KHÔNG THỂ BÔI NHỌ GIÁ TRỊ LỊCH SỬ CỦA CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ

Chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu là chiến thắng, niềm tự hào của nhân dân Việt Nam, của các nước Đông Dương và niềm tự hào của tất cả các dân tộc yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới.

Sáng 7/5/2024, tại thành phố Điện Biên Phủ, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tỉnh Điện Biên tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024). Thế nhưng, trên một số trang mạng xã hội phản động xuất hiện một số bài viết có nội dung phán xét, xuyên tạc, phủ nhận tầm vóc, giá trị lịch sử to lớn của nhân dân Việt Nam. Những luận điệu tráo trở xuyên tạc lịch sử Việt Nam xuất hiện ở một số trang báo, trang mạng quen thuộc, như: Việt Tân, Nhật ký yêu nước, VOA, BBC News, Tin tức Hoa Kỳ, Hoa Kỳ Channel… Các thế lực thù địch tiếp tục đưa ra thông tin, luận điệu sai trái, cố tình, bóp méo, phủ nhận sự thật về ý nghĩa lịch sử của Chiến thắng Điện Biên Phủ ngày 7/5/1954.…

Read more

PHẢN BÁC LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ

Chiến thắng Điện Biên Phủ có ý nghĩa quyết định đối với việc ký kết Hiệp định Giơnevơ, chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam và Đông Dương; cổ vũ mạnh mẽ phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc trên toàn thế giới. 70 năm đã trôi qua, sự thật lịch sử vẫn luôn được nhân dân ta trân trọng, gìn giữ và được quốc tế công nhận. Tuy nhiên, những ngày qua trên internet và một số trang mạng xã hội xuất hiện một số bài viết của các đối tượng thù địch, chống phá, chúng rêu rao rằng: Chiến thắng Điện Biên Phủ chỉ là sự “tung hô của truyền thông cộng sản”, “không có gì đáng bàn về nghệ thuật quân sự”… Đây là những luận điệu không mới về thủ đoạn, nhưng hết sức thâm độc với mục đích gieo rắc sự hoài nghi, nhằm làm giảm uy tín, vai trò lãnh đạo, quản lý của Đảng, Nhà nước và nhiệm vụ của Quân đội.…

Read more

VẠCH TRẦN MƯU ĐỒ “LẬT SỬ” CỦA CÁT LINH

Mới đây, trên trang “Rfavietnam”  kẻ có bút danh Cát Linh đăng tải bài viết 49 năm sau ngày 30/4/1975 qua cái nhìn của người trẻ. Cát Linh cố tình bóp méo sự thật lịch sử với luận điệu xuyên tạc, qua cái gọi là “cái nhìn của người trẻ” bằng cách dẫn lời của Sỹ Bình, Sao Mai, Nguyễn Khang …nào đó, rồi chủ quan cho là nhận thức, quan điểm của thế hệ trẻ ngày nay. Theo Cát Linh, “30 tháng 4 là ngày buồn của dân tộc Việt Nam. Là một ngày gọi là thấm máu, nhuộm máu quê hương. Là Tháng Tư đen”. “Là một ngày đen tối, ngày đáng buồn”. Nguy hiểm hơn Cát Linh còn cho rằng: “Cộng sản Bắc Việt đã vào cướp, giết đất quê hương của người Miền Nam” và không chấp nhận 30/4 là Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, “vì không thể nào một thằng nghèo đi giải phóng một thằng giàu”

Đây là mưu đồ “lật sử” hết sức thâm độc, nguy hiểm của Cát Linh với thủ đoạn “ném đá giấu tay”- mượn danh các bạn trẻ phát ngôn mà cũng không ai kiểm chứng cái gọi là “bạn trẻ phát ngôn” ấy.…

Read more

“Bổn cũ soạn lại” của các thế lực thù địch

Hàng năm, mỗi dịp đất nước kỷ niệm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước thì các tổ chức phản động, các phần tử cực đoan chính trị lại rêu rao những luận điệu cũ rích, lạc hậu, nhưng với tần suất chống phá ngày một gia tăng, nhất là trên không gian mạng. Mục đích của chúng nhằm kích động gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân. Bằng chứng là gần đây ngày 14/4/2024, trên trang mạng “VoatiengvietThiện Ý, đã phát tán bài viết có tựa đề: “Quốc hận, hận ai, hận cái gì, hận để làm gì”, bài viết đã đưa các luồng thông tin sai trái không đúng sự thật lịch sử, nhằm xuyên tạc phủ nhận chiến thắng vĩ đại 30-4, khi cho rằng “30-4 là ngày quốc hận”, “Tháng tư đen”, “cuộc nội chiến”, “huynh đệ tương tàn”…

Chúng còn xây dựng các công cụ thăm dò ý kiến trên mạng rồi dùng thủ thuật để nâng khống số người tham gia nhằm tạo niềm tin cho người đọc, chúng mượn danh các bạn trẻ để bình luận, đưa ra các quan điểm trái chiều nhằm nhiễu loạn thông tin…cần phải khẳng định rằng:

Thứ nhất, những luận điệu mà các tổ chức phản động, kẻ cơ hội chính trị rêu rao hàng năm vào dịp này đều là những luận điệu sai trái phản động được thể hiện lại bằng hình thức khác để phù hợp hơn với sự phát triển của khoa học công nghệ, đặc biệt là mạng xã hội.…

Read more

Vạch trần luận điệu xuyên tạc của đài BBC

Hằng năm, mỗi dịp tết đến xuân về, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta nhìn nhận lại một cách toàn diện, sâu sắc một sự kiện lịch sử nổi bật trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc – Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968. Từ đó tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ phát huy truyền thống cách mạng, hun đúc tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Song với thái độ thù địch, mới đây trên diễn đàn BBC tiếng Việt đã đăng tải bài: “Ở Hà Nội ‘không có sự đồng nhất về Mậu Thân’” hòng tuyên truyền những luận điệu sai trái, phủ nhận những cống hiến hy sinh của quân và dân ta để làm nên thắng lợi của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.…

Read more

Không thể xuyên tạc tầm vóc thời đại của Cách mạng Tháng Mười Nga

Trên trang “Baotiengdan”, Trần Ngọc Vương đã đăng tải bài viết: “Về Cách mạng Tháng Mười Nga”, trong đó y đã xuyên tạc về tầm vóc thời đại của Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917, cũng như con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Bài viết cho rằng, Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 luôn bị lịch sử “nguyền rủa”, bởi “nó là tội ác, mở đầu cho nhiều tội ác hệ quả diễn ra trên quy mô thế giới”. Chính vì thế sự sụp đổ của mô hình chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô là tất yếu. Y còn phủ nhận giá trị, cái gốc nền tảng của chủ nghĩa Mác – Lênin khi cho rằng, chủ nghĩa xã hội hiện thực ở Trung Quốc, Việt Nam… hiện nay là chủ nghĩa tư bản, chẳng liên quan gì đến chủ nghĩa Mác – Lênin hay chủ nghĩa xã hội cả.…

Read more

CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA MỞ RA THỜI ĐẠI MỚI TRONG LỊCH SỬ THẾ GIỚI

Cách mạng tháng Mười Nga đã mở ra một bước ngoặt căn bản trong lịch sử loài người, mở ra một thời đại mới – thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới. Song, các thế lực thù địch, điển hình là Phạm Nguyên Trường với tâm địa đen tối đã đăng bài viết trên “Hung-viet. org”: “Cách mạng tháng Mười Nga gây ra những tổn thất kinh hoàng! để xuyên tạc ý nghĩa và giá trị thời đại của Cách mạng Tháng Mười Nga, đồng thời phủ nhận Chủ nghĩa Mác – Lênin. Để kịp thời đấu tranh bác bỏ luận điệu sai trái của Phạm Nguyên Trường và các thế lực thù địch, chúng ta cần khẳng định:

1. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười đã làm thay đổi căn bản số phận dân tộc Nga, đưa nước Nga từ một nước lạc hậu, nghèo đói trở thành một cường quốc kinh tế, chính trị, quân sự, khoa học, kỹ thuật, văn hoá, giáo dục… hàng đầu thế giới; đưa quần chúng công – nông Nga từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội; vai trò, vị thế của nước Nga trên trường quốc tế không ngừng được nâng cao.…

Read more

KHÔNG THỂ PHỦ NHẬN VAI TRÒ VÀ GIÁ TRỊ LỊCH SỬ CỦA CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA

Cách đây 106 năm, ngày 07/11/1917, giai cấp công nhân, nông dân, binh sĩ và đông đảo quần chúng lao động nước Nga dưới sự lãnh đạo của V.I.Lênin và Đảng Bônsêvích đã tiến hành cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười thành công. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga đã cổ vũ các dân tộc bị áp bức trên thế giới đoàn kết lại, đứng lên làm cách mạng xã hội chủ nghĩa, giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội và giải phóng con người khỏi áp bức, bóc lột, bất công, vì sự tiến bộ xã hội. Cách mạng Tháng Mười Nga thành công là ngọn đuốc soi đường cho cách mạng Việt Nam giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng theo con đường xã hội chủ nghĩa.

Tuy nhiên, cứ vào những ngày này, các thế lực thù địch, phản động lại tăng cường chống phá, nhằm phủ nhận, hạ thấp vai trò, giá trị lịch sử Cách mạng Tháng Mười Nga.…

Read more

KHÔNG THỂ PHỦ NHẬN GIÁ TRỊ NHÂN VĂN VÌ SỰ NGHIỆP GIẢI PHÓNG CON NGƯỜI CỦA CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA

Giải phóng con người khỏi mọi sự khổ đau, đem lại cho con người một cuộc sống tự do, hạnh phúc là khát vọng ngàn đời của nhân loại và Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 nổ ra, giành thắng lợi đã minh chứng rõ nét cho giá trị nhân văn đó. Thế nhưng, đi ngược lại giá trị đó vẫn có những kẻ như N.H.Mai và đồng bọn của y, chúng rêu rao rằng: Đây là cuộc cách mạng “lừa dối”, công nhân, nông dân vẫn chỉ là “nô lệ”,  những “con rối và là con mồi của những tham vọng mới…”. Đây rõ ràng là những luận điệu cố tình xuyên tạc, phủ nhận giá trị tốt đẹp của Cách mạng Tháng Mười Nga mang lại, cần lên án, đấu tranh bác bỏ kịp thời.

Thứ nhất, xóa bỏ giai cấp bóc lột, tư sản, địa chủ và chế độ người bóc lột người, đưa giai cấp vô sản bị áp bức, bóc lột nặng nề thành giai cấp đứng đầu và làm chủ xã hội. 

Read more

Phát huy tinh thần của Cách mạng Tháng Mười trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay

Cách mạng Tháng Mười năm 1917 là chiến thắng vĩ đại của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới, đánh dấu sự phát triển của chủ nghĩa xã hội khoa học từ lý tưởng trở thành hiện thực, đồng thời mở ra thời đại mới trong lịch sử nhân loại – thời kỳ quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội. Cách mạng Tháng Mười đã thức tỉnh các dân tộc bị áp bức, soi sáng con đường phát triển, tiến lên xây dựng CNXH. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười khẳng định bản chất khoa học và cách mạng của Chủ nghĩa Mác – Lênin, cung cấp những bài học lịch sử vô giá cho các cuộc cách mạng vì độc lập dân tộc và CNXH, trong đó có  bài học về bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.…

Read more