BÁC BỎ NHỮNG LUẬN ĐIỆU SAI TRÁI CỦA NGÔ NGỌC TRAI

Qua gần hai năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, mặc dù trong điều kiện có nhiều khó khăn, nhất là ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, song với sự đoàn kết, nỗ lực cố gắng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, Việt Nam đã đạt được những kết quả toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Tuy vậy, đi ngược lại dòng chảy chung của lịch sử dân tộc, vẫn còn những tiếng nói lạc lõng, xuyên tạc sự thật về tình hình ở Việt Nam.

Trên trang Thongluan-rdp.ong, kẻ tự xưng Ngô Ngọc Trai phát tán tài liệu: “Nhà nước nên điều chỉnh lại chính sách về bảo vệ an ninh quốc gia”. Với dã tâm của một phần tử phản động, Ngô Ngọc Trai đã tung hô, đòi trả tự do cho những người vi phạm pháp luật, “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”. Nhân sự kiện cơ quan chức năng khẳng định, không đủ cơ sở điều kiện để trả tự do cho Trần Huỳnh Duy Thức. Ngô Ngọc Trai đã áp đặt ý kiến chủ quan của cá nhân khi cho rằng “Cơ quan quản lý trại giam trong vụ ông Thức phản ánh nhận thức chung về những quan điểm về bảo vệ an ninh quốc gia nói chung là không có gì thay đổi”. Y còn hồ đồ chụp mũ rằng, đó là “Nhận thức quan điểm về chính trị hạn hẹp rất chậm được cải thiện tiến bộ từ phía ngành quản lý nhà nước”. Y ra sức kích động “Từ lâu nay cũng chưa thấy có ai đặt câu hỏi về tính hợp lý đúng đắn của chính sách về bảo vệ an ninh chính trị”; rồi Y còn thiển cận khi cho rằng “…bảo vệ an ninh quốc gia không phải là nhắm đến những người chỉ đơn thuần là biểu đạt quan điểm chính trị”. Thực chất đây là luận điệu của những phần tử phản động, lợi dụng tự do, dân chủ, nhân quyền; cổ suý, tung hô những hành vi vi phạm pháp luật, chống phá Đảng, Nhà nước, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc. Luận điệu sai trái, xuyên tạc của Ngô Ngọc Trai mặc dù không có gì mới nhưng rất nguy hiểm, gây ra sự nghi ngờ, phân tâm, chia rẽ trong xã hội, đánh lừa những người thiếu thông tin, kém hiểu biết, nhẹ dạ cả tin a dua theo chúng để làm những việc sai trái, thậm chí vi phạm pháp luật; vì vậy, chúng ta cần cảnh giác để không mắc mưu của kẻ xấu.

          Chúng ta đều biết rằng, bản chất tốt đẹp, nhân văn, nhân đạo của chế độ xã hội chủ nghĩa, của Đảng và Nhà nước ta là luôn coi trọng và đặt an ninh con người vào vị trí trung tâm của an ninh quốc gia, bảo vệ an ninh con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực bảo đảm cho sự ổn định chính trị xã hội. Để làm được điều đó, Đảng và Nhà nước ta chủ trương xây dựng một xã hội trật tự, kỷ cương, đảm bảo cho người dân được sống trong môi trường an toàn. Luật An ninh quốc gia đã chỉ rõ: Phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh làm thất bại các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia. Theo đó, đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia là để xây dựng môi trường xã hội bình yên, đem lại cuộc sống thanh bình, hạnh phúc cho người dân. Bản chất bảo vệ an ninh quốc gia ở Việt Nam là hết sức tốt đẹp, rất đáng trân trọng như vậy, bất cứ thế lực thù địch nào cũng không thể xuyên tạc, phủ nhận được. Hơn nữa, đây là minh chứng sống động, xác đáng bác bỏ hoàn toàn những luận điệu xuyên tạc, sai trái của Ngô Ngọc Trai.

Đối với vụ án “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”, do Trần Huỳnh Duy Thức cầm đầu đã được Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra xét xử. Bản cáo trạng khẳng định, Trần Huỳnh Duy Thức đã viết, sưu tầm, trao đổi qua thư điện tử 60 đầu tài liệu; trong đó, Thức trực tiếp viết 53 bài, có 14 bài công kích sự điều hành, chính sách kinh tế của Chính phủ; 21 bài xuyên tạc sự lãnh đạo của Đảng; 10 bài công kích chia rẽ nội bộ lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước. Hội đồng xét xử đã chỉ rõ, các bị cáo trong vụ án này đều là những người hiểu biết pháp luật, có trình độ học vấn cao, sinh ra và lớn lên trong hòa bình, được thừa hưởng thành quả cách mạng. Nhưng chỉ vì một chút định kiến, động cơ cá nhân đã đi ngược lại đường lối chính sách của đảng, lợi ích quốc gia dân tộc. Trần Huỳnh Duy Thức đã bị trừng trị thích đáng theo quy định của pháp luật Việt Nam. Bản chất vụ án Trần Huỳnh Duy Thức là rất rõ ràng, vậy mà các thế lực thù địch vẫn hằng ngày lợi dụng tự do, dân chủ, nhân quyền, công khai công kích chống phá Đảng và Nhà nước ta, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Chính vì vậy, mỗi cán bộ, đảng viên và người dân Việt Nam, cần hết sức cảnh giác, kiên quyết đấu tranh bác bỏ những luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động như Ngô Ngọc Trai./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.