ÂM MƯU TRONG BÀI VIẾT “VIỆT NAM NGÀY MAI ĐI VỀ ĐÂU” CỦA BẢO GIANG

Mới đây, ngày 31/12/2019 trên mạng xã hội danlambaovn.blogspot.com có bài viết “Việt Nam ngày mai: Đi về đâu”? của bút danh Bảo Giang. Thoảng qua, nghe tít bài có vẻ hấp dẫn, gây sự hiếu kỳ cho người đọc, nhưng đọc xong mới thấy âm mưu thủ đoạn rất bỉ ổi của Bảo Giang là lợi dụng những hạn chế, khuyết điểm của một số cá nhân, đảng viên để rồi nói xấu, vu cáo, chia rẽ Đảng với nhân dân và cuối cùng là hô hào tập hợp lực lượng chống lại Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhưng thực tế hoàn toàn không phải như vậy?

1. Lịch sử dân tộc Việt Nam từ cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX đã chứng minh, dưới chế độ thuộc địa nửa phong kiến nhân dân ta lầm than vì mất nước. Đã có nhiều nông dân, sĩ phu yêu nước đứng lên tập hợp nhân dân khởi nghĩa để giành lại độc lập cho dân tộc nhưng đều bị thất bại, nhân dân ta bị dìm trong các bể máu của kẻ thù cướp nước vì chưa có đường lối cách mạng đúng đắn. Chỉ đến khi Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh tìm đến chủ nghĩa Mác – Lênin, một học thuyết cách mạng, khoa học, mang đầy tính nhân văn cao cả truyền bá vào Việt Nam, thổi bùng lên ngọn lửa cách mạng đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người. Từ đó nhân dân ta một lòng theo Đảng và Bác Hồ đoàn kết toàn dân tộc thành một khối thống nhất, vùng lên đấu tranh giành chính quyền, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đưa nhân dân lao động thoát khỏi kiếp ngựa trâu, trở thành người làm chủ thật sự của đất nước. Tiếp đó, Đảng lãnh đạo nhân dân ta kháng chiến trường kỳ, đấu tranh bảo vệ nền độc lập dân tộc, đánh bại thực dân, đế quốc, đưa dân tộc Việt Nam trở thành tiên phong trong phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở thế kỷ XX. Đồng thời, Đảng đã khởi xướng và lãnh đạo nhân dân tiến hành công cuộc đổi mới toàn diện đất nước giành được những thành tựu to lớn trên tất cả các mặt kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế và đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao.

2. Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, nhận rõ trách nhiệm của mình trước lịch sử dân tộc, trước nhân dân. Hiếm thấy có một đảng nào trong quá trình lãnh đạo cách mạng có những khuyết điểm, sai lầm lại công khai nhận khuyết điểm trước nhân dân, trước những sai lầm, khuyết điểm của cán bộ, đảng viên kể cả đảng viên cấp cao; kiên quyết đấu tranh, loại bỏ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ trong đấu tranh chống tham nhũng; động viên nhân dân tham gia ý kiến đóng góp phê bình Đảng, làm cho Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, có đủ năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, thực hiện thắng lợi mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Những việc làm đó khẳng định bản lĩnh, trí tuệ của Đảng vì lợi ích của dân tộc, lợi ích của nhân dân. Mọi hành động, việc làm phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng, phủ nhận những thành tựu đổi mới của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, chia rẽ mối quan hệ giữa Đảng với Nhân dân dù được che dấu dưới hình thức, âm mưu, thủ đoạn nào cũng đều là lừa bịp nhân dân, bởi thực tiễn lịch sử đã hoàn toàn bác bỏ.

Từ những nội dung trên cho thấy, thủ đoạn thâm độc của Bảo Giang nhằm bôi nhọ, xuyên tạc phá hoại thanh danh của Đảng để tiến tới xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng. Mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân Việt Nam cần hết sức cảnh giác, tỉnh táo, kiên quyết đấu tranh với âm mưu của Bảo Giang để góp phần bảo vệ và giữ vững sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như những thành quả của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của dân tộc./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

One thought on “ÂM MƯU TRONG BÀI VIẾT “VIỆT NAM NGÀY MAI ĐI VỀ ĐÂU” CỦA BẢO GIANG

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.