“Bình mới, rượu cũ” của Bùi Tín

Ngày 28 tháng 12 năm 2016, ông Bùi Tín lại tung lên mạng xã hội bài viết: Năm 2017: Bàn về “cũ”, “mới”. Xuyên suốt nội dung bài viết vẫn một luận điệu cũ, thể hiện rõ bản chất không thay đổi của ông là sự thù địch đối với Đảng, Nhà nước Việt Nam.

Trước tiên, ông Bùi Tín lại lấy “câu chuyện Thành Đô” để bôi nhọ, vu khống, xuyên tạc chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước Việt Nam. Ông nói phương châm 16 chữ vàng và quan hệ 4 tốt giữa Việt Nam và Trung Quốc nêu ra ở Thành Đô là những cái gông ác nghiệt tròng vào cổ Đảng Cộng sản và nhân dân Việt Nam, dẫn đến hậu quả “mất rừng, mất biển”. Đây là sự xuyên tạc trắng trợn chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước Việt Nam, vu khống các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước theo chân Trung Quốc, không coi trọng lợi ích dân tộc bằng lợi ích giai cấp, đặt lợi ích giai cấp lên trên lợi ích dân tộc.

Từ trước đến nay, Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển. Trên cơ sở vừa hợp tác, vừa đấu tranh, hoạt động đối ngoại nhằm mục tiêu giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tranh thủ tối đa các nguồn lực bên ngoài để phát triển đất nước, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Nhờ có chính sách đối ngoại đúng đắn, Đảng, Nhà nước đã có định hướng chỉ đạo và đề ra các chủ trương, giải pháp xử lý những vấn đề phức tạp, trong đó có vấn đề Biển Đông, đã tạo được sự đồng thuận cao trong toàn Đảng, toàn dân và được dư luận quốc tế ủng hộ. Những luận điệu Bùi Tín nêu ra không gì khác ngoài mục đích mà lâu nay ông vẫn làm là hạ thấp uy tín của Đảng, gây mất niềm tin của nhân dân trong nước và kiều bào ta ở nước ngoài đối với Đảng, Nhà nước.

Thứ hai, Bùi Tín phủ nhận sạch trơn những thành tựu mà Đảng, Nhà nước, Nhân dân Việt Nam đã giành được trong 30 năm đổi mới.  Ông nói hơn 40 năm sau thống nhất và tương đối hòa bình là thời kỳ khổ ải, nhục nhã nhất của dân tộc, của nhân dân. Không biết có phải thân ông đang gặp cảnh khổ ải, nhục nhã của một người gần đất xa trời mà vẫn phải nương dựa vào một góc trời Tây ở xa quê hương, xứ sở hay không mà ông lại nói quàng xuyên như thế. Thực tế cho thấy, qua 30 năm đổi mới, Việt Nam đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế – xã hội và tình trạng kém phát triển, trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình, đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; kinh tế tăng trưởng khá, chính trị, xã hội ổn định; văn hóa, xã hội có bước phát triển; bộ mặt đất nước “thay da đổi thịt” và đời sống của nhân dân không ngừng nâng cao; quan hệ đối ngoại ngày càng mở rộng, vị thế và uy tín của đất nước trên trường quốc tế được nâng cao hơn. Bùi Tín cố tình không thấy, hoặc thấy nhưng vì thù địch nên phủ nhận sạch trơn mọi thành quả mà nhân dân, dân tộc đã gành được, nhất là công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo

Thứ ba, điều mà Bùi Tín gọi là “mới” của năm mới 2017 là Đảng hãy từ bỏ con đường xã hội chủ nghĩa, từ bỏ chủ nghĩa Mác – Lênin. Ông nói hãy kết thúc triệt để một chế độ quá ư lạc hậu, lỗi thời, chế độ độc đoán, độc đảng; thay chủ nghĩa Mác – Lênin cũ kỹ, ảo tưởng bằng chủ nghĩa tư bản văn minh. Bấy lâu nay, ông Bùi Tín vẫn luôn đòi phải xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa, xóa bỏ chủ nghĩa Mác – Lênin, những thứ mà một thời ông đã theo đuổi nhưng ông cũng đã phản bội, từ bỏ để đổi lấy một chút hư danh, tự huyễn hoặc là chiến sĩ dân chủ . Đấy là bản chất chính trị thù địch, cơ hội của ông.

Những luận điệu xuyên tạc chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước, phủ nhận thành quả công cuộc đổi mới mà nhân dân Việt Nam đã giành được, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lênin của Bùi Tín chính là hành động đi ngược lại lợi ích tối cao của dân tộc. Những hành vi đó cần phải bị phê phán, đấu tranh, bác bỏ./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.