“Chuyện quốc phòng” không thể “thoáng suy tư”

Vừa qua, trên trang “Baoquocdan”, Lê Nguyễn đã đăng tải bài viết: “Thoáng suy tư về chuyện quốc phòng” với nội dung lợi dụng, bày đặt “chuyện quốc phòng” để xuyên tạc đường lối quốc phòng bảo vệ Tổ quốc mà Đảng, Nhà nước Việt Nam đang thực hiện. Bởi vậy, cần đấu tranh, khẳng định một số vấn đề như sau:

Thứ nhất, quan điểm, nhiệm vụ quốc phòng bảo vệ Tổ quốc của Việt Nam đang thực hiện là đúng đắn! Quốc phòng là công cuộc giữ nước bằng sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, trong đó sức mạnh quân sự là đặc trưng, lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt; bảo vệ đất nước, giữ nước từ sớm, từ xa, từ khi nước chưa nguy; sẵn sàng đánh thắng mọi hình thái chiến tranh xâm lược nếu xảy ra. Với quan điểm đó, nhiệm vụ quốc phòng là: Củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị và toàn dân, trong đó Quân đội nhân dân và Công an nhân dân là nòng cốt.…

Read more

Chính sách quốc phòng của Việt Nam là hoàn toàn đúng đắn, phù hợp

Cố tình xuyên tạc, bịa đặt chủ trương, chính sách về quốc phòng của Việt Nam, một số kẻ xấu vẫn đang tìm mọi cách hướng lái dư luận, cổ xúy Việt Nam “chọn phe”, “liên thủ” hoặc “liên minh” quân sự với nước khác để “gia tăng sức mạnh bảo toàn chủ quyền lãnh thổ”… và kêu gọi bỏ chính sách “bốn không”. Mục đích của chúng nhằm phá vỡ nguyên tắc nền quốc phòng tự chủ của một quốc gia độc lập, dẫn đến sự lệ thuộc vào các lực lượng quân sự khác, gây nên những hệ lụy to lớn ảnh hưởng tới sức mạnh, chiến lược bảo vệ Tổ quốc, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam.

Thực tế cho thấy, chính sách quốc phòng của Việt Nam hiện nay là sự nhất quán về đường lối, chủ trương và luật pháp về quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc của Đảng và Nhà nước Việt Nam; là tư tưởng quốc phòng đúng đắn, được lựa chọn và xác lập phù hợp với bối cảnh quốc tế, thực tiễn đất nước.…

Read more

ĐỐI NGOẠI QUỐC PHÒNG GÓP PHẦN BẢO VỆ TỔ QUỐC TỪ SỚM, TỪ XA

Như chúng ta đã biết, chính sách quốc phòng của Việt Nam mang đậm tính chất hòa bình, tự vệ, nhân văn, nhân đạo; kiên quyết, kiên trì giải quyết bất đồng bằng biện pháp đối thoại hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế; phát huy tương đồng, hóa giải bất đồng, chủ động ngăn ngừa, đẩy lùi nguy cơ chiến tranh từ sớm, từ xa. Đối ngoại quốc phòng của Việt Nam luôn nhất quán, kiên định thực hiện nguyên tắc: Không tham gia liên minh quân sự; không liên kết với nước này để chống nước kia; không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ để chống lại nước khác; không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế. Điều đó khẳng định quyết tâm và đóng góp tích cực của Việt Nam cho hòa bình, ổn định của khu vực và trên thế giới, được các nước tin tưởng, đánh giá cao; qua đó khẳng định vai trò, vị thế, uy tín của Việt Nam và của Quân đội nhân dân Việt Nam trên trường quốc tế.…

Read more

Sự xuyên tạc trắng trợn phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” của Quách Vĩnh Niên

Gần đây, đám tàn quân bại trận nhục nhã của cái gọi là “Quân lực Việt Nam Cộng hòa” lại tụ tập, tổ chức kỷ niệm ngày thành lập, với “ảo mộng phục quốc”, hòng khôi phục chế độ tay sai bán nước của chúng. Cùng với đó, chúng triệt đã để lợi dụng các phương tiện truyền thông, internet, mạng xã hội để ra sức thực hiện các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước ta. Trên trang “Baoquocdan”, kẻ có bút danh Quách Vĩnh Niên đã tán phát bài viết Lính hay bộ đội. Với bản chất của lưu manh chính trị, Quách Vĩnh Niên đã cố tình xuyên tạc, phủ nhận vai trò, phẩm chất, hình ảnh cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” và ca ngợi “lính Ngụy”. Quách Vĩnh Niên cho rằng, lính Việt Nam Cộng hòa là “thực sự phụng sự tổ quốc, cán đáng mọi an nguy của toàn dân”, luôn lấy “châm ngôn Tổ quốc – danh – trách nhiệm làm kim chỉ nam”, còn “Bộ đội Cụ Hồ”, là “quái gở”, “tội đồ”, là “công cụ của đảng CSVN”, “con cờ” của “Trung Cộng” và “Liên Xô”!……

Read more

Luận điệu phủ nhận vai trò của Bộ đội Biên phòng của Kim Văn Chính

Lợi dụng sự kiện kỷ niệm 64 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (03/3/1959 – 03/3/2023) và 34 năm Ngày Biên phòng toàn dân (03/3/1989 – 03/3/2023), các thế lực thù địch, phản động, bất mãn gia tăng các hoạt động chống phá, tăng tần suất đăng bài trên các trang mạng xã hội, trong đó bài viết “Bộ đội biên phòng” của Kim Văn Chính đăng trên Bureau CTM Media – Âu Châu là một ví dụ. Y cho rằng: “Biên giới là lãnh địa tiền” mà Biên phòng lợi dụng chống buôn lậu để “chia phần”, và rằng đa số tội phạm đã được “bắt tay, thương thảo”… (!)

Đây là những luận điệu phản động, phiến diện, thiếu khách quan, mục đích hướng dư luận có cách nhìn sai lệch về việc thực thi nhiệm vụ của lực lượng biên phòng, phủ nhận vai trò của Bộ đội Biên phòng trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; xa hơn là nhằm bôi nhọ hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”, suy giảm sức chiến đấu của Quân đội.…

Read more

Bác bỏ luận điệu chống phá quân đội của Phạm Bá Hoa

Những ngày gần đây, trên trang “Thongluan-rdp” kẻ tự xưng “Phạm Bá Hoa” đã phát tán tài liệu nội dung hết sức phản động, có tựa đề: “Đôi lời với Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam”. “Phạm Bá Hoa” không giấu giếm dã tâm chống phá Đảng, Nhà nước ta. “Y” ra sức hô hào các thế lực thù địch: “Triệt để lợi dụng các trang mạng xã hội, “vũ khí chiến lược” là internet bắn các loại “đạn chiến lược” vào đúng các “mục tiêu chiến lược cuối cùng” là sự sụp đổ của chế độ cộng sản”. Hơn thế nữa, “Phạm Bá Hoa” đã nói thẳng ra rằng: “Sau những bài viết nhắm vào lãnh đạo Việt Cộng, tôi nghĩ là cần tập trung vào một mục tiêu chiến lược để bắn các loại đạn chiến lược nói trên, hy vọng sẽ góp phần tạo tác dụng mạnh mẽ.

Read more

Lật tẩy chiêu trò “bình mới, rượu cũ” chống phá Quân đội của Nguyễn Lộc Yên

Lợi dụng dịp kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, các thế lực thù địch ra sức “diễn” lại những chiêu trò xuyên tạc quen thuộc, chống phá Đảng, Nhà nước, Quân đội. Mới đây, với chiêu trò “bình mới, rượu cũ”, Nguyễn Lộc Yên đã đăng tải bài viết “Minh định nhiệm vụ và danh xưng Quân đội Việt Nam hiện nay” trên trang Baoquocdan.org, hòng chia rẽ, phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội, thúc đẩy “phi chính trị hóa” quân đội.

Với luận điệu cũ rích, Nguyễn Lộc Yên cố gượng gạo rêu rao rằng: “Nếu “Quân đội nhân dân Việt Nam” phục vụ cho quốc gia thực sự, sẽ tuyệt đối không thể làm công cụ cho Đảng Cộng sản Việt Nam, nghĩa là không thể tuân thủ theo mệnh lệnh của Đảng Cộng sản Việt Nam!.”;

Read more

Cảnh giác với âm mưu “Phi chính trị hóa” quân đội

Gần đây, trên trang “Baoquocdan” có bài viết “Quân đội nhân dân của dân hay của Đảng” của Bút danh Lê Dủ Chân. Bài viết cho rằng: “quân đội phải đứng ngoài chính trị”; quân đội cần phải “trung lập”, không lệ thuộc hoặc đặt dưới sự lãnh đạo của một đảng phái nào… và rằng: “quân đội chỉ để phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân và chủ quyền quốc gia”… Đây là luận điệu hết sức phản động, nguy hại nhằm “phi chính trị hóa” quân đội.

Cần khẳng định rằng: Không thể có bất kỳ quân đội của một quốc gia nào đó đứng ngoài, không có liên quan gì đến chính trị của quốc gia đó. Cho dù hiện nay trên thế giới có một số nước tuyên bố tính trung lập về chính trị của lực lượng vũ trang. Tuy nhiên, để nhìn nhận đúng bản chất vấn đề, chúng ta cần thấy rằng: trong cấu trúc đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập của các nước nói trên thì việc quy định lực lượng quân đội trung lập về chính trị là giải pháp bắt buộc với các nước đó.…

Read more

Luận điệu phản động của Nguyễn Tâm Linh

Lợi dụng một số vấn đề về chức năng, nhiệm vụ của quân đội, Nguyễn Tâm Linh đã đăng trên trang “Tintuchangngayonline” bài viết “Phi chính trị hóa quân đội là chiêu bài của ai, nhằm cố tình đưa ra những luận điệu sai trái, thù địch, chia rẽ Đảng với quân đội, tuyên truyền, xuyên tạc nhằm chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Nguyễn Tâm Linh đã đưa ra nhận định hết sức phản động là: “Quân đội nhân dân Việt Nam là quân đội của quốc gia Việt Nam hay là công cụ bạo lực của đảng cộng sản Việt Nam. Nếu Quân đội nhân dân Việt Nam là một trong những bộ phận cấu thành của lực lượng vũ trang Việt Nam thì những nhiệm vụ chính trị của đội quân này trước hết phải mang tính chính danh, nhiệm vụ chính trị đó phải đặt lợi ích của nhân dân làm tối thượng và luôn phải tối thượng… nhiệm vụ chính trị của quân đội này là bảo vệ lợi ích của đảng cộng sản, bất kể lợi ích đi ngược lại lợi ích của người dân, Quân đội nhân dân Việt Nam là công cụ bạo lực riêng của đảng cộng sản thì tổ chức này sẽ không được phép sử dụng ngân sách quốc phòng trích từ thuế của nhân dân cho hoạt động duy trì, tuyển mộ và mua sắm trang thiết bị …”.…

Read more

Không thể xuyên tạc chính sách quốc phòng “bốn không” vì hòa bình, tự vệ của Việt Nam

Chủ trương, quan điểm, chính sách nhất quán của Đảng, Nhà nước ta về củng cố quốc phòng, an ninh với mục đích là vì hòa bình, tự vệ, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa. Thế nhưng các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị luôn tìm mọi cách xuyên tạc nhằm chống phá cách mạng Việt Nam. Mới đây, Phạm Trần đã đăng tải bài viết “An ninh – quốc phòng cũng diễn biến” trên trang Doithoaionline.com nhằm mục đích xuyên tạc chính sách quốc phòng “bốn không” vì hòa bình, tự vệ của Việt Nam.

Bằng thủ đoạn tinh vi, Phạm Trần đã suy diễn rằng, nguyên nhân của những quan điểm sai trái, suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong lĩnh vực quốc phòng là do “Việt Nam thời Cộng sản bây giờ “không có đồng minh quân sự””; do “chính sách 4 “không”.…

Read more