NGUYỄN DÂN – KẺ PHẢN ĐỘNG CỐ TÌNH PHỈ BÁNG LỊCH SỬ DÂN TỘC, XUYÊN TẠC BÔI ĐEN TRUYỀN THỐNG VẺ VANG CỦA ĐẢNG VÀ VAI TRÒ CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Mới đây trên trang Danlambao, Nguyễn Dân lại tiếp tục đăng bài “Đất nước này của Đảng hay của dân?”, những tưởng Y có ý gì mới, song vẫn chỉ là những giọng điệu cũ rích và sặc mùi phản động. Nếu Nguyễn Dân không phải là kẻ mắt đui, tai điếc hay ếch ngồi đáy giếng tham gia luận bàn thế sự của quốc gia, dân tộc, thì thiết nghĩ Y đích thị là kẻ phản động tiếp tục nhai đi, nhai lại mấy giọng điệu phỉ báng, vu cáo, xuyên tạc lịch sử, nói xấu Đảng, nói xấu Hồ Chí Minh và chế độ tốt đẹp mà Đảng Cộng sản Việt Nam cùng nhân dân Việt Nam đang ra sức xây dựng – cái ý đồ mà mọi người dân Việt Nam chân chính đều quá rõ tâm địa phản động của Y và đồng bọn. Bởi vì:

Một là, lịch sử của dân tộc Việt Nam qua hơn bốn ngàn năm, nhất là từ khi có Đảng lãnh đạo là bản hùng ca không kẻ nào có thể, có quyền phỉ báng, bôi đen; và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã được cả dân tộc thừa nhận suy tôn, bất luận một thế lực nào cũng không thể xuyên tạc, phủ nhận.

          Với cách đặt câu hỏi “Đất nước này của Đảng, hay của dân” của Nguyên dân đã bộc lộ Y là kẻ hết sức ấu trĩ về chính trị, chẳng hiểu gì về thế sự của đất nước, của quốc gia, dân tộc. Y viện dẫn rằng Đảng Cộng sản Việt Nam từ khi ra đời và trong suốt quá trình trưởng thành và lãnh đạo cách mạng Việt Nam đến thành công như ngày nay “bao giờ cũng đặt 2 từ “nhân dân” lên hàng đầu ”. Xin thưa rằng, điều này quá đúng vì Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng của giai cấp công nhân, đồng thời là của nhân dân lao động và của cả dân tộc Việt Nam. Điều đó đã được ghi nhận trong Điều lệ Đảng, được cả dân tộc Việt Nam tự nguyện thừa nhận và suy tôn. Cũng vì thế nên nhân dân Việt Nam luôn dùng hai từ thật sự thân mật mỗi khi nói về Đảng Cộng sản Việt Nam đó là “Đảng ta”, thuật ngữ thân thiết, trìu mến này đã trở thành câu nói thường xuyên, hàng ngày của mỗi người dân đất Việt. Nếu Đảng Cộng sản Việt Nam “không thật tâm”, hay “lừa mị”, “gian trá” như lối suy diễn của Nguyễn Dân thì hai từ “Đảng ta” đã không đi vào đời sống, văn hóa, tinh thần của nhân dân Việt Nam.

          Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là một bước ngoặt lịch sử, đánh dấu sự chấm dứt một thời kỳ đen tối trong lịch sử dựng nước, giữ nước của dân tộc Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và lãnh đạo toàn dân tộc đứng lên làm cách mạng, xóa bỏ mọi áp bức, bóc lột của thực dân, phong kiến, chấm dứt thời kỳ khủng hoảng về đường lối cách mạng, đưa cách mạng Việt Nam đi hết thắng lợi này đến thắng lợi khác. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân Việt Nam đã đoàn kết, tập trung dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng cùng nhau vùng lên tranh đấu, quyết dành cho được quyền sống, quyền độc lập tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc cho chính bản thân và dân tộc mình. Với đường lối sáng suốt, tài tình Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân Việt Nam đánh thắng sự xâm lược của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, giành độc lập, tự do cho dân tộc, thống nhất đất nước đưa cả nước vững bước trên con đường xã hội chủ nghĩa. Đặc biệt, khi chủ nghĩa xã hội hiện thực và phong trào cộng sản và công nhân quốc tế tạm thời lâm vào thoái trào, nhưng Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn vững vàng chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam đi đến bến bờ vinh quang, chính thành tựu của hơn 30 năm đổi mới toàn diện đất nước vừa qua đã minh chứng hùng hồn cho điều đó. Các thành tựu của cách mạng Việt Nam đã được nhân dân lao động, toàn dân tộc Việt Nam và nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới thừa nhận và ngợi ca. Duy chỉ có Nguyễn Dân và đồng bọn của Y là mắt mù, tai điếc mới không nhìn thấy, không nhận ra. Vậy nên Y mới nói bừa, nói bậy rằng “Từ xưa nay, chưa có triều đại nào lưu manh, gian trá, dã tâm ác độc như là CS”. Càng nói câu này, càng chứng tỏ dã tâm phản động, phản cách mạng của Nguyễn Dân, Y đã cố tình phủ nhận lịch sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam, phủ nhận sự hy sinh xương máu của bao thế hệ người Việt Nam để nhân dân Việt Nam có cuộc sống độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc như ngày nay, hoặc Y là kẻ chẳng hiểu gì về lịch sử dân tộc Việt Nam, hoặc thật sự bị thiểu năng trí tuệ.

  1. Nhân cách Hồ Chí Minh và công lao to lớn của Người với dân tộc Việt Nam và phong trào hòa bình, tiến bộ trên thế giới đã được cả thế giới, toàn nhân loại tiến bộ tôn vinh, ngợi ca, duy chỉ có những kẻ phản động, vô văn hóa hoặc thiểu năng trí tuệ như Nguyễn Dân mới không hiểu, không nhận ra điều đó.

          Nguyễn Dân, là kẻ đồ tể đã dám mạo phạm đến nhân cách, thanh danh, danh dự và uy tín của Hồ Chí Minh. Trong khi, tâm hồn, cốt cách, đạo đức, phong cách, trí tuệ, tài năng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được nhân dân Việt Nam và nhân loại tiến bộ trên toàn thế giới thừa nhận và ngợi ca. Duy chỉ có Nguyễn Dân và đồng bọn phản động của Y là người đui, điếc mới không hiểu, không nhận ra điều đó. Y nên biết rằng, đối với nhân dân Việt Nam, cũng như những chiến sĩ cộng sản và các nhà khoa học luôn nguyện suốt đời học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Ngợi ca Chủ tịch Hồ Chí Minh, một nhân cách cộng sản tuyệt vời mẫu mực có một không hai trong lịch sử nhân loại là tâm nguyện, là trách nhiệm cao cả, là đạo lý uống nước, nhớ nguồn của mọi con dân đất Việt. Vậy nên, Nguyễn Dân dẫu có cố tình xuyên tạc cũng chẳng thể nào có thể mua chuộc, hay mê hoặc được ai tin. Điều duy nhất mà Nguyễn Dân có thể làm được, chỉ là tạo thêm lòng căm thù, sự oán ghét bản thân Y cùng những kẻ phản động như Y khi bất kể ai đó đọc được bài báo “thọc gậy bánh xe” của Y vừa đang tải trên trang Danlambao.

Nguyễn Dân, đã viện dẫn một cách tùy tiện, cắt xén về cuộc đời, thân thế và sự nghiệp cách mạng cao cả mà Hồ Chí Minh trọn đời hy sinh cống hiến càng chứng tỏ Y chẳng hiểu gì về Nhân cách Hồ Chí Minh – một nhân cách sáng ngời, hết lòng vì dân, vì nước, Người đã hy sinh cống hiến trọn đời cho dân, cho nước, Người đã đi vào lịch sử dân tộc Việt Nam, cũng như lịch sử phong trào cộng sản quốc tế và phong trào đấu tranh cho hòa bình, độc lập dân tộc cho nhân dân lao động toàn thế giới. Nguyễn Dân trích dẫn câu nói bất hủ của Hồ Chí Minh trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước: “Dù có phải đốt cháy cả dãy Trường sơn, dù có phải hy sinh đến người Việt Nam cuối cùng, cũng phải giành cho được thắng lợi”. Điều này, thể hiện khát vọng sống, khát vọng giành tự do, độc lập cho nhân dân, dân tộc Việt Nam. Vì thế nên câu nói đó đã trở thành quyết tâm chiến lược của Đảng, thành hành động cách mạng của triệu triệu người dân đất Việt. Chính điều đó đã góp phần làm nên thắng lợi vĩ đại của nhân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Nhân dân Việt Nam hiểu quá rõ rằng, nếu không có sự hy sinh xương của bao thế hệ con người Việt Nam thì nhân dân, dân tộc Việt Nam mãi mãi chịu sự đô hộ của thực dân, đế quốc, mãi mãi sống kiếp ngựa trâu. Sự hy sinh của nhân dân, của dân tộc, của những chiến sĩ cộng sản cho độc lập, tự do cho dân tộc, cho hạnh phúc ấm no của nhân dân là cái rất đáng tự hào, rất đáng chân quí. Nhân dân Việt Nam đời đời ghi nhớ công lao, sự hy sinh xương máu của các thế hệ tiền bối, của các chiến sĩ cộng sản đã quyên mình vì dân, vì nước. Ngày nay, để xứng đáng với những hy sinh lớn lao đó của các thế hệ đi trước, nhân dân Việt Nam đang nỗ nực ra sức đẩy nhanh công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, đẩy nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hoát đất nước, làm cho nhân dân Việt Nam, dân tộc Việt Nam sánh vai với các cường quốc năm châu, đúng như lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Dẫu rằng Nguyễn Dân và đồng bọn của Y có thọc ngoáy, xuyên tạc chống phá thế nào đi chăng nữa thì cũng chỉ là vô ích, lòng dân Việt Nam vẫn vững vàng, vững tin đi theo Đảng Cộng sản Việt Nam, tin theo tư tưởng Hồ Chí Minh và những thành công của cách mạng Việt Nam. Xin nói rằng, nếu Nguyễn Dân còn chút lương tri, còn nghĩ mình mang dòng máu lạc hồng, nếu đã không làm được gì có lợi cho dân, cho nước thì hãy yên phận với kiếp tay sai, ăn nhờ, ở đợ, không được phỉ báng lịch sử, xuyên tạc chống phá Đảng, không được mạo phạm đến nhân cách Hồ Chí Minh mà mang tội với Người, với nhân dân, đất nước và hậu thế.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

One thought on “NGUYỄN DÂN – KẺ PHẢN ĐỘNG CỐ TÌNH PHỈ BÁNG LỊCH SỬ DÂN TỘC, XUYÊN TẠC BÔI ĐEN TRUYỀN THỐNG VẺ VANG CỦA ĐẢNG VÀ VAI TRÒ CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.