Bác bỏ luận điệu xuyên tạc Luật an ninh mạng của Phạm Thanh Nghiên

Với 86,86% đại biểu tán thành, kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV đã chính thức thông qua Luật An ninh mạng. Lợi dụng sự kiện này, Phạm Thanh Nghiên đã tung lên trang mạng Danlambao bài viết: “Luật Giữ mạng cho đảng”, với những luận điệu cho rằng: Luật An ninh mạng vừa được Quốc hội thông qua chỉ nhằm bảo vệ lợi ích của Đảng chứ không vì lợi ích của Quốc gia, dân tộc, các tổ chức và cá nhân.

Nội dung Luật An ninh mạng và thực tế ở Việt Nam hiện nay, đã hoàn toàn bác bỏ luận điệu vu khống, xuyên tạc thâm độc mà Y đã đưa ra. Luật An ninh mạng vừa được Quốc hội thông qua, là sự bảo đảm hoạt động trên không gian mạng không gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Xin trích dẫn một số nội dung cơ bản của bộ Luật này.

Thứ nhất, Luật An ninh mạng vì lợi ích của Quốc gia, dân tộc. Luật An ninh mạng gồm 7 chương, 43 điều. Nguyên tắc bảo vệ an ninh mạng là: (1) Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật; bảo đảm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; (2) Đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự quản lý thống nhất của Nhà nước; … (3) Kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ bảo vệ an ninh mạng … bảo đảm quyền con người, quyền công dân, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân hoạt động trên không gian mạng…” (Điều 4).

Luật An ninh mạng cũng quy định các chế tài xử phạt đối với việc sử dụng không gian mạng để thực hiện hành vi chống Đảng, Nhà nước, xâm phạm quyền và lợi ích của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Cụ thể là những hoạt động: (1) Tổ chức, hoạt động, cấu kết, xúi giục, mua chuộc, lừa gạt, lôi kéo, đào tạo, huấn luyện người chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; (2) Xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xúc phạm tôn giáo, phân biệt đối xử về giới, phân biệt chủng tộc; (3) Thông tin sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân, gây thiệt hại cho các hoạt động kinh tế-xã hội … xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác; (4) Hoạt động mại dâm, tệ nạn xã hội, mua bán người; đăng tải thông tin dâm ô, đồi trụy, tội ác; phá hoại thuần phong mỹ tục của dân tộc …; (5) Xúi giục, lôi kéo, kích động người khác phạm tội… (6) Lợi dụng hoặc lạm dụng hoạt động bảo vệ an ninh mạng để xâm phạm chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân hoặc để trục lợi” (Điều 8).

Thứ hai, Luật An ninh mạng ra đời để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân. Luật An ninh mạng không vi phạm hiệp định WTO, CPTPP, đồng thời bảo vệ lợi ích của các doanh nghiệp mạng lớn như Google, Facebook ở Việt Nam.

Theo Tờ trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội Việt Nam cho biết, các hiệp định cơ bản của WTO (Hiệp định GATT, Hiệp định GATS) mà Việt Nam tham gia và Hiệp định CPTPP đều có điều khoản ngoại lệ về an ninh. Theo đó, Việt Nam có quyền yêu cầu các doanh nghiệp trong và ngoài nước cung cấp dịch vụ trên mạng viễn thông, Internet và các dịch vụ trên không gian mạng tại Việt Nam phải lưu trữ dữ liệu quan trọng của người sử dụng dịch vụ tại Việt Nam, đặt máy chủ ảo tại Việt Nam là hoàn toàn hợp pháp. Được biết, cho đến nay đã có hơn 18 quốc gia thành viên của WTO (trong đó có Hoa Kỳ, Canada, Australia, Đức, Pháp) quy định bắt buộc các doanh nghiệp mạng phải lưu trữ dữ liệu trong lãnh thổ nước mình.

Như thế, xét về lợi ích quốc gia, dân tộc, bao gồm cả quan hệ quốc tế, Luật An ninh mạng không chỉ bảo vệ, bảo đảm tốt hơn độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia (trên không gian mạng) mà còn tạo điều kiện bảo đảm tốt hơn lợi ích quốc gia dân tộc. Xét về quyền và lợi ích cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, Luật An ninh mạng hoàn toàn không hạn chế về quyền và lợi ích của nhóm đối tượng trên. Vì chế tài của Luật An ninh mạng chỉ áp dụng đối với những hành vi phạm tội (thông qua lợi dụng internet, mạng xã hội-Điều 8). Luật An ninh mạng chỉ cho phép cơ quan chức năng điều tra, làm rõ chủ thể nguồn thông tin xấu độc khi cần thiết mà thôi. Tuy nhiên, đối với những kẻ đã và đang có những âm mưu, kế hoạch lợi dụng internet, mạng xã hội để chống lại Nhà nước Việt Nam hoặc làm tổn thương đến công dân, thì Luật An ninh mạng là một chế tài nghiêm khắc.

Luật An ninh mạng của Việt Nam hoàn toàn không gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Luật An ninh mạng của Việt Nam cũng đã thể hiện tính nhân văn, tôn trọng quyền tự do dân chủ, vì sự phát triển bình thường của cộng đồng, không ai được xâm phạm quyền riêng tư của người khác, chứ không phải là “Luật Giữ mạng cho đảng” như Phạm Thanh Nghiên và các phần tử phản động đang ra sức xuyên tạc.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

9 thoughts on “Bác bỏ luận điệu xuyên tạc Luật an ninh mạng của Phạm Thanh Nghiên

 • 11 Tháng Bảy, 2018 at 3:23 chiều
  Permalink

  Những tình huống nêu trên cho thấy có nhiều dấu hiệu đã có không ít người “mượn gió bẻ măng”, lợi dụng trong lúc đông người tập trung xuống đường để làm chuyện xấu, theo ý đồ cá nhan.Những trường hợp này là biểu hiện rõ ràng của việc làm loạn, dù ở nước văn minh cũng khó thể được chấp nhận, nên cần phải xử lý nghiêm minh, theo quy định của pháp luật.

  Reply
 • 11 Tháng Bảy, 2018 at 11:11 chiều
  Permalink

  vấn đề an ninh mạng là vấn đề toàn cầu. Việt Nam ta cũng nằm trong xu thế của toàn cầu, đứng trước cuộc cách mạng 4.0 nếu không có luật an ninh mạng, Việt Nam chúng ta sẽ vô cùng mong manh và dễ bị tổn thương trước các vấn nạn về tin tặc, khủng bố…

  Reply
 • 16 Tháng Bảy, 2018 at 3:12 chiều
  Permalink

  Trước sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 thì xây dựng, ban hành Luật an ninh mạng ở Việt Nam là cấn thiết và cấp bách. Luật An ninh mạng của Việt Nam hoàn toàn không gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

  Reply
 • 17 Tháng Bảy, 2018 at 8:13 sáng
  Permalink

  Quốc hội thông qua Luât an ninh mạng là việc làm cần thiết trong bối cảnh hiện nay. Nó trực tiếp góp phần đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội… chứ không phải là “Luật Giữ mạng cho đảng” như Phạm Thanh Nghiên rêu rao, xuyên tạc

  Reply
 • 17 Tháng Bảy, 2018 at 4:53 chiều
  Permalink

  Bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng là việc làm cấp bách trước sự phát triển nhanh chóng của công nghệ. Luật an ninh mạng ra đời là cần thiết./.

  Reply
 • 17 Tháng Bảy, 2018 at 9:58 chiều
  Permalink

  Hiện nay, có đến hơn 100 nước đã thông qua và thực thi Luật an ninh mạng để bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, các tổ chức và công dân hợp pháp trên đất nước mình. Do đó, Việt Nam thông qua Luật an ninh mạng là bình thường là hợp tình, hợp lý, hợp quy luật phát triển của xã hội hiện đại. Chỉ những kẻ đang đi ngược lại lợi ích của đất nước, con người Việt Nam hòng thực hiện mưu đồ xấu… thì mới chống lại Luật an ninh mạng!.

  Reply
 • 18 Tháng Bảy, 2018 at 8:32 chiều
  Permalink

  Tôi hoàn toàn nhất trí với tác giả bài viết. Trong tình hình hiện nay luật an ninh mạng được thông qua là hoàn toàn hợp lý, là chế tài nghiêm khắc để trừng trị bọn lợi dụng mạng làm việc xấu.

  Reply
 • 19 Tháng Bảy, 2018 at 2:15 chiều
  Permalink

  Luật An ninh mạng vừa được Quốc hội thông qua không chỉ bảo vệ, bảo đảm tốt hơn độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia mà còn tạo điều kiện bảo đảm tốt hơn lợi ích quốc gia dân tộc. Chúng ta cần phản bác lại những quan điểm xuyên tạc, phủ nhận việc ban hành Luật an ninh mạng!

  Reply
 • 14 Tháng Một, 2019 at 7:03 sáng
  Permalink

  Thông qua bài viết này cho thấy, bọn phản động bắt đầu run sợ vì bọn chúng đã nhìn thấy viễn cảnh bị xử lý bởi Luật An ninh mạng vì những bài viết phản động trên không gian mạng.

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.