Bác bỏ luận điệu xuyên tạc đường lối ngoại giao của Việt Nam

Trang Facebook “Việt Nam thời báo”, bút danh Đông Đô đăng bài: Cây tre “cô đơn” là biểu tượng của ngoại giao định hướng XHCN của Việt Nam. Nội dung bài viết với những suy luận phản động, xuyên tạc, bôi nhọ và chống phá đường lối ngoại giao của Đảng, Nhà nước Việt Nam, bởi vì:

Thứ nhất, cây tre luôn gắn bó với con người, làng quê, dân tộc Việt Nam, tạo nên cốt cách riêng của nền văn hóa, con người Việt Nam. Tre phục vụ đất nước, phục vụ người dân, gắn chặt với cuộc sống của người dân Việt Nam: Là nguyên liệu tạo nên công cụ lao động, để làm nhà, làm rào chắn, làm vũ khí… Ngoại giao cũng như vậy, phục vụ đất nước từ những điều nhỏ bé đến mục tiêu lớn lao, trong mọi tình huống, hoàn cảnh. Cũng như tre dựa vào thổ nhưỡng, ngoại giao dựa vào thế và lực của đất nước, luôn góp phần bảo vệ và làm gia tăng vị thế và uy tín của đất nước. Nếu tre bắc cầu nối bờ bến thì ngoại giao cũng bắc nhịp cầu hòa bình và hữu nghị, hợp tác và phát triển, hiểu biết và giúp đỡ lẫn nhau giữa các dân tộc và quốc gia, giữa đất nước và thế giới.

Trái ngược với sự xuyên tạc của Đông Đô, nền ngoại giao Việt Nam thực hiện một chiến lược ngoại giao đa phương, tìm kiếm hợp tác, quan hệ với nhiều quốc gia, tổ chức trên thế giới với nền tảng văn hóa, truyền thống hữu nghị, hòa hiếu, khoan dung. Hình tượng cây tre đã gắn với bản sắc văn hóa ngoại giao Việt Nam một cách nhuần nhuyễn, thấm đượm triết lý dựng nước và giữ nước, đối nhân xử thế và quan hệ bang giao của dân tộc Việt Nam.

Thứ hai, đường lối ngoại giao của Việt Nam ngày càng khẳng định tính đúng đắn, sự phù hợp và những giá trị lý luận, thực tiễn sâu sắc.

Tại Hội nghị đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ ra Việt Nam đã xây dựng nên một trường phái đối ngoại và ngoại giao rất đặc sắc và độc đáo của thời đại Hồ Chí Minh, mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam”. “Gốc vững, thân chắc, cành uyển chuyển”, thấm đượm tâm hồn, cốt cách và khí phách của dân tộc Việt Nam. Nội hàm của trường phái “Ngoại giao cây tre” Việt Nam mà Tổng Bí thư nói đến là: 1) Mềm mại, khôn khéo, nhưng rất kiên cường, quyết liệt; 2) Linh hoạt, sáng tạo nhưng rất bản lĩnh, kiên định, can trường trước mọi thử thách, khó khăn vì độc lập dân tộc, vì tự do, hạnh phúc của nhân dân. 3) Đoàn kết, nhân ái, nhưng kiên quyết, kiên trì bảo vệ lợi ích quốc gia – dân tộc. 4) Biết nhu, biết cương; biết thời, biết thế; biết mình, biết người; biết tiến, biết thoái, “tuỳ cơ ứng biến”, “lạt mềm buộc chặt”.

Chính nhờ thực hiện đường lối ngoại giao đặc sắc và độc đáo, Việt Nam đã có quan hệ ngoại giao chính thức với 193 quốc gia; quan hệ đối tác chiến lược toàn diện và đối tác chiến lược với tất cả các nước Thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và các nước G20. Đảng Cộng sản Việt Nam đã thiết lập quan hệ với 247 chính đảng ở 111 quốc gia. Quốc hội Việt Nam có quan hệ với quốc hội, nghị viện của hơn 140 nước. Việt Nam được tín nhiệm bầu vào các cơ quan quan trọng của Liên hợp quốc như: Hội đồng nhân quyền nhiệm kỳ 2014 – 2016, 2023 – 2025; Hội đồng Kinh tế – Xã hội của Liên hợp quốc (ECOSOC) nhiệm kỳ 2016 – 2018 .v.v.

Như vậy, luận điệu của Đông Đô nhằm xuyên tạc, phủ nhận đường lối ngoại giao của Đảng và Nhà nước ta là đi ngược lại với lợi ích của quốc gia, dân tộc, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Do đó, chúng ta cần nêu cao cảnh giác và kiên quyết đấu tranh bác bỏ./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.