ĐỘC LẬP DÂN TỘC VÀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI LÀ SỰ LỰA CHỌN DUY NHẤT ĐÚNG CỦA ĐẢNG VÀ NHÂN DÂN VIỆT NAM

Không phải đến bây giờ chúng ta mới khẳng định điều này mà ngay từ khi thành lập Đảng và trong suốt tiến trình lịch sử của dân tộc Việt Nam, Đảng ta, nhân dân ta đã lựa chọn con đường của cách mạng Việt Nam là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Đây là sự lựa chọn duy nhất đúng và chỉ có tuyệt đối trung thành với sự lựa chọn này dân tộc mới được độc lập, nhân dân mới có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc. Thế nhưng, thời gian gần đây, khi tình hình thế giới có những diễn biến phức tạp, mâu thuẫn giữa Nga với Mỹ và các nước thành viên khối NATO ở đỉnh điểm, trên một số trang mạng xuất hiện những bài viết có ý “khêu gợi, tư vấn” đường đi, nước bước cho sự phát triển của Việt Nam hiện nay. Ngày 06/5/2022, trên trang Thongluan-rdp.org tác giả Trương Nhân Tuấn có bài viết với tiêu đề “Mô hình nào để Việt Nam phát triển?. Thực chất của sự “tư vấn” ấy là gì? Đằng sau những khuyến nghị đó ẩn chứa mưu đồ chính trị gì?

 Các mô hình phát triển mà Trương Nhân Tuấn “gợi ý”

Theo “gợi ý” của Trương Nhân Tuấn thì Việt Nam nên đi theo con đường của Nhật Bản, bằng hiến pháp của nước Mỹ và tức khắc từ bỏ tâm thức lấy đất nước và dân tộc để xây dựng xã hội chủ nghĩa? Quan điểm này vừa luẩn quẩn vòng vo lại không đúng với thực tế. Một đất nước có độc lập chủ quyền, có chính đảng lãnh đạo, có khối đại đoàn kết toàn dân tộc lại phải đi sao chép một mớ hỗn độn từ Âu sang Á? Muốn đất nước phát triển lại không lấy đất nước, không lấy chủ nhân của đất nước đó mà lại vay mượn, sao chép theo cách “đầu Ngô, mình Sở” thì thật là nực cười. Điều vô lý này chứng tỏ Trương Nhân Tuấn không hiểu gì về chính trị, về sự phát triển của một đất nước. Bởi rằng, mỗi quốc gia, mỗi dân tộc đều có những điều kiện riêng biệt về tự nhiên, xã hội và con người nên không thể và không bao giờ đi lấy mô hình của một nước khác để áp đặt cho sự phát triển của đất nước mình. Trong điều kiện Việt Nam mở rộng hội nhập quốc tế, chúng ta có điều kiện học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, tận dụng công nghệ hiện đại của các nước phát triển để vận dụng vào quá trình xây dựng đất nước mình bằng trí tuệ, tài năng của  con người Việt Nam. Đường lối độc lập, tự chủ, tăng cường hội nhập quốc tế luôn được nhất quán trong nhận thức và hành động của mỗi con người Việt Nam. Mô hình phát triển của Việt Nam là mô hình riêng, không thể sao chép theo mẫu hình của bất cứ quốc gia nào.

Đối với Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam, trước sau như một, luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Trước những biến động khó lường của tình hình thế giới hiện nay, Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam luôn kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội trong những điều kiện mới. Sau gần 40 năm tiến hành công cuộc đổi mới, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử, thoát khỏi tình trạng nghèo nàn, lạc hậu; chính trị – xã hội ổn định; an ninh, quốc phòng được củng cố; độc lập dân tộc và chủ quyền quốc gia được giữ vững; các lĩnh vực văn hoá – xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện; vai trò và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế được đề cao. Nhận thức về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam ngày càng sáng tỏ hơn; hệ thống quan điểm lý luận về công cuộc đổi mới, về xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân Việt Nam đang hướng tới đã ngày càng được hiện thực hoá. Việc Đảng và Nhân dân ta lựa chọn và kiên định con đường chủ nghĩa xã hội thực sự là một khoa học, là trách nhiệm thiêng liêng trước dân tộc và đất nước.

Đảng và nhân dân ta không lựa chọn con đường tư bản chủ nghĩa theo như gợi ý của một số học giả tư sản. Thời đại ngày nay không phải là thời đại của chủ nghĩa tư bản và theo quy luật phát triển của lịch sử, chủ nghĩa tư bản tất yếu sẽ bị phủ định. Thực tiễn lịch sử tồn tại và phát triển của chủ nghĩa tư bản cho thấy đó là lịch sử của máu, nước mắt và sự bất công. Chúng ta đã có nhiều bài học xương máu của các nước trên thế giới, chúng ta có đường lối độc lập tự chủ. Độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân ta, là sự lựa chọn duy nhất đúng  của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Chủ tịch Hồ Chí Minh và dân tộc Việt Nam, đó là xu thế phát triển của lịch sử, không có một thế lực phá hoại nào ngăn cản được bước tiến của dân tộc Việt Nam.

Những lý lẽ của Trương Nhân Tuấn gợi ý đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam thực chất chỉ là muốn lái sự phát triển của đất nước lệch khỏi quỹ đạo mà chúng ta đã lựa chọn, đi theo con đường tư bản chủ nghĩa, loại bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng đối với sự phát triển của cách mạng Việt Nam. Mưu đồ phá hoại đó đã quá lỗi thời ở Việt Nam từ nhiều năm nay, không ai là người không nhận thức được điều này./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.