Nguyễn Đình Cống – Kẻ xuyên tạc, chống phá công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở Việt Nam

Gần đây, trên trang Baotiengdan bút danh Nguyễn Đình Cống đã đăng bài viết “Nguy hiểm cho ai?”. Toàn bộ nội dung bài viết của Y là những lời lẽ xuyên tạc công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở Việt Nam.

1. Nguyễn Đình Cống, với mưu đồ chính trị đen tối, Y đã cố tình xuyên tạc, cho rằng “Lãnh đạo Đảng csVN đang loay hoay trước tình thế nguy hiểm của sự suy thoái. Cấp thiết phải củng cố, làm trong sạch đảng”.

Nguyễn Đình Cống nên biết rằng: Xây dựng, chỉnh đốn Đảng là vấn đề có tính nguyên tắc và mang tính chiến lược; là tất yếu khách quan, gắn chặt với quá trình phát triển, trưởng thành của sự nghiệp cách mạng. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “… một đảng và mỗi con người, ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi, nếu lòng dạ không trong sáng nữa, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân”.…

Read more

Luận điệu chống phá Đảng của Nguyễn Nam

Mới đây, trên trang “Vietnamthoibao, bút danh Nguyễn Nam đăng bài Quyền lực của Đảng cộng sản Việt Nam đang bị lung lay?”. Chúng ta hãy cùng xem mục đích của những luận điệu mà Nguyễn Nam đưa ra trong bài viết là gì?

Thứ nhất, với mưu đồ công kích, chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam, tiến tới xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, trong bài viết Nguyễn Nam cho rằng Đảng Cộng sản Việt Nam là “độc tài toàn trị”. Đây thực sự là giọng điệu xuyên tạc của Nguyễn Nam, bởi vì:

Điều 4 Hiến pháp năm 2013 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định: “1. Đảng Cộng sản Việt Nam – Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của Nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.…

Read more

Cảnh giác với luận điệu phản động của Phạm Trần

Trên trang “Thongluan-rdp”,  Phạm Trần tán phát bài “Đảng cộng sản Việt Nam sợ cách mạng màu lật đổ”. Trong bài viết, Y hồ đồ cho rằng: “Dư âm cuộc cách mạng Mùa Xuân Ả Rập năm 2010 ở Trung Đông, Bắc Phi Châu và sự tan rã của Thế giới cộng sản ở Nga năm 1992, đang là mối lo hàng đầu của Đảng cộng sản Việt Nam”.  Y cố tình xuyên tạc: “Nhà nước cộng sản Việt Nam coi mọi phản ứng của dân trong cuộc sống, kể cả các hoạt động đòi dân chủ, tự do, nhân quyền, v.v. đều là “diễn biến hòa bình” nhằm phát triển “cách mạng màu” để lật đổ Đảng cộng sản Việt Nam. Thậm chí, những phản ứng “ích nước, lợi dân” nhằm bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, quyền lợi kinh tế và môi trường cũng bị chụp mũ chống nhà nước, chống nhân dân”

Sự thật chúng ta đều biết, từ cuối thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21, nhiều quốc gia ở Đông Âu thuộc Liên Xô (cũ) và các quốc gia ở Trung Đông, Bắc Phi rơi vào khủng hoảng chính trị mà sự bất ổn và hệ quả của nó vẫn kéo dài đến tận bây giờ, “Cách mạng màu” chính là nguyên nhân dẫn đến trình trạng này.…

Read more

Lật tẩy luận điệu xuyên tạc, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và giá trị văn hóa Việt Nam

Trên trang “Danlambao” xuất hiện bài viết “Đảng Cộng sản Việt Nam và Văn hóa Việt Nam” của bút danh “Người Yêu nước” đã làm cho dư luận xã hội hết sức bất bình, bởi nội dung của bài viết đã phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và xuyên tạc, bịa đặt trắng trợn về đất nước, con người Việt Nam.

Dư luận càng bức xúc hơn khi “Người Yêu nước” cho rằng: “dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, phần lớn con người Việt Nam trở nên tàn bạo, tráo trở, vô cảm”(!?) và cũng phần lớn người dân Việt Nam “là những tên ăn cắp, ăn cướp, nói dối không ngượng mồm…không có đạo lý, không coi trọng đạo lý gia đinh” (!?). “Chế độ cộng sản đã làm mất nhân tính con người Việt Nam”, “trù ẻm, tù đầy” những người sáng tác nghệ thuật (!?).…

Read more

Cảnh giác về “Lời khuyên” vô lý của Phạm Trần

Những ngày qua, dư luận xã hội lại hết sức bất bình về bài viết “Đảng cộng sản Việt Nam nên rút lui” của Phạm Trần được đăng trên trang “Thongluan-rdp”. Toàn bộ nội dung bài viết là sự bịa đặt, xuyên tạc, hồ đồ, phủ nhận kết quả xây dựng và chỉnh đốn Đảng Cộng sản Việt Nam trong suốt thời gian vừa qua. Phạm Trần cho rằng, những yếu kém trong xây dựng và chỉnh đốn Đảng từ Hội nghị Trung ương 4 khóa XI đến nay là minh chứng khẳng định đội ngũ đảng viên đang bị “suy thoái”?!, “Đảng không còn đủ năng lực để lãnh đạo cách mạng”?!. Do vậy, Phạm Trần khuyên “Đảng cộng sản Việt Nam nên rút lui”. Đây là âm mưu rất thâm độc, lợi dụng những hạn chế, khuyết điểm trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và trong công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực ở nước ta để thổi phồng, bôi đen nhằm mục đích xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, hòng thay đổi chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.…

Read more

Không thể phủ nhận sự quan tâm của Đảng, nhà nước đối với nhân dân

Đến thời điểm hiện nay, với sự đoàn kết, đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, công tác phòng, chống dịch Covid-19 ở Việt Nam đã đạt được những kết quả tích cực. Với quan điểm nhất quán, xuyên suốt, sức khỏe người dân là trên hết, trước hết, các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, vừa phát triển kinh tế xã hội, ổn định đời sống của nhân dân. Kết quả đó đã được các tổ chức quốc tế và các quốc gia đánh giá cao. Bất chấp thực tế đó, các lực lượng thù địch, phản động vẫn rêu rao luận điệu “Đảng, Nhà nước làm lơ, bỏ mặc người dân”, “người dân bị bỏ rơi”… Trong bài viết “Nhân dân ta” là loại dân nào”, đăng trên trang Facebook “Hội những người cầm bút can đảm”, với những ngôn từ không thiện cảm Nguyên Anh đã cho rằng “nhân dân ta bị bỏ rơi, bị bỏ đói” và bị “nhà nước ta làm lơ cho chúng chết trong đại dịch Covid”.…

Read more

Không thể phủ nhận vai trò cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam

Gần đây, trên internet, mạng xã hội, youtube,… các thế lực thù địch, phản động có nhiều bài viết xuyên tạc chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam. Trên trang Facebook của Đài Á Châu tự do (RFA) có bài viết “Vạch trần bản chất phản động của tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng cầm quyền”. Đây là bài viết hết sức phản động, nguy hại khi cho rằng: “Đảng Cộng sản Việt Nam không phải là Đảng cầm quyền” và rằng: “tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng cầm quyền là phản dân chủ”…

Chúng ta khẳng định rằng: Năm 1930, trên vũ đài chính trị của dân tộc Việt Nam xuất hiện một chính đảng cách mạng – Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng lên lãnh đạo nhân dân ta đánh Pháp, đuổi Nhật, lật đổ phong kiến giành lại chính quyền về tay nhân dân, được nhân dân tin tưởng, tôn vinh vị trí độc tôn lãnh đạo cách mạng Việt Nam và kể từ tháng 9/1945, đã trở thành Đảng cầm quyền.

Read more

Sự xuyên tạc của VietTuSaiGon

Gần đây, bài viết “Nhiệm vụ chính trị là gì” của VietTuSaiGon đang được tán phát rộng rãi trên nhiều trang mạng phản động. Nội dung bài viết là sự xuyên tạc, bóp méo tình hình đất nước, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, kêu gọi chia rẽ mối đoàn kết giữa Đảng với nhân dân. Bài viết một lần nữa cho thấy bộ mặt tráo trở, phản động của “nhà dân chủ” núp bóng dưới bút danh VietTuSaiGon.

Theo y, chỉ có ở quốc gia độc đảng, độc tài (Việt Nam) mới có những nhiệm vụ chính trị kì quái, không giống ai… Và, những nhiệm vụ này dân chỉ được quyền nghe, tin và làm chứ không được phép hoài nghi, phản biện. Luận điệu này thể hiện góc nhìn thiển cận, thiếu khách quan của người viết về đời sống chính trị, xã hội ở Việt Nam.…

Read more

KHÔNG THỂ XUYÊN TẠC, PHỦ NHẬN KẾT QUẢ HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 6 KHÓA XIII CỦA ĐẢNG

Thời gian vừa qua trên trang mạng “Thongluan-rdp. org”, có bài viết “Một dịp để diện chẩn Đảng Cộng sản” thể hiện sự chống đối, xuyên tạc nội dung, ý nghĩa của Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chúng ta, cần bác bỏ vì một số lý do sau đây:

Thứ nhất, “nhà chính trị cuội” lạm dụng thuật ngữ của y học tên gọi rút gọn của phương pháp Diện Chẩn – Điều khiển Liệu Pháp (Face diagnosis – Cybernetic Therapy – FACY).  Đây là một phương pháp phòng và trị bệnh mới của Việt Nam, ra đời vào đầu năm 1980 do nhà nghiên cứu y học dân tộc, GS,TSKH Bùi Quốc Châu sáng kiến. Tuy nhiên thời gian qua, còn có những ý kiến bàn luận trái chiều về phương pháp này, khác với Châm cứu, cần bắt mạch để biết bệnh và châm vào hệ kinh lạc để chữa bệnh.…

Read more

ĐÔI LỜI NHẮN NHỦ ĐỐI VỚI PHẠM TRẦN

Phạm Trần là một trong những phần tử cơ hội phản động, thâm thù Đảng, Nhà nước Việt Nam và chế độ xã hội chủ nghĩa từ trong “xương tủy”. Chính điều đó đã biến Phạm Trần thành một kẻ chống phá quyết liệt, sử dụng mọi chiêu thức, thủ đoạn vô cùng thâm độc, xấu xa, hèn hạ, xuyên tạc sự thật, trắng trợn bịa đặt, vu cáo, thậm chí “ngậm máu phun người”… để tuyên truyền, kích động chống Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Phạm Trần triệt để lợi dụng những sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và của Đảng, Nhà nước ta để đưa thông tin sai trái, tuyên truyền các quan điểm phản động, thù địch hòng phục vụ cho mưu đồ hèn hạ của y.

Nhân sự kiện Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bế mạc vào ngày 09/10/2022, vừa qua, Phạm Trần có bài viết với tựa đề Trung ương 6 bế mạc què quặt đăng trên trang mạng “Doithoaionline.

Read more