ÂM MƯU CỔ SÚY CON ĐƯỜNG DÂN CHỦ BẰNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGHIỆP ĐOÀN TỰ DO TẠI VIỆT NAM

Trong những năm qua, các thế lực thù địch trong và ngoài nước không từ bỏ bất cứ âm mưu, thủ đoạn nào để chống phá nước ta, hòng làm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chia rẽ mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước và xã hội. Chúng đã và đang đưa ra nhiều chiêu bài chống phá. Một trong những chiêu bài chúng thường sử dụng là kêu gọi, lôi kéo thành lập nhiều tổ chức nhân danh người lao động dưới hình thức công đoàn độc lập, nghiệp đoàn độc lập. Mới đây, trên Baotiengdan có bài viết của Jackhammer Nguyễn, với tựa đề “Nghiệp đoàn tự do là con đường dân chủ hóa sắp tới ?” là minh chứng cụ thể cho những mưu đồ đen tối đó.

Thứ nhất: Trong bài viết của mình Jackhammer Nguyễn cho rằng ở Việt Nam có lực lượng đối kháng với Đảng Cộng sản và họ là “Một số đông khi bắt đầu dấn thân vào hoạt động đối kháng là sinh viên. Những người nằm trong guồng máy của chế độ, vì nhiều nguyên nhân khác nhau, cũng trở thành lực lượng đối kháng. Một số chức sắc tôn giáo, trong đó mạnh nhất là nhóm Công giáo và một số luật sư, nhà báo, nhà văn, nhà thơ là những nhân vật đối kháng”. Đây là sự bịa đặt, vu khống quá trắng trợn, bởi thực tế tự do, dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm, chăm lo và bảo đảm tốt cho mọi người dân. Điều này đã được thể hiện rõ trong chương II, của Hiến pháp 2013 về: Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân và thực tiễn dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự nghiệp cách mạng của dân tộc Việt Nam đã vượt qua mọi khó khăn, thử thách, để giành thắng lợi to lớn. Sự đoàn kết, đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của sự hòa quyện giữa ý Đảng và lòng dân luôn thể hiện mọi lúc, mọi nơi. Có thể khẳng định Đảng, Nhà nước Việt Nam không phân biệt đối xử với bất cứ thành phần nào trong xã hội, và trong xã hội Việt Nam cũng không có lực lượng đối kháng, đối trọng với Đảng. Tuy nhiên hiện nay vẫn còn tồn tại một số phần tử cực đoan, cơ hội, thoái hóa, biến chất, bất mãn, làm tay sai cho các thế lực thù địch, bôi nhọ, nói xấu chế độ, chống phá Đảng, Nhà nước và nhân dân, đòi đứng trên, đứng ngoài pháp luật: Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thụy, Lê Hữu Minh Tuấn, Lê Công Định, Lê Thị Công Nhân, Cấn Thị Thêu, Đặng Hữu Nam, Phạm Đoan Trang…. những thành phần này sẽ bị Pháp luật Việt Nam trừng trị thích đáng và không bao giờ dung thứ. Phải chăng Jackhammer Nguyễn muốn dùng bài viết của mình để cổ súy, xúi giục các phần tử này tập hợp lại thành lực lượng đối kháng, đối trọng với Đảng để thực hiện mưu đồ đen tối tuyên truyền xuyên tạc, thành lập các tổ chức đối lập với các cơ quan của hệ thống chính trị của Việt Nam để chống phá Đảng và Nhà nước.

Thứ hai: Jackhammer Nguyễn tuyên bố “Tôi chưa bao giờ tin rằng Đảng Cộng sản Việt Nam có thiện chí cho phép nghiệp đoàn độc lập hoạt động” và còn cho rằng, chúng ta chậm ban hành các quy định về nghiệp đoàn độc lập cho công nhân. Đây cũng là sự vu khống và ngụy biện cho mưu đồ đen tối của mình. Bởi thực tế việc lập hội đã được quy định cụ thể trong nhiều văn bản luật của nước ta như: Sắc lệnh 102/SL/L004 ngày 20/5/1957 của Chủ tịch nước, quy định về lập hội; Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010; Nghị đinh số 33/2012/NĐ-CP (Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP) ngày 13/4/2012 của Chính phủ, quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội. Trong đó khoản 1, điều 2, Nghị định số 45/2010/NĐ-CP quy định rõ: Hội được quy định trong Nghị định này được hiểu là tổ chức tự nguyện của công dân, tổ chức Việt Nam cùng ngành nghề, cùng sở thích, cùng giới, có chung mục đích tập hợp, đoàn kết hội viên, hoạt động thường xuyên không vụ lợi nhằm bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của hội viên, của cộng đồng, hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả, góp phần vào việc phát triển kinh tế – xã hội của đất nước được tổ chức và hoạt động theo Nghị định này và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan. Và mới đây tại khoản 1, điều 172, Bộ luật lao động sửa đổi năm 2019, cũng quy định rất rõ: “Tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp được thành lập và hoạt động hợp pháp sau khi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp đăng ký. Tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp tổ chức và hoạt động phải bảo đảm nguyên tắc tuân thủ Hiến pháp, pháp luật và điều lệ, tự nguyện, tự quản, dân chủ, minh bạch…”, như vậy Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm và tạo mọi điều kiện để các tổ chức, các nghiệp đoàn được tự do đăng ký thành lập. Phải chăng Jackhammer Nguyễn muốn vu khống và ngụy biện cho mưu đồ đen tối của mình là kích động, kêu gọi thành lập các tổ chức phản động tự do, không tuân thủ Hiến pháp và pháp luật của Việt Nam như “Ủy ban bảo vệ người lao động Việt Nam”, “Công đoàn độc lập”, “Phong trào lao động Việt”, “Liên đoàn Lao động Việt tự do”, và mới đây nhất là “Nghiệp đoàn độc lập Việt Nam”… các tổ chức này đều lấy danh nghĩa đại diện cho người lao động, song thực chất là muốn kích động người lao động đình công, gây rối xã hội, làm ảnh hưởng đến môi trường đầu tư kinh doanh, kêu gọi các nước, các tổ chức phi chính phủ can thiệp thô bạo vào các vấn đề lao động, công đoàn Việt Nam, nhen nhóm âm mưu thành lập các lực lượng đối kháng, đối lập, đối trọng với Đảng, với Hệ thống chính trị của Việt Nam, từ đó thực hiện mưu đồ đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập, tiến tới lật đổ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, làm thay đổi thể chế chính trị ở nước ta, như bài học từ “Công đoàn đoàn kết Ba Lan” ở Ba Lan trước đây.

Như vậy âm mưu của Jackhammer Nguyễn thông qua bài viết trên, quả thật là một mưu đồ đen tối và sâu xa, chúng ta cần phải cảnh giác, nhận diện, vạch rõ và kiên quyết đấu tranh loại bỏ./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

One thought on “ÂM MƯU CỔ SÚY CON ĐƯỜNG DÂN CHỦ BẰNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGHIỆP ĐOÀN TỰ DO TẠI VIỆT NAM

  • 27 Tháng Ba, 2021 at 1:22 chiều
    Permalink

    Chúng ta phải nhận biết và đấu tranh mạnh mẽ chống lại các luận điệu xuyên tạc, chống phá Việt Nam của bọn phản động và các thế lực thù địch

    Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.