Bác bỏ luận điệu phản động của Nguyên Thạch

Trong lúc người dân Việt Nam đang nỗ lực phấn đấu hoàn thành những công việc còn lại của năm Mậu Tuất để đón chào năm mới Kỷ Hợi, với niềm tin và hy vọng có nhiều thành công mới, thì Nguyên Thạch với bài viết: “Cuối năm tính lại sổ đời” đăng trên trang danlambao, tiếp tục thể hiện bộ mặt phản động, chống phá Đảng, Nhà nước ta.

 “Nhai lại” những luận điệu cũ rích, Nguyên Thạch đã trắng trợn xuyên tạc, quy kết Đảng ta “đã gây ra không biết bao nhiêu đau thương và tội ác cho dân tộc”. Luận điệu này của Nguyên Thạch hoàn toàn là sai trái, nhằm phủ nhận sứ mệnh, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với cách mạng Việt Nam. Nguyên Thạch không biết hay giả vờ như “con lừa ngu dốt” về một sự thật hiển nhiên không ai có thể phủ nhận được: Gần 90 năm lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam với mục tiêu xuyên suốt là, độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, từng bước thực hiện thắng lợi sứ mệnh lịch sử của mình. Sau 15 năm thành lập, Đảng đã lãnh đạo Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, đánh đuổi thực dân xâm lược, lật đổ chế độ phong kiến, lập ra Nhà nước Công nông đầu tiên ở Đông Nam châu Á; mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc Việt Nam – kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội. Khi thực dân Pháp trở lại xâm lược Việt Nam lần thứ hai, cả dân tộc Việt Nam lại nhất tề đứng lên nghe theo lời kêu gọi của Đảng, của Bác Hồ, đồng lòng đồng sức tiến hành cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và cuối cùng đã giành được thắng lợi to lớn, lập lại hòa bình ở miền Bắc Việt Nam.

Khi đất nước còn bị chia làm hai miền, Đảng đã lãnh đạo nhân dân cả nước tiến hành đồng thời hai cuộc cách mạng: Cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam. Với đường lối cách mạng đúng đắn, Đảng đã lãnh đạo quân và dân ta tiếp tục giành thắng lợi và đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử (năm 1975), thống nhất đất nước, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Với những thắng lợi vĩ đại, “có ý nghĩa lịch sử to lớn” dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, dân tộc Việt Nam trở thành một trong những dân tộc đầu tiên làm cách mạng giải phóng dân tộc thành công ở một nước thuộc địa và phụ thuộc; một trong những dân tộc đầu tiên đánh bại chủ nghĩa thực dân cũ và chủ nghĩa thực dân mới, mở ra cao trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở châu Á, châu Phi, châu Mỹ – Latinh.

Sau khi thống nhất đất nước, tình hình kinh tế – xã hội, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn, Đảng đã chủ động khởi xướng và lãnh đạo thành công công cuộc đổi mới đất nước vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Hơn 30 năm đổi mới, kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá, tiềm lực và quy mô nền kinh tế tăng lên, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện, Việt Nam từ một trong những quốc gia nghèo đã vươn lên trở thành quốc gia có mức thu nhập trung bình. Tăng trưởng kinh tế đi đôi với bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội trong từng bước phát triển. An sinh xã hội được đảm bảo; hệ thống an sinh xã hội và phúc lợi xã hội phát triển khá đồng bộ, đặc biệt là trong vấn đề giảm nghèo, giải quyết việc làm, phát triển hệ thống bảo hiểm xã hội, chính sách ưu đãi người có công, trợ giúp xã hội, chính sách bảo hiểm y tế toàn dân đã tạo điều kiện để người dân được hưởng thụ ngày càng nhiều hơn về kinh tế, văn hóa, xã hội, y tế và giáo dục.

Vai trò lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng Việt Nam được cộng đồng quốc tế ghi nhận đánh giá cao. Đánh giá những thành tựu trong công cuộc đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân kỷ niệm 20 năm hợp tác phát triển giữa Việt Nam và các nhà tài trợ (tháng 10 – 2013), bà Victoria Kwakwa, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng thế giới tại Việt Nam cho rằng: “Những thành tựu của Việt Nam trong 20 năm qua là rất nổi bật; mà thành công có được đầu tiên là nhờ vào tầm nhìn và quyết tâm của lãnh đạo Chính phủ, cũng như tinh thần chịu khó và khởi nghiệp của người dân Việt Nam”.

Trong bài viết nhan đề “Những thành tựu trong 30 năm đổi mới ở Việt Nam”- tác giả Pavel Herman đăng trên trang báo điện tử Parlamentnilisty.cz (Nghị viện) của Cộng hòa Séc, có đoạn: “Xét về khía cạnh phát triển xã hội và cuộc chiến chống đói nghèo, hơn một phần ba trong tổng số các khoản đầu tư trong xã hội ở Việt Nam tập trung vào nhiệm vụ xóa đói, giảm nghèo, phát triển nguồn nhân lực, giáo dục, khoa học và công nghệ, y tế, văn hóa và các mục tiêu tương tự khác. Những thành tựu của đường lối đổi mới trong 30 năm qua chứng tỏ sự lựa chọn và quyết định của Việt Nam là đúng đắn và hợp lý. Định hướng này tạo nên một nền tảng niềm tin vững chắc cho người Việt Nam”.

Các nhà nghiên cứu của Viện Phát triển quốc tế thuộc Trường Đại học Harvard (Hoa Kỳ) đã nhận xét: “Ở Việt Nam, trong tương lai, khó có thể hình dung cơ sở xã hội cho việc xây dựng một đảng có khả năng cạnh tranh với Đảng Cộng sản Việt Nam”.

Như vậy, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với cách mạng Việt Nam được khẳng định không chỉ trong quá khứ, mà còn được chứng minh ở hiện tại và thắp sáng niềm tin, hy vọng ở tương lai, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Đó là sự thật hiển nhiên, bác bỏ hoàn toàn luận điệu của Nguyên Thạch khi Y cố tình xuyên tạc, phủ nhận vai trò của Đảng đối với cách mạng Việt Nam.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

One thought on “Bác bỏ luận điệu phản động của Nguyên Thạch

  • 27 Tháng Một, 2019 at 9:44 sáng
    Permalink

    Luận điệu của Nguyên Thạch hoàn toàn là sai trái, phản động

    Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.