BÁC BỎ LUẬN ĐIỆU SAI TRÁI, XUYÊN TẠC LỰC LƯỢNG CÔNG AN CỦA “THU HÀ”

Tại Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương năm 2023, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khen ngợi: Bộ Công an đã phối hợp rất chặt chẽ, lớp lang, bài bản, hiệu quả với các cơ quan khối nội chính trong đấu tranh, phòng, chống tham nhũng tiêu cực; có nhiều bước tiến mới trong điều tra, khám phá nhiều vụ án lớn; đã khởi tố mới, điều tra nhiều vụ án tham nhũng, tiêu cực đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp; xử lý nhiều bị can là cán bộ cấp cao, cả đương chức và nghỉ hưu theo tinh thần: “Không có vùng cấm, không có ngoại lệ, dù bất kể đó là ai”; góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Ấy vậy mà, trên trang “Baoquocdan”, kẻ tự xưng là Thu Hà đã tùy tiện đưa ra những thông tin sai sự thật, bôi nhọ, cản trở hoạt động, làm mất uy tín ngành công an.…

Read more

Đào Tăng Dực – SỰ HIỂU BIẾT NÔNG CẠN VỀ HIẾN PHÁP VIỆT NAM

Kể từ khi ra đời và trong suốt tiến trình đấu tranh cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, “đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực vị thế và uy tín quốc tế như ngày hôm nay”. Tuy nhiên, các thế lực thù địch, phản động luôn dùng mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá, nhằm phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, xuyên tạc Hiến pháp của Việt Nam.

Mới đây, trong bài viết trên trang “Baoquocdan”, Đào Tăng Dực đã có nhiều lời nhận xét “hồ đồ” thiếu hiểu biết về Hiến pháp của Việt Nam. Khi cho rằng “Hệ thống pháp lý xã hội chủ nghĩa của CSVN là một “đứa trẻ vô chi” vì không biết tôn trọng quốc thể của chính mình” và Y còn nặng lời mỉa mai các đồng chí lãnh đảo của Đảng và Nhà nhà nước rằng “những kẻ bất xứng và tranh đoạt quyền lực… cần phải ra đi hầu dân…”.…

Read more

BÁC BỎ LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC TỰ DO BÁO CHÍ Ở VIỆT NAM CỦA PHẠM TRẦN

Từ trước đến nay, các tổ chức, cá nhân có thâm thù với Việt Nam luôn tìm mọi cách xuyên tạc tình hình đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, trong đó có quyền tự do báo chí của nhân dân. Bài viết “Vai trò của báo chí ở Việt Nam” đăng trên “Boxitvn” của Phạm Trần mới đây là một ví dụ.

Trong bài viết, Phạm Trần cho rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân Việt Nam không có quyền tự do báo chí. Song, thực tiễn ở Việt Nam lại cho thấy, quyền tự do báo chí của nhân dân được Đảng, Nhà nước nhận thức sâu sắc, có chủ trương, chính sách phù hợp, được thực thi triệt để và mở rộng.

Nhận thức sâu sắc và tiếp thu triệt để Hiến chương Liên hợp quốc năm 1945 và Khoản 2 Điều 29 Tuyên ngôn Quốc tế nhân quyền năm 1948 về quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí… Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã xây dựng hệ thống Hiến pháp năm 1946, Hiến định tại Điều 10: “Công dân Việt Nam có quyền: Tự do ngôn luận; tự do xuất bản; tự do tổ chức và hội họp; tự do tín ngưỡng; tự do cư trú, đi lại trong nước và ra nước ngoài”.…

Read more

TẠM ĐÌNH CHỈ CÔNG TÁC: CÔNG CỤ HỮU HIỆU TRONG CUỘC CHIẾN CHỐNG THAM NHŨNG VÀ TIÊU CỰC

Quy định số 148-QĐ/TW ngày 23/5/2024 của Bộ Chính trị về thẩm quyền của người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ cấp dưới trong trường hợp cần thiết hoặc khi có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước mà Bộ Chính trị vừa ban hành là một bước đi cần thiết và hiệu quả để nâng cao đạo đức công vụ và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức. Thế nhưng mới đây, trên trang rfa đã tung ra bài viết “Xử lý bệnh sợ trách nhiệm bằng “tạm đình chỉ công tác” với những luận điệu xuyên tạc, cho rằng “quy định giúp đảng viên có điều kiện đi du lịch, nghỉ ngơi hơn là góp phần chống tiêu cực”. Đây là các quan điểm không phản ánh đầy đủ và đúng đắn tình hình thực tế mà chỉ mang tính chất chống phá của các thế lực thù địch.…

Read more

BÁC BỎ LUẬN ĐIỆU SAI TRÁI CỦA TRÂN VĂN

Mới đây, trên trang “Quyenduocbiet” phát tán bài viết: “‘Dám nghĩ, dám làm’ trong một hệ thống rệu rã” của Trân Văn, cho rằng: “nhiều cán bộ, đảng viên cùng dám đủ thứ như thế còn gì là quốc pháp?”. Đây là luận điệu hết sức sai trái, nhằm hướng lái dư luận có cách nhìn sai lệch về mục đích và ý nghĩa của chủ trương “khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung” của Đảng và Nhà nước ta. Tuy nhiên, cả lịch sử và thực tiễn đều bác bỏ những luận điệu sái trái của Y, bởi lẽ:

Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ có cơ cấu, số lượng hợp lý, chất lượng cao đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; nhiều cán bộ luôn phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và có những đóng góp rất quan trọng vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.…

Read more

PHẢN BÁC LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC CỦA KIM VĂN CHÍNH

Vừa qua, trên trang “Baotiengdan”, Kim Văn Chính đăng bài viết: “Kiềng ba chân: Lý thuyết và thực tế ở Việt Nam”, cho rằng, mô hình Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam với ba cơ quan: lập pháp, hành pháp, tư pháp, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đang rối như canh hẹ, vừa chồng chéo chức năng, vừa làm sai quyền lực, dẫn đến rối loạn Nhà nước; kêu gọi xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản đối với Nhà nước và xã hội; thực hiện mô hình Nhà nước tam quyền phân lập. Thực tế, Kim Văn Chính đang cố tình và ra sức xuyên tạc mô hình Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, cổ suý cho mô hình Nhà nước tư sản.

Một là, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.…

Read more

Tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam luôn được bảo đảm

Trong thời gian qua, trên một số trang mạng xã hội liên tục đăng tải những thông tin xuyên tạc tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam. Bài viết “Chính quyền gia tăng đàn áp giới hoạt động về quyền của người Khmer Krom” đăng trên trang “rfatiengviet” là một trong số đó.

Bài viết xuyên tạc chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng, Nhà nước ta; vu cáo chính quyền “đàn áp và sách nhiễu những người hoạt động vì quyền của người Khmer Krom”; đồng thời, tuyên truyền cái gọi là “dân tộc bản địa” trong đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng Nam Bộ. Thực chất của những luận điệu trên là xuyên tạc, lợi dụng vấn đề tự do tín ngưỡng, tôn giáo để phá hoại khối đại đoàn kết, kích động tư tưởng ly khai, tự trị ở nước ta nói chung, Nam Bộ nói riêng.…

Read more

KHÔNG THỂ XUYÊN TẠC NHỮNG THÀNH QUẢ CỦA VIỆT NAM TRONG BẢO ĐẢM QUYỀN TỰ DO BÁO CHÍ

Như thành thông lệ, hằng năm RSF (tổ chức phóng viên không biên giới) lại công bố cái gọi là báo cáo về “Chỉ số tự do báo chí”. Năm nay, tổ chức này xếp Việt Nam đứng thứ 174 trong số 180 quốc gia về tự do báo chí – thuộc “vùng trũng của tự do báo chí”. Đây không phải là lần đầu tiên RSF đưa ra bảng xếp hạng và  những nhận định phiến diện, thiếu khách quan, xuyên tạc những thành quả của Việt Nam trong bảo đảm quyền tự do báo chí, bất chấp thực tế đời sống báo chí ở Việt Nam ngày càng phát triển mạnh mẽ, chuyên nghiệp và hiệu quả.

Bảo đảm quyền tự do báo chí là mục tiêu nhất quán của Đảng, Nhà nước Việt Nam.

 Ngay tại Điều 10 trong bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (năm 1946) khẳng định: “Công dân Việt Nam có quyền: Tự do ngôn luận, tự do xuất bản, tự do tổ chức và hội họp, tự do tín ngưỡng, tự do cư trú, đi lại trong nước và ra nước ngoài”.…

Read more

KHÔNG THỂ PHỦ NHẬN NỖ LỰC BẢO ĐẢM QUYỀN CON NGƯỜI Ở VIỆT NAM

Ngày 29/5 vừa qua, Liên minh Châu Âu (EU) đã công bố báo cáo thường niên về nhân quyền và dân chủ trên thế giới năm 2023. Trong bản báo cáo này, EU đã đưa ra một số nhận định, đánh giá không đúng về việc bảo đảm thực thi quyền con người ở Việt Nam. Lợi dụng sự kiện này, trên trang “Rfatiengviet”, RFA đã đăng tải bài viết “Báo cáo nhân quyền 2023 của EU: Việt Nam có ít tiến bộ nhưng thừa đàn áp”. Mục đích của RFA là thổi phồng, xuyên tạc, phủ nhận các thành tựu trong bảo vệ và thực thi quyền con người ở Việt Nam. Vu khống, hạ thấp vai trò lãnh đạo, uy tín của Đảng, Nhà nước Việt Nam về vấn đề nhân quyền hiện nay.

1. Báo cáo nhân quyền của EU nhận định “Việt Nam có rất ít tiến bộ trong lĩnh vực nhân quyền”.

Read more

Cảnh giác với luận điệu vu khống, dựng chuyện của Hiếu Chân

Tiếp nối những bài viết lợi dụng tình hình tham nhũng, mới đây trên trang “Thongluan-rdp”, Hiếu Chân đã tung ra bài viết với tựa đề: Đốt lò: Chống tham nhũng hay thanh chừng nội bộ? Với những lý lẽ, lập luận xảo ngôn, ngụy biện, Hiếu Chân đã đưa ra một số nhận định, đánh giá phiến diện, lệch lạc, mang tính chất bịa đặt, không đúng sự thật về công cuộc phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam nào là những vụ đổi ngôi trên thượng tầng chính trị gần đây, ai cũng thấy công cuộc đốt lò đã biến thành một cuộc thanh trừng nội bộ, tranh chức, tranh quyền, xa rời mục tiêu chống tham nhũng; công việc của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng được trao cho các phó ban, chủ yếu là cho Bộ trưởng Công an; thẩm quyền điều tra, truy tố và bắt giam là đặc quyền của Bộ Công an; hoạt động của Bộ Công an bao chùm lên mọi mặt của đời sống xã hội, dòm ngó tới từng người dân; không chỉ Ban Chỉ đạo mà cả Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương đều có thể trở thành “con tin” trong bàn tay thao túng của Bộ Công an.…

Read more