Những luận điệu sai lệch, chống phá Hội nghị Trung ương 5

Lợi dụng việc Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII, các đối tượng xấu đã tung ra nhiều thông tin, luận điệu sai trái, tiêu cực nhằm mục đích chống phá Đảng, Nhà nước, gây phân tâm trong dư luận.

Sau 6 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và với tinh thần trách nhiệm cao, Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và bế mạc vào chiều 10/5. Hội nghị đã tập trung nghiên cứu, đánh giá, thảo luận và quyết nghị các vấn đề quan trọng. Thứ nhất, tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khoá XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới. Thứ hai, tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.…

Read more

LẬT TẨY ÂM MƯU XẤU ĐỘC ẨN SAU “LỜI KHUYÊN” CỦA PHẠM PHÚ KHẢI

Gần đây, Phạm Phú Khải đăng trên Voatiengviet với tựa đề: “Góp ý với lãnh đạo Việt Nam”. Núp bóng “thư ngỏ”, “góp ý” với Đảng và Nhà nước ta, Phạm Phú Khải đã có những “lời khuyên” mà thoáng qua người đọc dễ lầm tưởng là những góp ý chân thành, có tính chất xây dựng, nhưng ẩn ý đằng sau những lời góp ý ấy là cả mưu đồ chống phá Đảng, Nhà nước ta một cách rất tinh vi, xảo quyệt.

Trong bài viết Phạm Phú Khải khuyên “lãnh đạo Việt Nam cần một Hội nghị Diên hồng để thu hút nhân tài, tập hợp trí tuệ tập thể của những bộ óc ưu tú hàng đầu tại Việt Nam và trên thế giới, để vạch ra con đường chiến lược, hình thành nên lộ đồ hoặc thay đổi hướng đi của cách mạng Việt Nam”. Thực chất của “lời khuyên” này là nhằm kêu gọi thực hiện đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập ở Việt Nam.…

Read more

SỰ GIẢ CHÂN CỦA NGUYỄN ĐÌNH CỐNG!

Vừa qua, trên trang Boxitvn.com, có bài viết: Góp ý cho Đảng về nền tảng tư tưởngcủa Nguyễn Đình Cống đã lợi dụng cuộc thi viết chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng để đưa ra những ý kiến trái với ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc thi nhằm mục đích xuyên tạc, chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nội dung thể hiện trong bài viết cố tình phủ nhận, đòi bỏ nền tảng tư tưởng là chủ nghĩa Mác-Lênin mà Đảng, nhân dân Việt Nam đang giữ gìn, nên cần bác bỏ và khẳng định trên một số khía cạnh sau:

Một là, Nguyễn Đình Cống xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác cả về lý luận và thực tế cho thấy. Mặc dù, chủ nghĩa tư bản có những bước phát triển, có khả năng thỏa mãn ban đầu những nhu cầu của con người, song với phương thức sản xuất gắn với chế độ xã hội của nó chỉ có thể duy trì sự thịnh vượng đi kèm với sự tước đoạt thậm tệ về tư liệu sản xuất!

Read more

KHÔNG THỂ CHE ĐẬY SỰ XẢO TRÁ CỦA PHẠM PHÚ THỌ

Mới đây, Đài Á Châu tự do có đưa ra cái gọi là Đảng quyết không để nền kinh tế lặp lại chu kỳ “thập kỷ mất mát” của Phạm Phú Thọ.

Trong đó, Phạm Phú Thọ đã “lượm lặt” một số vụ án tham nhũng của cán bộ do Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đưa vào diện theo dõi chỉ đạo khởi tố, xét xử (đã được công bố công khai) và y đã “chọn đúng” những nhân vật “nổi tiếng” một thời nhưng bị tha hóa dẫn đến suy thoái, bị cơ quan bảo vệ pháp luật khởi tố, “làm bằng chứng” cho “độc quyền” của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhìn bề ngoài có thể dễ tin, song đằng sau những lời bình luận lại trở nên cực kỳ thiên cưỡng là sự xảo trá của y.

Thực chất mà Phạm Phú Thọ đưa ra nhằm đánh lừa dư luận, phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với xã hội, xoá bỏ nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, “lái” nền dân chủ nước ta sang dân chủ khác – dân chủ phi xã hội chủ nghĩa.…

Read more

NGUYÊN ANH – KHÔNG BIẾT THÌ “DỰA CỘT MÀ NGHE”

Gần đây, dư luận xã hội hết sức bất bình và bức xúc về bài viết của Nguyên Anh có tiêu đề: “Tần thủy Hoàng và Đảng Cộng sản Việt Nam” được đăng trên trang. Quyenduocbiet. Nguyên Anh đã so sánh một cách hết sức khập khiễn và không thể chấp nhận giữa Tần Thủy Hoàng với Đảng Cộng sản Việt Nam. Nguyên Anh cho rằng: “Tần Thủy Hoàng tàn độc nhưng còn biết xây dựng Vạn Lý Trường thành để bảo vệ dân. Còn Đảng Cộng sản Việt Nam thì vẫn tiếp tục ra sức đàn áp các đối lập, bóp chết những tinh hoa sẽ làm cho đất nước Việt Nam trở nên văn minh và hiện đại”. Theo Nguyên Anh, những người “tinh hoa” là những người “có tiếng nói đối lập, những người đấu tranh vì dân chủ ở Việt Nam”. Đây là quan điểm hoàn tòa sai trái, xuyên tạc và bịa đặt trắng trợn về tự do dân chủ, tự ngôn luận, tự do báo chí ở Việt Nam, nhằm kích động hận thù dân tộc, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, hạ thấp uy tín và phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, phủ nhận thành quả cách mạng mà biết bao thế hệ đã phải đổ mồ hôi và xương máu để giành được.…

Read more

Lật tẩy những chiêu trò chống phá Đảng của các thế lực thù địch

Mới đây, trên một số trang mạng xã hội phát tán cái gọi là “Đảng 90 năm vẫn trẻ con” của bút danh N.A. Vẫn những điệp khúc cũ rích, N.A rêu rao rằng Đảng Cộng sản Việt Nam là tổ chức chính trị “chuyên quyền, độc đoán, phi dân chủ”, đằng sau những luận điệu đó là âm mưu hòng xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước và xã hội. Vậy sự thật là gì?

1. “Chuyên quyền, độc đoán, mất dân chủ” – luận điệu xuyên tạc bản chất Đảng Cộng sản Việt Nam

Trước hết, chúng ta cần khẳng định rõ: Sự cầm quyền và lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là sự lựa chọn của lịch sử vận động phát triển của cách mạng Việt Nam được nhân dân Việt Nam tin yêu, trao trọng trách dẫn đường phát triển cho dân tộc.…

Read more

Luận điệu phản động của Đào Tăng Dực

Lợi dụng những diễn biến của tình hình chiến sự trong cuộc xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine trong thời gian vừa qua, Đào Tăng Dực đã đăng trên trang danlambaovn.blogspot.com bài viết “Vladimir Putin, Nguyễn Phú Trọng và bệnh hoang tưởng của các nhà độc tài, nhằm tuyên truyền, bịa đặt, xuyên tạc sự thật, hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, uy tín của các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng với mục đích chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.

 Đào Tăng Dực đã đưa ra nhận định hết sức phản động là: “đáng lẽ phải dứt khoát với xã hội chủ nghĩa và dân chủ hóa đất nước… vươn lên thành con rồng châu Á như Nam Hàn, thì Đảng cộng sản Việt Nam lại rắp tâm bán nước… sản sinh những lãnh đạo độc tài và hoang tưởng….”.…

Read more

KHÔNG THỂ XUYÊN TẠC PHỦ NHẬN ĐƯỜNG LỐI “ĐỘC LẬP, TỰ CHỦ” CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Vừa qua, trên trang blog Boxitvn có bài viết lấy tên một tác phẩm của V.I.Lênin là “Làm gì”, với nội dung lẫn lộn trắng đen, có ý đồ chính trị là kích động quần chúng không tin tưởng vào đường lối đổi mới và khả năng lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là quan điểm sai trái cần phê phán, bác bỏ:                                                            Chúng ta đều biết, một đảng cầm quyền, lãnh đạo xã hội thông qua cương lĩnh, đường lối chiến lược, sách lược và có mục tiêu xác định. Đảng Cộng sản Việt Nam từ khi ra đời đến nay mà đặc biệt là trong thời kỳ đổi mới, đã kiên định với lập trường giữ vững “độc lập, tự chủ”, vì lợi ích quốc gia, dân tộc, góp phần vào sự nghiệp hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới.…

Read more

Cảnh giác với luận điệu xuyên tạc đường lối đối ngoại của Đảng

Xuyên tạc, chống phá đường lối đối ngoại của Việt Nam là một trong những nội dung được các đối tượng phản động, cơ hội bất mãn về chính trị trong và ngoài nước thường xuyên sử dụng nhằm chống phá Đảng và Nhà nước ta. Như mới đây trên trang Facebook “Hội những người cầm bút can đảm” đối tượng Nguyễn Huy Vũ đăng bài “Chiến lược hòa bình cho Việt Nam”, cho rằng Viêt Nam cần “bãi bỏ chính sách ngoại giao đu dây, mà thay vào đó là chính sách ngoại giao thực tế”, “trong môt thế gới đang phân chia hai cực”, “phe Âu Mỹ” và phe “Nga và Trung Quốc”, “Việt Nam chỉ có một lựa chọn duy nhất là đứng về phe Âu Mỹ”. Đây là luận điệu sai trái xuyên tạc quan điểm, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước, hòng gieo rắc sự hoài nghi trong dân chúng về tính đúng đắn trong đường lối đối và chính sách ngoại của Đảng và Nhà nước, chia rẽ quan hệ của Việt Nam với các nước trong khu vực và thế giới, từ đó hạ thấp vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.…

Read more

CẢNH GIÁC VỚI NHỮNG LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC CÔNG TÁC CÁN BỘ CỦA ĐẢNG

Trong thời gian gần đây, trên các mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt là xuyên tạc công tác quy hoạch cán bộ của Đảng nhằm làm suy giảm niềm tin của nhân dân vào vai trò lãnh đạo của Đảng.

Trên trang Vietnamthoibao, kẻ có tên là Nguyễn Huyền cho rằng: Người được quy hoạch thường lại là những người có tham vọng quyền lực, ít nghĩ đến cống hiến. Nhân danh “quy hoạch”, nhóm quyền lực sẽ củng cố thêm vây cánh? Chúng cho rằng, cả bình và rượu đều như “vắc xin tự gia hạn”. Mất đoàn kết cũng từ đây mà ra…” Từ đó chúng đưa ra lập luận, Đảng ta không phải vì lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích của nhân dân mà vì lợi ích nhóm.…

Read more