Luận điệu xảo trá về dân chủ của Phạm Trần

Trong bài “Dân chủ và đa đảng ở Việt Nam” đăng trên trang mạng Tiếng Dân, Phạm Trần một lần nữa lại xuyên tạc, ngụy biện nhằm phủ định sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, phủ định thành quả xây dựng nền dân chủ ở nước ta trong suốt mấy chục năm qua.

Để minh chứng cho luận điểm của mình Phạm Trần cố gắng ngụy biện trích dẫn những phát biểu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, thậm thí cả Hiến pháp, pháp luật quy định về xây dựng nền dân chủ ở nước ta để xuyên tạc, quy chụp mà không viện dẫn được một thực tế hay một lý lẽ thuyết phục nào. Ví như, Y viện dẫn Điều 53 của Hiến pháp năm 2013 nói về quyền sở hữu đất đai: “Đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, nguồn lợi ở vùng biển, vùng trời, tài nguyên thiên nhiên khác và các tài sản do Nhà nước đầu tư, quản lý là tài sản thuộc về sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý”. Đó là hiến định hoàn toàn đúng đắn để đảm bảo quyền dân chủ của mọi người dân trước Pháp luật, nhưng Phạm Trần cố tình vu cáo Đảng là “hớt tay trên ngay trước mắt người dân”, đó là điều phi lý nhất mà ông ta cũng nghĩ ra được. Ai cũng biết trong xã hội phải có luật lệ để điều chỉnh các quan hệ, Nhà nước là đại diện của nhân dân quản lý trên mọi lĩnh vực nhằm đảm bảo trật tự xã hội, thì quyền công dân mới được thực hiện và dân chủ mới thực thi. Trong lĩnh vực đất đai cũng vậy, nếu nhà nước không quản lý thì mạnh ai nấy làm, mạnh ai nấy chiếm dụng, không luật lệ, không quy tắc thì quyền sử dụng của người dân có đảm bảo, vậy thì dân chủ ở đâu hay là vô chính phủ.

Với mớ tư duy khá hỗn độn, Phạm Trần còn đưa ra những luận điệu sai trái nhằm “phản bác” nền dân chủ ở nước ta, Y đổ lỗi cho “sự mất dân chủ” ở Việt Nam là do một đảng lãnh đạo mà không thực hiện chế độ đa nguyên, đa đảng.

Phạm Trần đã cố tình gán ghép, quy chụp hòng phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Dân chủ không đồng nghĩa với đa nguyên chính trị, không phải cứ có đa đảng là có dân chủ. Dân chủ là quyền làm chủ của nhân dân trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Dân chủ xã hội chủ nghĩa thừa nhận quyền tự do, bình đẳng của công dân, bảo đảm cho nhân dân là chủ thể của quyền lực Nhà nước. Quyền làm chủ của nhân dân được thể chế hóa thành các chuẩn mực mang tính pháp quyền, thành nguyên tắc tổ chức và vận hành của Nhà nước cũng như các thiết chế chính trị khác, tạo nên chế độ dân chủ.

Trên thế giới hiện nay có nhiều nước theo chế độ đa đảng chính trị, nhưng về bản chất vẫn chỉ là một đảng đại diện cho một lực lượng xã hội duy nhất là giai cấp tư sản và lực lượng ấy thay nhau lãnh đạo đất nước, cùng bảo vệ quyền và lợi ích của giai cấp tư sản. Tuy thế, giữa các đảng phái này cũng luôn có sự tranh chấp quyền lợi với nhau, mà thực chất là sự tranh chấp giữa các nhóm lợi ích, giữa quyền lợi của các nhóm tư bản trong từng ngành, từng lĩnh vực, điều này thường dẫn đến tình trạng bất ổn về chính trị trong nội bộ đất nước, cản trở sự phát triển chung của xã hội.

Do vậy, dân chủ không phụ thuộc vào chế độ một đảng hay đa đảng, mà nó phụ thuộc vào bản chất của chế độ cầm quyền phục vụ cho lợi ích của giai cấp nào cũng như cách thức vận hành của bộ máy nhà nước. Trong khi các nhà dân chủ giả hiệu lớn tiếng đòi xóa bỏ chế độ “đảng trị” thực hiện “đa nguyên chính trị”, “đa đảng đối lập” theo kiểu phương Tây, thì nhà trí thức hàng đầu nước Mỹ, Noam Chom-si- ky đã cảnh báo và vạch trần bản chất của đa nguyên, đa đảng: “Đừng có ai nên ảo tưởng. Thực chất Mỹ là một chế độ độc đảng và các đảng cầm quyền là các đảng kinh doanh”. Thực tế cho thấy, ở những nước mà đa đảng đi kèm với đa nguyên chính trị là những nước thường có nền chính trị kém ổn định và diễn ra các cuộc tranh giành quyền lực làm cản trở sự phát triển của nền kinh tế, gây mất ổn định chính trị, thậm chí lâm vào cảnh hỗn loạn xã hội như đã từng xảy ra ở một số nước trên thế giới vừa qua.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam được bảo đảm quyền dân tộc tự quyết, quyền lựa chọn con đường và mô hình phát triển đất nước; bảo đảm quyền và phát huy năng lực làm chủ của nhân dân, xoá bỏ triệt để tình trạng áp bức, bóc lột. Những năm qua Đảng và Nhà nước ta đã tạo ra sự trao đổi, hợp tác kinh tế, văn hóa giữa các nước dựa trên nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền, bình đẳng và cùng có lợi, vì một thế giới không có chiến tranh, không có sự hoành hành của tội ác, của tàn bạo và bất công, bảo đảm cho con người phát triển toàn diện, có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc.

Đó chỉ là một phần sự thật không thể phủ nhận về dân chủ, nhân quyền và thành tựu xây dựng đất nước của nhân dân Việt Nam hơn 70 năm qua. Sự thật đó đã được cả thế giới biết đến, chỉ những kẻ phản động mới cố tình xuyên tạc, phủ nhận với dụng ý xấu xa nhằm phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

18 thoughts on “Luận điệu xảo trá về dân chủ của Phạm Trần

 • 28 Tháng Chín, 2018 at 4:08 chiều
  Permalink

  Dân chủ không bao giờ đồng nghĩa với đa nguyên, đa đảng. Luận điệu đòi đa nguyên, đa đảng, lợi dụng vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền” chỉ là thứ cũ rích mà những kẻ như Phạm Trần lợi dụng để lòe bịp mọi người hòng phục vụ cho mục đích chính trị và mưu đồ đen tối của bọn phản động mà thôi

  Reply
 • 29 Tháng Chín, 2018 at 8:04 chiều
  Permalink

  Phạm Trần càng ngày càng tỏ ra thiếu hiểu biết khi luận bàn về dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam!

  Reply
 • 1 Tháng Mười, 2018 at 7:16 sáng
  Permalink

  Thực tiễn lịch sử đã chứng minh ở Việt Nam không có sự vi phạm về dân chủ, nhân quyền mà chỉ có những kẻ phản động mới là kẻ vi phạm dân chủ, nhân quyền

  Reply
 • 1 Tháng Mười, 2018 at 7:54 sáng
  Permalink

  với tư duy hỗn độn, các luận chứng chắp vá và gượng ép, Phạm Trần càng tỏ ra là kẻ xảo trá, tên hạn nước hại dân. Hiện thực đất đước đã chứng minh điều ngược lại, sự thật ấy còn được thế giới công nhận và đáng giá cao.

  Reply
 • 1 Tháng Mười, 2018 at 8:32 sáng
  Permalink

  Không thể phủ nhận về dân chủ, nhân quyền và thành tựu xây dựng đất nước của nhân dân Việt Nam hơn 70 năm qua. Sự thật đó đã được cả thế giới biết đến, chỉ những kẻ phản động mới cố tình xuyên tạc, phủ nhận với dụng ý xấu xa nhằm phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam

  Reply
 • 1 Tháng Mười, 2018 at 9:00 sáng
  Permalink

  Nhiều năm nay đối với Việt Nam, các thế lực xấu, thù địch liên tục triển khai các hoạt động truyền bá, gieo rắc thông tin sai trái, xuyên tạc vấn đề dân chủ, nhân quyền. Họ khai thác trên biên độ rất rộng từ tự do tôn giáo, tự do ngôn luận đến các chính sách của Nhà nước, thực thi pháp luật…Luận điệu của Phạm Trần thực chất cũng là một trong những âm mưu, thủ đoạn xấu, độc của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam. Mọi người cần hết sức cảnh giác trước các thông tin xuyên tạc, bịa đặt kiểu như thế này.

  Reply
 • 1 Tháng Mười, 2018 at 9:31 sáng
  Permalink

  Đối với Việt Nam, các thế lực xấu, thù địch liên tục triển khai các hoạt động truyền bá, gieo rắc thông tin sai trái, xuyên tạc vấn đề dân chủ, nhân quyền. Mọi người cần hết sức cảnh giác trước các thông tin xuyên tạc, bịa đặt kiểu như thế này.

  Reply
 • 1 Tháng Mười, 2018 at 2:05 chiều
  Permalink

  Việc bài viết vạch trần thủ đoạn xuyên tạc, ngụy biện nhằm phủ định sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, phủ định thành quả xây dựng nền dân chủ ở nước ta của Phạm Trần là hết sức cần thiết.

  Reply
 • 2 Tháng Mười, 2018 at 9:15 sáng
  Permalink

  Người dân Việt Nam đã chịu nhiều đau khổ trước cảnh huynh đệ tương tàn, ngoại xâm đô hộ… nên không lạ gì chiêu trò phản động “dân chủ giả hiệu” mà bọn Tư sản bày ra!. Để nước được độc lập, dân được tự do, ấm lo hạnh phúc thực sự thì chỉ có duy nhất một con đường là đi theo Chủ nghĩa Mác – Lenin để làm Cách mạng Xã hội chủ nghĩa!.

  Reply
 • 2 Tháng Mười, 2018 at 8:38 chiều
  Permalink

  Dân chủ, nhân quyền vẫn sẽ là chiêu bài quen thuộc mà các thế lực thù địch lợi dụng để thực hiện được âm mưu thâm độc của mình

  Reply
 • 2 Tháng Mười, 2018 at 10:07 chiều
  Permalink

  Luận điệu của Phạm Trần thực chất là một trong những âm mưu, thủ đoạn xấu, độc của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam

  Reply
 • 2 Tháng Mười, 2018 at 10:12 chiều
  Permalink

  Mọi người cần hết sức cảnh giác trước các thông tin xuyên tạc, bịa đặt kiểu như Phạm Trần

  Reply
 • 5 Tháng Mười, 2018 at 9:28 sáng
  Permalink

  Xuyên tạc, ngụy biện, phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, phủ nhận thành quả xây dựng nền dân chủ ở nước ta trong suốt mấy chục năm qua là những luận điệu hết sức xảo trá của Phạm Trần.

  Reply
 • 10 Tháng Mười, 2018 at 9:09 sáng
  Permalink

  Chế độ dân chủ nhân dân, nay là dân chủ XHCN do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng. Bản chất của chế độ là bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân gắn liền với bảo vệ độc lập dân tộc. Chế độ đó đã trải qua nhiều thời kỳ lịch sử và phát triển cùng với nền văn minh nhân loại. Toàn thể dân tộc Việt Nam không cho phép bất cứ ai, với bất cứ lý do gì để xuyên tạc, bôi nhọ chế độ xã hội mà cả dân tộc đã đổ không biết biết bao nhiêu mồ hôi, xương máu để giành và bảo vệ chế độ đó.

  Reply
 • 11 Tháng Mười Một, 2018 at 10:32 chiều
  Permalink

  Dân chủ là quyền làm chủ của nhân dân trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Dân chủ xã hội chủ nghĩa thừa nhận quyền tự do, bình đẳng của công dân, bảo đảm cho nhân dân là chủ thể của quyền lực Nhà nước.

  Reply
 • 20 Tháng Mười Một, 2018 at 2:21 chiều
  Permalink

  Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Bổ sung, phát triển năm 2011” viết: “Dân chủ xã hội chủ nghĩa là bản chất của chế độ ta, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển đất nước”. Luận điểm cơ bản này của Đảng là luận điểm “gốc” khẳng định những vấn đề chủ yếu nhất, cốt lõi nhất của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa: bản chất và vai trò của nền dân chủ ấy; trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phù hợp với thời đại và thực tiễn Việt Nam. Quan điểm của Đảng ta về dân chủ xã hội chủ nghĩa thể hiện xuyên suốt trong tất cả các nội dung trong Văn kiện Đại hội XI; là hệ thống quan điểm hoàn chỉnh và toàn diện về những vấn đề cơ bản của chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Đảng ta không những chỉ rõ bản chất tốt đẹp, tính chất ưu việt, mà còn khẳng định tầm quan trọng của dân chủ xã hội chủ nghĩa với tư cách vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển đất nước. Phạm Trần đã cố tình gán ghép, quy chụp hòng phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chúng ta cần cảnh giác và đấu tranh kiên quyết với những luận điệu xuyên tạc, phản động trên.

  Reply
 • 12 Tháng Ba, 2019 at 10:35 sáng
  Permalink

  Không thể phủ nhận một sự thật: dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam luôn được bảo đảm

  Reply
 • 9 Tháng Tư, 2019 at 10:54 sáng
  Permalink

  Sự thật đó đã được cả thế giới biết đến, chỉ những kẻ phản động mới cố tình xuyên tạc, phủ nhận với dụng ý xấu xa nhằm phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.