Bác bỏ luận điệu sai trái của Trần Trung Đạo

Từ trước đến nay, các tổ chức, cá nhân có thâm thù với Việt Nam luôn tìm mọi cách xuyên tạc tình hình đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, trong đó có việc thực thi quyền tự do, dân chủ của nhân dân, bài viết “Bạn không phải là con kiến” đăng trên trang mạng baotiengdan của Trần Trung Đạo mới đây là một ví dụ.

Trong bài viết, Trần Trung Đạo cho rằng, dưới chế độ Cộng sản, người dân Việt Nam như những con kiến, họ mang thân phận nô lệ, không được dân chủ, tự do…

Thực tiễn ở Việt Nam cho thấy, quyền tự do, dân chủ của nhân dân được Đảng và Nhà nước đảm bảo thực thi và ngày càng mở rộng, thể hiện trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Trên lĩnh vực chính trị, tự do, dân chủ được hiến định rõ trong Hiến pháp: “Nhà nước CHXHCN Việt Nam là nhà nước của dân, do dân, vì dân”. Quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân, nhân dân làm chủ. Mọi đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước đều vì lợi ích của nhân dân, có sự tham gia đóng góp của nhân dân. Nhân dân là chủ thể mọi quyền lực; quyền lợi và nghĩa vụ, quyền hạn và trách nhiệm, cống hiến và hưởng thụ gắn bó chặt chẽ với nhau. Mọi người dân đều trực tiếp hay gián tiếp có quyền và thực hiện quyền tự do, dân chủ, đề đạt nguyện vọng và đóng góp ý kiến của mình cho các cơ quan công quyền. Các chính sách phát huy quyền làm chủ của nhân dân ở Việt Nam ngày càng được mở rộng và phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” trở thành quy chế, thiết chế dân chủ trong xã hội; là nguyên tắc hành động của người dân trong xây dựng hệ thống chính trị; là yêu cầu ứng xử của cán bộ trong tiếp xúc, quan hệ với nhân dân.

Trong các cuộc bầu cử Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp ở Việt Nam, tỷ lệ cử tri đi bầu rất cao. Tỷ lệ đại biểu là nữ, người dân tộc thiểu số, chức sắc tôn giáo trong Quốc hội ngày càng cao (tỷ lệ đại biểu là nữ trong Quốc hội đứng thứ hai trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương, đứng thứ 9/135 nước trên thế giới). Việc truyền hình trực tiếp các phiên chất vấn của Quốc hội; việc thực hiện đối thoại trực tuyến của Thủ tướng Chính phủ, các bộ trưởng… với đại biểu quốc hội; những cuộc tiếp xúc của các đại biểu Quốc hội với cử tri; việc lấy ý kiến rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân về Dự thảo Hiến pháp năm 2013, Dự thảo Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng… đã tạo điều kiện cho người dân thực hiện quyền làm chủ, thực thi quyền kiểm tra, giám sát các hoạt động của Đảng, Nhà nước và đề đạt nguyện vọng, thể hiện chính kiến của bản thân về việc xây dựng Đảng, Nhà nước.

Về kinh tế, quyền tự do, dân chủ của nhân dân thể hiện qua thực hiện cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tạo điều kiện cho mọi công dân phát huy quyền tự do, tự chủ trong sản xuất, kinh doanh. Mọi công dân có quyền lao động và hưởng thụ thành quả lao động theo năng lực và sự đóng góp của mình, có quyền tự do kinh doanh, sản xuất, đầu tư… những lĩnh vực mà Nhà nước không cấm.

Tự do, dân chủ ở Việt Nam còn thể hiện ở quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo, tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do đi lại, tự do cư trú, quyền học tập, khám chữa bệnh… Trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo, nhân dân có quyền tự do tín ngưỡng. Hiện nay, có khoảng 70.000 chức sắc trong các tổ chức tôn giáo đang hoạt động tại hơn 24.000 cơ sở thờ tự trên cả nước; có hơn 20 triệu người theo tôn giáo. Quyền tự do báo chí, tự do hội họp được thực hiện theo quy định của pháp luật. Đến năm 2012, cả nước có 786 cơ quan báo chí in với 1.016 ấn phẩm, 67 Đài phát thanh – Truyền hình Trung ương và cấp tỉnh, 47 đơn vị hoạt động truyền hình cáp, 9 đơn vị truyền dẫn tín hiệu truyền hình cáp, sản xuất 62 kênh truyền hình trả tiền…

Những thống kê trên cập nhật chưa thật đầy đủ, nhưng cũng đủ để minh chứng một cách rõ ràng và sinh động về quyền làm chủ, quyền tự do của nhân dân; thể hiện bản chất tốt đẹp, ưu việt của chế độ dân chủ ở nước ta. Đó không phải là sự “hạn chế”, “vi phạm tự do, dân chủ” như các thế lực thù địch cố tình bịa đặt vu cáo, xuyên tạc.

Những luận điệu của Trần Trung Đạo là không đúng với thực tế ở Việt Nam, cố tình bóp méo, xuyên tạc sự thật về tình hình tự do, dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam, nhằm phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với xã hội, đất nước hòng xóa bỏ nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. Dẫu có núp dưới hình thức nào, với chiêu trò gì thì những kẻ như Trần Trung Đạo luôn bị nhân dân Việt Nam bóc trần và kiên quyết lên án, đấu tranh, bác bỏ./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

14 thoughts on “Bác bỏ luận điệu sai trái của Trần Trung Đạo

 • 17 Tháng Mười Hai, 2018 at 8:51 chiều
  Permalink

  Những luận điệu của Trần Trung Đạo là cố tình bóp méo, xuyên tạc sự thật về tình hình tự do, dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam. Dẫu có núp dưới hình thức nào, với chiêu trò gì thì những kẻ như Trần Trung Đạo luôn bị nhân dân Việt Nam bóc trần và kiên quyết lên án, đấu tranh, bác bỏ

  Reply
 • 18 Tháng Mười Hai, 2018 at 7:24 sáng
  Permalink

  Trần Trung Đạo đã dùng lại trò cũ của bọn phản động để chống phá đất nước ta!. Dù Y có tài biến hóa thế nào, miệng lưỡi có lanh lợi, sắc ngạnh đến đâu… thì cũng không qua được tai mắt của nhân dân ta, không thể lừa phỉnh dân ta tự tay đập bỏ thành quả cách mạng bao đời tạo dựng!.

  Reply
 • 18 Tháng Mười Hai, 2018 at 7:49 sáng
  Permalink

  Dẫu có núp dưới hình thức nào, với chiêu trò gì thì những kẻ như Trần Trung Đạo luôn bị nhân dân Việt Nam bóc trần và kiên quyết lên án, đấu tranh, bác bỏ

  Reply
 • 18 Tháng Mười Hai, 2018 at 11:08 sáng
  Permalink

  Quyền làm chủ, quyền tự do của nhân dân; thể hiện bản chất tốt đẹp, ưu việt của chế độ dân chủ ở nước ta. Đó không phải là sự “hạn chế”, “vi phạm tự do, dân chủ” như các thế lực thù địch cố tình bịa đặt vu cáo, xuyên tạc.Những kẻ như Trần Trung Đạo luôn bị nhân dân Việt Nam bóc trần và kiên quyết lên án, đấu tranh, bác bỏ

  Reply
 • 18 Tháng Mười Hai, 2018 at 3:34 chiều
  Permalink

  Các tổ chức, cá nhân có thâm thù với Việt Nam, điển hình như Trần Trung Đạo luôn tìm mọi cách xuyên tạc tình hình đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam

  Reply
 • 18 Tháng Mười Hai, 2018 at 9:31 chiều
  Permalink

  Luận điệu của Trần Trung Đạo là một thủ đoạn thường thấy của những kẻ chuyên đi chống phá, chúng ta cần cảnh giác

  Reply
 • 18 Tháng Mười Hai, 2018 at 9:32 chiều
  Permalink

  Luận điệu của Trần Trung Đạo là không đúng với thực tế ở Việt Nam, cố tình bóp méo, xuyên tạc sự thật về tình hình tự do, dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam, nhằm phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với xã hội, đất nước hòng xóa bỏ nền dân chủ xã hội chủ nghĩa./.

  Reply
 • 19 Tháng Mười Hai, 2018 at 6:40 sáng
  Permalink

  Những luận điệu của Trần Trung Đạo là không đúng với thực tế ở Việt Nam. Chúng ta cần nêu cao cảnh giác trước những luận điệu này của Trần Trung Đạo.

  Reply
 • 19 Tháng Mười Hai, 2018 at 7:27 sáng
  Permalink

  Quyền làm chủ, quyền tự do của nhân dân; thể hiện bản chất tốt đẹp, ưu việt của chế độ dân chủ ở nước ta. Vì vậy, luận điệu của Trần Trung Đạo là không đúng với thực tế ở Việt Nam, cố tình bóp méo, xuyên tạc sự thật về tình hình tự do, dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam là không đúng.

  Reply
 • 19 Tháng Mười Hai, 2018 at 7:28 sáng
  Permalink

  Dưới sự lãnh đạo của Đảng, mỗi người dân Việt Nam đều thể hiện rõ tinh thần, thái độ, trách nhiệm của mình trước vận mệnh, tương lai của đất nước, không phải là những người thấp cổ, bé họng mà họ là những chủ nhân của đất nước

  Reply
 • 19 Tháng Mười Hai, 2018 at 7:57 sáng
  Permalink

  Dù có núp dưới hình thức nào, với chiêu trò gì thì những kẻ như Trần Trung Đạo luôn bị nhân dân Việt Nam bóc trần và kiên quyết lên án, đấu tranh, bác bỏ.

  Reply
 • 19 Tháng Mười Hai, 2018 at 10:50 sáng
  Permalink

  Mặc dù Việt Nam đang được hầu hết các quốc gia trên thế giới công nhận, đánh giá cao vấn đề dân chủ, nhân quyền, nhưng thế lực thù địch vẫn luôn tìm mọi cách chống phá, tuyên truyền, xuyên tạc, bóp méo. Nhưng dẫu có núp dưới hình thức nào, với chiêu trò gì thì những kẻ như Trần Trung Đạo và đồng đảng của chúng cũng luôn bị nhân dân Việt Nam bóc trần và kiên quyết lên án, đấu tranh, bác bỏ

  Reply
 • 24 Tháng Mười Hai, 2018 at 11:27 chiều
  Permalink

  Tôi đồng tình với bài viết trên. Những lời lẽ xuyên tạc, phản động của Trần Trung Đạo cần phải được lên án, loại bỏ.

  Reply
 • 27 Tháng Mười Hai, 2018 at 7:34 sáng
  Permalink

  Dẫu có sử dụng luận điệu xuyên tạc, chiêu trò như thế nào đi chăng nữa thì Trần Trung Đạo luôn bị nhân dân Việt Nam bóc trần và kiên quyết lên án, đấu tranh, bác bỏ./.

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.