Lại một cái nhìn phản nhân văn, phi nhân đạo, vô nhân tính

Lợi dụng Internet và sự phát triển của mạng xã hội để tung các chiêu bài xuyên tạc, chống phá sự nghiệp cách mạng của Nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng đã và đang là “mốt” của bọn phản động, chống phá. Mới đây, nhóm “Hội những người cầm bút can đảm” trên Facebook cho phát tán cái gọi là “Ở nơi đất nước mặt trời lặn” của Trần Khải Thanh Thủy đã xuyên tạc, vu khống một cách trắng trợn về thành quả cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng.

1. Trần Khải Thanh Thủy xuyên tạc, cổ xúy cho hành vi phản nhân văn, phi nhân đạo, vô nhân tính

Cũng giống như đám “đu càng”, phản quốc, hại dân, Trần Khải Thanh Thủy đã xuyên tạc, bóp méo sự thật về tình hình Sài Gòn (Thành phố Hồ Chí Minh) trước năm 1975.…

Read more

TỰ DO BÁO CHÍ, TỰ DO INTERNET Ở VIỆT NAM – THỰC TẾ KHÔNG THỂ PHỦ NHẬN

Trên mạng xã hội Vietnamthoibao xuất hiện bài viết của Tử Long: “Việt Nam kiểm soát và bóp nghẹt quyền tự do báo chí, tự do internet”. Nội dung bài viết cho rằng ở Việt Nam “Không có tự do ngôn luận, tự do báo chí”; “Việt Nam kiểm soát và bóp nghẹt quyền tự do báo chí, tự do internet”… Mục đích của bài viết là cố tình xuyên tạc, bóp méo chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ta về các quyền cơ bản của con người, trong đó có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí và quyền tiếp cận thông tin, hòng làm giảm uy tín của Đảng, Nhà nước ta với nhân dân và với quốc tế.

Như chúng ta đã biết, việc đảm bảo mọi công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí trong khuôn khổ quy định của pháp luật là chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước Việt Nam.…

Read more

KHÔNG THỂ BẺ CONG SỰ THẬT

Thời gian vừa qua trên trang Facebook có bài viết “Quốc hội Việt Nam: Cơ quan quyền lực cao nhất, hay là công cụ “luật hóa” của đảng? Mục đích của bài viết là tuyên truyền sai lệch thiết chế chính trị, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước và vai trò của Quốc hội. Nội dung thể hiện trong bài viết thiếu khách quan, với mục đích chính trị phản động nên cần bác bỏ, làm rõ sự thật và khẳng định một số vấn đề đúng đắn sau:

Về lý luận, đảng chính trị giữ vai trò cầm quyền, lãnh đạo xã hội bao giờ cũng có nguyên tắc, cơ cấu tổ chức, tôn chỉ mục đích, cương lĩnh chính trị, mang bản chất giai cấp sinh ra và đều được hiến định cụ thể trong hiến pháp ở mỗi nước.…

Read more

LUẬN ĐIỆU PHI LÝ CỦA ĐỖ NGÀ VỀ GIÁO DỤC VIỆT NAM

Mới đây trên trang mạng Bureau CTM Media – Âu Châu, Đỗ Ngà có giật tít: “Câu chuyện “trồng người” của nền giáo dục XHCN”. Nội dung bài viết nhìn nhận tiêu cực về nền giáo dục nước nhà, cho rằng giáo dục Việt Nam hiện nay là “phá người”, phá tương lai đất nước. Viết về giáo dục nhưng thái độ của của Đỗ Ngà lại rất thiếu giáo dục. Cách nghĩ, cách nhìn của y cũng rất phiến diện, cực đoan, không có bất cứ một góp ý xây dựng nào cho sự phát triển của nền giáo dục nước nhà mà toàn những luận điệu hằn học, phi lý, thể hiện rõ bản chất của một kẻ thù địch đối với Đảng, Nhà nước, và chế độ chính trị, xã hội của Việt Nam.

Đỗ Ngà lượm lặt một số hiện tượng vi phạm đạo đức trong trường học được đăng tải trên các trang mạng gần đây cùng với việc vi phạm pháp luật của một số doanh nhân để bôi nhọ, vu khống, xuyên tạc bản chất của nền giáo dục nước nhà, bản chất của chế độ xã hội, và bôi nhọ một số lãnh đạo Đảng, Nhà nước.…

Read more

BÁC BỎ SỰ XUYÊN TẠC VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC Ở VIỆT NAM

Trong thời gian gần đây, lợi dụng việc Nhà nước Việt Nam đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đưa ra khởi tố, xét xử các tổ chức và cá nhân vi phạm pháp luật, trên trang Bureau CTM Media – Âu Châu, VietTuSaigon đăng tải bài: “Bắt cho nhiều, nhân dân cũng vậy thôi” nhằm xuyên tạc công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng, Nhà nước và các cơ quan chức năng thực thi pháp luật của Việt Nam.

Như chúng ta đã biết, từ khi thành lập Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, nhất là từ đầu nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XII của Đảng tới nay, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã được triển khai quyết liệt, toàn diện, đi vào chiều sâu, đạt được nhiều kết quả rất quan trọng.…

Read more

Không để “mắc bệnh mới chữa”

Câu châm ngôn của người Việt Nam “Phòng bệnh hơn chữa bệnh”, được hiểu không chỉ thuần túy là giữ gìn và chăm sóc, chữa trị đối với sức khỏe; mà rộng ra là trong mọi việc, đều phải nhìn xa, nhìn tổng thể nhằm phát hiện những thiếu sót, sai lầm từ sớm nhằm chấn chỉnh, không để xảy ra hoặc hạn chế thấp nhất hậu quả.

Đối với một đảng cầm quyền, điều đó có ý nghĩa sống còn.

Văn kiện đại hội XIII của Đảng nhấn mạnh yêu cầu, nhiệm vụ của công tác kiểm tra là phải chủ động, đi trước một bước: “Ủy ban Kiểm tra các cấp chủ động thực hiện và tổ chức thực hiện có chất lượng, hiệu quả chương trình hành động, phương hướng, nhiệm vụ kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ và hằng năm. Phải coi trọng khâu nắm tình hình giám sát hoạt động của tổ chức đảng, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp, các ngành, các tổ chức kinh tế của Nhà nước để chủ động ngăn ngừa, phát hiện, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm từ khi mới manh nha, chớm phát sinh vi phạm, không để vi phạm từ một người thành nhiều người, từ ít nghiêm trọng trở thành nghiêm trọng”.…

Read more

Bản mặt trơ trẽn của Nguyên Anh

Nguyên Anh là kẻ thường xuyên có những bài viết xuyên tạc bóp méo tình hình chính trị xã hội ở Việt Nam nhằm chống phá Đảng và sự nghiệp đổi mới của dân tộc ta. Vừa qua Y lại viết bài “Chà đạp nhân quyền, ngăn cấm tự do ngôn luận của chế độ độc tài csVN” đăng trên trang mạng Quyenduocbiet.com. Y cho rằng “với lối cai trị độc tài toàn trị xổ toẹt lên nhân quyền của công dân”, “bắt người dân kê khai lý lịch khi muốn sở hữu một chiếc sim điện thoại”, gắn chíp căn cước công dân để tiện cho theo dõi định vị, bắt bớ, “tại Việt Nam chỉ cần reo tên TBT, chủ tịch quốc hội hoặc quan chức ra chửi là bị bắt ngay lập tức vì tội phản động, chống phá, thù địch…”. Rõ ràng, đây là luận điệu vu khống, xuyên tạc trắng trợn tình hình dân chủ, nhân quyền, tự do ngôn luận ở Việt Nam nhằm hạ thấp uy tín của Đảng bởi vì:

Thứ nhất, việc người dùng đăng ký thông tin cá nhân để sở hữu một sim điện thoại là điều hết sức bình thường và đang được hầu hết các nước trên thế giới hiện nay thực hiện bằng nhiều hình thức khác nhau nhằm bảo vệ quyền lợi của người dùng, ngăn chặn các hành vi phạm tội và là cách để tiết kiệm tài nguyên kho số viễn thông.…

Read more

PHÊ PHÁN CHIÊU TRÒ DÂN CHỦ GIẢ HIỆU CỦA VIỆT HOÀNG

Vừa qua, trên Bloger của Thongluan.org Việt Hoàng có bài viết: “Việt Nam cần có dân chủ trước khi quá muộn” cho rằng, Việt Nam không có dân chủ, đang duy trì chế độ độc tài. Đảng cộng sản đang là chướng ngại vật trên con đường phát triển của đất nước. Thực tế, Việt Hoàng đang xuyên tạc chế độ dân chủ và phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam.

Thứ nhất, phải khẳng định rằng “chế độ độc tài là một thể chế nhà nước chuyên quyền mà ở đó một cá nhân hoặc một nhóm người với quyền lực không giới hạn cai trị, và họ có thể dùng những biện pháp trù dập những người đối lập để duy trì quyền lực. Chế độ độc tài là một thể chế nhà nước có quyền lực, cầm quyền không được nhân dân ủng hộ, chế độ độc tài đối lập với chế độ dân chủ Nhân dân”.…

Read more

Việt Nam luôn nhận thức và hành động đúng trong quan hệ quốc tế!

Vẫn là những lời suy diễn, quy chụp và xét lại của các thế lực thù địch, phản động âm mưu lợi dụng các diễn đàn quốc tế hòng chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam. Mới đây, Trần Đông A lại có bài viết: “Việt Nam đừng nên để già néo đứt dây!” đăng tải trên trang Bureau CTM Media – Âu Châu, với dụng ý “thức tỉnh”, “dạy khôn” Việt Nam trong quan hệ quốc tế xoay quanh tình hình chiến sự đã và đang diễn ra giữa Nga và Ukraine. Trong bài viết, Trần Đông A mượn cớ Báo cáo Nhân quyền hằng năm của Bộ Ngoại giao Mỹ (12/4/2022); lợi dụng danh nghĩa cuộc điện đàm giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm (11/4/2022)… về tình hình giữa Nga và Ukraine, “răn đe” Việt Nam “đừng để già néo đứt dây”, nên xem xét lại nhận thức và hành động về việc bỏ phiếu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc vừa qua.
Read more

BÁC BỎ LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC CỦA “PHẠM TRẦN”

Thời gian vừa qua, trên trang Doithoaionline.com, kẻ tự xưng “Phạm Trần” đã phát tán tài liệu với tựa đề: “Quân đội CSVN “biến” đi đâu?”. Trong đó Phạm Trần đã trắng trợn xuyên tạc, “Bộ Quốc phòng Việt Nam không dám thừa nhận tình trạng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Quân đội là hành động “tự phát” của binh sĩ”; “Bộ Quốc phòng Việt Nam đổ lỗi cho tình trạng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Quân đội là do “các thế lực thù địch” và hậu quả của mặt trái kinh tế thị trường”; Y còn xuyên tạc: “Câu chuyện “chệch hướng” và “suy đồi đạo đức, lối sống trong một bộ phận Quân đội không phải là trường hợp cá biệt mà là “lối sống thường ngày” hiện nay trong đảng CSVN”.
Thực chất đây là những thủ đoạn lừa bịp, phản động; Bởi lẽ Phạm Trần dùng chiêu trò cắt xén nội dung của một số bài viết được đăng tải trên báo Quân đội nhân dân, tạp chí Quốc phòng toàn dân, để rồi gán ghép, bịa ra cái gọi là “sự suy đồi đạo đức lối sống”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Quân đội, Y tưởng tượng ra sự “chệch hướng” để rồi quy chụp cho Bộ Quốc phòng là không dám thừa nhận những thứ do Y tưởng tượng và bịa đặt ra.
Read more