Không thể xuyên tạc giá trị nhân văn của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Vừa qua, lợi dụng việc Đảng, Nhà nước, Nhân dân ta Kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, các thế lực thù địch đã đăng tải nhiều bài viết chống phá Đảng, Nhà nước. Bằng thủ đoạn “mượn gió bẻ măng”, Viettusaigon đã đăng tải bài viết “Nghề nhà giáo với hành trang chế độ” trên trang “Rfavietnam”, nhằm xuyên tạc giá trị nhân văn của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Với bản chất phản động, Viettusaigon đã trắng trợn xuyên tạc rằng, chế độ chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam “chỉ ưu tiên và trọng dụng kẻ gian, lươn lẹo và dám đạp bỏ bất kì sự tử tế nào còn sót lại”; “cái cơ chế này không chừa một ai, và đặc biệt, nó như ngọn lửa liếm sạch mọi giá trị nhân văn, mọi giá trị nhân bản còn sót lại đâu đó trong nhân quần”. Đây hoàn toàn là những luận điệu phản động, sai trái của Viettusaigon. Bởi sự thật:

Chủ nghĩa xã hội là một chế độ xã hội tiến bộ, ưu việt hơn tất cả các xã hội trước đó về các đặc trưng chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội nhằm giải phóng con người khỏi mọi tình trạng áp bức, bóc lột, bất công. Mục tiêu cao nhất của chủ nghĩa xã hội là giải phóng con người khỏi mọi ách bóc lột về kinh tế và nô dịch về tinh thần, tạo điều kiện cho con người phát triển toàn diện. Chủ nghĩa xã hội là làm cho dân giàu, nước mạnh, công bằng, mọi người đều được hưởng quyền tự do, dân chủ, được sống cuộc đời hạnh phúc… Chủ nghĩa xã hội mà Việt Nam đang xây dựng là quá trình dân chủ hóa, phát huy mọi quyền dân chủ của nhân dân; đồng thời, hướng tới những giá trị công bằng, tốt đẹp nhất cho mọi tầng lớp, mọi người dân, xây dựng xã hội Việt Nam thành một xã hội văn minh, hiện đại. Vì thế, trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, những giá trị tốt đẹp, nhân văn luôn được đề cao và là mục tiêu hướng đến để xây dựng, phát huy; trái lại, những hiện tượng bất công, tiêu cực, những kẻ gian ác, lọc lừa… luôn là đối tượng đấu tranh, loại bỏ.

Thực tiễn qua hơn 35 năm tiến hành sự nghiệp đổi mới toàn diện, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử, khẳng định bản chất tốt đẹp, giá trị nhân văn của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam đã tạo nên những giá trị mới mà không một chế độ nào trước đó có được; những thành quả cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng đã tạo nên những giá trị nhân văn của chủ nghĩa xã hội. Trong chế độ xã hội xã hội chủ nghĩa, Nhân dân ta được hưởng cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc; cuộc sống của người dân từng ngày được “thay da, đổi thịt”, từ chỗ phải chịu cảnh “thiếu thốn trăm bề, cơm không đủ no, áo không đủ mặc”, đến nay đã được thụ hưởng đầy đủ các dịch vụ phục vụ cho sự phát triển bản thân một cách toàn diện. Chính sách an sinh và phúc lợi xã hội phát triển khá đồng bộ, đặc biệt là trong vấn đề xóa đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm, phát triển hệ thống bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân, chế độ ưu đãi người có công với nước, trợ giúp xã hội,… tạo điều kiện để người dân được hưởng thụ nhiều hơn về mọi mặt. Cùng với đó, Đảng, Nhà nước quan tâm đẩy mạnh thực hiện các chuẩn mực giá trị văn hóa và con người Việt Nam, tạo môi trường thuận lợi để phát triển nhân cách, đạo đức, trí tuệ, năng lực sáng tạo, thể chất, tâm hồn, trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ của công dân; đề cao tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc, lương tâm, trách nhiệm của mỗi người với bản thân, gia đình và xã hội. Quan tâm giáo dục, xây dựng con người Việt Nam với những đặc tính cơ bản “yêu nước, nhân ái, nghĩa tình, trung thực, đoàn kết, cần cù, sáng tạo”, có thế giới quan khoa học, phát huy phẩm chất nhân ái, lối sống có trách nhiệm, “mỗi người vì mọi người, mọi người vì mỗi người”, hội tụ những giá trị “chân – thiện – mỹ”; khẳng định và tôn vinh cái đúng, cái tốt đẹp, tích cực, cao thượng; nhân rộng các giá trị cao đẹp và nhân văn.

Hiện nay, những giá trị mới của con người với các phẩm chất về trách nhiệm xã hội, ý thức công dân, dân chủ, sáng tạo, khát vọng vươn lên của người dân Việt Nam đang từng bước được phát triển; những giá trị truyền thống quý báu của con người Việt Nam, như: yêu nước, đoàn kết, “thương người như thể thương thân”,… đã, đang ngày càng được nuôi dưỡng và phát huy. Hàng vạn những “Gương mặt tiêu biểu” trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, những “Việc tử tế”, những “Tấm gương bình dị mà cao quý”, những nghĩa cử cao đẹp “không để ai bị bỏ lại phía sau”, những chương trình “Trái tim cho em”, “Nâng bước em tới trường”… đang nở rộ, có sức lan tỏa rộng lớn trong toàn xã hội. Những hành động và việc làm cao đẹp đó luôn được đề cao và là mục tiêu hướng đến của chế độ xã hội chủ nghĩa, chứ không phải bị “đạp bỏ” không thương tiếc như Viettusaigon đã trơ trẽn rêu rao.

Những thành quả mà Việt Nam đã đạt được trong sự nghiệp đổi mới là minh chứng thực tiễn để khẳng định, chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là một xã hội tốt đẹp, mang tính ưu việt và nhân văn. Vì vậy, dù các thế lực thù địch có xuyên tạc, bịa đặt, nham hiểm, thâm độc đến đâu cũng không thể phủ nhận bản chất tốt đẹp, giá trị nhân văn của chế độ chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam mà Đảng, Nhà nước, Nhân dân ta đã và đang xây dựng./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.