Ẩn ý đằng sau bài biết “Sự bất bình đẳng được nuôi dưỡng ngày càng bộc lộ rõ” của Kami

Gần đây, ngày 28.05.2019 trên trang mạng Rfavietnam, bút danh Kami có bài viết với tựa đề Sự bất bình đẳng được nuôi dưỡng ngày càng bộc lộ rõ”. Nội dung bài viết mang tính quy chụp, thiếu khách quan, ngụy biện, lấy “hiện tượng đánh đồng với bản chất” nhằm phủ nhận sự bình đẳng giữa các tầng lớp nhân dân trong xã hội Việt Nam, phủ nhận đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước khi cho rằng: “Sự bình đẳng giữa các cá nhân trong xã hội Việt Nam nói chung hay việc đối xử công bằng giữa các tầng lớp dân chúng trong xã hội…hoàn toàn chưa hiện hữu”. Không dừng lại ở đó, Y còn quy kết rằng: “Bởi một thứ chủ nghĩa phi khoa học và phản động vẫn đang hiện hữu… Đó là chủ nghĩa lý lịch”. Vậy ẩn ý đằng sau bài viết: “Sự bất bình đẳng được nuôi dưỡng ngày càng bộc lộ rõ” của Kami là gì? Có lẽ tất cả người dân Việt Nam yêu nước đều nhận ra rằng:

Thứ nhất, Đảng, Nhà nước ta luôn đối xử công bằng, bình đẳng giữa các tầng lớp nhân dân trong xã hội. Thực hiện công bằng, bình đẳng trong xã hội là một chủ trương lớn của Đảng, thể hiện bản chất tốt đẹp của chế độ ta từ khi giành được độc lập cho tới ngày nay. Cương lĩnh năm 2011 khẳng định: “Chính sách xã hội đúng đắn, công bằng là động lực mạnh mẽ, phát huy mọi năng lực sáng tạo của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Đại hội X, Đảng ta tiếp tục chỉ rõ: “Kết hợp các mục tiêu kinh tế với các mục tiêu xã hội trong phạm vi cả nước, ở từng lĩnh vực, địa phương; thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội ngay trong từng bước và từng chính sách phát triển”. Trên cơ sở nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của việc thực hiện công bằng, bình đẳng trong xã hội và từ kết quả đạt được qua hơn 30 năm đổi mới, Đại hội XII của Đảng đã đề ra hệ thống giải pháp cơ bản và toàn diện để bảo đảm công bằng, bình đẳng giữa các tầng lớp nhân dân. Tại Khoản 1 Điều 14, Hiến pháp năm 2013 đã hiến định: “Ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các quyền con người, quyền công dân về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội được công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm theo Hiến pháp và pháp luật”. Thực tiễn hiện nay, mọi người dân Việt Nam đều được đối xử công bằng, bình đẳng trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội… Đây là những minh chứng khách quan, khẳng định Đảng, Nhà nước ta luôn đối xử công bằng, bình đẳng giữa các tầng lớp nhân dân trong xã hội.

Thứ hai, Đảng, Nhà nước ta không hề dung túng, bao che với những trường hợp vi phạm phạm luật, kể cả những đảng viên có chức, có quyền. Có thể khẳng định Đảng, Nhà nước ta luôn trân trọng người tài, trân trọng con em cán bộ có phẩm chất, năng lực cống hiến cho sự phát triển của đất nước. Nhưng đối với những cán bộ có chức, có quyền mà vi phạm phẩm chất, đạo đức, lối sống, vi phạm pháp luật, đều bị xử lý kỷ luật, không có ai, lĩnh vực nào được coi là “vùng cấm”, là “bất khả xâm phạm”. Thực tế từ năm 2014 đến nay, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật hơn 840 tổ chức đảng và 58.120 đảng viên vi phạm. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kiểm tra, làm rõ và kỷ luật nhiều tổ chức, cá nhân sai phạm nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng; đề nghị Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật nhiều cán bộ cao cấp và tổ chức đảng vi phạm, trong đó có người từng là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng; kỷ luật cả cán bộ đương chức và người đã nghỉ hưu. Gần đây nhất, những cán bộ vi phạm trong kỳ thi tuyển sinh năm 2018 ở Sơn La, Hà Giang, Hòa Bình đều bị xử lý theo pháp luật; Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban bí thư xem xét, thi hành kỷ luật đối với đồng chí Nguyễn Bá Cảnh vì đã vi phạm về phẩm chất đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Ban chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên…

Như vậy, ẩn ý đằng sau bài biết “Sự bất bình đẳng được nuôi dưỡng ngày càng bộc lộ rõ” của Kami đã quá rõ ràng: nhằm gây sự hoài nghi, dao động trong nhân dân, phá vỡ sự đồng thuận của toàn xã hội, làm suy giảm niềm tin của nhân dân với sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự quản lý, điều hành của Nhà nước. Chúng ta những người dân yêu nước chân chính cần nêu cao tinh thần cảnh giác, kiên quyết lên án, vạch trần và đấu tranh làm thất bại âm mưu nham hiểm này của các thế lực thù địch./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

5 thoughts on “Ẩn ý đằng sau bài biết “Sự bất bình đẳng được nuôi dưỡng ngày càng bộc lộ rõ” của Kami

 • 13 Tháng Sáu, 2019 at 2:47 chiều
  Permalink

  Luận điệu của Kami thật vô liêm sỉ

  Reply
 • 18 Tháng Sáu, 2019 at 8:11 sáng
  Permalink

  Kami đã cố tình xuyên tạc sự thật về thực thi quyền bình đẳng ở Việt nam. Thực tiễn hiện nay cho thấy, mọi người dân Việt Nam đều được đối xử công bằng, bình đẳng trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội…

  Reply
 • 18 Tháng Sáu, 2019 at 8:30 sáng
  Permalink

  Ở Việt Nam, mọi người đều bình đẳng trước pháp luật. Luận điệu của Kami là vu khống, xuyên tạc.

  Reply
 • Pingback:Ẩn ý đằng sau bài biết “Sự bất bình đẳng được nuôi dưỡng ngày càng bộc lộ rõ” của Kami |

 • 28 Tháng Sáu, 2019 at 2:21 chiều
  Permalink

  hoàn toàn đồng tình với tác giả

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.