KHÔNG THỂ XUYÊN TẠC BẢN CHẤT ƯU VIỆT CỦA XÃ HỘI VIỆT NAM

Tấn công vào nền tảng tư tưởng của chúng ta – chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các phần tử chống cộng, chống chủ nghĩa xã hội luôn tập trung phê phán, đả kích, xuyên tạc bản chất chế độ xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta đã lựa chọn và xây dựng. Với thủ đoạn xuyên tạc lịch sử, bôi đen chủ nghĩa xã hội hiện thực, chúng vu cáo “hiện nay xã hội Việt Nam lại ác hơn ngày xưa”! hòng phủ nhận mọi thành quả, tính ưu việt của chế độ mà Đảng, nhân dân đã đổ biết bao công sức, xương máu để bảo vệ và xây dựng.

Không ai có thể phủ nhận thực tiễn lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, gần đây là những cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc khỏi ách đô hộ của thực dân, phong kiến sau hơn 80 năm bị mất nước, đưa nhân dân từ thân phận lầm than, sống kiếp ngựa trâu, đứng lên đánh đuổi ngoại bang đem lại độc lập, tự do cho dân tộc, xây dựng một nước Việt Nam, ngày càng giầu mạnh, có vị thế trên trường quốc tế, chưa bao giờ có cơ đồ vững mạnh như ngày hôm nay. Điều mà mỗi người dân Việt Nam đều thấy, đó là niềm tự hào dân tộc, được lịch sử nuôi dưỡng qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước, dù bị hàng ngàn năm Bắc thuộc, gần 100 năm bị thực dân cướp nước, đô hộ nhưng dân tộc Việt Nam không bao giờ khuất phục; dù đất không rộng, người không đông nhưng vẫn kiên cường đứng lên đấu tranh giành độc lập, tự do nhằm mục tiêu cao nhất là đem lại hạnh phúc ấm no cho nhân dân.

Thực tế minh chứng về sự ổn định về chính trị, kinh tế phát triển của Việt Nam đã được thế giới nhìn nhận đánh giá một cách khách quan. Điển hình là sự kiện Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã lựa chọn Hà Nội làm địa điểm Hội nghị thượng đĩnh Mỹ – Triều vào ngày 27-28/2/2019.  Không phải là ngẫu nhiên mà có sự lựa chọn đó, bởi Việt Nam dù là một quốc gia có diện tích nhỏ, đã hội nhập quốc tế thành công mà vẫn duy trì được sự ổn định của hệ thống chính trị, kinh tế phát triển, là nước đứng vào tốp có chỉ số hạnh phúc cao của thế giới. Những ngày qua, khi mà đại dịch Covitd – 19 đang hoành hành trên thế giới, nhiều nước đang phải chống chọi với hàng ngàn ca nhiễm, hàng trăm người chết mỗi ngày, thì ở Việt Nam được đánh giá là một trong những nước chống dịch thành công nhất thế giới. Không phải chúng ta giàu có hơn các nước khác, hệ thống y tế cũng không hiện đại hơn, mà thành công của chúng ta trước hết là vì con người. Trong khi nhiều nước không thể chữa trị hết cho mọi người dân nhiễm bệnh của mình, thì ở nước ta sẵn sàng đón đồng bào ở nước ngoài về nước chữa bệnh, đối với người nước ngoài bị nhiễm bệnh, chúng ta cũng hết sức tận tâm cứu chữa như đồng bào của mình. Đó là một thực tế minh chứng không thể bác bỏ cho luận điệu “cái ác trong xã hội ta ngày nay lại hơn ngày xưa”!.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, mọi người dân Việt Nam đã và đang kiên định đường lối, mục tiêu độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, tạo môi trường hòa bình, thực hiện bằng sách lược mềm dẻo, phương thức linh hoạt, đối phó có hiệu quả với sự biến động phức tạp của tình hình; với mọi âm mưu, thủ đoạn, tình huống của các thế lực thù địch, phản động, nhằm đạt mục tiêu cao nhất là độc lập dân tộc, tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội, đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. Với những chủ trương, chiến lược và sách lược cùng các hành động kiên quyết, kiên trì, khôn khéo được sự ủng hộ ngày càng mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta sẽ luôn chủ động, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc nhằm bảo vệ cuộc sống hòa bình và hạnh phúc của nhân dân. Đó là câu trả lời đanh thép nhất trước những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch hòng làm mất ổn định xã hội và giảm lòng tin của nhân dân vào chế độ xã hội, vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.