Bảo Giang – kẻ cuồng tín, hoang tưởng

Vừa qua, trên một số trang mạng xã hội đăng tải các bài viết của những kẻ chống cộng cuồng tín, mơ tưởng đến một ngày mai huy hoàng, khi lá cờ nền vàng, 3 sọc đỏ có dịp tung bay phấp phới trên đất nước Việt Nam và họ sẽ ngạo nghễ tiến bước dưới “Hoàng kỳ”. Trong đó, có kẻ lấy bút danh Bảo Giang với bài viết: “Đường chúng ta đi” (phần 4). Trong bài viết, Bảo Giang đã đưa ra nhiều vấn đề, trong đó có một số nội dung chủ yếu sau đây:

Một là, xuyên tạc trắng trợn Đảng Cộng sản Việt Nam đã cam chịu đưa đất nước vào vòng nô lệ của Trung Quốc, làm tay sai cho Trung Quốc. Bằng những chứng cứ bịa đặt, xuyên tạc Bảo Giang đã truy chụp Đảng Cộng sản Việt Nam từ trước đến nay đã cam chịu làm tay sai cho Trung cộng, thi nhau “vơ vét tài nguyên, đất đai của Việt Nam để trao tay, dâng nạp cho Trung cộng để nương tựa vào Trung cộng” nên Hoàng Sa, Trường Sa, Nam quan, Bản Giốc… “đã phải lìa mẫu quốc Việt Nam”. Y cho rằng, hiện nay các các doanh nghiệp Trung Quốc vào làm ăn ở Việt Nam đã chiếm biết bao nhiêu đất Việt Nam… cũng là nằm trong hành động dâng hiến đất của Đảng Cộng sản  Việt Nam cho Trung cộng. Đồng thời y quả quyết rằng Đảng Cộng sản Việt Nam “sẽ không bao giờ có khả năng làm cuộc thay đổi hay tự sống cho mình, trái lại chỉ như con giun, con sán, chỉ biết quỳ lạy để xin và chờ Trung cộng ban cho một chút quyền lợi mà thôi”. Với những luận điệu xuyên tạc, vu cáo một cách trắng trợn, với một thái độ hằn học trên đây của Bảo Giang cho thấy: không có điều gì xấu xa mà y không dám làm để đạt được mục tiêu chính trị của chúng và để lừa gạt dư luận, lừa dối nhân dân ta.

Thực tiễn cách mạng Việt Nam từ khi có Đảng Đảng Cộng sản Việt Nam, đã chứng minh rằng, Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng cách mạng trung kiên, được tôi luyện trong đấu tranh cách mạng, luôn trung thành với lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân, của dân tộc Việt Nam, phấn đấu vì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc của nhân dân, của dân tộc Việt Nam. Thực tiễn đó đã được nhân dân ta, nhân dân các nước trên thế giới thừa nhận và ngưỡng mộ, kể cả các thế lực đã từng xâm lược Việt Nam. Đường lối đối nội, đối ngoại của Đảng ta sáng ngời chính nghĩa, thể hiện rõ chủ nghĩa nhân văn, nhân đạo Việt Nam, tình nghĩa, chung thủy với bạn bè quốc tế, kiên trì, kiên quyết giải quyết các vấn đề trong quan hệ đối ngoại bằng giải pháp chính trị, biện pháp hòa bình, đề cao tinh thần độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, sức mạnh trong nước với sức mạnh quốc tế trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Với tinh thần “Không có gì quý hơn độc lập tự do”, Đảng ta, nhân dân ta, dân tộc ta không khi nào chịu khuất phục, cam chịu làm nô lệ trước bất kỳ một thế lực nào. Do đó, những luận điệu bịa đặt, xuyên tạc trên đây của Bảo Giang không thể lừa được ai, mà càng làm cho mọi người thấy được bộ mặt thật của y và cảnh giác hơn trước những luận điệu xằng bậy mà y sẽ còn tiếp tục tung lên các trang mạng xã hội trong thời gian tới.

Hai là, phủ nhận vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Để đạt được mục tiêu lật đổ chế độ cộng sản ở Việt Nam, Bảo Giang đã đưa ra hàng loạt những luận điệu lừa gạt, xuyên tạc để phủ nhận vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với đất nước, với dân tộc. Bảo Giang viết: “Lịch sử dân tộc đã chứng minh rằng, Việt Nam không cần nhờ đến công cuộc gọi là cứu quốc của Hồ Chí Minh vào ngày 2-9-1945 mới có độc lập. Bởi vì, người lãnh đạo thực quyền tại Việt Nam thời điểm đó là Quốc trưởng Bảo Đại đã công khai tuyên bố nền độc lập của Việt Nam và xóa bỏ toàn bộ những hòa ước đã ký kết với Pháp trước kia vào ngày 11 tháng 3 năm 1945. Từ đó, theo tinh thần của Công pháp Quốc tế Việt Nam đã hoàn toàn độc lập, không còn nằm trong vị thế đô hộ của Pháp nữa. Theo đó không cần đến cuộc chiến đấu hao tổn xương máu của người dân Việt do cộng sản tổ chức nữa. Nói cách khác, Pháp không còn là nguyên cớ cho Việt Nam mở ra cuộc chiến với thực dân Pháp… Cuộc chiến do cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức hoàn toàn không có một giá trị thực tiễn nào cho nền độc lập và tự trị của Việt Nam.”

Nói như vậy, Bảo Giang đã cố tình xuyên tạc lịch sử, phủ nhận vai trò, công lao to lớn của Đảng Cộng sản Việt Nam, lãnh tụ Hồ Chí Minh, của quân và dân ta đã đoàn kết một lòng, anh dũng chiến đấu, hy sinh xương máu để đánh đuổi phát xít Nhật, lật đổ chế độ phong kiến tay sai, giành lại độc lập cho dân tộc, chấm dứt gần 90 năm ách đô hộ của thực dân Pháp đối với nước ta. Thử hỏi, nếu Đảng Cộng sản Việt Nam và lãnh tụ Hồ Chí Minh không kiên định đường lối đấu tranh chống thực dân, đế quốc giành độc lập cho dân tộc, không sáng suốt lãnh đạo nhân dân ta chớp thời cơ, tiến hành tổng khởi nghĩa giành chính quyền mà cứ ung dung, tin tưởng vào tuyên bố của phát xít Nhật cho Việt Nam được hưởng “độc lập”, vào tuyên bố của Bảo Đại thì liệu dân tộc ta có giành đươc độc lập hay không? hay mãi mãi sống trong kiếp nô lệ, kiếp ngựa trâu của chế độ thực dân, đế quốc, phong kiến?. Vì vậy, không một ai có quyền phủ nhận lịch sử. Kẻ nào phủ nhận lịch sử, kẻ đó sẽ bị bánh xe lịch sử nghiền nát.

Ba là, kêu gọi nhân dân đứng lên lật đổ chế độ cộng sản Viêt Nam, khôi phục lại chế độ Việt Nam Cộng hòa. Từ những điều vu cáo, xuyên tạc trên đây, Bảo Giang cho rằng đã đến lúc dân tộc Việt Nam phải chọn con đường xây dựng : “Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền và Độc Lập, đặt trên nền tảng Công Lý, Công Bằng xã hội”. Theo đó, Bảo Giang nêu ra 2 cách để nhân dân ta lựa chọn:

 1. “Chém nội thù, triệt hạ xâm lăng”.
 2. Cúi đầu khoan tay chờ nhận kiếp nô lệ”.

Sau khi lý sự vòng vo, dài dòng, Bảo Giang đã chứng minh rằng, chỉ có một cách lựa chọn duy nhất là nhân dân hãy đứng lên “Chém nội thù, triệt hạ xâm lăng”, tức là đạp đổ chế độ cộng sản Việt Nam, rằng làm được như vậy thì “họa ngoại xâm” cũng không còn. Đồng thời, Bảo Giang đã vạch ra tương lai của dân tộc ta sau khi lật đổ cộng sản Việt Nam đó là xây dựng một chế độ mà quốc kỳ sẽ là “Lá Hoàng kỳ, nền Vàng Ba Sọc Đỏ đơn giản của Việt Nam”.

Đến đây, người đọc vỡ òa trong thất vọng, tưởng là chế độ nào, hóa ra vẫn là chế độ “Việt Nam Cộng hòa”- tay sai do đế quốc Mỹ dựng lên khi xâm lược miền Nam, chế độ đã gây ra những tội ác chồng chất đối với nhân dân ta và nó đã bị nhân dân ta vứt vào sọt rác của lịch sử vào ngày 30 tháng 4 năm 1975, nay lại được Bảo Giang móc lên, để lừa nhân dân ta.

Đọc xong bài viết của Bảo Giang, người đọc mới ngộ ra rằng Bảo Giang  chính là mẫu hình của một kẻ thâm thù cách mạng, chống cộng cuồng tín trong cái đám phản động đang cố ngoi ngóp, thoi thóp sống ở nước ngoài nhờ vào sự bảo kê của các thế lực thù địch. Những tiếng gào thét lạc lõng của Bảo Giang chỉ là trò nhảm nhí, là sự tô vẽ một cách lòe loẹt một giấc mơ viển vông của những kẻ chống cộng cuồng tín mà thôi. Sự thật chẳng khi nào diễn ra như những gì mà Bảo Giang tự huyễn hoặc mình đâu! Đừng ảo tưởng!

Bình luận bằng tài khoản Facebook

4 thoughts on “Bảo Giang – kẻ cuồng tín, hoang tưởng

 • 6 Tháng Sáu, 2017 at 2:24 chiều
  Permalink

  Lịch sử thật công bằng khi lật nhào chế độ Ngụy quyền để đưa những người dân cần lao đau khổ lên làm chủ Nước nhà. Bọn lưu vong phản Quốc nay đã già nhưng chưa hề nguôi ngoai và chưa muốn chấp nhận thất bại nhục nhã ấy. Khi xưa, chúng là tay sai đắc lực cho bọn ngoại xâm để uống máu đồng bào, Chúng đã chà đạp nên Đất Mẹ hòng mong bọn Tây bố thí cho mấy USD… Nay đất nước thanh bình, Đảng và Nhà nước Việt Nam đưa tay bắt chặt để đoàn kết dân tộc với mong muốn cùng nhau hàn gắn thương đau, đưa Việt nam thành rồng châu Á… thì chúng lại một lần nữa phá hoại bằng những hành động, lời nói xuyên tạc, kích động thù hằn dân tộc. Không chúng ta không bao giờ nghe theo chúng, mồ mả cha ông không thể một lần nữa cho Lũ này cày xới, đẫm đạp… Hãy cùng nhau đoàn kết quanh Đảng và kiên quyết, kiên trì đấu tranh chống lại những âm mưu, thủ đoạn thâm độc của bọn phản động lưu vong, giữ vững nền hòa bình, độc lập, tự do cho Tổ Quốc!.

  Reply
 • 6 Tháng Sáu, 2017 at 2:47 chiều
  Permalink

  Đảng Cộng sản Việt Nam là một Đảng “đạo đức, trí tuệ, văn minh”, người tổ chức, lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Không có một đảng chính trị nào có đầy đủ uy tín, trí tuệ, bản lĩnh, kinh nghiệm thay thế Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo sự nghiệp xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

  Reply
 • 8 Tháng Sáu, 2017 at 9:09 sáng
  Permalink

  Bảo giang là kẻ lưu vong đang bị các thế lực thù địch lợi dụng chống phá quan điểm, đường lối của Đảng vì năng lưc, trình độ có hạn lên sự chống phá càng điên cuồng bộc lộ bản chất của kẻ phản động

  Reply
 • 8 Tháng Sáu, 2017 at 2:26 chiều
  Permalink

  Bảo Giang đã cố tình xuyên tạc, bóp méo lịch sử nhằm phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như tiến hành công cuộc đổi mới đất nước. Hành động của Y càng lộ rõ nguyên hình chân tướng của một tên phản động./.

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.