Bịa đặt – Nguyễn Vũ Bình tự vạch mặt mình

Với cái nhìn của kẻ cơ hội, phản động, trong bài viết “Quan điểm về cộng sản ở Việt Nam” trên BlogFRA, Nguyễn Vũ Bình đã cố tình bịa đặt, xuyên tạc cho rằng: “Nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đã lợi dụng quyền lực, sử dụng quyền lực để trục lợi từ các chính sách kinh tế” và Y còn vu cáo trắng trợn rằng Đảng, Nhà nước ta: “Đã dồn nén mọi giai tầng xã hội, mọi tôn giáo một cách cực kỳ khốc liệt”. Tuy nhiên, lịch sử và thực tiễn ở Việt Nam đã bác bỏ hoàn toàn các luận điệu sai trái của y.

Ngay khi mới ra đời và trong suốt quá trình đấu tranh cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn khẳng định: chủ nghĩa xã hội là mục tiêu, lý tưởng của Đảng Cộng sản và nhân dân Việt Nam; đi lên chủ nghĩa xã hội là yêu cầu khách quan, là con đường tất yếu của cách mạng Việt Nam. Với mục tiêu, lý tưởng cao đẹp đó Đảng cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân Việt Nam đấu tranh anh dũng, kiên cường giành độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Việt Nam đi lên chủ nghĩa xã hội từ một nước nông nghiệp lạc hậu, bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa, lại chịu hậu quả rất nặng nề của chiến tranh. Sau khi thống nhất đất nước, đời sống nhân dân hết sức khó khăn, khoảng 3/4 dân số sống ở mức nghèo khổ. Nhờ thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo, 30 năm qua nền kinh tế liên tục phát triển. Từ một nước bị thiếu lương thực triền miên, đến nay Việt Nam không chỉ đã đảm bảo được an ninh lương thực mà còn trở thành một nước xuất khẩu gạo và nhiều nông sản khác đứng hàng đầu thế giới. Từ một nước thuần nông, thu nhập bình quân đầu người khoảng 100 đô la/năm (1986), đến nay Việt Nam đã có sự chuyển dịch tích cực trong cơ cấu nền kinh tế, tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ trong tổng sản phẩm quốc nội (GDP) đạt trên 83%; thu nhập bình quân đầu người đạt 2.300 đô la/năm (2015). Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày một nâng cao. Tỉ lệ người nghèo giảm từ 75% năm 1986 xuống còn 5,8% năm 2016. Người nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi và người cao tuổi được cấp bảo hiểm y tế miễn phí. Tỉ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em giảm gần 3 lần; tỉ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh giảm 6 lần. Tuổi thọ trung bình của người dân tăng từ 62 tuổi năm 1990 lên 73,4 tuổi năm 2016, đứng thứ 2 khu vực Đông Nam Á… Cũng nhờ kinh tế có bước phát triển nên đất nước có điều kiện để chăm sóc tốt hơn những đối tượng chính sách, người có công, thực hiện an sinh xã hội và nhiều vấn đề xã hội được giải quyết.

Cùng với phát triển kinh tế Đảng và Nhà nước luôn quan tâm giải quyết tốt vấn đề an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; thường xuyên chăm lo, tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng của nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi cho sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo của đồng bào trên mọi miền đất nước. Tính đến năm 2016, cả nước có 13 tôn giáo với 37 tổ chức tôn giáo được công nhận tư cách pháp nhân hoạt động trong khuôn khổ pháp luật, với trên 30 triệu tín đồ, hơn 100.000 chức sắc và nhà tu hành đang hoạt động tại hơn 24.000 cơ sở thờ tự trên cả nước. Trong những ngày lễ lớn của các tôn giáo như: Lễ Nô-en của đạo Công giáo, Lễ Phật đản của Phật giáo… đều được chính quyền các cấp tạo điều kiện tổ chức. Cùng với đó, các tổ chức tôn giáo vẫn duy trì tốt những hoạt động đào tạo, bồi dưỡng chức sắc, phong chức, phong phẩm và bổ nhiệm chức sắc, chức việc nhà tu hành tôn giáo.

Những kết quả thực tế đó chứng minh thuyết phục ở Việt Nam, tín đồ và chức sắc các tôn giáo đã và đang yên tâm hành đạo, tin tưởng ở chủ trương, chính sách đối với tín ngưỡng, tôn giáo của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Họ gắn bó với quốc gia, dân tộc theo phương châm: “Đạo pháp, dân tộc và chủ nghĩa xã hội”, thực hiện “sống phúc âm trong lòng dân tộc”, “nước vinh, đạo sáng”, với tấm lòng “kính chúa, yêu nước”; vừa hoàn thành trách nhiệm, nghĩa vụ của “con Lạc, cháu Hồng” đối với Tổ quốc, vừa làm tròn bổn phận của một tín đồ đối với tôn giáo; hăng hái thi đua lao động, sản xuất, tham gia các hoạt động xã hội, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế – xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Với những thành tựu to lớn trên có thể khẳng định rằng: dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, dân tộc ta đang vững bước trên con đường xây dựng nước một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Đây cũng là bằng chứng sinh động, thể hiện bản lĩnh, sự kiên định, tính đúng đắn, sáng tạo của những người cộng sản Việt Nam. Vì thế, những luận điệu bịa đặt của Nguyễn Vũ Bình chẳng những không đánh lừa được ai mà còn làm cho mọi người nhận rõ bản chất cơ hội, phản động của hắn. Chúng ta cần lên án, đấu tranh kiên quyết với những luận điệu sai trái nêu trên./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.