Bác bỏ những luận điệu xuyên tạc Luật An ninh mạng của Trần Trung Đạo

Gần đây, trên trang mạng baotiengdan, kẻ có bút danh Trần Trung Đạo với bài viết: “Một thái độ chống luật An Ninh mạng”. Nội dung bài viết tập trung xuyên tạc Luật An ninh mạng, nói xấu chế độ và kích động nhân dân chống đối chính quyền. Y có những lập luận mang tính xảo ngôn, lừa lọc, phản động, không đúng với thực tiễn lịch sử Việt Nam; phủ nhận ý nghĩa, tác dụng của Luật An ninh mạng đối với sự phát triển an toàn, bền vững của đất nước.

Không thể xuyên tạc, bóp méo nhân quyền ở Việt Nam

Trần Trung Đạo xuyên tạc rằng: “Dưới chế độ CS…con người luôn phải sống trong sự sợ hãi…”. Đây rõ ràng là một luận điệu xuyên tạc, xảo trá của Trần Trung Đạo. Thực tế Hiến pháp và pháp luật Việt Nam luôn bảo đảm đầy đủ các quyền cơ bản của con người trên tất cả các lĩnh vực chính trị, dân sự, kinh tế, xã hội, văn hóa. Quan điểm nhất quán của Đảng, Nhà nước Việt Nam là quyền con người được bảo đảm và thực thi bằng Hiến pháp và pháp luật.

Trong bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trịnh trọng tuyên bố: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập và sự thật đã thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”. Trải qua 4 lần sửa đổi, bổ sung từ Hiến pháp năm 1946, 1959, 1980, 1992 và năm 2013, quyền con người ở Việt Nam đã luôn luôn được hiến định rõ ràng trong Hiến pháp. Với bao biến cố, thăng trầm của lịch sử đấu tranh cách mạng, thực hiện công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, Đảng và Nhà nước ta luôn hướng tới mục tiêu cao nhất là tôn trọng và bảo đảm các quyền con người.

Hệ thống pháp luật của Việt Nam đều phù hợp với thực tế đất nước và tương thích với các chuẩn mực quốc tế được quy định trong Tuyên ngôn Nhân quyền và các Công ước quốc tế về quyền con người mà Việt Nam tham gia. Như vậy, luận điệu xuyên tạc của Trần Trung Đạo khi cho rằng con người ở Việt Nam “luôn sống trong sự sợ hãi” bởi “Những kẻ cai trị bằng nhà tù…”, “Những kẻ sát nhân…” là hoàn toàn sai trái, bịa đặt.

Ban hành Luật An ninh mạng là xu thế tất yếu trong thời đại toàn cầu hóa.

Với thái độ hằn học, Trần Trung Đạo cho rằng: “Mục đích của đảng qua cái gọi là “Luật An Ninh Mạng” vừa rồi là để người dân tiếp tục chấp nhận số phận của họ”“Con người Việt Nam chấp nhận “Luật An ninh mạng” chỉ vì trình độ nhận thức của người dân Việt là thấp kém…”. Rõ ràng đây là một luận điệu xuyên tạc, bỉ ổi. Trần Trung Đạo thừa biết rằng, ở mỗi đất nước, mỗi quốc gia, ngoài Hiến pháp, đều phải có các Luật, nghị định… trên từng lĩnh vực để duy trì sự ổn định của đất nước. Luật An ninh mạng cũng vậy, nó là “lá chắn” sống của mỗi quốc gia trong thời đại cách mạng số chiếm lĩnh hầu như toàn bộ đời sống xã hội. Việt Nam cũng không nằm ngoài xu thế đó. Trên thực tế, Việt Nam đang hướng đến sự hòa nhập một cách toàn diện và sâu rộng về không gian mạng. Vì thế, qua thực tiễn tình hình trong nước cũng như kinh nghiệm của các nước, việc Quốc hội Việt Nam thông qua Luật An ninh mạng và Luật này có hiệu lực từ 01/01/2019, nhằm đáp ứng yêu cầu bức thiết bảo vệ chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia, quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trên lãnh thổ Việt Nam.

Việc xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện Luật An ninh mạng là khách quan, cấp thiết, phù hợp với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Nhà nước Việt Nam là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, mọi công dân đều bình đẳng, sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật. Những ghi nhận, đánh giá của cộng đồng quốc tế và thực tiễn sinh động trên đất nước Việt Nam đã bác bỏ hoàn toàn các luận điệu xuyên tạc, bóp méo sự thật của Trần Trung Đạo và các thế lực thù địch./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

3 thoughts on “Bác bỏ những luận điệu xuyên tạc Luật An ninh mạng của Trần Trung Đạo

 • 11 Tháng Hai, 2019 at 10:04 sáng
  Permalink

  Việc xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện Luật An ninh mạng là khách quan, cấp thiết, phù hợp với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

  Reply
 • 12 Tháng Hai, 2019 at 10:11 chiều
  Permalink

  Ban hành Luật An ninh mạng là xu thế tất yếu trong thời đại toàn cầu hóa. Mọi sự xuyên tạc về Luật An ninh mạng của các thế lực thù địch hoàn toàn là những luận điệu bịa đặt, vu khống.

  Reply
 • 13 Tháng Hai, 2019 at 8:08 sáng
  Permalink

  Những luận điệu xuyên tạc Luật An ninh mạng của Trần Trung Đạo là đi ngược với xu thế của thời đại, kéo lùi sự tiến bộ của xã hội ta!. chúng ta cần đấu tranh bác bỏ những luận điệu phản động đó của Y!.

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.