Bác bỏ quan điểm sai trái của Nguyễn Đình Cống

Trên trang Doithoaionline Nguyễn Đình Cống có bài viết “Lòng yêu nước thời kỳ cộng sản” nội dung kích động chia rẽ nội bộ, gây mất đoàn kết chống phá Đảng, xuyên tạc bản chất của đảng cho rằng đảng: “như một cành tầm gửi”; “sống bám vào cây chủ, là nhân dân”…. Đây là thủ đoạn thâm độc thường thấy của các thế lực thù địch, đăc biệt là kẻ có tâm địa chống Đảng như Nguyễn Đình Cống bằng các lời phán xét tưởng chừng vu vơ nhưng đầy chủ đích tiến công vào nhận thức của mỗi cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng nên cần được vạch trần và bác bỏ.

Để khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước và dân tộc Việt Nam, cần khẳng định rõ, cả lý luận và thực tiễn hiện nay đều cho thấy, độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội luôn là mục tiêu nhất quán của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Là một Đảng cách mạng chân chính của giai cấp công nhân Việt Nam đồng thời cũng là của dân tộc Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam đã chiến đấu và rèn luyện để luôn xứng đáng là người lãnh đạo sáng suốt, kiên quyết, trung thành của giai cấp công nhân và nhân dân lao động. Đảng luôn lấy việc phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân là mục đích cao nhất, ngoài lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc, Đảng Cộng sản Việt Nam không có lợi ích nào khác.

Trải qua thực tiễn đấu tranh chống xâm lược đầy cam go, khốc liệt, Đảng ta khẳng định, độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là mục tiêu xuyên suốt, luôn gắn chặt với nhau. Trong đó, độc lập dân tộc là điều kiện tiên quyết để thực hiện chủ nghĩa xã hội, còn chủ nghĩa xã hội là cơ sở bảo đảm vững chắc cho độc lập dân tộc. Tuy nhiên, ở từng giai đoạn lịch sử, tùy vào điều kiện cụ thể, vấn đề độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội được vận dụng phù hợp, hài hòa. Sau 37 năm đổi mới, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện và có ý nghĩa lịch sử, kinh tế Việt Nam đã đạt tốc độ tăng trưởng ấn tượng. Quy mô, trình độ nền kinh tế được nâng lên, năm 1989 đạt 6,3 tỷ USD, đến năm 2022 đã đạt 409 tỷ USD, đứng thứ 37 trên thế giới. Đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt, năm 1985 bình quân thu nhập đầu người mới đạt 159 USD/năm, đến năm 2022 đạt 4.110 USD/năm. Tuổi thọ trung bình tăng từ 70,5 năm 1990 lên 73,6 năm 2021, cao nhất giữa các quốc gia trong khu vực có mức thu nhập tương đương. Chỉ số phát triển con người (HDI) năm 2021 của Việt Nam là 0,703, xếp 115/191 trên thế giới. Bên cạnh đó, công tác giáo dục, y tế đạt được nhiều thành tựu. Quy mô giáo dục tiếp tục được phát triển, cơ sở vật chất được nâng cao, chất lượng đào tạo từng bước đáp ứng yêu cầu về nguồn nhân lực. Cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế cũng được chú trọng đầu tư, đáp ứng tốt hơn nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân. Công tác bảo đảm an sinh xã hội luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm thực hiện, nhất là các đối tượng chính sách, hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần nâng đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng cao hơn.

Đảng Cộng sản Việt Nam – chính đảng của giai cấp công nhân Việt Nam ra đời trong phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc và giải phóng giai cấp. Ngay từ đầu, Đảng Cộng sản Việt Nam đã sớm đứng ra nhận sứ mệnh lịch sử to lớn mà giai cấp và dân tộc giao phó: Lãnh đạo các tầng lớp nhân dân Việt Nam đấu tranh chống thực dân, phong kiến, giành độc lập dân tộc, dân chủ cho nhân dân, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Đảng không có lợi ích nào khác ngoài việc phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Tuy nhiên, trong quá trình phát triển, vẫn còn một bộ phận cán bộ, đảng viên thoái hóa, biến chất, sách nhiễu nhân dân. Đấy chỉ là những con sâu làm rầu nồi canh, nhân dân đang mất niềm tin vào những đảng viên thoái hóa chứ chưa bao giờ mất niềm tin vào Đảng của mình. Vì thế, các thế lực thù địch đừng vội ảo tưởng nghĩ rằng dân Việt nam không còn gắn bó với Đảng, xa rời Đảng.

Như vậy, tất cả các chủ trương, quan điểm và mục tiêu nhất quán trên của Đảng ta đều hướng vào bảo đảm quyền và lợi ích của nhân dân. Đây là minh chứng sát thực nhất để bác bỏ hoàn toàn các luận điệu sai trái, phản động cho rằng Đảng: “như một cành tầm gửi”; “sống bám vào cây chủ, là nhân dân”…. Do vậy, mỗi người dân nói chung, thanh niên nói riêng phải nâng cao nhận thức, cảnh giác, tỉnh táo, nhận diện, đấu tranh kịp thời; đồng thời, tin tưởng tuyệt đối vào đường lối lãnh đạo của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.