Đảng Cộng sản Việt Nam ngày càng vững mạnh

Trong bài viết “Đảng chưa tan nhưng đã rã” đăng tải trên trang mạng Danlambao ngày 20.12.2018, Phạm Trần dẫn ra những số liệu, trích dẫn các báo cáo về công tác đảng viên của Đảng rồi suy diễn thiển cận lật lọng, bôi đen, phủ nhận thành quả công tác xây dựng Đảng trong thời gian qua. Thực tế đã bác bỏ hoàn toàn luận điệu này của Phạm Trần.

 1. Nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên là cốt lõi để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

Trong thực tế, mọi công việc của Đảng đều do đảng viên làm, mọi nghị quyết của Đảng đều do đảng viên chấp hành, mọi chính sách của Đảng đều do đảng viên mà thấu đến quần chúng, mọi khẩu hiệu, kế hoạch của Đảng đều do đảng viên cố gắng thực hiện. Do đó, việc nâng cao chất lượng đảng viên có tầm quan trọng đặc biệt, không chỉ là nền tảng để xây dựng, củng cố đội ngũ đảng viên, mà còn tác động đến uy tín, đến năng lực lãnh đạo của Đảng. Việc rà soát, sàng lọc đội ngũ đảng viên, đưa ngay những người không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng làm trong sạch Đảng là việc làm cấp bách và thường xuyên để xây dựng Đảng vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

Vậy mà lợi dụng việc ngày 18/12, Ban Bí thư Trung ương Đảng họp, cho ý kiến về việc ban hành Chỉ thị của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những người không còn đủ tư cách đảng viên ra khỏi Đảng, trong đó, Ban Tổ chức Trung ương báo cáo số liệu về tình hình đảng viên, tổ chức đảng, tình hình kết nạp đảng viên mới và việc rà soát, sàng lọc đảng viên những năm qua, Phạm Trần đã suy luận hồ đồ nhằm xuyên tạc kết quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, cho rằng “đảng chưa tan nhưng đã rã”.

 1. Sự thật thì Đảng ta ngày càng vững mạnh, khi đưa những người thoái hóa, biến chất ra khỏi Đảng

Theo báo cáo thì số lượng người không đủ tư cách bị đưa ra khỏi đảng (năm 2011 là 6005; năm 2013 là 7413; năm 2015 là 6458 và năm 2017 là 9822 đảng viên) và những khó khăn trong công tác kết nạp đảng viên mới, song số lượng, chất lượng đội ngũ đảng viên của Đảng ngày càng cao, tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2017, Đảng Cộng sản Việt Nam có 4.921.129 đảng viên, sinh hoạt ở 270.046 chi bộ thuộc 57.794 tổ chức cơ sở đảng, điều đó có nghĩa là công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được thực hiện đồng bộ, quyết liệt, thường xuyên và đó là những kết quả tích cực, Đảng Cộng sản Việt Nam không bao giờ “tan” mà ngày càng vững mạnh khi đưa ra khỏi Đảng những người không đủ tư cách, thoái hóa, biến chất.

Thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử sau hơn 30 năm đổi mới đất nước, có sự đóng góp to lớn của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tuyệt đại bộ phận đội ngũ đảng viên luôn nêu cao tinh thần tiên phong gương mẫu, tận tụy, hết lòng phục sự Tổ quốc, phục sự nhân dân. Kiên quyết đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, đưa những người suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm kỷ luật, pháp luật ra khỏi Đảng, không làm cho Đảng suy yếu, tan rã, trái lại làm cho Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với lòng tin yêu của nhân dân./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

8 thoughts on “Đảng Cộng sản Việt Nam ngày càng vững mạnh

 • 5 Tháng Một, 2019 at 2:15 chiều
  Permalink

  Đưa những người suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm kỷ luật, pháp luật ra khỏi Đảng, không làm cho Đảng suy yếu, tan rã, trái lại làm cho Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh

  Reply
 • 7 Tháng Một, 2019 at 10:10 sáng
  Permalink

  Sự lớn mạnh, trưởng thành của Đảng Cộng sản Việt Nam là một thực tế không thể phủ nhận

  Reply
 • 7 Tháng Một, 2019 at 11:01 sáng
  Permalink

  Đảng Cộng sản Việt Nam ngày càng vững mạnh là chân lý vững tồn cùng thời gian

  Reply
 • 7 Tháng Một, 2019 at 8:05 chiều
  Permalink

  Đảng càng lớn mạnh khi loại bỏ được những đảng viên suy thoái biến chất về đạo đức

  Reply
 • 8 Tháng Một, 2019 at 6:34 sáng
  Permalink

  Phạm Trần đúng là tên “mặt dày” chống phá Đảng, Nhà nước ta. Phạm Trần đáng phải bị trừng trị nghiêm trước pháp luật.

  Reply
 • 8 Tháng Một, 2019 at 10:17 sáng
  Permalink

  Những luận điệu mà Phạm Trần đăng tải trên Danlambao ngày 20.12.2018 là những lời xuyên tạc, bịa đặt, sai sự thật!. Chúng ta hãy cảnh giác và đấu tranh bác bỏ những luận điệu phản động đó!.

  Reply
 • 14 Tháng Một, 2019 at 7:08 sáng
  Permalink

  Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố quyết định đến mọi thắng lợi của cách mạng nước ta

  Reply
 • 23 Tháng Một, 2019 at 2:28 chiều
  Permalink

  Thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử sau hơn 30 năm đổi mới đất nước, có sự đóng góp to lớn của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tuyệt đại bộ phận đội ngũ đảng viên luôn nêu cao tinh thần tiên phong gương mẫu, tận tụy, hết lòng phục sự Tổ quốc, phục sự nhân dân.

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.