Không thể phủ nhận chủ trương Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Để thực hiện âm mưu “diễn biến hoà bình”, từ nhiều năm qua, các thế lực thù địch ra sức tuyên truyền xuyên tạc, phủ nhận tư tưởng Hồ Chí Minh, hòng xoá bỏ nền tảng lý luận của Đảng. Trong số đó, Nguyễn Hữu Vinh – phần tử cơ hội chính trị, bất mãn với chế độ đã lợi dụng việc một số cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện, thoái hóa, biến chất, lợi dụng chức quyền tham ô, tham nhũng… để xuyên tạc nhằm bôi nhọ, hạ thấp đi đến phủ nhận giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh. Mới đây, trên trang “Thongluan-rdp. Org”, Nguyễn Hữu Vinh đã đăng tải bài viết “Học tập làm theo và kết quả là gì?”. Với cách thể hiện nghi vấn này, y liệt kê một số cán bộ cao cấp thoái hóa, biến chất đã bị xử lý hình sự như Đinh La Thăng, Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn… và lấy cớ đó để xuyên tạc chủ trương của Đảng về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chúng ta cần chỉ cho Nguyễn Hữu Vinh thấy rằng:

Thứ nhất, tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và nhân dân Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh – lãnh tụ vĩ đại của Đảng và dân tộc Việt Nam, Người là biểu tượng sáng ngời về trí tuệ, phẩm chất đạo đức cách mạng, tấm gương hy sinh cao cả, cống hiến trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Cuộc đời đấu tranh vượt qua mọi gian khổ, thử thách của Người không chỉ đưa dân tộc Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác mà còn để lại cho Đảng và dân tộc Việt Nam một di sản tinh thần vô giá, đó là tư tưởng, đạo đức và phong cách của Người. Do đó, học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không chỉ là yêu cầu khách quan của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa, mà còn xuất phát từ niềm tin yêu kính trọng, sự tự nguyện và là mệnh lệnh từ trái tim của mỗi người Việt Nam.

Thứ hai, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một chủ trương lớn được Đảng ta phát động, tổ chức thực hiện rộng rãi trong hệ thống chính trị và toàn xã hội. Đảng ta xác định, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nhiệm vụ chính trị rất quan trọng, giúp cán bộ, đảng viên luôn tự tu dưỡng, rèn luyện để trở thành những người có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống giản dị, trong sáng, luôn gắn bó mật thiết với nhân dân. Với tầm quan trọng đặc biệt của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ngày 15/5/2016, Bộ Chính trị (khóa XII) đã ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chỉ thị khẳng định, đây là chủ trương lớn của Đảng, vừa mang tính cấp bách, vừa có ý nghĩa lâu dài đối với cách mạng Việt Nam, yêu cầu các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách sâu rộng, thiết thực và hiệu quả.

Thực tiễn đã chứng minh, những thành tựu to lớn trong công cuộc đổi mới ở nước ta thời gian qua có nguyên nhân từ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là chủ trương đúng đắn, hợp lòng dân, phù hợp với đường lối xây dựng con người mới, nền văn hóa mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và chủ động hội nhập quốc tế trong sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Chủ trương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được quán triệt, thực hiện trong toàn Đảng, toàn nhân dân với những kết quả đạt được đã phản bác lại những luận điệu xuyên tạc của Nguyễn Hữu Vinh. Chúng ta cần lên án và phản bác những luận điệu sai trái để bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.