HRW TÁI DIỄN LUẬN ĐIỆU CŨ MÈM

Lẽ ra tôi không viết bài với tựa đề này, vì theo Sách trắng về “Bảo vệ và thúc đẩy quyền con người ở Việt Nam” năm 2018 khẳng định, quyền con người có cội rễ sâu xa từ truyền thống và lịch sử, văn hóa hàng nghìn năm của dân tộc Việt Nam, một dân tộc coi trọng tinh thần hòa hiếu, khoan dung, nhân đạo, yêu chuộng hòa bình và các giá trị nhân văn. Những giá trị tạo nên nguồn cội và cơ sở để quyền con người được phát triển ở Việt Nam được kết tinh, hun đúc trong đời sống lao động, phát triển quan hệ với quốc gia khác cũng như từ quá trình đấu tranh bất khuất của nhân dân Việt Nam nhằm chống ngoại xâm, giành lại cho mình những quyền và tự do cơ bản của con người. Tuy nhiên, tình cờ tôi đọc được một bài báo trên “Voatiengviet” (VOA) viết về nội dung phỏng vấn của ông PhiI Robertson, Phó giám đốc phụ trách khu vực châu Á của HRW cho rằng “Việt nam rõ ràng đang vi phạm nhân quyền một cách có hệ thống và tràn lan hơn”; tôi thấy ông ta “hồ đồ, nhai đi, nhai lại với những luận điệu cũ mèm sai sự thật về tình hình nhân quyền của Việt Nam” bởi:

Thứ nhất, xin được nói với ông PhiI Robertson thế này: Lâu nay, tổ chức theo dõi Nhân quyền (HRW) đã nhiều lần đưa ra những thông tin sai trái, bịa đặt nhằm phủ nhận thành quả, bôi nhọ bức tranh nhân quyền ở Việt Nam.…

Read more

Phê phán luận điệu sai trái của Song Chi

Vừa qua, Song Chi đăng bài “Từ vụ tử tù Lê Văn Mạnh đến chính sách “trị” dân của một chế độ độc tài”, được đăng trên facebook: Đài Á Châu tự do. Trong bài viết Song Chi cho rằng, không nên thi hành án với tử tù Lê Văn Mạnh và cho rằng mọi hành động, chính sách của nhà cầm quyền Việt Nam đều nằm trong những chiến lược, biện pháp “trị” dân và bảo vệ quyền lực của “một chế độ độc tài”. Những luận điểm trên của Song Chi hoàn toàn sai trái, không đúng với Hiến pháp, pháp luật của Việt Nam và luật pháp quốc tế.

Bởi lẽ, Luật Hình sự Việt Nam quy định rõ: Tử hình chỉ áp dụng đối với người phạm tội đặc biệt nghiêm trọng. Không được áp dụng hình phạt tử hình đối với người chưa thành niên phạm tội, phụ nữ có thai khi phạm tội hoặc khi bị xét xử, phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi khi phạm tội hoặc khi bị xét xử.…

Read more

Sự hiểu biết nông cạn của Nguyễn Hữu Vinh về phòng, chống tham nhũng ở nước ta

Tham nhũng, tiêu cực và đấu tranh phòng, chống tham nhũng là vấn đề lớn luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của các quốc gia trên thế giới. Ở nước ta đấu tranh phòng, chống tham nhũng được Đảng, Nhà nước lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện quyết liệt, toàn diện, đi vào chiều sâu, với quyết tâm chính trị rất cao, không có vùng cấm, không có ngoại lệ và đã đạt được nhiều kết quả rất quan trọng, rõ rệt; được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao và quốc tế ghi nhận, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế – xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. Vậy mà trên trang “thgongluan”, lại đăng tải bài viết của Nguyễn Hữu Vinh “Vở kịch tham nhũng đã đến hồi kết”, bình luận sai trái về cái gọi là “Sự độc tài của Đảng là nguồn gốc vững chắc cho sự tham nhũng trong hệ thống chính trị Việt Nam” để đánh giá không trung thực về những kết quả đạt được trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.…

Read more

Sự suy diễn lố bịch của Phạm Trần

Trên trang “Quyenduocbiet, Phạm Trần tán phát bài “Những chứng bệnh suốt đời của Đảng Cộng sản Việt Nam”, Y cho rằng: “Trong suy thoái tư tưởng” có biến chứng “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” đang đe dọa sự sống còn của chế độ… Một mặt thừa nhận “có một vài cái đúng”, một mặt chỉ ra “vô số việc sai”, đó là: Hiện nay đảng viên không còn tin vào Chủ nghĩa Cộng sản Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; không còn tin vào đường lối lãnh đạo của đảng và nạn tham nhũng, thoái hóa trong cán bộ, đảng viên ngày một gia tăng và Y còn nêu 10 chứng bệnh của Đảng cộng sản Việt Nam đang hành hại nhân dân và đe dọa sự tồn vong của chế độ. Y lượm lặt, trích dẫn bài viết đăng trên báo, rồi thêm thắt, bình luận tiêu cực, cho đó là những vấn đề hiện hữu bên trong của chế độ, không do bất cứ “thế lực thù địch” nào gây ra mà do chính cán bộ, đảng viên, nhất là những kẻ có chức, có quyền.…

Read more

Phạm Trần hãy học và tìm hiểu thêm rồi hãy nói

Mới đây, Phạm Trần – kẻ lộng ngôn, thiếu hiểu biết về công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng mà Đảng ta đang thực hiện, đã đăng trên trang “Thongluan” bài viết: “Những biểu hiện suy thoái trong nội bộ Đảng Cộng sảng Việt Nam”. Nội dung trong bài viết của Y tập trung đề cập đến công tác xây dựng, chính đốn Đảng được nêu trong Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII và XIII. Với lời lẽ xuyên tạc, giọng điệu hằn học, lộ rõ dã tâm thâm độc, xảo quyệt của kẻ cơ hội, phản động nhằm chống phá Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Cuối bài viết Y đặt câu hỏi: Công tác tham nhũng và xây dựng đảng lúc nào cũng chỉ mới “tiến được một bước”. Vậy khi nào thì ông Nguyễn Phú Trọng mới cho dân biết đã tiến lên “bước thứ hai”?./.

Read more

Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, dân tộc Việt Nam luôn đoàn kết một lòng vững bước trên con đường độc lập, tự do, ấm no và hạnh phúc

Cho đến nay, những kẻ chống phá sự nghiệp cách mạng, cuộc sống độc lập, tự do, ấm no và hạnh phúc của dân tộc ta, nhân dân ta vẫn cố tình nhai đi, nhai lại luận điệu “phần lớn người dân đang sống trong nghèo khổ cùng cực, hằng ngày vẫn phải sống trong những ngôi nhà ổ chuột, rách nát và ẩm thấp” rồi cố tình quy kết là do “cái chế độ độc tài ở Việt Nam”, như tên Kiên Trung loan tin trên trang mạng “Quyenduocbiet. com”. Luận điệu xuyên tạc này đã cho thấy sự lố bịch của chúng.

Cuộc sống của nhân dân ngày một ấm no và hạnh phúc

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, dân tộc ta đã cống hiến toàn bộ sức người, sức của để kháng chiến, kiến quốc, giành độc lập, tự do cho Tổ quốc, hạnh phúc, ấm no cho nhân dân.…

Read more

Nhận diện và bác bỏ luận điệu xuyên tạc đường lối ngoại giao của Việt Nam

Xuyên tạc, phủ nhận đường lối ngoại giao và thành quả cách mạng Việt Nam là một mục tiêu mà các thế lực thù địch, cơ hội chính trị đang tập trung chống phá.

Mới đây, trên trang “Baotiengdan. com”, bút danh Nguyễn Thông đăng bài “Ngoại giao cây tre”. Trong bài viết, Nguyễn Thông đã nói nhiều đến cây tre Việt Nam, song với suy luận “gãy khúc”, “đứt đoạn”, lồng ghép mưu đồ đen tối, Y cho rằng: “ngoại giao cây tre, thứ sản phẩm ngang ngược của nhà cầm quyền… Ngoại giao cây tre chỉ lừa được kẻ dại khờ hoặc bị kẻ tham lam lợi dụng, chứ không qua mặt được người tử tế”. Thực chất, đây là một luận điệu xuyên tạc, bôi nhọ và chống phá đường lối ngoại giao của Việt Nam. Bởi:

Thứ nhất, trong lịch sử và văn hóa Việt Nam, cây tre là hình tượng đặc trưng, luôn gắn bó với dân tộc Việt Nam, mang trong mình cốt cách riêng của nền văn hóa, con người Việt Nam, kiên cường mà mềm dẻo, bản lĩnh mà linh hoạt, dung dị mà sáng tạo.…

Read more

Đoàn kết là then chốt của thành công

Đảng ta luôn khẳng định, đoàn kết là giá trị cốt lõi, đường lối chiến lược, cội nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu của cách mạng, có ý nghĩa quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Song, các thế lực thù địch lại cho rằng, Đảng Cộng sản đang phân biệt, đối xử, kỳ thị các giai tầng trong xã hội, không quan tâm để có chính sách phát triển các dân tộc thiểu số. Thực tế, các thế lực thù địch đang cố tình xuyên tạc chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc của Đảng và Nhà nước ta.

1. Kế thừa chủ nghĩa yêu nước, truyền thống của ông cha: Nước lấy dân làm gốc, chở thuyền là dân, lật thuyền cũng là dân; cách mạng là sự nghiệp của quần chúng.…

Read more

Không thể phủ nhận kết quả bảo đảm tự do, dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam

Bất chấp thực tế về những nỗ lực trong bảo đảm quyền tự do, dân chủ, nhân quyền của Việt Nam những năm qua, các lực lượng thù địch, phản động vẫn ra sức xuyên tạc, phủ nhận nhằm hạ uy tín của Đảng, Nhà nước và can thiệp vào công việc nội bộ của nước ta. Trong bài viết “Việt Nam phải thay đổi nếu muốn đạt được kỳ vọng của bản thân và kỳ vọng quốc tế”, Quốc Phượng đã xuyên tạc và vu khống rằng, “các nhà lãnh đạo của các tổ chức xã hội dân sự trong 6 -7 năm qua bị đàn áp rất khốc liệt”, “phần lớn người dân không hiểu về quyền của mình”… Đây là những luận điệu sai trái, vu khống Việt Nam, hạ thấp uy tín của Đảng, Nhà nước và chế độ ta.

Thứ nhất, quyền con người và quyền công dân luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm, bảo đảm.

Read more

LẬT TẨY CHIÊU TRÒ LỢI DỤNG TÔN GIÁO CHỐNG PHÁ ĐẢNG, NHÀ NƯỚC VIỆT NAM CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH

Việt Nam là quốc gia đa tôn giáo với nhiều loại hình khác nhau và có sự phát triển nhanh cả về tổ chức, số lượng tín đồ, cơ sở thờ tự. Đa số các hoạt động tôn giáo được diễn ra bình thường và tuân thủ pháp luật của Nhà nước; tín đồ và chức sắc các tôn giáo yên tâm, tin tưởng và hăng hái thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần tích cực vào công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tuy nhiên, trong thời gian qua, các thế lực phản động, thù địch tiếp tục triệt để lợi dụng vấn đề tôn giáo để kích động, gây rối làm mất ổn định chính trị, phủ nhận quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo, chia rẽ Đảng, Nhà nước, quân đội với nhân dân; chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.…

Read more