CÁCH NHÌN THIÊN LỆCH CỦA VOA VỀ TỰ DO, NHÂN QUYỀN Ở VIỆT NAM

Mới đây, trên diễn đàn Voatiengviet.com phát tán bài viết Chất lượng cuộc sống tốt hơn nhưng người dân Việt Nam có ít tự do. Bài viết đã lợi dụng báo cáo đánh giá thực trạng thực thi quyền con người của tổ chức Sáng kiến đánh giá nhân quyền (HRMI) để xuyên tạc, bôi nhọ tình hình xã hội Việt Nam, từ đó hạ thấp uy tín, vị thế lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tuy nhiên, mưu đồ đó không thể lừa gạt được người dân Việt Nam.

  1. Việt Nam tiếp tục ghi dấu ấn nổi bật trong bảo đảm quyền con người

Dựa vào thông tin sai lệch, đánh giá thiếu khách quan, phiến diện từ bản báo cáo thường niên của tổ chức HRMI mới được công bố, VOA cho rằng: nhiều người Việt Nam không được hưởng quyền tự do dân sự và chính trị, so với các quốc gia khác, Việt Nam đang thực hiện tệ hơn mức bình thường về các quyền về trao quyền.

Read more

BÁC BỎ LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC CỦA PHẠM TRẦN

Trong khi, nhân dân ta luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng, sự điều hành quyết liệt của Nhà nước, toàn dân tộc Việt Nam đoàn kết một lòng, kiên trì phấn đấu vượt qua đại dịch covid19, nỗ lực vượt bậc để phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội, nên đã đạt được những kết quả rất đáng trân trọng: Tổng sản phẩm trong nước GDP quý II/2022 ước tính tăng 7,72% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn tốc độ tăng của quý II các năm trong giai đoạn 2011-2021. Ngân hang thế giới WB đánh giá, nền kinh tế Việt Nam đã duy trì đà phục hồi mạnh mẽ bất chấp tình trạng bất ổn trên thế giới gia tăng. Ngân hàng Phát triển châu Á – ADB dự báo, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam năm 2022 là 6,5%.…

Read more

NGUYỄN HỮU VINH LẠI XUYÊN TẠC CÔNG TÁC ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC Ở NƯỚC TA

Nguyễn Hữu Vinh – là cái tên đã “nhẵn mặt” trên các Website, Blog phản động, luôn đưa ra những luận điệu vu khống, xuyên tạc, bôi đen những thành quả cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng và cổ xúy cho những hành động chống phá Đảng, Nhà nước; đi ngược lại với lợi ích quốc gia – dân tộc và Nhân dân. Vừa qua, trên Blog A Ba Sàm, Nguyễn Hữu Vinh (Ba Sàm) đã phát tán cái gọi là “Đốt lò, đánh chuột, cắt cành, … và … đốt sách” để xuyên tạc cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng. Từ đó, y đưa ra những luận điệu nhằm phủ nhận, xuyên tạc giá trị khoa học cách mạng, nhân văn của chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng ta và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.…

Read more

Thói rởm đời của ông luật sư “dân chủ”

Lẽ thường, càng học thông, hiểu rộng bao nhiêu, người ta lại càng cẩn trọng, chỉn chu trong lời ăn, tiếng nói bấy nhiêu. Còn thường những kẻ khoa trương, thích khoe chữ, thì lại rỗng tuếch, và Cù Huy Hà Vũ, ông luật sư nhưng không có giấy phép hành nghề luật sư, đã chứng minh điều đó bằng chính những bài viết của ông được đăng trên các trang mạng phản động.

Nói riêng về Cù Huy Hà Vũ, ông tiến sĩ này đã phản lại con đường mà chính gia đình Ông đã chọn, tự biến mình thành một nhà “hoạt động dân chủ”, nhưng thực chất là chống đối Nhà nước Việt Nam. Kể từ khi sang Mỹ định cư, sống kiếp lưu vong nơi xứ người, Cù Huy Hà Vũ thường xuyên xuất hiện trong các cuộc hội thảo mà mục đích duy nhất là nhằm chống phá chế độ, chống phá đất nước Việt Nam.…

Read more

PHÊ PHÁN NHẬN THỨC SAI LỆCH VỀ CHẾ ĐỘ SỞ HỮU ĐẤT ĐAI Ở VIỆT NAM

Thời gian gần đây trên các trang mạng xã hội xuất hiện một số bài viết  sai lệch về quản lý đất đai ở nước ta cụ thể trên trang Bueau – Âu châu, Thái Hạo, có đoạn viết: “Từ chỗ đang tư hữu cải cách ruộng đất đã chuyển sang hẳn công hữu. Tất cả mất sạch ruộng đất, trở thành những người làm thuê trên chính mảnh đất của mình… Đến bây giờ đất đai vẫn là “sở hữu toàn dân. Tức người dân không có quyền sở hữu”.

Những quan điểm, ý kiến nêu trên là hoàn toàn sai lệch cần phải bác bỏ:

Thứ nhất, theo Luật Đất đai năm 2013, người sử dụng đất:Được Nhà nước bảo hộ quyền tài sản đối với quyền sử dụng đất dưới hình thức cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; hưởng thành quả lao động, kết quả đầu tư trên đất; có quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất; được bồi thường khi Nhà nước thu hồi.…

Read more

VIỆT NAM MINH BẠCH NHỮNG VẤN ĐỀ XÃ HỘI

Thời gian vừa qua trên trang mạng Viettudomunich.org, có bài viết: “Những cụm từ gợi nhắc bi kịch dưới chế độ cộng sản”. Mục đích của bài viết là tuyên truyền sai lệch bản chất chế độ xã hội, phủ nhận vai trò lãnh đạo và kỷ luật nghiêm minh của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nội dung thể hiện trong bài viết thiếu khách quan, chỉ thấy cây mà không thấy rừng, áp đặt ý kiến chủ quan nhằm bẻ cong sự thật nên cần bác bỏ và khẳng định một số vấn đề đúng đắn sau:

Một là, Đảng ta lãnh đạo xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa là vì hạnh phúc của nhân dân với mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ công bằng, văn minh. Ở Việt Nam, tuy chế xã hội chủ nghĩa đang trong quá trình xây dựng nhưng đã thể hiện bản chất ưu việt, trong đó đã chú trọng tính minh bạch và giải trình xã hội.…

Read more

Thủ đoạn của RFA mượn danh Tổ chức Sáng kiến Đánh giá Nhân quyền phủ nhận quyền con người ở Việt Nam

Khác với những lần trước, Facebook: Đài Á Châu Tự Do (RFA) thường ra sức lên án, tố cáo, phản đối với cái họ tự đặt như là “sự vi phạm nhân quyền ở Việt Nam”, thì lần này với thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt hơn là, dựa vào Báo cáo thường niên về nhân quyền mới đây của Tổ chức Sáng kiến Đánh giá Nhân quyền (HRMI), cho rằng, “nhân quyền ở Việt Nam cải thiện ở mức thấp về quyền con người”. Dựa vào Báo cáo này, một mặt họ tung hô Việt Nam có sự cải thiện nhỏ về quyền tiếp cận một số dịch vụ xã hội cơ bản, mặt khác họ vẫn giữ nhận định sai lệch, thiếu khách quan về thực hiện quyền con người, nhất là quyền chính trị, quyền dân sự và cho rằng, “nhiều người ở Việt Nam không được an toàn trước mối hại từ nhà nước”… Thực chất, đây là thủ đoạn rất tinh vi, tỏ vẻ khách quan khi RFA mượn danh Tổ chức HRMI để đánh giá, qua đó kích động, lôi kéo những kẻ bất mãn với chế độ, những kẻ bất đồng chính kiến với Chính phủ tạo dư luận không tốt về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ta trong thực hiện quyền con người.…

Read more

Luận điệu xuyên tạc về chính sách an sinh xã hội của Đỗ Ngà

Bất chấp thực tế bảo đảm an sinh xã hội ở Việt Nam thời gian qua đã đạt được kết quả tích cực, các thế lực phản động, cực đoan thường xuyên tuyên truyền những luận điệu sai trái, xuyên tạc công tác bảo đảm an sinh xã hội của Việt Nam, hòng hạ thấp uy tín và vai trò lãnh đạo của Đảng ta. Trong bài “Bỏ mặc dân nghèo tự lo” với cái nhìn lệch lạc, Đỗ Ngà đã cho rằng an sinh xã hội “là trách nhiệm của nhà nước, nó không phải là trách nhiệm của người dân”, “nhà nước rũ bỏ trách nhiệm lo an sinh cho dân”, “chế độ an sinh xã hội ở Việt Nam có chiều hướng thụt lùi”… Rõ ràng đây là những luận điểm sai trái, xuyên tạc, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của Nhà nước và vai trò của nhân dân trong tham gia bảo đảm an sinh xã hội.…

Read more

KHÔNG THỂ PHỦ NHẬN VAI TRÒ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI NỀN BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM

Gần đây trên Vietnamthoibao.org, có đăng tải bài viết: Báo chí Việt Nam ngày càng tệ hại của Hoàng Lan Mộc Châu vu cáo, xuyên tạc, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với nền báo chí cách mạng Việt Nam, bằng cách giật tít, thổi phồng một vài sự kiện, cùng với những lời lẽ cho rằng, báo chí cách mạng Việt Nam “chẳng tiến bộ hơn”, “bước tiến về phía sau vĩ đại” là do Đảng Cộng sản.

          Đây là những lời lẽ thiếu khách quan, phiến diện của kẻ bất mãn chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ. Bởi ngay từ những ngày đầu thành lập báo chí cách mạng Việt Nam đã được Nguyễn Ái Quốc – Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta tổ chức, lãnh đạo và rèn luyện. Trong suốt chặng đường vẻ vang đó, báo chí đã thực sự trở thành một binh chủng, lực lượng đặc biệt, xung kích trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đóng góp lớn lao vào các cuộc kháng chiến, kiến quốc trường kỳ và vĩ đại của dân tộc.…

Read more

Đỗ Ngà bôi nhọ nền giáo dục Việt Nam

Trong bài viết “trăm năm trồng người” và thực tế hôm nay”, từ một số vụ việc tiêu cực, gây tranh cãi đơn lẻ, cá biệt, Đỗ Ngà đã đi quy chụp, bôi nhọ nền giáo dục Việt Nam. Y cho rằng “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người” chính quyền cộng sản không làm gì cả ngoài phá hoại.  Thực chất là Y “mượn gió bẻ măng” để bôi nhọ Đảng và Nhà nước ta trong công tác lãnh đạo, quản lý nền giáo dục nói riêng, trong công tác lãnh đạo, quản lý đất nước nói chung.

Vào đầu bài viết, Đỗ Ngà đã viện dẫn và đưa ra một nhận định hết sức chủ quan, vô căn cứ và sai lệch rằng: nói về “trồng cây” thì nông nghiệp Việt Nam như một thân xác mang trọng bệnh, nông dân phải bỏ nghề đi làm công nhân, làm dịch vụ… Ở đây ta thấy sự yếu kém về tư duy kinh tế của Đỗ Ngà, khi Y không hiểu hay cố tình vờ như không biết quy luật của tất cả các nước đi lên sản xuất lớn, công nghiệp hóa, hiện đại hóa thì đều có sự chuyển dịch một phần lực lượng lao động từ lĩnh vực nông nghiệp sang lĩnh vực sản xuất công nghiệp, dịch vụ.…

Read more