Bác bỏ luận điệu xuyên tạc về đất nước, con người Việt Nam

Sau năm 1975, đất nước ta gặp nhiều khó khăn do hậu quả nặng nề của chiến tranh và sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã đoàn kết, nỗ lực vượt qua mọi thử thách, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Tuy nhiên, trước tác động của đại dịch Covid-19, kinh tế đất nước và cuộc sống của người dân còn gặp khó khăn. Lợi dụng tình trạng này, các thế lực thù địch, phản động đã bịa đặt, xuyên tạc tình hình đất nước để chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa. Với bài viết: ““Giai cấp mới” tại Việt Nam”, Trần Trung Đạo đã xuyên tạc về hình ảnh đất nước, con người Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thứ nhất, xuyên tạc tình hình đất nước Việt Nam

Trong bài viết, y cho rằng đất nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam “một đất nước nhiều tiềm năng, thành là một nước nghèo so với tiêu chuẩn chung của thế giới”. Trước ảnh hưởng của dịch Covid-19, Trần Trung Đạo đã bịa đặt, thổi phồng biến Việt Nam thành một đất nước có “hình ảnh đau thương của hàng triệu người Việt Nam tìm đường về quê tránh dịch với những cảnh chết chóc, đói khát, cực khổ không bút mực nào tả hết”, “nhiều triệu người dân không có một chén cơm trắng để ăn…, còn chết hay đang chờ chết vì nạn dịch” hay đại đa số người dân Việt Nam đang sống trong “những túp lều không vách”. Thực tế đã bác bỏ luận điệu xuyên tạc của y.

Sau năm 1975, đặc biệt là trong thời kỳ đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, vị thế như hiện nay. Việt Nam đã hoàn thành được Mục tiêu Thiên niên kỷ về xóa bỏ tình trạng nghèo cùng cực và thiếu đói. Xét theo cách tiếp cận nghèo đa chiều, tỷ lệ nghèo cũng giảm dần theo thời gian cùng với quá trình tăng trưởng. Tỷ lệ nghèo giảm từ 9,9% năm 2015 xuống 9,2% năm 2016 và xuống còn dưới 7% năm 2017, còn khoảng dưới 3% vào năm 2020; trong đó tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của người nghèo cũng được cải thiện như: tiếp cận bảo hiểm y tế tăng 11,7%, sử dụng dịch vụ viễn thông tăng 5,2%. Thành tựu giảm nghèo của Việt Nam đã được cộng đồng quốc tế ghi nhận, được Liên Hiệp Quốc đánh giá là một trong các nước có thành tích giảm nghèo ấn tượng nhất, trong thực hiện Mục tiêu Thiên niên kỷ. Trước ảnh hưởng của dịch Covid-19, với triết lý “không để ai bị bỏ lại phía sau”, Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị và toàn xã hội đã đoàn kết, nỗ lực, có nhiều chính sách hỗ trợ, bảo đảm an sinh cho người dân, giảm thiểu đến mức thấp nhất tỷ lệ tử vong, quan tâm chăm lo đến người lao động bị ảnh hưởng từ dịch bệnh. Tất cả những điều đó cho thấy, những luận điệu của Trần Trung Đạo đưa ra là hoàn toàn bịa đặt, xuyên tạc.

Thứ hai, xuyên tạc về hình ảnh con người Việt Nam

Trong bài viết, Trần Trung Đạo đã dùng những sự việc đơn lẻ để phê phán, xuyên tạc cả hình ảnh con người Việt Nam và cán bộ, đảng viên. Y cho rằng, đại đã số người dân Việt Nam dù có “chết đói”, “chết khát” hay “lầm lũi đi như đoàn nô lệ da đen sau nội chiến Mỹ đi tìm một nơi để gọi quê hương”, dù bị “vùi dập trong trầm luân thống khổ cho đến chết” nhưng không dám kêu ca, đã “tê liệt ý thức phản kháng của con người”. Đối với cán bộ, đảng viên, Trần Trung Đạo xuyên tạc là một “giai cấp mới”, “không làm một việc gì hữu ích cho xã hội ngoài hút máu dân tộc Việt”.

Đây là luận điệu vô cùng phản động, đánh tráo khái niệm giữa lòng tin, ý thức, trách nhiệm với cộng đồng, với chế độ xã hội chủ nghĩa của người dân Việt Nam hiện nay với việc cam chịu kiếp sống nô lệ, mất nước. Lịch sử dân tộc ta đã chứng minh, khi đất nước bị xâm lăng, bọn tay sai, bán nước đàn áp, người Việt Nam luôn kiên cường, bất khuất đứng lên đấu tranh giành lại độc lập, trừng trị bọn cướp nước và bán nước. Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam. Ngoài lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động, lợi ích của toàn dân tộc, Đảng không có lợi ích nào khác. Đảng đã tuyên truyền, giác ngộ, tập hợp, phát huy cao nhất lòng yêu nước, trí tuệ, đoàn kết của nhân dân ta trong sự nghiệp cách mạng. Những đảng viên kiên trung đã vượt qua mọi gian lao, thử thách, sẵn sàng hy sinh vì nền độc lập của dân tộc, hạnh phúc của nhân dân, trở thành tấm gương sáng cho nhân dân noi theo. Việc xuyên tạc hình ảnh con người Việt Nam, vai trò, cống hiến của cán bộ, đảng viên là hành động bất nhân của lũ “Việt gian” mà thôi.

Như vậy, những luận điệu mà Trần Trung Đạo đưa ra trong bài viết ““Giai cấp mới tại Việt Nam”  là hoàn toàn bịa đặt, xuyên tạc, mục đích để chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ, gây hoang mang dư luận, cần phải được lên án và đấu tranh bác bỏ./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.