Phản bác luận điệu xuyên tạc của Trần Khánh Ân

Vẫn tiếp tục với chiêu bài bịa đặt, vu khống, bóp méo sự thật, mới đây Trần Khánh Ân đã đã đăng trên trang “Baotiengdan” bài viết “Đứng trong nghèo khó Đảng Cộng sản chỉ còn những lựa chọn tăm tối”, Y đưa ra những luận điệu sai trái, thù địch, xuyên tạc sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của Nhà nước trong phát triển kinh tế, xã hội ở Việt Nam hiện nay.

Trần Khánh Ân đã đưa ra nhận định hết sức phản động là: “Khi nền kinh tế đứng trước nguy cơ xụp đổ thì Đảng Cộng sản Việt Nam cũng học theo Trung Quốc tạo ra tăng trưởng giả tạo, thông qua bất động sản rồi tạo ra được cho đất nước một tầng lớp dân oan và kinh tế nguy ngập”. Với luận điệu trên mục đích của Trần Khánh Ân là nhằm xuyên tạc, bóp méo sự thật, dẫn dắt, hướng lái nhận thức và dư luận theo mục đích xấu xa của Y , làm cho một bộ phận quần chúng nhân dân, giới trẻ hoài nghi, bi quan, dao động, suy giảm niền tin vào đường lối lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước trong đổi mới, phát triển kinh tế đất nước.…

Read more

PHẢN BÁC LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC CỦA ĐÀO TĂNG DỰC

Vừa qua, trên trang “quyenduocbiet” Đào Tăng Dực có bài viết: “Tính trọng yếu của một định chế tối cao độc lập hầu phán xét về tính hợp hiến hay vi hiến của một sắc luật của lập pháp hay một tác động của hành pháp”, cho rằng hiến pháp của Việt Nam không bảo đảm tính tối thượng, vì không quan trọng bằng điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và không có cơ chế bảo vệ hiến pháp. Thực tế, Đào Tăng Dực đang cố tình hiểu sai về Hiến pháp Việt Nam, vì vậy đang vi phạm pháp luật Việt Nam.

Thứ nhất, Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là đạo luật gốc quy định những quan hệ nền tảng nhất, tạo dựng cơ sở pháp lý cho hoạt động của toàn xã hội. Hiến pháp đứng ở vị trí đỉnh của cấu trúc hình tháp trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.…

Read more

Lật tẩy chiêu trò chống phá Đảng

Trong thời gian gần đây, trên các mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin do các thế lực thù địch đăng tải, phát tán nhằm xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Cụ thể, trên trang “Vietnamthoibao” đã đăng bài viết “Tham nhũng ngay từ… lập pháp” của kẻ có bút danh Hồng Dân khi cho rằng:“Đảng góp mặt trong tất cả“các mâm: từ lập pháp, hành pháp cho đến luôn tư pháp…”

Vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước và toàn xã hội là không thể phủ nhận

Vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam có cơ sở lịch sử, chính trị – tư tưởng và pháp lý rõ ràng, vững chắc. Về mặt lịch sử, 93 năm qua, kể từ khi thành lập đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện là lực lượng duy nhất tổ chức vận động, lãnh đạo, đồng thời là người đi tiên phong, không sợ hy sinh gian khổ trong sự nghiệp cách mạng đấu tranh giành độc lập dân tộc, kháng chiến chống thực dân, đế quốc xâm lược.…

Read more

Đấu tranh thủ đoạn lợi dụng tệ tham nhũng để chống phá cách mạng Việt Nam

Trang “Doithoaionline” có đăng tải bài viết: “Luật phòng, chống tham nhũng kém hiệu quả” của tác giả Hà Nguyên. Bài viết cho rằng: chuyện “củi – lò” là những “đổi chác quyền lực”; chuyện “củi – lò” nên là việc của nội bộ Đảng, bởi nó không đại diện cho hệ thống luật pháp quốc gia… Có thể khẳng định rằng đây là những giọng điệu rất nguy hiểm hòng phủ nhận thành công của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

Cần nhất quán rằng, trong xã hội có phân chia giai cấp, có nhà nước, sự tồn tại của tham nhũng là tất yếu. Bóng ma tham nhũng bao phủ khắp toàn cầu. Không chỉ gây thiệt hại nặng nề về kinh tế, tham nhũng còn làm băng hoại đạo đức, lối sống xã hội; làm suy giảm lòng tin của nhân dân vào Đảng cầm quyền và chế độ xã hội.…

Read more

PHẢN BÁC LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC CỦA NGUYỄN HỮU VINH

Tiếp tục với những chiêu bài mà các thế lực thù địch thường sử dụng là đưa các thông tin sai lệch về tình hình chính trị ở Việt Nam. Vừa qua, trên Facebook: Đài Á Châu tự do, JB Nguyễn Hữu Vinh có bài viết: “Thêm những vở bi hài kịch cho Đảng”, cho rằng việc Đảng viên đọc lời tuyên thệ, lời thề trong buổi lễ kết nạp đảng viên là thề cá trê chui ống, vì tệ nạn tham nhũng của đảng viên ngày càng trầm trọng. Thực tế, Nguyễn Hữu Vĩnh không hiểu gì về ý nghĩa của lời tuyên thệ, lời thề và công cuộc phòng chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay.

Thứ nhất, lời tuyên thệ, lời thề là sự cam kết, hứa hẹn một cách trịnh trọng, linh thiêng, cao quý của mỗi con người được ví như đinh đóng cột, thể hiện sự kiên định vững vàng không gì có thể thay đổi được.…

Read more

CẢNH GIÁC VỚI NHỮNG LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC CỦA “TRẦN TRUNG ĐẠO”

Xuyên tạc sự thật lịch sử để phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, phủ nhận thành quả của cách mạng Việt Nam là chiêu trò được các thế lực thù địch, cơ hội chính trị, phản động ưa thích thường xuyên sử dụng. Gần đây, trên trang “Doithoaionline”, kẻ tự xưng Trần Trung Đạo tán phát tài liệu rất nhảm nhí có tựa đề: “Nếu Việt Nam không có Đảng Cộng sản”. Qua đây cho thấy Trần Trung Đạo hiểu biết rất lơ mơ, ấu trĩ về lịch sử Việt Nam khi cho rằng: “Nếu không có Đảng CS, cuộc chiến đấu của dân tộc Việt Nam do Nguyễn Tri Phương, Hoàng Diệu…Hoàng Hoa Thám lãnh đạo chắc chắn cuối cùng sẽ thắng thực dân Pháp”. Hơn nữa, Trần Trung Đạo cố ý tuyên truyền cho chủ nghĩa đa nguyên, “Việt Nam có nhiều chính đảng như Việt Nam Quốc dân Đảng, Đại Việt, Dân xã Đảng…tất cả đều mang mục đích xây dựng một chế độ cộng hòa đa nguyên phong phú hơn bất cứ quốc gia nào ở Đông Nam Á”.

Read more

CHIÊU TRÒ NHAM HIỂM CHIA RẼ QUAN HỆ GIỮA ĐẢNG VÀ NHÂN DÂN CỦA NGUYỄN HỒNG LĨNH

Nhận thức rõ mối quan hệ mật thiết, gắn bó máu thịt giữa Đảng và nhân dân đã tạo nên sức mạnh to lớn, vô địch của Đảng Cộng sản Việt Nam, từ đó các thế lực thù địch, phản động, những phần tử cơ hội, bất mãn chính trị luôn tìm mọi phương cách tung ra các chiêu trò vô cùng nham hiểm để phá hoại, công kích hòng chia rẽ, ly gián giữa Đảng với nhân dân; lôi kéo, kích động, tách nhân dân ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng, làm cho dân xa Đảng, thậm chí đối lập với Đảng.

Mới đây trên Facebook Hoa Mai Nguyễn, Nguyễn Hồng Lĩnh có bài viết “Đảng CSVN có thực sự phát huy vai trò của nhân dân để xây dựng chỉnh đốn Đảng?”, trong đó chứa đựng quan điểm, tư tưởng, nhận thức phiến diện, sai lầm, lệch lạc, không đúng về vai trò lãnh đạo của Đảng.…

Read more

Phản bác luận điệu xuyên tạc của Nguyên Anh

Tiếp tục với những chiêu bài mà các thế lực thù địch thường sử dụng là đưa các thông tin sai lệch về dân chủ nhằm xuyên tạc chế độ chính trị ở Việt Nam. Mới đây, trên trang blog “Quyenduocbiet” Nguyên Anh có bài viết: “Dân chủ và phi dân chủ”, cho rằng: Dưới sự cai trị của cộng sản, Việt Nam trở thành một xã hội phi dân chủ. Thực tế, Nguyên Anh đang cố tình không hiểu và xuyên tạc tình hình dân chủ ở Việt Nam.

Thứ nhất, dân chủ là một phạm trù lịch sử. Theo C.Mác và Ph.Ăngghen, dân chủ là phương tiện tất yếu để con người đạt tới tự do, giải phóng toàn diện những năng lực vốn có của mỗi cá nhân, tức quyền con người được bảo đảm và thực hiện đầy đủ. Đặc trưng cơ bản của dân chủ là tất cả các công dân đều có quyền tham dự đời sống chính trị, quyền lực cao nhất của đất nước thuộc về đại diện của nhân dân; mọi công dân đều có quyền bình đẳng trước pháp luật.…

Read more

Cảnh giác với luận điệu xuyên tạc, chia rẽ nội bộ Đảng với Nhà nước

Gần đây, trên các mạng xã hội, xuất hiện những thông tin xuyên tạc quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước ta. Điển hình như trang “Baotiengdan”, Jackhammer Nguyễn biên tập đưa tin với nội dungĐảng đã thắng, rồi sao nữa’’. Bài viết cho rằng “Đảng Cộng sản Việt Nam đã thu phục hoàn toàn Chính phủ của chính họ…” trong bài viết với nội dung, bôi nhọ, hạ uy tín của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đưa tin kích động gây chia rẽ nội bộ, Đảng, Nhà nước hạ uy tín của các đồng chí lãnh đạo, ảnh hưởng đến vai trò lãnh đạo của Đảng.

Song phải khẳng định rằng, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam được xác định trên hai phương diện, đó là lãnh đạo hệ thống chính trị và lãnh đạo Nhà nước.…

Read more

Vạch trần luận điệu phản động của Nguyên Anh

Nguyên Anh là một trong những kẻ thường xuyên có những bài viết đăng tải trên các trang mạng phản động đả kích, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Bài viết “Tại Việt Nam chỉ có đạo “đảng” mà thôi” đăng trên “Quyenduocbiet” là một trong số đó. Y đã bôi nhọ, xúc phạm Đảng, Bác Hồ, xuyên tạc tự do tôn giáo ở Việt Nam cũng như quan điểm, chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước.

Thứ nhất, bôi nhọ, xúc phạm Đảng, Bác Hồ và các vị tiền nhân

Trong bài viết, Nguyên Anh dùng những từ ngữ hết sức xấc xược, bôi nhọ, xúc phạm, phủ nhận những công lao của Đảng, Bác Hồ nói chung, liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo nói riêng. Y cho rằng Đảng ta “thoát thai từ những kẻ vô thần thì hầu như toàn bộ đảng viên đều là những thành phần bần cố nông thất học” cho nên “không bao giờ tin vào tôn giáo mà chỉ tin vào bạo lực nòng súng, tin vào các triết lý rừng rú thời kỳ tiến hóa mạnh được yếu thua”.…

Read more