Bác bỏ luận điệu phủ nhận vai trò công đoàn Việt Nam của các thế lực thù địch

Ngày 25 tháng 9 năm 2018, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII nhiệm kỳ 2018 – 2023 đã diễn ra và kết thúc tốt đẹp. Lợi dụng sự kiện này, trên trang Danlambao, các thế lực thù địch lại tung ra nhiều bài viết, trong đó có bài: “Công đoàn tay sai – lãng phí tiền dân”, nhằm phủ nhận vai trò, cống hiến của Công đoàn Việt Nam trong sự nghiệp cách mạng. Bài viết cho rằng, “Tổ chức công đoàn các cấp thực chất là cánh tay nối dài của Đảng, nói tiếng nói của Đảng, không đứng về phía công nhân”. Đây là luận điệu phản động, nhằm kích động, chia rẽ mối quan hệ giữa giai cấp công nhân với Đảng, tiến tới xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công đoàn cũng như đối với xã hội.

Thực tiễn cách mạng Việt Nam đã chứng minh, Công đoàn Việt Nam thực hiện tốt các chức năng như đại diện và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động; đại diện và tổ chức người lao động tham gia quản lý kinh tế – xã hội trong phạm vi chức năng của mình, đồng thời thực hiện quyền kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan, tổ chức Nhà nước theo quy định của pháp luật; tổ chức, giáo dục động viên người lao động phát huy vai trò làm chủ đất nước, thực hiện nghĩa vụ công dân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Theo số liệu thống kê năm 2018, nước ta có khoảng hơn 20 triệu công nhân, hoạt động trong tất cả các loại hình doanh nghiệp khác nhau. Trong đó, có hơn 5 triệu công nhân trong thành phần kinh tế nhà nước, khoảng 9,8 triệu công nhân trong thành phần kinh tế tư nhân và 4,7 triệu công nhân trong thành phần kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Những số liệu này, cho thấy, số lượng công nhân trong thành phần kinh tế nhà nước chỉ chiếm khoảng 1/5 so với công nhân ở các thành phần kinh tế khác. Chưa kể, hiện nay trong số các doanh nghiệp nhà nước, hầu hết các doanh nghiệp đã cổ phần hóa, chuyển đổi hình thức hoạt động theo dạng liên doanh, liên kết, nhà nước chỉ giữ vốn chi phối. Hầu hết các doanh nghiệp này đều có tổ chức công đoàn, được chính những người công nhân tổ chức bầu chọn để làm đại diện cho mình.

Trong thời gian qua, Công đoàn Việt Nam đã tiến hành nhiều hoạt động, trong đó điểm nhấn là Chương trình phúc lợi đoàn viên công đoàn, năm “Vì lợi ích đoàn viên công đoàn”, Tháng Công nhân, “Tết Sum vầy”, “Mái ấm Công đoàn” và nhiều hoạt động ý nghĩa khác góp phần thiết thực chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, người lao động trên cả nước.

Đồng thời, Công đoàn Việt Nam đã tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động. Với 521 văn bản góp ý kiến, đề xuất của Công đoàn Việt Nam đã thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm đại diện cho người lao động trong Hội đồng tiền lương quốc gia, góp phần điều chỉnh tiền lương tối thiểu vùng tăng trên 55%; trong công tác thương lượng, ký kết và giám sát việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể.

Công đoàn Việt Nam còn chủ động phối hợp với chính quyền, cơ quan Nhà nước tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Tiến hành các cuộc đối thoại định kỳ và đột xuất. Trong 3 năm liên tiếp từ tháng 5/2016 đến năm 2018, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã tham mưu, đề xuất Thủ tướng Chính phủ 3 lần gặp gỡ, đối thoại với công nhân, người lao động, góp phần giải quyết kịp thời những vướng mắc, tạo hiệu ứng để lãnh đạo các địa phương, đơn vị gặp gỡ, đối thoại nhằm giải quyết kịp thời các kiến nghị, đề xuất chính đáng của người lao động.

Một trong những nội dung quan trọng khác là tổ chức công đoàn tích cực phát động các phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua, khen thưởng có chuyển biến tích cực thông qua việc cụ thể hóa phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”. Qua đó, người lao động đăng ký hoàn thành 77.753 đề tài nghiên cứu khoa học với giá trị làm lợi là 336.777 tỉ đồng; phát huy 1.170.884 sáng kiến với giá trị làm lợi 203.579 tỉ đồng…, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Công đoàn Việt Nam đã tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động, trong đó điển hình là tham mưu, đề xuất với Đảng và Chính phủ về Đề án đầu tư xây dựng các thiết chế của công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất và tổ chức đầu tư, xây dựng các thiết chế tại những địa phương có nhiều bức xúc về nhà ở, nhà trẻ, nơi vui chơi, giải trí của công nhân.

Như vậy, việc xuyên tạc tổ chức công đoàn bị lệ thuộc, là cánh tay nối dài của Đảng là hoàn toàn không có cơ sở; là sự vu khống của các thế lực thù địch. Chúng ta hãy cảnh giác và kiên quyết đấu tranh, bác bỏ những luận điệu tuyên truyền xuyên tạc, phủ nhận của Phạm Trần và các thế lực thù địch !.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

15 thoughts on “Bác bỏ luận điệu phủ nhận vai trò công đoàn Việt Nam của các thế lực thù địch

 • 17 Tháng Mười, 2018 at 1:49 chiều
  Permalink

  Thực tiễn đã chỉ rõ: Tổ chức Công đoàn Việt Nam là người đại diện và bảo vệ lợi ích hợp pháp của người lao động Việt Nam. Luận điệu xuyên tạc của Phạm Trần: Tổ chức công đoàn bị lệ thuộc, là cánh tay nối dài của Đảng, là hoàn toàn không có cơ sở. Chúng ta cần cảnh giác trước luận điệu phản động này của các thế lực thù địch!.

  Reply
 • 18 Tháng Mười, 2018 at 7:42 sáng
  Permalink

  Thực chất cái mà bọn phản động quan tâm muốn hướng tới để chống phá là vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam

  Reply
 • 18 Tháng Mười, 2018 at 1:38 chiều
  Permalink

  Đây là luận điệu phản động, nhằm kích động, chia rẽ mối quan hệ giữa giai cấp công nhân với Đảng, tiến tới xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công đoàn cũng như đối với xã hội.

  Reply
 • 18 Tháng Mười, 2018 at 2:37 chiều
  Permalink

  Trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, vai trò của công đoàn Việt Nam ngày càng được mở rộng. Mục tiêu chính trị của Đảng chính là mục tiêu chính trị của Công đoàn. Do đó, tổ chức Công đoàn Việt Nam không phải là đối trọng của Nhà nước mà hoạt động theo phương thức phối hợp cùng hoàn thành một mục tiêu chung, hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Do đó, việc xuyên tạc vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn là nhằm hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, hạ thấp vai trò quản lý của Nhà nước. Đây là một âm mưu, thủ đoạn thâm độc của các thế lực, thù đich.

  Reply
 • 22 Tháng Mười, 2018 at 10:09 sáng
  Permalink

  Việc xuyên tạc tổ chức công đoàn bị lệ thuộc, là cánh tay nối dài của Đảng là hoàn toàn không có cơ sở; là sự vu khống của các thế lực thù địch. Chúng ta hãy cảnh giác và kiên quyết đấu tranh, bác bỏ những luận điệu tuyên truyền xuyên tạc, phủ nhận của chúng

  Reply
 • 23 Tháng Mười, 2018 at 11:02 sáng
  Permalink

  Công đoàn Việt Nam thực hiện tốt các chức năng như đại diện và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động; đại diện và tổ chức người lao động tham gia quản lý kinh tế – xã hội trong phạm vi chức năng của mình.

  Reply
 • 23 Tháng Mười, 2018 at 3:17 chiều
  Permalink

  Chúng ta hãy cảnh giác và kiên quyết đấu tranh, bác bỏ những luận điệu tuyên truyền xuyên tạc, phủ nhận của Phạm Trần và các thế lực thù địch

  Reply
 • 24 Tháng Mười, 2018 at 8:19 sáng
  Permalink

  Công Đoàn Việt Nam có vai trò rất quan trọng trong việc bảo đảm quyền lợi, nhu cầu cho người lao động, đó là sự thật lịch sử không thể phủ nhận, bác bỏ. Thực tiễn đã chứng minh cho vai trò của Công Đoàn Việt Nam trong quan tâm chăm lo đến lợi ích về mọi mặt của họ.

  Reply
 • 24 Tháng Mười, 2018 at 9:04 sáng
  Permalink

  Việc xuyên tạc tổ chức công đoàn bị lệ thuộc, là cánh tay nối dài của Đảng là hoàn toàn không có cơ sở, là sự vu khống của các thế lực thù địch

  Reply
 • 24 Tháng Mười, 2018 at 10:02 sáng
  Permalink

  Chỉ có kẻ phản động mới phủ nhận trắng trợn vai trò công đoàn Việt Nam

  Reply
 • 26 Tháng Mười, 2018 at 10:20 sáng
  Permalink

  Công đoàn Việt Nam là một tổ chức đại diện và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động; đại diện và tổ chức người lao động tham gia quản lý kinh tế – xã hội trong phạm vi chức năng của mình, đồng thời thực hiện quyền kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan, tổ chức Nhà nước theo quy định của pháp luật; tổ chức, giáo dục động viên người lao động phát huy vai trò làm chủ đất nước, thực hiện nghĩa vụ công dân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chúng ta phải kiên quyết đấu tranh, vạch trần những luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc sai trái về tổ chức Công đoàn Việt Nam.

  Reply
 • 29 Tháng Mười, 2018 at 6:58 sáng
  Permalink

  Xuyên tạc vai trò của tổ chức công đoàn là sự vu khống rất trơ trẽn của Phạm Trần. Chúng ta cần nêu cao cảnh giác với những luận điệu của Phạm Trần và các thế lực thù địch.

  Reply
 • 29 Tháng Mười, 2018 at 7:51 chiều
  Permalink

  Công đoàn Việt Nam có một vị trí rất quan trọng trong hệ thống chính trị, là trung tâm tập hợp đoàn kết giáo dục rèn luyện, xây dựng đội ngũ CNVCLĐ, là “cầu nối” giữa Đảng với quần chúng; là người cộng tác đắc lực của Nhà nước.

  Reply
 • 30 Tháng Mười, 2018 at 8:25 sáng
  Permalink

  Với bản chất giai cấp công nhân Việt Nam, thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh, được các lãnh tụ cách mạng tiếp thu, chọn lọc và vận dụng sáng tạo kinh nghiệm quốc tế, Công đoàn Việt Nam luôn luôn là một tổ chức công đoàn cách mạng, gắn liền lợi ích giai cấp công nhân với lợi ích toàn dân tộc, đồng hành cùng sự phát triển đất nước qua các thời kỳ

  Reply
 • 31 Tháng Mười, 2018 at 8:30 sáng
  Permalink

  Chúng ta hãy cảnh giác và kiên quyết đấu tranh, bác bỏ những luận điệu tuyên truyền xuyên tạc, phủ nhận của Phạm Trần và các thế lực thù địch.

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.