CÔNG LAO CỦA ĐẢNG, TRUYỀN THỐNG CỦA DÂN TỘC, CỦA NHÂN DÂN VIỆT NAM LÀ ĐIỀU THIÊNG LIÊNG CAO CẢ, KHÔNG AI CÓ QUYỀN XUYÊN TẠC, LĂNG MẠ

Âm mưu chống Đảng Cộng sản Việt Nam, chống đối chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam là cái đã thấm sâu vào gan ruột, xương tủy, là một âm mưu, thủ đoạn vô cùng thâm độc, xảo quyệt chưa lúc nào ngưng nghỉ của các thế lực thù địch, cơ hội, phản động. Đặc biệt, mới đây Phạm Văn lại tiếp tục có bài đăng trên trang mạng xã hội cố tình xuyên tạc lịch sửa dân tộc, vu cáo Đảng Cộng sản Việt Nam, chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam là một thủ đoạn vô cùng thô tục, bỉ ổi đáng phải lên án.

Đảng Cộng sản Việt Nam – Người lãnh đạo, dẫn dắt toàn thể nhân dân, dân tộc Việt Nam đứng lên làm cách mạng giành độc lập, tự do cho Tổ quốc và tự giải phóng cho mình thoát khỏi kiếp nô lệ, lầm than vươn lên làm chủ đất nước, làm chủ chính bản thân mình là điều hiển nhiên đã được lịch sử ghi nhận không ai có quyền xuyên tạc.

Điều thiêng liêng, cao cả và dễ hiểu đối với mỗi người dân Việt Nam chân chính là nếu không có sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, không có Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo thì nhân dân lao động, dân tộc Việt Nam và Tổ quốc Việt Nam mãi mãi chìm trong đêm trường nô lệ.  Mỗi người dân Việt Nam chân chính, không ai không hiểu lịch sử một thời kỳ dài dân tộc Việt Nam, nhân dân lao động Việt Nam bị đọa đày với kiếp sống ngựa trâu bởi sự đô hộ của chế độ thực dân, phong kiến. Đặc biệt, thời kỳ thực dân Pháp và phát xít Nhật thay nhau cai trị, đô hộ nhân dân Việt Nam, thân phận người dân lao động không khác gì thân phận những người nô lệ thời trung cổ. Chính nhờ có Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, nhân dân Việt Nam đã tiến hành Cách mạng Tháng Tám thành công, đánh đổ hoàn toàn chế độ thực dân, phong kiến, giành lại độc lập, tự do cho dân tộc, giải phóng nhân dân khỏi kiếp nô lệ, lầm than. Tiếp sau đó Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân và toàn dân tộc Việt Nam vượt qua thử thách “ngàn cân treo sợi tóc” tiếp tục đánh đuổi bọn thực dân, đế quốc giữ vững chính quyền cách mạng. Tiếp đến, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo toàn dân tộc đánh thắng đế quốc Mỹ xâm lược giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước, thu non sông về một mối. Và ngày nay, khi chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu lâm vào thoái trào nhưng lý tưởng, mục tiêu con đường xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam vẫn được toàn dân tin tưởng, phấn đấu dựng xây. Trên thực tế, đất nước đang đổi thay theo chiều tích cực, đúng như nhận định của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú trọng, “đất nước ta chưa bao giờ có được tiềm lực, vị thế và uy tín trên trường quốc tế như ngày nay”, Việt Nam đang từ một nước chưa có tên trên bản đồ thế giới nay đang sánh vai cùng các cường quốc năm châu. Đây là những mốc son lịch sử bằng vàng của dân tộc mà được cả thế giới ngợi ca, không ai có thể phủ nhận. Ấy vậy, mà Phạm Văn lại lại cố tình xuyên tạc rằng “đảng là kẻ ăn cướp thô bạo, chế độ cộng sản là chế độ ăn cướp”, thật thô bỉ đến độ vô liêm sỉ, kẻ không còn tính người.

Toàn dân tộc Việt Nam đoàn kết xung quanh Đảng Cộng sản Việt Nam, cùng với Đảng đấu tranh giành tự do, độc lập, xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc đã trở thành truyền thống vẻ vang của dân tộc là điều ai không ai có thể xuyên tạc, phủ nhận.

Vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và truyền thống đoàn kết toàn dân tộc thực sự đã trở thành sức mạnh vô địch, nhân tố quyết định mọi sự thành công của cách mạng Việt Nam, chính truyền thống đại đoàn kết dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đã thực sự kết thành sức mạnh làm thay cuộc sống của nhân dân lao động Việt Nam, từ địa vị của kẻ làm thuê đến người làm chủ vận mệnh của đất nước, của dân tộc. Điều đó, đã được lịch sử ghi nhận và toàn dân đồng lòng nhất trí, nguyện quyết tâm đi theo Đảng. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ghi nhận Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng duy nhất có quyền lãnh đạo cách mạng Việt Nam, lãnh đạo toàn xã hội Việt Nam. Đảng là người lãnh đạo, đồng thời là một bộ phận cấu thành hệ thống chính trị của đất nước nên mọi tổ chức đảng và đảng viên phải tuân theo Điều lệ Đảng và hiến pháp, pháp luật Việt Nam. Đây không phải là ý chí chủ quan của Đảng mà là tâm nguyện thiết tha của toàn dân tộc, cũng vì thế mà Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ là đội tiền phong, đội tham mưu chiến đấu, lãnh tụ chính trị của giai cấp công nhân Việt Nam mà còn là đội tiên phong, bộ tham mưu chiến đấu, lãnh tụ chính trị của nhân dân lao động, của cả dân tộc Việt Nam, dù ai có nói gì đi chăng nữa cũng không thể lay chuyển được một sự thật hiển nhiên như chân lý vậy. Ấy vậy mà, Phạm Văn lại rêu rao rằng “nhà nước cộng sản trở thành công cụ bạo lực mạnh mẽ cho sự cai trị của đảng cộng sản đối với toàn thể dân tộc”; và rằng “nhân dân Việt Nam, dân tộc Việt Nam đang sản sinh ra những người tổ chức, lãnh đạo tài năng của mình những người đã, đang, sẽ tiếp tục cuộc đấu tranh cho Tự do – Dân chủ”. Thật trơ trẽn hết chỗ nói, cái phần tử “tự do – dân chủ” mà Phạm Văn nói đến chính là những kẻ cơ hội, phản động, đi ngược lại nguyện vọng thiết tha của toàn dân tộc đang bị dân tộc lên án hoặc pháp luật trừng trị. Nếu những người tự do dân chủ mà theo lối tự do, dân chủ vô chính phủ thì nhân dân và dân tộc Việt Nam không cần, thứ tự do giả hiệu theo kiểu tự do tư sản thì nhân dân Việt Nam, dân tộc Việt Nam cũng đâu có cần trong công cuộc dựng xây đất nước ngày nay. Phạm Văn có lẽ cũng chẳng là gì đối với dân tộc, chẳng có công lao gì đối với nhân dân và dân tộc Việt Nam nên Y cũng chẳng có quyền gì mà lớn tiếng khuyên “cộng sản dừng lại khi quá muộn”. Điều đáng khuyên có lẽ chính là hãy tự khuyên mình nếu còn lương tri thì hãy dừng lại, đừng tách mình ra ngoài dòng chảy lịch sử của dân tộc, đừng cố ngăn cản bánh xe lịch sử của dân tộc, hãy giữ lại dù chỉ một chút lương tri của con người Việt Nam, giữ lại dòng máu “con lạc cháu hồng”, đừng để con cháu sau này phỉ báng là kẻ cơ hội, phản động./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.