Ban hành Luật An ninh mạng hoàn toàn không đi ngược lại xu thế của thời đại

Khi Luật An ninh mạng nước ta bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/01/2019, các thế lực thù địch, phản động đẩy mạnh tuyên truyền, công kích, xuyên tạc nội dung của Bộ Luật này. Ngày 02/01/2019, Tran Hung đăng bài viết “Luật an ninh mạng là “tái ông mất ngựa” vì trong họa có phúc”. Y đã cố tình sử dụng những lập luận mang tính chất xảo ngôn, lừa lọc để đưa ra những kết luận hồ đồ, phản động khi cho rằng: “Luật an ninh mạng với bản chất đi ngược lại xu thế thời đại… Xét về bản chất thì cái Luật này chỉ vì mục đích “che đậy sự thật”…. Chẳng có ý nghĩa gì khác ngoài ba từ “bảo vệ đảng”.

 Trong thời đại ngày nay, trước sự phát triển như vũ bão của khoa học công nghệ, không gian mạng trở thành một bộ phận cấu thành không thể thiếu và đóng vai trò quan trọng trong xây dựng xã hội thông tin và phát triển kinh tế tri thức. Tuy nhiên, nó cũng làm xuất hiện những nguy cơ, thách thức, tiềm ẩn rất lớn trên mọi phương diện của đời sống, xã hội. Nhận thức rõ vấn đề đó, cho đến nay đã có hơn 80 quốc gia, tổ chức, liên minh quốc tế như Mỹ, Anh, Đức, Hà Lan, Pháp, Canada, Hàn Quốc, NATO… đã cụ thể hóa thành các văn bản quy phạm pháp luật, nhằm tạo ra các thiết chế, cơ sở pháp lý chống lại các nguy cơ đe dọa đến an ninh quốc gia từ không gian mạng. Đồng thời, thành lập các lực lượng chuyên trách về an ninh mạng, phòng chống khủng bố mạng và tội phạm mạng. Chỉ trong vòng 06 năm trở lại đây, đã có 23 quốc gia trên thế giới ban hành trên 40 văn bản luật về an ninh mạng. Điều đó cho thấy, việc Quốc hội nước ta thông qua và ban hành Luật An ninh mạng là yêu cầu tất yếu, đáp ứng với yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, cũng như xu hướng phát triển của các quốc gia trên thế giới, đáp ứng với nhu cầu, nguyện vọng của nhân dân, chứ không phải là “đi ngược lại với xu thế thời đại”, “che đậy sự thật” hay “bảo vệ Đảng” như Tran Hung quy kết

Luật An ninh mạng là cơ sở pháp lý quan trọng trong phát huy các nguồn lực của đất nước để bảo đảm an ninh mạng, phát triển lĩnh vực an ninh mạng đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh; bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động trên không gian mạng, xây dựng môi trường mạng lành mạnh; nâng cao năng lực tự chủ về an ninh mạng, hoàn thiện chính sách nghiên cứu, phát triển chiến lược, chia sẻ thông tin về an ninh mạng; mở rộng hợp tác quốc tế về an ninh mạng trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, bình đẳng, cùng có lợi, phù hợp với pháp luật trong nước và điều ước quốc tế mà nước ta tham gia ký kết, tạo cơ sở pháp lý để bảo vệ an ninh quốc gia, nhất là trong xử lý các hành vi vi phạm pháp luật như: sử dụng không gian mạng để tuyên truyền, lôi kéo, kích động chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; kích động lôi kéo tụ tập đông người, gây rối an ninh trật tự…; phòng, chống tấn công mạng…

Như vậy, có thể khẳng định, nội dung bài viết của Tran Hung là hoàn toàn sai trái, bịa đặt. Y đã cố tình xuyên tạc việc ban hành Luật An ninh mạng nhằm “bảo vệ Đảng”, hòng bôi nhọ, hạ thấp uy tín của Đảng; từng bước làm lung lay và mất niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, với mục tiêu xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, thay đổi chế độ chính trị ở nước ta. Nội dung bài viết cũng cho thấy, Tran Hung hay những kẻ phản động khác bắt đầu run sợ trước quyết tâm tấn công, ngăn chặn, đẩy lùi các hoạt động lợi dụng không gian mạng để chống phá Việt Nam. Bọn chúng sợ rằng ngay sau khi Luật An ninh mạng có hiệu lực thì bọn chúng sẽ không còn không gian để diễn trò bóp méo sự thật hoặc bị pháp luật Việt Nam trừng trị./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

11 thoughts on “Ban hành Luật An ninh mạng hoàn toàn không đi ngược lại xu thế của thời đại

 • 14 Tháng Một, 2019 at 6:57 sáng
  Permalink

  Luật An ninh mạng được coi là “chiếc gậy thần kỳ” để đập tan mọi âm mưu chống phá cách mạng nước ta của các thế lực phản động thù địch trên không gian mạng hiện nay.

  Reply
 • 14 Tháng Một, 2019 at 10:48 sáng
  Permalink

  Chỉ có kẻ chuyên làm những việc xấu xa trên mạng mới sợ Luật An ninh mạng

  Reply
 • 14 Tháng Một, 2019 at 1:38 chiều
  Permalink

  Luật An ninh mạng ra đời xuất phát từ bối cảnh tình hình an ninh mạng trong nước và yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia, bí mật Nhà nước, trật tự an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, phù hợp với thông lệ quốc tế và quy định của Hiến pháp.

  Reply
 • 14 Tháng Một, 2019 at 8:36 chiều
  Permalink

  Luật An ninh mạng là sự bảo đảm hoạt động trên không gian mạng, không gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Chỉ có những kẻ như Tran Hung thì mới run sợ trước quyết tâm tấn công, ngăn chặn, đẩy lùi các hoạt động lợi dụng không gian mạng để chống phá Việt Nam.

  Reply
 • 15 Tháng Một, 2019 at 8:10 sáng
  Permalink

  Luật An ninh mạng sẽ là cơ sở pháp lý quan trọng để bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng, Nhà nước

  Reply
 • 15 Tháng Một, 2019 at 9:38 sáng
  Permalink

  Ban hành luật An ninh mạng là hoàn toàn phù hợp với thực tiễn và xu thế thời đại

  Reply
 • 15 Tháng Một, 2019 at 10:39 sáng
  Permalink

  Luật An ninh mạng hiện nay rất cần thiêt, phù hợp, kịp thời và hơp lòng dân, đồng thời để đập tan mọi âm mưu và luận điệu xuyên tạc phản động của các thế lực phản động thù địch trên không gian mạng hiện nay.

  Reply
 • 15 Tháng Một, 2019 at 11:02 sáng
  Permalink

  Nội dung bài viết của Tran Hung là hoàn toàn sai trái, bịa đặt.

  Reply
 • 15 Tháng Một, 2019 at 3:10 chiều
  Permalink

  Luật An ninh mạng ra đời là đòi hỏi tất yếu khách quan của thời đại công nghệ số. Nó phản ánh nhu cầu của tất cả hệ thống chính trị, các tổ chức và cá nhân trên đất nước ta. Do đó, những luận điệu của Tran Hung là đi ngược với xu thế của thời đại và dân tộc Việt Nam, nhằm kéo lùi sự phát triển của chúng ta, phá hoại sự tiến bộ của đất nước!.

  Reply
 • 16 Tháng Một, 2019 at 2:46 chiều
  Permalink

  Tran Hung hay những kẻ phản động khác bắt đầu run sợ trước quyết tâm tấn công, ngăn chặn, đẩy lùi các hoạt động lợi dụng không gian mạng để chống phá Việt Nam.

  Reply
 • 23 Tháng Một, 2019 at 2:04 chiều
  Permalink

  Luật An ninh mạng là cơ sở pháp lý quan trọng trong phát huy các nguồn lực của đất nước để bảo đảm an ninh mạng, phát triển lĩnh vực an ninh mạng đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh; bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động trên không gian mạng, xây dựng môi trường mạng lành mạnh; nâng cao năng lực tự chủ về an ninh mạng, hoàn thiện chính sách nghiên cứu, phát triển chiến lược, chia sẻ thông tin về an ninh mạng; mở rộng hợp tác quốc tế về an ninh mạng trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, bình đẳng, cùng có lợi, phù hợp với pháp luật trong nước và điều ước quốc tế mà nước ta tham gia ký kết, tạo cơ sở pháp lý để bảo vệ an ninh quốc gia, nhất là trong xử lý các hành vi vi phạm pháp luật.

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.