Sự ảo tưởng của Nguyên Thạch

Thời gian qua, Nguyên Thạch nổi lên trên không gian mạng là một kẻ bất mãn, phản động “tự làm nhục”, tự hạ thấp bản thân, ảo tưởng, viện dẫn, nêu ra những lý lẽ rằng, phải dựa dẫm vào nước ngoài để bảo vệ đất nước, đi ngược lại truyền thống tự lực, tự cường chống áp bức, ngoại xâm hàng ngàn năm của dân tộc ta. Nguyên Thạch đã bịa đặt, xuyên tạc, bôi nhọ một cách trơ trẽn đối với các nhà lãnh đạo và Đảng ta thông qua bài viết “Đã đến lúc Đảng Cộng sản Việt Nam phải có những ứng xử khôn ngoan và dứt khoát”.

1. Đầu óc Nguyên Thạch tự “nhào nặn” ra cái gọi là “liên minh thế giới chống Trung Quốc”

Trong bài viết trên, Nguyên Thạch đã thể hiện rõ sự ảo tưởng chính trị đến mức ngây ngô rằng: “…các nước tiên tiến như: Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Đức, Canada, Nga , Nhật, Ấn, Úc… đã bắt tay với nhau thành một liên minh đặc biệt về quân sự nhằm tỏ thái độ với Trung cộng”.

 Sự thật là chẳng có cái “liên minh thế giới chống Trung Quốc” bao gồm những nước như Nguyên Thạch bịa ra. Nguyên Thạch nghĩ rằng mọi người khác đều mù thông tin về tình hình kinh tế, chính trị thế giới hay sao mà “vẽ” ra “cái liên minh thế giới” đó?! Sự bịa đặt ấy chỉ lừa bịp những người cả tin, thiếu am tường về tình hình thế giới hiện nay mà thôi.

Nguyên Thạch tuyên truyền về cái mà ông ta tự tưởng tượng ra là “liên minh thế giới” đó, cho rằng: “liên minh thế giới” ấy sẽ đánh bại Trung Quốc và Đảng Cộng sản Trung Quốc đang trong trình trạng nguy ngập, tứ bề thọ nạn. Sự thật có như thế hay không thì mọi người có chút am hiểu tình hình thế giới hiện nay đều biết, thế mà Nguyên Thạch còn bịa đặt đến như thế được. Thế mới thấy sự bịa đặt trơ trẽn, sự ảo tưởng ngây ngô, sự lừa phỉnh “rẻ tiền” của Nguyên Thạch.

2. Nguyên Thạch “lên lớp” cho người Việt Nam phải dựa vào “liên minh thế giới” để giữ nước với giọng điệu phản động

Thêm vào đó, trong bài viết của mình, Nguyên Thạch đã bày đặt giả danh “quân sư”, “nhà chiến lược” lên lớp cho người Việt Nam nói chung, Đảng Cộng sản Việt Nam nói riêng, rằng phải dựa vào “liên minh thế giới” mà Y đã “vẽ” ra ở trên, để bảo vệ độc lập, chủ quyền của đất nước.

 Trong khi cả thế giới đều biết rõ lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, người Việt Nam luôn nêu cao tinh thần tự lực, tự cường kết hợp với phát huy sức mạnh của thời đại trong bảo vệ chủ quyền đất nước, không hề “dựa dẫm” vào “liên minh” nào.

Sự thật lịch sử nước ta, khi nào có những lực lượng trong nước cầu viện thế lực ngoại bang để “giúp” giành và giữ nền độc lập dân tộc đều thất bại. Vì như thế chỉ là “dưới miệng hùm gửi đàn con đỏ”, hay “đuổi hùm cửa trước, rước beo cửa sau” như cha ông ta đã từng rút ra được những kinh nghiệm đắt giá đó.

Thực chất đằng sau những sự bịa đặt, ảo tưởng về sự dựa dẫm vào “liên minh thế giới” để giữ gìn chủ quyền của đất nước, Nguyên Thạch đã cố tình chia rẽ và làm suy yếu khối đại đoàn kết dân tộc, chia rẽ Đảng với nhân dân. Hành động của Nguyên Thạch là chống phá, là đi ngược lại với chủ trương, đường lối quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc của Đảng và lợi ích quốc gia – dân tộc.

Bởi vậy, mỗi người dân hãy nêu cao cảnh giác, không để mắc mưu các thế lực thù địch, làm tổn hại đến độc lập dân tộc và công cuộc hòa bình, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

One thought on “Sự ảo tưởng của Nguyên Thạch

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.