công xã – chính quyền của công nhân tại Thủ đô Paris. Công xã đã phá tan huyền thoại về sức mạnh “bất khả chiến bại” của chính quyền tư sản, buộc cả chính quyền tư sản Pháp cùng đội quân xâm lược của đế chế Đức phải bỏ Paris, tháo chạy về Versailles. Mặc dù chỉ tồn tại trong 72 ngày, Công xã Paris đã khiến các thế lực tư bản thật sự hoảng loạn với hiện thân của chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản ngay giữa sào huyệt của chủ nghĩa tư bản. Bước sang thế kỷ XX, năm 1917, dưới sự lãnh đạo của Đảng Bônsêvích đứng đầu là lãnh tụ V.I.Lênin, Cách mạng Xã hội chủ nghĩa tháng Mười Nga giành thắng lợi, lật đổ chính quyền Sa hoàng – tư sản, thiết lập chính quyền của các Xô viết công – nông – binh và khẳng định mục tiêu, con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội. Thành công của Cách mạng tháng Mười và sự ra đời của nước Nga xã hội chủ nghĩa đã chấm dứt gần 3 thế kỷ chế độ tư bản chủ nghĩa độc tôn trên bản đồ chính trị thế giới; đã biến chủ nghĩa xã hội từ lý luận khoa học trở thành hiện thực sinh động; đã khai sinh ra một hình thái kinh tế – xã hội mới trong lịch sử nhân loại có thiên chức phủ định biện chứng hình thái tư bản chủ nghĩa.

Trong những năm tháng chủ nghĩa xã hội lâm vào khủng hoảng nặng nề, tư bản đế quốc và phản động trên thế giới đều chỉ biết hình dung ra viễn cảnh toàn bộ các quốc gia xã hội chủ nghĩa lần lượt sụp đổ như các quân bài đôminô! Tuy nhiên, một lần nữa chủ nghĩa xã hội hiện thực đã khẳng định sức sống mãnh liệt. Thông qua cải cách, đổi mới, chủ nghĩa xã hội vượt qua khủng hoảng và phát triển rất đặc sắc trong bối cảnh mới của thời đại. Cải cách chủ nghĩa xã hội ở Trung Quốc (từ năm 1978), đổi mới ở Việt Nam (từ năm 1986) và các quá trình tương tự ở các nước xã hội chủ nghĩa khác được triển khai với các nguyên tắc đúng đắn; vừa toàn diện, đồng bộ vừa có trọng tâm, trọng điểm, lộ trình, giải pháp phù hợp; vừa kiên định và sáng tạo, kế thừa và phát triển, gắn lý luận với thực tiễn, gắn quốc gia với thế giới. Nhờ vậy, Trung Quốc đã trở thành nền kinh tế thứ hai thế giới và cường quốc lớn nhất đang trỗi dậy; Việt Nam đạt nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử; Cuba hiên ngang trước bao vây cấm vận, kiên định xây dựng quốc gia xã hội chủ nghĩa độc lập, có chủ quyền, dân chủ, thịnh vượng và bền vững. Các nước xã hội chủ nghĩa khác đều có nhiều thành công trong xây dựng và bảo vệ chế độ xã hội. Bên cạnh đó,

Bên cạnh đó chủ nghĩa xã hội còn hiện diện trong các phong trào đấu tranh nhân dân rộng lớn trên toàn thế giới, như: các phong trào trong khuôn khổ Diễn đàn Xã hội thế giới, Diễn đàn Sao Paulo, Diễn đàn chống chủ nghĩa đế quốc, Hội thảo Vì một thế giới cân bằng, Hội thảo Xã hội mới và các đảng chính trị…, được tổ chức thường niên tại Mỹ Latinh. Đặc biệt, chủ nghĩa xã hội đang được thực hiện với mô hình và con đường mới ở Venezuela và một số quốc gia Mỹ Latinh khác trong hơn hai thập kỷ vừa qua.

Hiện thực phong phú đó của chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản không thể bác bỏ, là minh chứng đanh thép phủ nhận những luận điệu xảo trá của Trọng Đạt và các thế lực thù địch, phản động. Dù có bước phát triển quanh co, có những bước lùi tạm thời nhưng chúng ta có đầy đủ cơ sở để khẳng định quá trình ra đời, phát triển của chủ nghĩa xã hội cả về lý luận và thực tiễn đều phản ánh một tất yếu của lịch sử thế giới. Càng ngày, phong trào xã hội chủ nghĩa thế giới càng có nhiều chương trình, hình thức, bước đi sáng tạo; đồng thời khẳng định một chân lý thời đại: đi lên chủ nghĩa xã hội, đỉnh cao là chủ nghĩa cộng sản là biện chứng lịch sử không thể đảo ngược trong thời đại ngày nay./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.