BẢO VỆ BÍ MẬT NHÀ NƯỚC CỦA ĐẢNG TRÊN MÔI TRƯỜNG INTERNET HIỆN NAY

V.I.Lênin đã chỉ dạy chúng ta “cách mạng phải biết tự bảo vệ” và “Không ai có thể tiêu diệt được chúng ta ngoài những sai lầm của bản thân chúng ta”; bởi chỉ cần một sai sót nhỏ từ nội bộ Đảng có thể gây nên những hậu quả khôn lường. Mỗi cán bộ, đảng viên của một đảng chân chính, cách mạng – Đảng Cộng sản Việt Nam phải luôn khắc ghi lời dạy đó. Bảo vệ bí mật nhà nước của Đảng trong môi trường internet hiện nay liên quan trực tiếp đến chất lượng, hiệu quả lãnh đạo, vị thế và uy tín của Đảng. Thậm chí, ở một góc độ nào đó, liên quan mật thiết đến sự tồn vong của chế độ, sự phát triển của đất nước. Vì thế, hơn bao giờ hết, mỗi cán bộ, đảng viên cần nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong bảo vệ bí mật nhà nước của Đảng trên môi trường internet.

  1. Thực trạng lộ, lọt bí mật nhà nước của Đảng trên internet hiện nay

Theo nhận định của Bộ Công an hiện nay, tình trạng lộ, lọt bí mật nhà nước nói chung, bí mật nhà nước của Đảng trên không gian mạng nói riêng “ngày càng nghiêm trọng”, diễn biến ngày càng phức tạp, ở nhiều cấp độ khác nhau. Phổ biến là vi phạm khi thực hiện xác định mức độ mật; thống kê, lưu giữ, bảo quản; sao chụp tài liệu bí mật nhà nước của Đảng; sử dụng máy tính và các thiết bị trong soạn thảo, lưu giữ, truyền đưa bí mật nhà nước của Đảng. Đặc biệt, tình trạng lộ, mất bí mật nhà nước của Đảng vẫn diễn ra với tính chất, mức độ rất nghiêm trọng, số vụ được phát hiện gần đây năm sau đều cao hơn năm trước, trong đó nhiều tài liệu thuộc danh mục tuyệt mật, tối mật liên quan đến đường lối, chủ trương, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước; chủ trương giải quyết các tranh chấp về biên giới, hải đảo… đã ảnh hưởng lớn đến tình hình chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh, ngoại giao của đất nước. Nguy hại hơn, những thông tin bị lộ, lọt được các thế lực thù địch, cơ hội chính trị, phản động triệt để lợi dụng, phục vụ cho các hoạt động “Diễn biến hòa bình”, chống phá cách mạng Việt Nam. Nguyên nhân chính dẫn đến lộ, mất thông tin bí mật nhà nước của Đảng hiện nay, phổ biến là dùng điện thoại thông minh chụp ảnh tài liệu mật hoặc trao đổi thông tin tài liệu mật qua nền tảng mạng xã hội như email, chat… Cán bộ, đảng viên soạn thảo, lưu trữ tài liệu bí mật ngay trên máy tính kết nối Internet, kết nối trực tiếp máy tính nội bộ với Internet hoặc kết nối với điện thoại thông minh, kết nối qua lại giữa máy tính Internet và máy tính nội bộ, sử dụng thiết bị cá nhân tại cơ quan, mang điện thoại thông minh vào cuộc họp, chụp ảnh trong phòng làm việc và đăng tải lên mạng xã hội… làm lộ, lọt những thông tin bí mật nhà nước của Đảng gây phương hại trực tiếp đến vai trò, vị thế lãnh đạo của Đảng, đến định hướng chiến lược phát triển của đất nước và cuộc sống yên bình của mỗi người dân. Do đó, bảo vệ bí mật nhà nước của Đảng trên môi trường internet là vấn đề cấp thiết hiện nay.

  1. Những vấn đề cần làm ngay

Bảo vệ bí mật nhà nước nói chung, bí mật nhà nước của Đảng nói riêng đã có những chế tài cụ thể, được các cơ quan chức năng triển khai nhiều biện pháp đồng bộ. Với mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân cần thực hiện tốt một số vấn đề cụ thể sau:

Một là, nhận thức rõ danh mục bí mật nhà nước của Đảng. Danh mục bí mật nhà nước của Đảng được quy định rõ tại Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 03/11/2020 của Chính phủ. Mức độ Mật, tối Mật và tuyệt Mật trên các lĩnh vực hoạt động của Đảng bao gồm: công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; công tác tổ chức xây dựng đảng; công tác đối ngoại đảng, đối ngoại nhân dân; thông tin về kinh tế – xã hội; công tác dân vận và quốc phòng, an ninh… Nội dung Quyết định 1722/QĐ-TTg và Luật Bảo vệ bí mật nhà nước được công bố công khai trên nhiều phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt là trên internet, mọi người đều có thể tiếp cận. Do đó, cấp ủy, tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên, nhân dân cần chủ động cập nhật, nhận biết và có trách nhiệm tham gia thực hiện đúng.

Hai là, chủ động tố giác những hành vi, biểu hiện làm lộ, lọt thông tin bí mật nhà nước của Đảng trên internet. Tham gia trên môi trường internet, mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân thường xuyên và trực tiếp là những “chiến sĩ trinh sát”, kịp thời phát hiện nhanh chóng, chính xác những hành vi làm lộ, lọt thông tin bí mật nhà nước của Đảng. Từ đó tố giác, thông báo với các cơ quan chức năng để xử lý kịp thời. Mỗi người cần nâng cao trách nhiệm công dân, nhận thức rõ những mối nguy hại từ hoạt động làm lộ, lọt thông tin bí mật của Đảng trên internet để có hành động thiết thực, kịp thời. Mỗi hành động thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm đều có thể gây nên những mối nguy hại khôn lường đối với Đảng, với chế độ và cuộc sống bình yên, hạnh phúc của mỗi người dân.

Ba là, tăng cường bảo mật thông tin trong các cơ quan đảng. Cơ quan, tổ chức Đảng các cấp cần chú trọng làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quản lý chặt chẽ đội ngũ cán bộ, nhân viên văn thư, bảo mật, cơ yếu và những cán bộ, đảng viên làm việc trong các cơ quan tổ chức, cán bộ, thanh tra, kiểm tra… Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ để bảo mật đường truyền mạng, bảo mật cổng thông tin, trang thông tin điện tử; tăng cường các giải pháp bảo đảm an ninh, an toàn thông tin mạng tại cơ quan, đơn vị, tạo dựng các “tường lửa” để phòng, chống hiệu quả tin tặc tấn công, lấy cắp thông tin nội bộ, thông tin thuộc bí mật nhà nước của Đảng trên internet.

Sử dụng internet hiện nay là hoạt động không thể thiếu của mỗi cán bộ, đảng viên và công dân. Tuy nhiên, hoạt động đó phải luôn gắn liền với bảo vệ bí mật nhà nước của Đảng, bảo vệ Đảng. Mỗi cán bộ, đảng viên và công dân khi sử dụng internet cần nêu cao ý thức trách nhiệm, tự giác đặt mình trong khuôn khổ luật pháp, nêu cao trách nhiệm công dân với đất nước và cộng đồng xã hội, để vừa đáp ứng nhu cầu chính đáng của mình, vừa góp phần bảo vệ bí mật nhà nước của Đảng trên môi trường internet./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

One thought on “BẢO VỆ BÍ MẬT NHÀ NƯỚC CỦA ĐẢNG TRÊN MÔI TRƯỜNG INTERNET HIỆN NAY

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.